Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření výkonu a úplné systémy kontrolingu Ing. Tomáš Kemmler Modern Managing Methods Praha, 10.6.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření výkonu a úplné systémy kontrolingu Ing. Tomáš Kemmler Modern Managing Methods Praha, 10.6.2008."— Transkript prezentace:

1 Měření výkonu a úplné systémy kontrolingu Ing. Tomáš Kemmler Modern Managing Methods Praha, 10.6.2008

2 A.T. Kearney 45/13096 2 strana 2 ÚPLNÉ SYSTÉMY KONTROLINGU: nJsou nadstavbou systémů pracujících s poměrovými ukazateli nJsou odvozeny od anglického „to control“ = mít pod kontrolou, řídit nCílem není pouze získávat číselné výkazy, ale poskytovat managementu takové informace, které umožní vést podnik žádoucím směrem (k úspěchu), poskytnout podklady pro rozhodování nPracují se všemi kvantitativními ukazateli (čísla, růsty, …), které jsou vhodně doplňovány ukazateli kvalitativními (je výsledek to co chceme ? …) nKlíčovým faktorem pro správné používání těchto systémů je schopnost manažera interpretovat získané výsledky a nalézt, přijmout a prosadit správná rozhodnutí nÚplné systémy kontrolingu jsou nástrojem manažerského / strategického rozhodování

3 A.T. Kearney 45/13096 3 strana 3 PROČ MĚŘÍME VÝKONY ? nPeníze = jedna ze složek pocitu štěstí nZasloužené peníze = druhá složka nVím, že to umím = sebevědomí a největší sociální jistota nVím, že to umím = umím „to“ prokazatelně změřit

4 A.T. Kearney 45/13096 4 strana 4 PROČ MĚŘÍME VÝKON OSTATNÍCH ? nBez možnosti porovnat nevíme, jestli něco skutečně umíme. nUmět dobře = umět lépe než průměr (umět nejlépe = být leader nVýkon podřízených je nejlepším odrazem – měřitelným vyjádřením výkonu nás samých n„ono to měřit nejde“ = nerozumím, co vlastně mám / chci řídit. nVkládám li do čehokoliv měřitelné zdroje (peníze, čas, …) je pošetilé nechtít vidět měřitelné výsledky !

5 A.T. Kearney 45/13096 5 strana 5 JAK MŮŽEME MĚŘIT – TECHNIKY MĚŘENÍ: nve fyzických jednotkách nmetodika „správně a včas“ núspora času svého, podřízených i jiných spolupracovníků nnepřímě metody – korelace KPI s hlavním cílem nměření „mimo útvar“ – ukazatel globálnějšího dopadu nvícekriteriální modely – princip „měříme zlepšení tam, kde nemáme srovnání“

6 A.T. Kearney 45/13096 6 strana 6 1.Měření ve fyzických jednotkách nnejjednodušší, ale často zavádějící nnáročné na evidenci nnezbytné pro manuální a kusovou výrobu nspeciální případ „minuta = výkon“ (normominuty), kde takto použitý čas je platidlem a ne měřením času (za hodinu mohu „udělat“ 70 normominut. nměření se musí stát hodnotou organizace a nikoliv „bičem“

7 A.T. Kearney 45/13096 7 strana 7 2.Metodika – „SPRÁVNĚ a VČAS“ nOba pohledy se měří v procentech nVhodný nástroj pro všechny „režijní útvary“ (ekonomové, IT, technologové, obchodníci, …“ nSprávně = vnitřní zákaznické vztahy, nSprávně je vlastně totožné s pohledem „100%ně použitelné“, (procento určí ten, pro koho je práce určena. Lze úspěšně použít i pro externí vztahy (finanční úřad,…)), nSprávně a včas měříme vždy proti plánu, tj. proti chtěnému stavu.

