Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisková konference týmu „Výzkum insolvence“ rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisková konference týmu „Výzkum insolvence“ rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013."— Transkript prezentace:

1 Tisková konference týmu „Výzkum insolvence“ rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013

2 Parametry vzorku Vybíráno bylo z případů zahájených po 1. lednu 2008 – účinnost insolvenčního zákona Ukončené případy (do konce října 2012) – podmínky: Případy ukončené před vyhlášením úpadku dlužníka a tedy dořešené Případy, kde soud schválil závěrečnou zprávu insolvenčního správce Vybíráno z celkového počtu 8500 případů, vzorek 962 případů, to je 11,3 procenta

3 Základní parametry výzkumu 1 Celkový počet zkoumaných insolvenčních případů ve druhé vlně: 962 Počet případů ukončených před vyhlášením úpadku: 593 Počet vyhlášených úpadků: 369 Důvody zamítnutí úpadkupočet případůprocentuální vyjádření Návrh odmítnut pro vady podle § 128 22938,62% Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny zákonem stanovené předpoklady) 294,89% Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek majetku dlužníka) 21636,42% O téže věci probíhalo jiné řízení. 30,51% Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení) 589,78% Řízení zastaveno podle § 129 – zpětvzetí návrhu 589,78% Celkem593100,00%

4 Základní parametry výzkumu 2 Způsob řešení úpadku: Počet konkurzů: 310 Počet nepatrných konkurzů: 57 Počet reorganizací: 2 (oba případy přeměněny na konkurz) (Dva případy oddlužení – chybové, vyřazeny ze vzorku)

5 Délka řízení u případů, kde byl vyhlášen úpadek Nejdelší insolvenční řízení1.779 dnů Nejkratší insolvenční řízení71 dnů Průměrná délka insolvenčního řízení Průměrná délka řízení, ve kterém došlo k uspokojení věřitelů Průměrná délka řízení, kde nedošlo k uspokojení věřitelů 623 dny 700 dnů 552 dny

6 Zajištěné pohledávky Počet věřitelů průměrný počet zajištěných věřitelů 0,929 na insolvenční řízení (369 řízení se 343 zajištěnými věřiteli) Počet přihlášených pohledávek průměrný počet zajištěných pohledávek 1,96 na insolvenční řízení (369 řízení se 725 zajištěnými pohl.) průměrný počet zajištěných pohledávek 2,11 zajištěné pohledávky na zajištěného věřitele (725 zajištěných pohledávek na 343 zajištěných věřitelů) Objem přihlášených pohledávek - včetně insolvence KORD s.r.o. průměrný objem zajištěných pohledávek 10 843 543,- Kč na insolvenční řízení průměrný objem zajištěných pohledávek 11 665 503,- Kč na zajištěného věřitele největší přihlášená zajištěná pohledávka: 3 455 354 995,77 Kč - bez insolvence KORD s.r.o. průměrný objem zajištěných pohledávek 1 479 437,- Kč na insolvenční řízení průměrný objem zajištěných pohledávek 1 591 582,- Kč na zajištěného věřitele Počet uznaných přihlášených pohledávek průměrný počet uznaných zajištěných pohledávek 1,86 zajištěné pohledávky na insolvenční řízení průměrný počet uznaných zajištěných pohledávek 2,00 zajištěné pohledávky na zajištěného věřitele Objem uznaných přihlášených pohledávek - včetně insolvence KORD s.r.o. průměrný objem zajištěných pohledávek 10 723 545,- Kč na insolvenční řízení průměrný objem zajištěných pohledávek 9 117 484,- Kč na zajištěného věřitele největší uznaná zajištěná pohledávka: 3 455 354 995,77 Kč - bez insolvence KORD s.r.o. průměrný objem zajištěných pohledávek 1 363 134,- Kč na insolvenční řízení průměrný objem zajištěných pohledávek 1 158 506,- Kč na zajištěného věřitele

7 Nezajištěné pohledávky Počet věřitelů průměrný počet nezajištěných věřitelů: 14,6 Počet přihlášených pohledávek průměrný počet nezajištěných pohledávek na insolvenční řízení: 32,96 průměrný počet nezajištěných pohledávek na jednoho věřitele: 2,26 Objem přihlášených pohledávek - včetně insolvence KORD s.r.o. průměrný objem nezajištěných pohledávek na insolvenční řízení: 14 671 157,- Kč průměrný objem nezajištěných pohledávek na jednoho věřitele: 1 007 567,- Kč (5373 věřitelů) - bez insolvence KORD s.r.o. průměrný objem nezajištěných pohledávek na insolvenční řízení: 9 787 851,- Kč průměrný objem nezajištěných pohledávek na jednoho věřitele: 671 500,- Kč

8 Nezajištěné pohledávky - pokračování Počet uznaných přihlášených pohledávek - včetně insolvence KORD s.r.o. průměrný počet uznaných nezajištěných pohledávek na insolvenční řízení: 31,59 průměrný počet uznaných nezajištěných pohledávek na jednoho věřitele: 2,16 - bez insolvence KORD s.r.o. průměrný počet uznaných nezajištěných pohledávek na insolvenční řízení: 31,65 průměrný počet uznaných nezajištěných pohledávek na jednoho věřitele: 2,16 Objem uznaných přihlášených pohledávek - včetně insolvence KORD s.r.o. průměrný objem nezajištěných pohledávek na insolvenční řízení: 13 177 785,- Kč průměrný objem nezajištěných pohledávek na jednoho věřitele: 902 554,- Kč největší uznaná suma nezajištěných pohledávek: 3 550 213 487,- Kč - bez insolvence KORD s.r.o. průměrný objem nezajištěných pohledávek na insolvenční řízení: 8 277 103,- Kč průměrný objem nezajištěných pohledávek na jednoho věřitele: 566 523,- Kč

