Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

se studentkami a studenty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "se studentkami a studenty"— Transkript prezentace:

1 se studentkami a studenty
3. INFOSCHŮZKA se studentkami a studenty prvních ročníků

2 TÉMA: Akademická samospráva + volby do AS Studentské aktivity

3 1. AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA
akademická obec (= všichni studenti a akademičtí pracovníci) má právo se podílet na chodu své školy – fakulty i univerzity!!! děje se tak (podobně jako ve státě) prostřednictvím zástupců volených do příslušných orgánů, jimiž jsou AKADEMICKÉ SENÁTY UNIVERZITY A FAKULT jde tedy o samosprávné zastupitelské orgány složené z vyučujících a studentů příslušné školy

4 akademické senáty na ZČU
1 univerzitní – tzv. „velký“ 8 fakultních – tzv. „malých“ (pozn. UUD ne) zastoupení studentů – většinou třetinové volební období – dvouleté funkce - legislativní schvalují základní předpisy a „rozpočet“ volí (resp. navrhují) děkana / rektora - kontrolní - „poradní“

5 „velký senát“ – AS ZČU celkem 53 členů vlastní orgány
6 z každé z fakult (2 studenti + 4 učitelé) 5 za mimofakultní pracoviště (student a učitel z UUD + pracovníci CIVu, UJP a NTC) 2 doktorandi (napříč fakultami) vlastní orgány Předsednictvo AS ZČU – připravuje podklady pro jednání „pléna“ komise (momentálně 4) – vyjadřují se k tématům spadajícím do jejich působnosti

6 zastoupení FPE v AS ZČU Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. (KCH) Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE) RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (KOF) Doc. MgA. Svatava Luhanová-Jiroušková(KHK) Monika Buřičová (M - Z pro SŠ) Jakub Svoboda (B pro vzdělávání) pozn.: všichni zastoupeni i v jednotlivých orgánech AS ZČU (předsednictvo, komise)

7 „náš malý senát“ – AS FPE složení „učitelské části“
KGE Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. KPS PhDr. Václav Holeček, Ph.D. KČJ Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. KČJ PaedDr. Jiří Staněk KČJ Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. KHK Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. KCH PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. KOF Doc. Dr. Ing. Karel Rauner KPG Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. KRF PhDr. Ema Vyčichlová, CSc. KTV PaedDr. Tomáš Klobouk KTV PaedDr. Jaromír Votík, CSc. KVD Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

8 členové studentské komory AS FPE
kromě vlastní funkce členů AS (schůze 1x v měsíci) SK vykonává celou řadu dalších činností: komunikace se studenty – podněty, problémy, … pravidelné schůzky s vedením FPE vlastní aktivity (UU, SHKV, DOD, prerekvizity, …) vlastní web (web FPE  Studentská komora) členové: Monika Buřičová (M - Z pro SŠ) Johana Černá  (VV pro SŠ) Filip Groessl (B pro vzdělávání) Jiří Kohout (M - F pro SŠ)  Jakub Svoboda (B pro vzdělávání)

9 zkušební hlasování Jsem studentkou/studentem, která/ý pravidelně čte svou univerzitní elektronickou poštu – ať už přímo, nebo prostřednictvím přesměrování. PRO (ano) PROTI (ne) ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

10 volby do AS FPE a AS ZČU 10. - 13. listopadu (úterý až pátek)
úterý 9: :00 – vestibul Klatovská středa 9: :00 – vestibul Jungmannova čtvrtek 9: :00 – vestibul Veleslavínova pátek 9: :30 – vestibul Klatovská bližší informace (kandidáti a jejich programy, seznam voličů, volební komise, …) sledujte na webu SK a SKVAIPu setkání s kandidáty do senátu: úterý :30 KL 416 Pokud nejste přímo kandidáty, buďte alespoň voliči – jen tak využijete svou možnost ovlivnit budoucí dění na FPE!!!

11 2. STUDENTSKÉ AKTIVITY = VOLNÉ POLE PŮSOBNOSTI PRO VÁS!!! 
Zde nabízíme přehled toho, co již funguje: SKVAIP Studentský informační server Dioné Studentské rádio Bomba ESN, IAESTE, AEGEE, AIESEC (plzeňské pobočky evropských organizací) SUS

12 SKVAIP Spolupráce s Komorou, Vlastní Aktivita, Informovanost Prváků
Akce: UNIVERZITNÍ UPÍR Maškarní ples Vánoční besídka DOD - dny otevřených dveří Studentské hodnocení kvality výuky INFOSCHŮZKY

13 Dioné nezávislý studentský informační server
informace, články, soutěže, kalendář akcí záznamy z Dioné on air – diskuzní pořad na rádiu Bomba (hosté z řad významných osobností především z univerzity)

14 Bomba studentské internetové rádio vysílání po celý den,
Po – Čt každý večer živé vysílání zábava, informace, skvělá muzika 

15 ESN European Students Network
pomoc zahraničním studentům na ZČU (příjíždějícím najčastěji v rámci projektu Erasmus) dobrovolníci z řad studentů ZČU („buddíci“), kteří mají na starost vždy jednoho zahraničního studenta („erasmáka“) výhody členství: zajímavé akce, prohloubení znalosti cizího jazyka, poznání jiných kultur

16 IAESTE organizace, jejímž posláním je zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů, zejména prostřednictvím stáží v některé z 84 zemí světa kariérní poradenství – např. Veletrh pracovních příležitostí (konec března)

17 AEGEE („Evropské fórum studentů“)
zprostředkovává setkání studentů z různých míst Evropy organizuje především letní univerzity, konference atd.

18 AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě ve více než 100 zemích a teritoriích sdružuje studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti

19 SUS Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni, založena jako sdružení občanů v roce 1990 původně studentská, dnes komerční organizace, ale stále úzce spolupracující se ZČU pořádá kulturní a sportovní akce, a to nejen pro studenty univerzity – např. Reprezentační ples ZČU, Veletrh pracovních příležitostí, provoz VŠ klubů (Bastila, Pivoňka, Ucho), nebo pochod na Radyni nabízí inzerci mimokolejního ubytování pro studenty

20 PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY
DĚKUJEME ZA POZORNOST PŘÍŠTÍ TÉMATA: zápočty a zkoušky předzápis předmětů z VS SHKV


Stáhnout ppt "se studentkami a studenty"

Podobné prezentace


Reklamy Google