Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zootechnické pojmy Vančurová Jana 2.A

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zootechnické pojmy Vančurová Jana 2.A"— Transkript prezentace:

1 Zootechnické pojmy Vančurová Jana 2.A

2 Zootechnické pojmy Sterilita- neschopnost plodit

3 Zootechnické pojmy Fertilita- opak sterility, schopnost plodit
Kastrace- odstranění pohlavních orgánů

4 Zootechnické pojmy Zmetání- potrat, mrtvé mládě Zmetek- potracený plod

5 Zootechnické pojmy Brakování- vyřazování ze stáda, kusy
Žírný- vhodný do výkrmu

6 Zootechnické pojmy Gravidita- březost, kdy se vyvíjí plod
Domestikace- zdomácnění

7 Zootechnické pojmy Mutace- dědičná změna, změna dědičné informace
Sexování- určování pohlaví ( provádí se u kuřat ve 3 dnech, hmatem)

8 Zootechnické pojmy Kloaka- ukončení trávicí a pohlavní soustavy
( slepička jde do chovu, kohoutek do výkrmu)

9 Zootechnické pojmy Strouhání- vada chůze mezi předníma nebo zadníma nohama Stíhání- vada chůze, zadní končetina naráží na přední

10 Zootechnické pojmy Špárek- zakrněný prst u prasete na zadní noze
Pastruk- struk navíc ( často nefunkční)

11 Zootechnické pojmy Úseň- vyčistěná kůže, připravená k šití nebo ke
zpracování Melanin- přírodní černé barvivo

12 Zootechnické pojmy Persián- oděvní surovina- kožešina z nenarozených
ovcí Karakulských Kašmír- textilní surovina, nejjemnější z vlny

13 Zootechnické pojmy Ráz- skupina uvnitř plemene podle vnějšího vlivu
Kmen- skupina v rámci plemene

14 Zootechnické pojmy Rodina- potomstvo po velmi dobré matce
Kohoutek- základní údaj výšky, v tomhle místě se zvíře měří

15 Zootechnické pojmy Palpace- ohmatání Kupírování- gumička na ocásku

16 Zootechnické pojmy Laktóza- mléčný cukr
Přírůstek- slouží k hodnocení růstu a vývinu HZ

17 Zootechnické pojmy Předčasný porod- o cca 7 - 14 dní
dříve, mládě obvykle přežije Plemeno - jedná se o soubor jedinců, téhož druhu, vyskytující se na daném místě a čase, které se odlišuje od jiných zvířat téhož druhu znaky a vlasnostmi, které jsou předávány na potomstvo

18 Zootechnické pojmy Populace - je skupina samčích a samičích jedinců, kteří se vzájemně páří a podílí se na společném genofondu Plemeník - je samec, vybraný výběrovou komisí, dle kritérií specifických pro dané plemeno

19 Zootechnické pojmy Plemenice - je samice daného
druhu, která je dle určitých kritérií vybrána k plemenitbě Chov - je stádo daného podniku, které se vyznačuje určitými užitkovými vlasnostmi a znaky, jež byly dosaženy šlechtitelskou prací

20 Zootechnické pojmy Odrohování- uskutečňuje se v 1-2 týdnu týdnů věku
kůzlat, odstranění rohů Odčervování- syntetickými preparáty se odsraní červi ze střev

21 Zootechnické pojmy Jalová- nebřezí Hovězí- maso ze skotu

22 Zootechnické pojmy Jelení krk- anatomická vada,
při nichž krk vypadá jako by byl nasazen obráceně Polodivoký- zvíře které vylo domestikováno ale později vypuštěno zpátky do přírody nebo uteklo

23 Zootechnické pojmy Sudokopytník- Vychází z funkčního uplatnění dvou prstů - třetího a čtvrtého, mezi nimiž prochází osa končetin. Tyto prsty mají na konci rohovitá kopyta a nesou celou hmotnost těla. Lichokopytník-osa končetiny prochází třetím, často největším prstem. Jsou to prstochodci, poslední články prstů jsou chráněny rohovitými kopyty

24 Zootechnické pojmy Býložravci- živočich který požírá pouze rostliny, nebo části rostlin Všežravci- žerou jak maso tak i roslitny