9 Pohledávky za majetkovou podstatou Náhrada výdajů insolvenčního správce - průměrný objem náhrad výdajů IS činí 18 289,- Kč na insolvenční řízení Odměna insolvenčního správce - průměrná odměna IS činí 105 814,- Kč na insolvenční řízení Ostatní náklady - průměrná hodnota ostatních nákladů činí 82 936,- Kč na insolvenční řízení - průměrná hodnota ostatních nákladů činí 212 524,- Kč na insolvenční řízení, kde se ostatní náklady vyskytly Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - průměrná hodnota pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou činí 222 283,- Kč na insolvenční řízení - průměrná hodnota pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou činí 713 241,- Kč na insolvenční řízení, kde se tyto pohledávky vyskytly

10 Výnosy zpeněžení majetku Výnos ze zpeněžení majetku - průměrná hodnota výnosu ze zpeněžení majetku ze všech insolvenčních řízení, kde byl prohlášen úpadek: 818 323,- Kč Výnos ze zpeněžení majetku - průměrná hodnota výnosu ze zpeněžení majetku ze všech insolvenčních řízení, kde byl prohlášen úpadek a výnos byl vyšší než 0: 1 301 557,- Kč

11 Uspokojení zajištěných věřitelů - včetně insolvence KORD s.r.o. 88 řízení, kde byly uznány pohledávky zajištěných věřitelů Objem uznaných zajištěných pohledávek:3 956 988 405,- Kč Objem uspokojení zajištěných věřitelů: 125 710 371,- Kč Objem uspokojení zajištěných věřitelů (v %)3,1 % Průměrně byly v rámci jednoho insolvenčního řízení (s uznanou pohledávkou) uspokojeny zajištěné pohledávky ve výši 1 428 526,- Kč - bez insolvence KORD s.r.o. 87 řízení, kde byly uznány pohledávky zajištěných věřitelů Objem uznaných zajištěných pohledávek:501 633 409,- Kč Objem uspokojení zajištěných věřitelů:115 326 446,- Kč Objem uspokojení zajištěných věřitelů (v %)22,9 % Průměrně byly v rámci jednoho insolvenčního řízení (s uznanou pohledávkou) uspokojeny zajištěné pohledávky ve výši 1 325 591,- Kč

12 Uspokojení nezajištěných věřitelů - včetně insolvence KORD s.r.o. 343 řízení, kde byly uznány pohledávky nezajištěných věřitelů Objem uznaných nezajištěných pohledávek:4 849 425 121,- Kč Objem uspokojení nezajištěných věřitelů: 108 419 313,- Kč Objem uspokojení nezajištěných věřitelů (v %)2,2 % Průměrně byly v rámci insolvenčního řízení s uznanou alespoň jednou nezajištěnou pohledávkou uspokojeny pohledávky ve výši 316 091,- Kč - bez insolvence KORD s.r.o. 342 řízení, kde byly uznány pohledávky nezajištěných věřitelů Objem uznaných nezajištěných pohledávek:3 037 697 004,- Kč Objem uspokojení nezajištěných věřitelů: 107 052 438,- Kč Objem uspokojení nezajištěných věřitelů (v %)3,5 % Průměrně byly v rámci insolvenčního řízení s uznanou alespoň jednou nezajištěnou pohledávkou uspokojeny pohledávky ve výši 313 018,- Kč

13 Některé zajímavosti z první vlny Tabulka uvádí ty případy z první vlny, kdy byl vyhlášen úpadek a byl řešen konkurzem nebo nepatrným konkurzem (reorganizace nebyla zaznamenána). Jak je vidět, tak uspokojení věřitelů jak zajištěných tak i nezajištěných bylo v první vlně zjištěno v podstatě na stejné úrovni, jako ve vlně druhé. V dalších obdobích plánuje tým Výzkum insolvence další zkoumání a tedy i postupné upřesňování výsledků. Počet případů/objemProcento z celku Celkový počet případů ve vzorku187100,00 Případy s uspokojením věřitelů9450,27 Případy bez uspokojení věřitelů9349,73 Objem uznaných pohledávek celkem (mil. Kč)2 469,4100,00 Objem uznaných zajištěných pohledávek (mil. Kč)245,19,93 Objem uznaných nezajištěných pohledávek (mil. Kč)2 224,390,07 Celkem vyplaceno věřitelům (mil. Kč)89,4100,00 Vyplaceno zajištěným věřitelům61,268,46 Vyplaceno nezajištěným věřitelům28,231,54 Výplatní poměr celkově (vyplaceno/pohledávky)89,4/2 469,43,62 Výplatní poměr zajištěným věřitelům (vyplaceno/pohledávky)61,2/245,124,96 Výplatní poměr nezajištěným věřitelům (vyplaceno/pohledávky)28,2/2 224,31,26

14 Závěr Informace o první vlně výzkumu: Publikace Insolvenční praxe v České republice 2008 až 2012 (nakladatelství C.H.Beck) www.vyzkuminsolvence.cz Výsledky první a druhé vlny budou převedeny na srovnatelnou bázi během prosince 2013 a zveřejněny na webových stránkách týmu

15 Závěr Výzkum se uskutečnil v rámci výzkumného projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin" registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093. Za podporu dále děkujeme našim partnerům z České spořitelny


Stáhnout ppt "Tisková konference týmu „Výzkum insolvence“ rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google