Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současnost sociálního pojištění Jiří Král ředitel odboru sociálního pojištění MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současnost sociálního pojištění Jiří Král ředitel odboru sociálního pojištění MPSV."— Transkript prezentace:

1 Současnost sociálního pojištění Jiří Král ředitel odboru sociálního pojištění MPSV

2 •Důchodové pojištění – zákon č. 155/1995 Sb. •Nemocenské pojištění – zákon č. 54/1956 Sb. •Úrazové pojištění – Zákoník práce (nov. č. 37/1993 Sb.) •Zdravotní pojištění – zákon č. 48/1997 Sb. 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz

3 Je sociální pojištění hrozbou pro veřejné finance ? Důchodové pojištění – výdaje 9,2% HDP Nemocenské pojištění – výdaje 1,4% HDP Odškodňování prac.úrazů a nzp – výdaje 0,1% HDP Zdravotní pojištění – výdaje 6,5% HDP Úhrnem včetně ostatních odvětví cca 20% HDP Ale např. • průměrná doba 1 PN se zvýšila z 18 dnů (1990) na 36 dnů (2004) • %PN z 4,8 (1990) na 6,8% (2003) • relace D/M poklesla z 51% (1990) na 39% (2005) • míra závislosti se zvýší z 55% (2000) na 90% (2050) 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz

4 Vývoj procenta pracovní neschopnosti Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz 80 let sociálního pojištění – Současnost sociálního pojištění (odhad)

5 Vývoj průměrné doby trvání jednoho případu PN Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz 80 let sociálního pojištění – Současnost sociálního pojištění (odhad)

6 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz Vývoj relace D/M

7 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz

8 Srovnání dynamiky stárnutí v letech 2000 - 2050 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz

9 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz • Kdyby %PN bylo po roce 1990 o 1% nižší, ušetřili bychom cca 50 mld Kč. • Přebytek v systému odškodňování PÚ a NZP v roce 2003 činil 1,3 mld Kč (na dávky vyplaceno 55% z vybraného pojistného). • Výdaje na důchody přesáhnou v roce 2050 15 % HDP. Nutnost dalších reforem je všeobecně akceptovaná: • Nové zákony o nemocenském a úrazovém pojištění se připravují. • V důchodech – vytváříme komise a pracovní skupiny a volební politické hodiny přitom neúprosně tikají.

10 Inspirace z období po vzniku ČR pro současnost • Konsensus politických stran • Respektování názorů odborníků i veřejnosti • Znalost vývoje v zahraničí • Existence databáze pojištěnců, zaměstnavatelů a důchodců • Vytvoření časového prostoru i materiálních podmínek nositeli pojištění pro přípravu a realizaci nového systému 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz

11 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz Z vystoupení zpravodaje dr. L. Wintra dne 16. září 1924 v parlamentní rozpravě Že také tato osnova byla ukvapeným způsobem projednávána, pak by to mohl říci pouze člověk, který si vůbec nevšímá toho, co se v naší republice děje. Nejen že mezi dobou, kdy byla vládou předložena a dneškem uplynulo pět čtvrtí roku, nýbrž byla i celých 9 měsíců projednávána veřejně v zákonodárných sborech a v komisích, které předkládaly obsažné zprávy o průběhu tohoto jednání. Také jsem přihlížel ke všem podnětům, ať přišly ze kterékoliv strany a ze kterýchkoli kruhů. Bylo mně jako zpravodaji vytýkáno, že si všímám každého i sebe bezvýznamnějšího návrhu, a že o něm přemýšlím a před výborem jej převracím zprava a zleva. Slavný sněme, já jsem hrd na tuto výtku, neboť tomuto zákonu nebude moci nikdo vytknouti, že neměl příležitost se k němu vyjádřiti a že by na jeho podněty nebyla bývala dána zákonodárným sborem odpověď.

12 Důsledky zákona Dlouhodobá platnost Přiměřenost (sociální, finanční) dávek – např. • v NP – karenční doba 3 dny • v DP – věk.hranice 65 let je presumovanou invaliditou Příklad pro zahraničí • sjednocení organizace důch. a nem.pojištění • v sociálně pojišťovacím právu • v pojistně matematické teorii Ovlivnění mezinárodních standardů • zahájení diskuse o minimálních standardech SZ 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz

13 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz Z vystoupení zpravodaje dr. L. Wintra dne 16. září 1924 Při této příležitosti budiž mi dovoleno, abych i s tohoto místa vzpomenul zásluhy, již si o toto dílo zjednal pan univ. prof. dr. Schönbaum (Potlesk.), neboť ten opravdu geniálním způsobem našel methodu, která umožnila, aby pojištění, které by jinak bylo, jak ještě se o tom zmíním, daleko tíživější, mohlo právě pro nynější dobu býti přijatelné. Převalil totiž při svých výpočtech velikou část břemene z nynější generace, které je pro každé pojištění nejvíce zatěžujícím činitelem, na generaci budoucí, aniž ještě dosáhl hranice, jež by generaci budoucí učinila toto pojištění nemožným. Způsob, kterého bylo při těchto výpočtech použito, byl podroben již dnes kritice na světovém foru. Když jsme zahájili jednání v užším výboru soc.-politickém, jeden z pánů vyžadoval, abychom v jednání pokračovali teprve později, až bude možno zavolati z ciziny odborníky, kteří by prozkoumali správnost výpočtů připojených k vládní osnově, abychom měli zajištěno cizí pravdou, že naše domácí pravda je opravdu pravdou. Odmítl jsem tehdy tento požadavek, poukázav k tomu, že důvodová zpráva byla uveřejněna ve světových řečech, že cizina má možnost provésti jakoukoliv kritiku na tomto díle a že také tuto kritiku očekáváme. Ta se dostavila, vyzněla vesměs příznivě, takže nabádá i cizí zákonodárství, aby se způsobu našeho postupu přizpůsobilo.

14 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz Z vystoupení zpravodaje dr. L. Wintra dne 16. září 1924 Přiznávám beze všeho, že sociální zákonodárství a zejména sociálně pojišťovací zákonodárství má za následek a musí míti za následek jisté zatížení a že toto zatížení nemůže zůstati bez vlivu na hospodářství. Proto již od počátku existence republiky domáhal jsem se na Mezinárodním úřadu práce, aby otázku sociálního pojištění začal řešiti z hledisek mezinárodních tak, aby stát takový, jako jsme my, který opravdu chce vážně na sociálním zákonodárství spolupracovati, který nechce státi v řadě poslední na tomto poli, byl chráněn mezinárodním zákonodárstvím proti, možno říci, nekalé soutěži zahraniční. Myšlenka ta u Mezinárodního úřadu práce nalezla ohlasu, takže již na loňské konferenci se začalo o některých problémech sociálního pojištění v Mezinárodním úřadě jednat a příští konference tohoto mezinárodního sboru budou se musiti nadále tímto problémem zabývati.

15 Poučení •Nezapomínejme na tradice •Važme si odborníků •Využijme všech dobrých (i špatných) zkušeností ze zahraničí 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz

16 Děkuji za pozornost 80 let sociálního pojištění - Současnost sociálního pojištění Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV, tel. 2 2192 2521, e-mail: jiri.kral@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Současnost sociálního pojištění Jiří Král ředitel odboru sociálního pojištění MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google