25 Zootechnické pojmy Přežvýkavci- všechny druhy přežvýkavců tráví potravu ve dvou krocích, nejprve potravu rozžvýkají a spolknou, a poté napůl strávenou směs zvrátí zpět do úst, kde ho znovu sežvýkají Páření-pohlavní akt

26 Zootechnické pojmy Šlechtění- metoda zvyšování
kvality potomstva dlouhodobým cílevědomým výběrem rodičů s požadovanými znaky Dědičnost- potomek získává vlastnosti nebo predispozice k vlastnostem rodičovské buňky nebo organismu

27 Zootechnické pojmy Kopulace- pohlavní akt
Rozmnožování- proces tvorby potomstva

28 Zootechnické pojmy Ovulace- dozrání vajíčka u samice
Chovný cíl- vytyčuje všeobecné požadavky na hospodářsky významné vlastnosti plemena

29 Zootechnické pojmy Plemenný typ- je souhrnem znaků
a vlastností charakterizujících příslušnost zvířete k danému plemeni Užitkový typ- souhrn znaků a vlastností charakterizujících zaměření užitkovosti zvířete

30 Zootechnické pojmy Dlouhověkost- schopnost dosahovat vysokého věku
a tudíž vysokou celoživotní užitkovost Slintavka- vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků, charakterizované horečkou, tvorbou typických puchýřů a aft na sliznici dutiny ústní, na mulci, nozdrách a spárcích.

31 Zootechnické pojmy Ptačí chřipka- smrtelné onemocnění ptáků
Krajiny těla- povrch těla není rovný, ale vyznačuje se velkým množstvím útvarů, které je možné přirozeně ohraničit

32 Zootechnické pojmy Kulhavka- vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků, charakterizované horečkou, tvorbou typických puchýřů a aft na sliznici dutiny ústní, na mulci, nozdrách a spárcích. Degenerace- ztráta požadovaných typických vlastností plemene v důsledku přešlechtění, nesprávné plemenitby či oslabení konstituce organizmu

33 Zootechnické pojmy Regenerace- obnovení oslabených tvarových a funkčních vlastností opět na původní úroveň požadovanou u daného plemene Záživnost- schopnost organizmu přeměňovat živiny krmiva na produkty (maso, mléko, vejce)

34 Zootechnické pojmy Růst- kvantitativní zvyšování
hmotnosti, objemu a tělesných rozměrů zvířete Vývin- kvalitativní funkční změny jednotlivých orgánů, probíhající od oplození vajíčka až do tělesné dospělosti

35 Zootechnické pojmy Rohy- vyrůstají na hlavě přežvýkavců, velikost tvar a poloha rohů je podle druhu a plemene zvířat různá Kopyto- konec prstu lichokopytníků

36 Zootechnické pojmy Pazneht- představují konce třetího a čtvrtého prstu sudokopytníků, mají tvar rozplůleného kopyta Fixace- uvázání, znemožnění pohybu, uspání

37 Zootechnické pojmy Adaptační schopnost- představuje schopnost přizpůsobit se změněným životním podmínkám Siláž- krmivo pro domácí zvířata, vzniklé fermentováním čerstvé nebo zavadlé píce a jiných zemědělských plodin s  přídavkem látek, které inhibují bakteriální činnost

38 Zootechnické pojmy Pícniny- plodiny které se pěstují téměř výhradně pro výživu zvířat Senáž- termín který se zavedl pro siláž s vysokým obsahem sušiny, pokud je sušiny víc jak 50% hovoříme o senáži

39 Zootechnické pojmy Produkt- výsledek vzniklý výrobou
Zoočasy- zootechnické doby- časy např. březosti u zvířat

40 Zootechnické pojmy Vtiskávání- vtiskává se do paměti matky
Mateřský pud- olizování mláděte Reflex sání- mládě se snaží postavit a najít mléčnou žlázu matky

41 Zootechnické pojmy Podestýlka- vytvořit optimální lože, předpoklad pro odpočinek, čistotu zvířat, materiál suchý, nezaplísněný, neznečištěný Hospodářská zvířata- zvíře u kterého se sleduje přímý hospodářský užitek

