Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků."— Transkript prezentace:

1 3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků

2 TÉMA:  Akademická samospráva + volby do AS  Studentské aktivity

3 1. AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA akademická obec (= všichni studenti a akademičtí pracovníci) má právo se podílet na chodu své školy – fakulty i univerzity!!! děje se tak (podobně jako ve státě) prostřednictvím zástupců volených do příslušných orgánů, jimiž jsou AKADEMICKÉ SENÁTY UNIVERZITY A FAKULT jde tedy o samosprávné zastupitelské orgány složené z vyučujících a studentů příslušné školy

4 akademické senáty na ZČU 1 univerzitní – tzv. „velký“ 8 fakultních – tzv. „malých“ (pozn. UUD ne) zastoupení studentů – většinou třetinové volební období – dvouleté funkce - legislativní schvalují základní předpisy a „rozpočet“ volí (resp. navrhují) děkana / rektora - kontrolní - „poradní“

5 „velký senát“ – AS ZČU  celkem 53 členů  6 z každé z fakult (2 studenti + 4 učitelé)  5 za mimofakultní pracoviště (student a učitel z UUD + pracovníci CIVu, UJP a NTC)  2 doktorandi (napříč fakultami)  vlastní orgány  Předsednictvo AS ZČU – připravuje podklady pro jednání „pléna“  komise (momentálně 4) – vyjadřují se k tématům spadajícím do jejich působnosti

6 zastoupení FPE v AS ZČU Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. (KCH) Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE) RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (KOF) Doc. MgA. Svatava Luhanová-Jiroušková(KHK) Monika Buřičová (M - Z pro SŠ) Jakub Svoboda (B pro vzdělávání) pozn.: všichni zastoupeni i v jednotlivých orgánech AS ZČU (předsednictvo, komise)

7 „náš malý senát“ – AS FPE složení „učitelské části“ KGE Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. KPS PhDr. Václav Holeček, Ph.D. KČJ Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. KČJ PaedDr. Jiří Staněk KČJ Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. KHK Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. KCH PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. KOF Doc. Dr. Ing. Karel Rauner KPG Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. KRF PhDr. Ema Vyčichlová, CSc. KTV PaedDr. Tomáš Klobouk KTV PaedDr. Jaromír Votík, CSc. KVD Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

8 členové studentské komory AS FPE kromě vlastní funkce členů AS (schůze 1x v měsíci) SK vykonává celou řadu dalších činností:  komunikace se studenty – podněty, problémy, …  pravidelné schůzky s vedením FPE  vlastní aktivity (UU, SHKV, DOD, prerekvizity, …)  vlastní web (web FPE  Studentská komora) členové: Monika Buřičová(M - Z pro SŠ) Johana Černá (VV pro SŠ) Filip Groessl (B pro vzdělávání) Jiří Kohout (M - F pro SŠ) Jakub Svoboda (B pro vzdělávání)

9 zkušební hlasování Jsem studentkou/studentem, která/ý pravidelně čte svou univerzitní elektronickou poštu – ať už přímo, nebo prostřednictvím přesměrování. PRO (ano) PROTI (ne) ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

10 volby do AS FPE a AS ZČU 10. - 13. listopadu (úterý až pátek) úterý 9:00 - 16:00 – vestibul Klatovská středa 9:00 - 16:00 – vestibul Jungmannova čtvrtek 9:00 - 16:00 – vestibul Veleslavínova pátek 9:00 - 12:30 – vestibul Klatovská bližší informace (kandidáti a jejich programy, seznam voličů, volební komise, …) sledujte na webu SK a SKVAIPu setkání s kandidáty do senátu: úterý 3.11. 18:30 KL 416 Pokud nejste přímo kandidáty, buďte alespoň voliči – jen tak využijete svou možnost ovlivnit budoucí dění na FPE!!!

11 2. STUDENTSKÉ AKTIVITY = VOLNÉ POLE PŮSOBNOSTI PRO VÁS!!!  Zde nabízíme přehled toho, co již funguje:  SKVAIP  Studentský informační server Dioné  Studentské rádio Bomba  ESN, IAESTE, AEGEE, AIESEC (plzeňské pobočky evropských organizací)  SUS

12 SKVAIP  Spolupráce s Komorou, Vlastní Aktivita, Informovanost Prváků  Akce:  UNIVERZITNÍ UPÍR  Maškarní ples  Vánoční besídka  DOD - dny otevřených dveří  Studentské hodnocení kvality výuky  INFOSCHŮZKY

13 Dioné  nezávislý studentský informační server  informace, články, soutěže, kalendář akcí  záznamy z Dioné on air – diskuzní pořad na rádiu Bomba (hosté z řad významných osobností především z univerzity)  http://dione.zcu.cz http://dione.zcu.cz

14 Bomba  studentské internetové rádio  vysílání po celý den, Po – Čt každý večer živé vysílání  zábava, informace, skvělá muzika   http://radiobomba.zcu.cz http://radiobomba.zcu.cz

15 ESN  European Students Network  pomoc zahraničním studentům na ZČU (příjíždějícím najčastěji v rámci projektu Erasmus)  dobrovolníci z řad studentů ZČU („buddíci“), kteří mají na starost vždy jednoho zahraničního studenta („erasmáka“)  výhody členství: zajímavé akce, prohloubení znalosti cizího jazyka, poznání jiných kultur  http://esn.zcu.cz/ http://esn.zcu.cz/

16 IAESTE  organizace, jejímž posláním je zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů, zejména prostřednictvím stáží v některé z 84 zemí světa  kariérní poradenství – např. Veletrh pracovních příležitostí (konec března)  http://www.zcu.iaeste.cz/ http://www.zcu.iaeste.cz/

17 AEGEE („Evropské fórum studentů“)  zprostředkovává setkání studentů z různých míst Evropy  organizuje především letní univerzity, konference atd.  http://www.aegee-plzen.cz/ http://www.aegee-plzen.cz/

18 AIESEC  je největší studenty řízená organizace na světě ve více než 100 zemích a teritoriích sdružuje 23 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti  http://www.aiesec.org/czech-republic/ http://www.aiesec.org/czech-republic/

19 SUS  Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni, založena jako sdružení občanů v roce 1990  původně studentská, dnes komerční organizace, ale stále úzce spolupracující se ZČU  pořádá kulturní a sportovní akce, a to nejen pro studenty univerzity – např. Reprezentační ples ZČU, Veletrh pracovních příležitostí, provoz VŠ klubů (Bastila, Pivoňka, Ucho), nebo pochod na Radyni  nabízí inzerci mimokolejního ubytování pro studenty  http://www.sus.zcu.cz/ http://www.sus.zcu.cz/

20 PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY DĚKUJEME ZA POZORNOST PŘÍŠTÍ TÉMATA: zápočty a zkoušky předzápis předmětů z VS SHKV


Stáhnout ppt "3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google