Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program GLOBE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program GLOBE."— Transkript prezentace:

1 Program GLOBE

2 Sdružení TEREZA Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí  a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. 700 ZŠ a SŠ v ČR dětí a studentů

3 Program GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment www.globe.gov

4 1995 – Al Gore vyhlašuje program GLOBE v USA 1995 – přistoupení ČR s koordinátorem Sdružení TEREZA 2012 – v GLOBE 111 zemí na celém světě

5 Program GLOBE v České Republice Stav k 1.9.2012: 142 škol
66 škol pracuje v programu GLOBE déle než 5 let 36 škol déle než 10 let 11 škol od r.1995.

6 Program GLOBE ve výuce Rozvíjí všechny stanovené klíčové kompetence
Naplňuje průřezové téma environmentální výchova Pomáhá realizovat některé očekávané výstupy vzdělávacích oborů, především v oblasti přírodních věd

7

8 V programu GLOBE žáci: Provádějí měření a pozorování ve svém okolí a sdílejí výsledky – naměřená data odesílají do mezinárodní databáze na Bádají – jsou výzkumníky. Pracují na vlastních projektech řešících místní problémy životního prostředí. Jsou aktivní v místě, kde žijí. Vnímají planetu jako provázaný dynamický systém.

9 V programu GLOBE žáci: Provádějí měření a pozorování ve svém okolí a sdílejí výsledky – naměřená data odesílají do mezinárodní databáze na Bádají – jsou výzkumníky. Pracují na vlastních projektech řešících místní problémy životního prostředí. Jsou aktivní v místě, kde žijí. Vnímají planetu jako provázaný dynamický systém.

10 Měření v programu GLOBE
20 praktických měření prováděných na území 15x15 km v okolí školy

11 Měření v programu GLOBE
Oblasti měření: meteorologie hydrologie vegetační pokryv fenologie pedologie

12 Meteorologie METEOROLOGIE Pozorujeme počasí a měření kvality ovzduší

13 Hydrologie HYDROLOGIE Sledujeme kvalitu vody v tocích a nádržích

14 Pedologie PEDOLOGIE Zkoumáme různé druhy půd a jejich vlastnosti

15 Vegetační pokryv VEGETAČNÍ POKRYV
Mapujeme typy porostů a pokryvu zemského povrchu, určujeme biometrické parametry

16 Fenologie FENOLOGIE Pozorujeme změny v přírodě v průběhu ročních období

17 Odesíláme data do databáze
Data jsou přístupná všem na

18 V programu GLOBE žáci: Provádějí měření a pozorování ve svém okolí a sdílejí výsledky – naměřená data odesílají do mezinárodní databáze na Bádají – jsou výzkumníky. Pracují na vlastních projektech řešících místní problémy životního prostředí. Jsou aktivní v místě, kde žijí. Vnímají planetu jako provázaný dynamický systém.

19 Měření a pozorování v programu GLOBE jsou základem bádání
Měření a pozorování v programu GLOBE jsou základem bádání. Klademe si výzkumné otázky a hledáme na ně odpovědi… SPŠ-TP Karviná : Ovlivňuje déšť průhlednost vody? Ovlivňuje kvalitu vody lidská činnost? Jak se mění teplota (kvalita) vody od pramene k soutoku?

20 ZŠ TGM Moravské Budějovice
Ovlivňuje Jaderná elektrárna Dukovany množství srážek v Moravských Budějovicích?

21 V programu GLOBE žáci: Provádějí měření a pozorování ve svém okolí a sdílejí výsledky – naměřená data odesílají do mezinárodní databáze na Bádají – jsou výzkumníky. Pracují na vlastních projektech řešících místní problémy životního prostředí. Jsou aktivní v místě, kde žijí. Vnímají planetu jako provázaný dynamický systém.

22 Využíváme data – řešíme problémy
ZŠ Andělská Hora Každoročně odhadují čas migrace žab na základě naměřených dat : teplota vzduchu a půdy, srážky Budují zábrany pro bezpečný přesun žab

23 Využíváme data – řešíme problémy
ČAG České Budějovice Díky dlouhodobému sledování kvality vody a bezobratlých živočichů v Dobrovodském potoku odhalili původce znečištění – firmu na výkopové práce, informovali místní úřad a ten sjednal nápravu.

24 V programu GLOBE žáci: Provádějí měření a pozorování ve svém okolí a sdílejí výsledky – naměřená data odesílají do mezinárodní databáze na Bádají – jsou výzkumníky. Pracují na vlastních projektech řešících místní problémy životního prostředí. Jsou aktivní v místě, kde žijí. Vnímají planetu jako provázaný dynamický systém.

25 ZŠ Jičín – Ekologický kroužek Čtyřlístek
Navazujeme kontakty s odborníky, komunikujeme, prezentujeme, informujeme ZŠ Jičín – Ekologický kroužek Čtyřlístek Od r pravidelné měsíční přehledy do Novin Jičínska Součástí sítě ČHMÚ

26 V programu GLOBE žáci: Provádějí měření a pozorování ve svém okolí a sdílejí výsledky – naměřená data odesílají do mezinárodní databáze na Bádají – jsou výzkumníky. Pracují na vlastních projektech řešících místní problémy životního prostředí. Jsou aktivní v místě, kde žijí. Vnímají planetu jako provázaný dynamický systém.

27 Pracujeme s daty svými i ostatních škol, hledáme souvislosti mezi daty,porovnáváme, analyzujeme, vyhodnocujeme…

28 ZŠ Jílovská Praha – koloběh uhlíku
Dokazovali přítomnost uhlíku v malých kouscích neživé přírody, počítali jeho množství v biomase svého lesa, vysledovali koloběh uhlíku na zemi

29 GLOBE Games GLOBE Games pořádáme pokaždé ve spolupráci s jinou školou
GG 2013 – 16. ročník Litvínov, dubna

30

31 Studentská konference

32

33 Expedice Napapiiri - FINSKO
1. mezinárodní GLOBE learning expedice Červen / červenec 1998

34 Sibenik - Chorvatsko Mezinárodní GLOBE learning expedition (GLE) rok 2000

35 Jihoafrická republika
Mezinárodní GLOBE konference rok 2009

36 Program GLOBE lze využít:
jako součást výuky přírodopisu, fyziky, chemie, přírodovědných a fyzikálních praktik, zeměpisu a angličtiny pro samostatné práce žáků pro projektové dny

37 Na programu GLOBE spolupracují:
Vědecká rada programu GLOBE Odborníci - Přírodovědecká fakulta UK, Česká zemědělská univerzita, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogickáTUL a další Dobrovolníci – studenti VŠ Czech GLOBE veterans

38 Program GLOBE v ČR garantují:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí

39 Program GLOBE v ČR podporují:

40 Děkujeme Vám za pozornost
a těšíme se na další spolupráci.


Stáhnout ppt "Program GLOBE."

Podobné prezentace


Reklamy Google