42 Zootechnické pojmy Bastard- mezidruhový kříženec ( mula, mezek)
Mula- kříženec samce osla a samice koně Mezek- kříženec samice osla a samce koně

43 Zootechnické pojmy Březost- fyziologický stav při kterém se v děloze samice savců vyvíjí plod Zjišťování březosti zevní- sleduje se změna objemu a tvaru břicha, prohmatávání plodu přes stěnu břišní, šetrné rozhoupání plodu dlaní

44 Zootechnické pojmy Zjišťování březosti vnitřně- vyšetření se provádí především u skotu rektálním vyšetřením obřezlé dělohy ve 2. až 3. měsíci březosti Zjišťování březosti nepřímé- metody zahrnují ranou diagnostiku gravidity pomocí ultrazvuku, stanovením koncentrace progesteronu ve mléku, dále laboratorní a biologické metody

45 Zootechnické pojmy Dospělost- označuje stav jakéhokoli zralého
organismu Dospělost pohlavní- začátek činnosti pohlavních žláz, věk kdy je schopno tvořit pohlavní buňky

46 Zootechnické pojmy Dospělost chovatelská- nejvhodnější
doba prvního použití k plemenitbě Dospělost tělesná- období kdy zvířata ukončují růst a vývin tj. jejich tělesné rozměry se již nezvětšují

47 Zootechnické pojmy Habitus- vnější vzhled např. mozkový, výkrmný
Habitus dýchací- vyznačuje se velkými délkovými a výškovými rozměry zvířete, zejména hrudníku, velkým kostálním úhlem

48 Zootechnické pojmy Habitus výkrmný- vyznačuje se hlubokým, kratším a širokým hrudníkem sudovitého tvaru, malým kostálním úhlem tzn. Že žebra jsou postavena téměř kolmo k páteři

49 Zootechnické pojmy Habitus svalový- charakterizován silnou a
pevnou kostrou s mohutným osvalením, u tažných koní, mastných plemen skotu a prasat Habitus mozkový- nejřetelnější vyjádřen u arabského koně a u pracovních plemen psů, jsou menšího rámce s krátkou a suchou hlavou, výrazným tělem a štičí obličejovou částí

50 Zootechnické pojmy Charakter- chování- povaha je vytvořena výchovou a temperamentem který souvisí s genetikou Charakter zlý- prospěchářský za každou cenu Charakter dobrý- slušné jednání a silně vyvinuté svědomí

51 Zootechnické pojmy Inseminace- umělé oplodnění
Inseminační index- počet inseminací potřebných k zabřeznutí Inseminační interval- období od porodu (zmetání) do 1. zapuštění

52 Zootechnické pojmy Konstituce- stupeň zdraví, na základě anatomie a fyziologie organismu, projevuje se schopností reagovat na podněty z vnějšího prostředí Konstituce pevná- je výrazem dobrého zdraví, harmonická stavba těla, přiměřeně silnou kostru, pevné klouby, svaly, šlachy a vazy, středně silnou a elastickou kůži

53 Zootechnické pojmy Konstituce hrubá- méně prošlechtěné zvíře, vyznačuje se méně harmonickou stavbou těla a jeho hrubšími tvary Konstituce jemná- opakem hrubé konstituce, zvířata se vyznačují jemnou kostrou a kůží, zvýšených metabolismem a živým temperamentem

54 Zootechnické pojmy Konstituce slabá- může signalizovat přešlechtění nebo podcenění zdravotního stavu a odolnosti zvířat Konstituce lymfatická- krajním stupněm hrubé konstituce, zvířata jsou neharmonická, velkého tělesného rámce, mají snížený metabolismus a flegmatický až apatický temperament

55 Zootechnické pojmy Konstituce závodní (tréninková, dostihová)- kondice je typická u dostihových koní Konstituce výstavní- představuje krátkodobý nadprůměrný výživný stav zvířete, pečlivě připraveného pro výstavu nebo chovatelskou přehlídku