8 A.T. Kearney 45/13096 8 strana 8 3.Úspora času svého, podřízených i jiných spolupracovníků Proč „nestíháme“?Protože si přiděláváme práce navzájem… nTuto metodu můžeme zavést přechodně, nárazově, nebo trvale nJe založena na principu měření: „Kolik času uspořím sobě a ve vlastním útvaru?“ nNebo: „Kolik času uspořím nadřízeným, kolegům, kdekoliv v podniku?“ Obě otázky nepochybně směřují k rozvoji know-how organizace a podporují jeden z hlavních požadavků současnosti i budoucnosti (pravděpodobně hlavní atribut úspěšné strategie), kterým je: Flexibilita

9 A.T. Kearney 45/13096 9 strana 9 4.nepřímě metody – korelace KPI s hlavním cílem nměření podpůrných ukazatelů „potenciálu“ je třeba konfrontovat (výpočtem korelačního koeficientu) se schopností dosahovat hlavní cíle npříliš mnoho měření KPI nemusí mít vypovídací schopnost Příklad: Měříme počet navštívených zákazníků a chceme tím podporovat prodej měříme opakovaně a u více prodejců vypočteme korelaci „počet navštívených zákazníků x prodej“ vyhodnotíme pokud je korelace velmi nízká, přestaneme ukazatel „počet navštívených zákazníků“ používat, protože může být kontraproduktivní Nástrojem skutečně kvalitní práce je vícenásobná regresní analýza, zpracování musí být podporováno statistickými metodami a SW.

10 A.T. Kearney 45/13096 10 strana 10 5.měření „mimo útvar“ – ukazatel globálnějšího dopadu nPoužíváme u útvarů s celopodnikovou kompetencí. Např.: ekonom > ukazatelem je cena kapitálu IT > ukazatelem je „provozuschopnost sítě“ Technolog > ukazatelem je využití strojů, nebo přímo vytvořená Přidaná hodnota Obchodník > využití kapacit HR > PH/ náklady na mzdu nAlespoň jeden takový ukazatel musí existovat pro každého o kterém chceme vědět, zda je nám „ k něčemu platný“.

11 A.T. Kearney 45/13096 11 strana 11 6.vícekriteriální modely – princip „měříme zlepšení tam, kde nemáme srovnání“ nJedná se o syntézu předchozích metod, nPro každý útvar potřebujeme několik měření (10 položek není přehnané číslo) nU mnoha takových měření nemusíme mít k dispozici srovnání s konkurencí s leaderem, atd… / ale alespoň u některých bychom mít měli) nZákladní požadavek = musíme se zlepšovat, a to i tam, kde ve srovnání „vedeme“ nVytvoříme ukazatel typu „Přínos / cena zdroje“ a u něj požadujeme trvalý růst: Ukazatel n+1 období / tentýž ukazatel n tého období >= 1 nVýsledky zobrazíme tzv. „spider grafem“ a prostým pohledem zjistíme výsledek

12 A.T. Kearney 45/13096 12 strana 12 Spider graf - ukázka Tržby / aktiva Tržby / fixní aktiva Tržby / pohledávky Tržby / zásoby Tržby / mzdy Zisk / aktiva Zisk / tržby Zisk / mzdy Zisk / vlastní jmění Zisk / CP Přidaná hodnota / tržby Přidaná hodnota / mzdy Přidaná hodnota / odpisy Přidaná hodnota / finanční náklady Přidaná hodnota / vlastní jmění Aktiva / cizí pasiva Běžná aktiva / běžná pasiva Pohledávky / závazky Peníze / měsíční výdaje Dlouhodobá pasiva / fixní aktiva

13 A.T. Kearney 45/13096 13 strana 13 IMPLEMENTACE Implementace = moment, kde se potkávají metody typu balanced scorecard a úplný systém controllingu. Obě metody mají totožné cíle: „obklíčí“ business velmi kvalitním managementem

14 A.T. Kearney 45/13096 14 strana 14 Na závěr …

15 A.T. Kearney 45/13096 15 strana 15 Kontaktní údaje Kancelář: Eudai, s. r. o. Prvního pluku 8–10 186 30 Praha 8-Karlín Tel.: +420 224 891 382 GSM: +420 731 440 359 Fax: +420 224 891 382 E-mail: info@eudai.cominfo@eudai.com Registrované sídlo: Eudai, s. r. o. Konviktská 291/24 110 00 Praha 1 DIČ: CZ26196042 www.eudai.com


Stáhnout ppt "Měření výkonu a úplné systémy kontrolingu Ing. Tomáš Kemmler Modern Managing Methods Praha, 10.6.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google