56 Zootechnické pojmy Konstituce pastevní- vytváří se dlouhodobým pobytem zvířete na pastvě Konstituce hladová- opakem výkrmné kondice, zvíře je vyhublé, celkově sešlé, málo odolné a s nízkou užitkovostí

57 Zootechnické pojmy Krev- viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk Čistokrevnost- zvířata označující se tím že jejich předkové se nepářili s příslušníky jiných plemen

58 Zootechnické pojmy Plnokrevnost- plemeno koní chováno po 3 století v čistokrevné plemenitbě anglického plnokrevníka Polokrevnost- název pro produkt páření anglického plnokrevníka hřebce s teplokrevnou klisnou

59 Zootechnické pojmy Osvěžení krve- provádí se v prošlechtěných chovech, kdy páříme zvířata téhož plemene z odlišných podmínek chovu, ale stejného typu a vlastností Přilití krve-jednorázové použití cizího plemene

60 Zootechnické pojmy Křížení- páření dvou jedinců z nichž každý patří k jinému druhu nebo plemenu Křížení mezidruhové- páří se dva jedinci kteří patří k různým druhům ( míšenci)

61 Zootechnické pojmy Křížení meziplemenné- páří se dva kteří patří ke dvěma různým plemenům nebo dokonce ke dvěma různým plemenným skupinám Křížení s opakovanou selekcí na kombinační návaznost- představuje šlechtění na heterózní efekt opakovanou rekurentní selekcí

62 Zootechnické pojmy Křížení inbreedních linií- u drůbeže, jde o záměrně řízenou příbuzenskou plemenitbu k získání populace výkonných nosných a mastných hybridů Křížení chovných linií- předpokládá meziliniovou plemenitbu a tudíž syntézu jednotlivých vlstností linií s cílem získání hybridní populace s vysokou produkční schopností

63 Zootechnické pojmy Diskontinuální ( ukončené) užitkové křížení- k produkci užitkových kříženců např. jatečných Jednoduché užitkové křížení- křížení dvou populací mezi sebou a získaná F1 generace je určena k produkčním účelům

64 Zootechnické pojmy Zpětné křížení- kříženky F1 generace jsou připouštěni plemeníci jedné z výchozích rodičovských forem Kontinuitní užitkové křížení- využívá vyselektované kříženky F1 generace k zapuštění čistokrevnými jedinci výchozího plemene

65 Zootechnické pojmy Rotační užitkové křížení- zpětné křížení F1 generace s plemeníky tří nebo více plemen Přikřížení- použití jiného plemene k zušlechtění nebo úpravě základního plemene

66 Zootechnické pojmy Střídavé užitkové křížení- kříženky F1 generace a dalších generací zapouštějí plemeníky čistokrevných plemen

67 Zootechnické pojmy Kondice- vyjadřuje současný stav připravenosti zvířete pro určitý výkon nebo produkci Kondice výkrmná (žírná)- vyznačuje se nadprůměrným výživným stavem, vysokými přírůstky

68 Zootechnické pojmy Kondice chovná (plemenná)- je žádoucí u všech plemenných zvířat Kondice pracovní (užitková)- kondice je podmíněna tvrdou konstitucí, většinou svalovým habitem (kůň a dobrým výživným stavem (kráva)

69 Zootechnické pojmy Krmivo- produkt rostlinného nebo živočišného původu a produktky jejich průmyslového zpracování Jadrná krmiva- málo vlákniny, hodně energie- zrniny, moučky, šroty Objemná krmiva- hodně vlákniny, málo energie- píce

70 Zootechnické pojmy Statková krmiva- vyprodukováno přímo ze statku, kde se chovají zvířata- siláž, senáž Průmyslová krmiva- označení pro zbytky po zpracování rostlinného materiálu, které se používají jako krmivo- pokrutiny po zpracování olejnin

71 Zootechnické pojmy Linie- potomstvo po velmi dobrém otci
Linie genealogická- rozšířený rodokmen, obsahující všechny samčí potomky, bez ohledu na to, zda se shodují nebo neshodují svými znaky a vlastnostmi

72 Zootechnické pojmy Linie plemenná- přestavuje skupinu zvířat geneticky vyrovnanou, dědičně ustálenou v žádoucích znacích Linie syntetická- vznikla křížením jedinců různých populací

73 Zootechnické pojmy Natalita- porodnost
Natalita hrubá- počet všech narozených mláďat na počet zabřeznutých samic Natalita čistá- počet živě narozených mláďat na sto březích

74 Zootechnické pojmy Produkce mléka Laktace- proces tvorby a
vylučování mléka tělem matky po porodu Mléčnost- schopnost produkovat mléko (savci)

75 Zootechnické pojmy Produkce mléka Dojitelnost- můžeme
krávu podojit, dobře se dojí Dojivost- rychlost podojení

76 Zootechnické pojmy Produkce mléka Kaseinová- druh mléka,
ze kterého jde udělat sýr Albumínová- druh mléka, ze kterého nejde udělat sýr

77 Zootechnické pojmy Produkce mléka Laktovat- produkovat mléko
Laktační křivka- po otelení prudce stoupá (proces rozdojování) na max., kterého dosáhne ve týdnu. Pak klesá zvolna, později rychle až ke dni zaprahnutí.  

78 Zootechnické pojmy Produkce mléka
Mléčná užitkovost- vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období Mléko zralé- mléko které se tvoří během laktace, u krávy cca 5 dnů po porodu

79 Zootechnické pojmy Produkce mléka Vemeno- mléčná žláza samice,
anatomická stavba je specifická pro různé druhy Mléko- fyziologický produkt mléčné žlázy

80 Zootechnické pojmy Produkce mléka
Mléko nezralé- tvořeno těsně po porodu Dojnost- zvíře se nechá podojit

81 Zootechnické pojmy Plemenitba- cílevědomé rozmnožování hospodářských zvířat, kterým se sleduje zlepšení morfologických i fyziologických a zvláště užitkových vlastností Plemenitba čistokrevná- páří se jedinci nejen jednoho a téhož druhu ale i téhož plemena Plemenitba liniová- nejvyšším stupněm čistokrevné plemenitby s vyšším nebo nižším počtem linií

82 Zootechnické pojmy Plemenitba příbuzenská- připařování navzájem příbuzných zvířat např. mají společného předka Úzká příbuzenská plemenitba- páření jedinců nejblíže příbuzných tj. dcer s otci atd.

83 Zootechnické pojmy Blízká příbuzenská plemenitba- páření jedinců mírnějšího stupně příbuznosti např. sestřenice s bratranci Vzdálená příbuzenská plemenitba- páření jedinců vzdálenějších stupňů příbuznosti tj. pravnuk s pravnučkou

84 Zootechnické pojmy Připouštění- podkladem je pohlavní instinkt, je pohlavní spojení samce a samice s cílem zavedení ejakulátu do samičích pohlavních orgánů, což je podmínkou pro oplození vajíčka Připouštění přirozené volné- ve stádě se chová určitý počet plemeníků společně s plemenicemi, v době říje se páří

85 Zootechnické pojmy Připouštění přirozené skupinové-
ke skupině plemenic se přidělí jeden plemeník Připouštění přirozené z ruky- k říjící se plemenici je přidělen vybraný plemeník podle připařovacího plánu

86 Zootechnické pojmy Porod- fyziologické ukončení gravidity, končí nitroděložní vývoj jedince a začíná období postnatálního vývoje Období porodu- otevírací- šetrné otevření porodní cesty vtlačováním plodových obalů, uvolňování pánevních vazů, kalný hlen

87 Zootechnické pojmy Období porodu- vypuzovací- objeví se plodový obal praskne sám, druhý plodový obal- ovčí blána jsou vněm vidět nožky plodu ( kopýtko), končí vypuzením plodu a přetržením pupeční sňůry Období porodu- poporodní- navázání kontaktu matky a mláděte, dochází k vypuzení lůžka, odtoku očistek, involuci dělohy, období končí do 4. týdnů

88 Zootechnické pojmy Ranost- schopnost včasného poskytování žádané produkce a rychlejšího dospívání zvířat Ranost v dospělosti- raná plemena- rychlejší dospívání plemena, dříve dospívají, souvisí se způsobem odchovu a výživy

89 Zootechnické pojmy Říje- uvolnění vajíčka
Monoestrická říje- jedna říje za jeden rok ( divoká zvířata)

90 Zootechnické pojmy Dioptrická říje- říje dvakrát za rok ( fena, kočka)
Polyestrycká říje- pravidelná říje během celého roku ( kráva, klisna, oslice, prasnice, ovce, koza)

91 Zootechnické pojmy Selekce- plemenný výběr- negativní, pozitivní
Stabilizační typ výběru- chceme zachovat určitou vlastnost nezměněnou , čehož dosáhneme tím že do reprodukční skupiny zařazujeme zvířata průměrná

92 Zootechnické pojmy Disruptivní typ výběru- chceme vytvořit dvě samostatné populace z původní jedné, uplatňuje se málo Direkcionální typ výběru- nejdůležitějším typem výběru, při které se k produkci zvířat následující generace volí nadprůměrní jedinci

93 Zootechnické pojmy Připařovací výběr- výběr rodičovských párů, abychom u potomstva dosáhli dalšího rozvoje sledovaných znaků a vlastností Předběžný výběr- u mládych zvířat, podle jejich rodokmenné hodnoty

94 Zootechnické pojmy Hlavní výběr- má-li zvíře již vlastní užitkovost
Konečný výběr- má-li zvíře potomstvo u něhož již známe vlastní užitkovost tj. výběr podle plemenné hodnoty

95 Zootechnické pojmy Tandemový- postupový výběr- nejprve se zlepšuje jedna vlastnost, po dosažení požadované úrovně začínáme šlechtit další vlastnost a zároveň musíme udržet stávající vlastnost

96 Zootechnické pojmy Výběr podle nezávislých výběrových úrovní- současný výběr několika vlastností, pro každou vlastnost jsou stanovené parametry které se musí splňovat používaná zvířata Výběrová základna- populace ve které se provádí cílevědomý plemenný výběr

97 Zootechnické pojmy Simultánní výběr- zhodnocení podle několika znaků, bodově ohodnocených a jejichž součet vyjadřuje hodnotu zvířete jediným číslem Selekční efekt- selekční zisk- závisí na výběrovém rozdílu

98 Zootechnické pojmy Stres- odpověď organizmu na působení ekologických, nutričních, infekčních a psychických stresorů Nutriční stresory- může být nedostatek krmiva, žízeň, nepravidelné krmení, hladovění, náhlé změny krmné dávky

99 Zootechnické pojmy Infekční stresory- jsou to choroboplodné zárodky, které se mohou kombinovat s dalšími škodlivými vlivy Psychické stresory- působí hlavně na temperamentní zvířata ( plemenní kanci, závodní koně, psy)

100 Zootechnické pojmy Stáj- chlév- prostor nebo budova poskytující zvířatům ochranu proti povětrnostním vlivům a přiměřené pohodlí, usnadňuje dozor a umožňuje účelné krmení ošetření stájových zvířat Vazné ustájení- nepoužívá se, nevýhody- vyšší pracnost při ošetřování a dojení, nižší čistota vemene i zvířete, horší zdravotní stav (hl. končetin), horší reprodukční ukazatele

101 Zootechnické pojmy Volné boxové stáje- volné skupinové ustájení, odpočinek zvířat v boxových stlaných ložích Adaptabilita zvířat- schopnost odolávat vnějším vlivům

102 Zootechnické pojmy Etologie - poznání zákonitosti chování zvířat, stanovit adaptabilitu na změny prostředí, posoudit systém ustájení podle změn v chování zvířat Vepřín- zemědělská budova pro ustájení prasat

103 Zootechnické pojmy Kravín- zemědělská budova ve
které se chová skot na maso nebo mléko Konírna- budova pro ustájení koní Ovčín- název prostoru pro ustájení ovcí

104 Zootechnické pojmy Drůbežárna- budova nebo místnost kde se chová drůbež Velkovýkrmna- slouží k výkrmu zvířat

105 Zootechnické pojmy Hřebčín- místo kde se zabývají všestranným chovem koní Hříbárna- místo kde se odchovávají hříbata

106 Zootechnické pojmy Temperament- vrozená reakce u každého jiná
Sangvinik-zdravé reakce, rychlé reakce zvířete Flegmatik- opožděné reakce zvířat

107 Zootechnické pojmy Cholerik- přehnané reakce, cholerické
Melancholik- velmi pomalé, žádné nebo špatné reakce, útlumové reakce, vhodná zvířata pro výkrm

108 Zootechnické pojmy Výkrmnost- schopnost dosahovat přírůstku živé hmotnosti, tvorby svalstva a tuku Vykrmenost- aktuální stupeň nasazení svalstva a tuku na zvířeti

109 Zootechnické pojmy Zmasilost- stupeň vývinu svalstva
Protučnělost- stupeň uložení tuku

110 Zootechnické pojmy Jatečná hodnota- kvalitativní a kvantitativní znaky a vlastnosti jatečně upraveného těla Jateční výtěžnost- procentický podíl vytěženého masa na kosti z živé hmotnosti zvířete před poražením

111 Zootechnické pojmy Brutto přírůstek- veškerý přírůstek živé hmotnosti, sledované období od narození do porážky Netto přírůstek- přírůstek masa na kosti (po porážce)

112 Zootechnické pojmy Jatečná dospělost- inflexní bod v růstu a vývoji
Jatečná zralost- po inflexním bodu přibývá tuk

113 Zootechnické pojmy JOT- jatečně opracované tělo
JUT- jatečně upravené tělo

114 Zootechnické pojmy Plemenná příslušnost- optimální porážková hmotnost
Porážka- (zvířata čistá, vylačněná) ošetření masa po porážce

115 Zootechnické pojmy Jatečná drůbež- drůbež na maso- hrabavá a vodní
Porážková hmotnost- ø 550 kg Prokrmenost- zmasilost + protučnělost

116 Zootechnické pojmy Kapoun- vykastrovaný kohout Kuřinec- slepičí výkaly

117 Zootechnické pojmy Snáška- množství snesených vajec za snáškové období
Vytrvalost snášky- délka snáškového období v měsících

118 Zootechnické pojmy Kvokavost- reprodukční pud- přerušení snášky
Pelíchání- reprodukční pud- přerušení snášky

119 Zootechnické pojmy Série snášky u slepice kusů a poté den přestávka, závisí na krmení a světle Bio vajíčko- krmíme bio obilím, slepice jsou ve výběhu

120 Zootechnické pojmy Kozel- samec kozy Koza- samice kozy

121 Zootechnické pojmy Hňup- vykastrovaný kozel Kůzle- mládě kozy

122 Zootechnické pojmy Se prská- samice kozy v říjí
Skotná- gravidní samice kozy

123 Zootechnické pojmy Valach- vykastrovaný hřebec
Klisna- samice koně která neměla mládě

124 Zootechnické pojmy Kobyla- samice koně která měla mládě
Hříná- samice koně v říji

125 Zootechnické pojmy Ohřebit- samice koně která porodila
Hřímání- říje u kobyly

126 Zootechnické pojmy Hřebec- samec koně Hříbě- mládě koně

127 Zootechnické pojmy Hnědák- barva koně- od červenohnědé až po zlatou, vždy má černou hřívu,ocas a dolní část nohou Vraník- barva koně je celý černý, občas se objevují tzv. letní vraníci s hnědočernou srstí v zimě a černou v létě

128 Zootechnické pojmy Bělouš – barva koně- vybělující má jako hříbě většinou hnědou nebo černou srst, ta se věkem vyběluje směrem od hlavy až po úplně bílou barvu Albín- zbarvení koně- má úplně bílou, někdy krémovější barvu, oči jsou často červené

129 Zootechnické pojmy Ryzák- zbarvení koně- srst v různých odstínech zlaté, stejnou barvu, světlejší, nebo tmavší má i hříva a ocas Izabel- žlutá barva koně

130 Zootechnické pojmy Krytí- spáření hřebce s klisnou
Chladnokrevník- obecné označení tažných nebo těžkých koní

131 Zootechnické pojmy Vůl- vykastrovaný býk Tele- mládě skotu

132 Zootechnické pojmy Jalovice- kráva která ještě nerodila
Stelná- samice skotu která je gravidní

133 Zootechnické pojmy Prvotelka- samice skotu po prvním porodu
Běhání- říje u skotu

134 Zootechnické pojmy Mezidobí- doba od otelení po další otelení
Mezibřezost-doba od otelení po zabřeznutí

135 Zootechnické pojmy Březost- doba gravidity
Mlezivo- nezralé mléko 3-5 dnů po otelení

136 Zootechnické pojmy Stání na sucho- období před porodem kdy krávu nedojíme aby se mohlo dobře vyvinout mládě Zasušování- omezení produkce mléka, omezení napájení, omezení šťavnatých krmiv, omezení počtu dojení

137 Zootechnické pojmy Prskání- říje u kočky, hárání
Mrouskání- hárání u kočky Kocour- samec kočky

138 Zootechnické pojmy Ramlice- samice králíka Ramplování- říje u ramlice

139 Zootechnické pojmy Bahnice- samice ovce Beran- samec ovce
Skopec- vykastrovaný beran

140 Zootechnické pojmy Jehně- mládě ovce
Jehnice- ovce která ještě nerodila

141 Zootechnické pojmy Fešák- vykastrovaný pes Fena- samice psa

142 Zootechnické pojmy Štěně- mládě psa Hárání- říje u feny
Kaňkování- říje u feny nebo u lišky

143 Zootechnické pojmy Vepř- druh prasete, vykastrovaný kanec
Kanec- pohlavně zralý samec prasete zařazený do plemenitby

144 Zootechnické pojmy Bachyně- samice prasete Svině- samice prasete
Sele- mládě prasete

145 Zootechnické pojmy Podsvinče- mládě prasete
Nunva- vykastrovaná samice prasete

146 Zootechnické pojmy Boukání- hárání, říje u prasnice
Oprasení- porod prasnice

147 Zootechnické pojmy Odstav- odebrání selat od matky
Prasnička- pohlavně dospělá samice prasete před prvním porodem

148 Zootechnické pojmy Prasnice- samice prasete po prvním porodu
Zaprahlá březí prasnice- prasnice v době mezi odstavem mláďat a perinatálním období

149 Zootechnické pojmy Odstávče- prase od odstavu do stáří 10 týdnů
Chovný běhoun a prase ve výkrmu- prase od stáří 10 týdnů do porážky nebo zařazení do plemenitby

150 Zootechnické pojmy Zoočasy 333 dnů- březost u koní
11 měsíců- březost u koní

151 Zootechnické pojmy Zoočasy 4- 10 dnů- říje u kobyly
9 měsíců- březost u krávy

152 Zootechnické pojmy Zoočasy 5 dnů- říje u krávy, prasnice
2 měsíce- gravidita u feny

153 Zootechnické pojmy Zoočasy 14 dnů- říje u feny
1 měsíc- říje u ramlice ( králika)

154 Zootechnické pojmy Zoočasy 28 dní- březost u králíka
285 dnů- březost u krávy

155 Zootechnické pojmy Zoočasy 150 dnů- březost u kozy, ovce
5 měsíců- březost u kozy, ovce

156 Zootechnické pojmy Zoočasy 115 dnů- březost u prasnice
4 měsíce- březost u prasnice

157 Zootechnické pojmy Zoočasy
Do 2 hodin- musí být mládě napojeno mlezivem 21 dnů- vývojový cyklus

158 Zootechnické pojmy Zoočasy 6- 8 min.- dojení krávy
1- 5 let- snáškové období slepice

159 Zootechnické pojmy Zoočasy 60 dnů- interval u skotu
6 týdnů- tradiční odstav selat

160 Zootechnické pojmy Zoočasy 24 hodin- prasnice před porodem
dnů- možnost zjištění gravidity- Ria metoda

161 Zootechnické pojmy Zoočasy
3 měsíce- servis perioda skotu, pravidelné pravidelné podkovování koní 80 dnů- mezibřezost 305 dnů- laktace krávy

162 Zootechnické pojmy Děkuji za pozornost Konec


Stáhnout ppt "Zootechnické pojmy Vančurová Jana 2.A"

Podobné prezentace


Reklamy Google