Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“

2 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
Prvních 14 českých škol získalo mezinárodní titul Ekoškola Prvních čtrnáct českých škol získalo mezinárodní titul Ekoškola. Na základě důkladných auditorských zpráv o tom rozhodla komise projektu Ekoškola. Dvacet škol, většinou dlouhodobě pracujících v oblasti ekologické výchovy, se již v tomto prvním ročníku pokusilo o splnění náročných kritérií. Ta se týkala ekologické výchovy s jejími praktickými dopady v provozu školy (oblasti energií, vody, odpadů a prostředí školy). Projekt vyžadoval spolupráci a zapojení celé školy a aktivní iniciativu ze strany žáků. V projektu Ekoškola je v tuto chvíli zapojeno sedmdesát osm škol. Dvacet škol se již letos rozhodlo požádat o udělení titulu. Po posouzení jejich písemné žádosti byl na školu vyslán tým odborných auditorů, kteří doslova prošli školu od sklepa až po střechu, promluvili s žáky, učiteli, vedením, provozními zaměstnanci a posoudily zda škola splnila náročná kritéria. Poté školy prošly finálním posouzením komise, která potvrdila či nepotvrdila doporučení auditorů o udělení mezinárodního titulu Ekoškola. Slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola (Eco-Schools) proběhlo dne 27. června 2006  ve Valdštejnském paláci ve spolupráci se Senátem ČR pod záštitou Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Metodika projektu vede školy kcílenému propojení environmentální výchovy s konkrétní praktickou činností jak žáků tak pedagogů vedoucích k ekologizaci provozu školních budov a lepšímu vztahu k životnímu prostředí. Projekt zároveň napomáhá zkvalitnění vztahů mezi žáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy, neboť vyžaduje týmovou spolupráci vedoucí k naplnění kroků projektu a zároveň navázání užších vztahů dané školy s okolní komunitou - rodiči, představiteli místních úřadů, neziskovými organizacemi, atp. Projekt Ekoškola směřuje k rozvoji schopností a dovedností žáků pro život a vede je k šetrnějšímu a udržitelnějšímu způsobu života.

3 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
Putovní výstava „Vzdušný oceán“ zachycuje dobrý a špatný stav ovzduší a přírody vybraných území v České republice. Obsahuje výběr devatenácti nejlépe zpracovaných posterů – plakátů z celkových  šedesáti dvou, které byly v červnu letošního roku v rámci stejnojmenného projektu vystaveny v prostorách Ekogymnázia Praha. Jako prostor vhodný pro exponáty posterů dětí, které pracují ve Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí, byl vybrán vestibul spojovacích chodeb a vestibul u hlavního vchodu školy. Na výstavu se mohli během celého prosince podívat  žáci, učitelé, rodiče a celý personál školy. Výstava posloužila jako něco zajímavého a naučného pro všechny, kdo ji měli možnost zhlédnout. Mnoho lidí totiž nemá tušení, co je to Sněm dětí České republiky pro ŽP, a tak se něco  nového dozvěděli,  seznámili  a poznali  práci členů sněmu. Ve Sněmu dětí ČR pro ŽP pracuje žák naší školy Jakub Machura.

4 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
Setkání členů Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí   Pětidenní setkání členů Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí.  Dne října 2006 proběhlo pětidenní setkání členů SDČR ŽP. Setkání se konalo na Pastvinách u Žamberka. Náplní tohoto setkání byly ústní zkoušky k tématu "Vzduch, lidé a životní prostředí", přednáškový blok týkající se závěrečných zpráv a daného tématu, herní program a výlet na Kralický Sněžník. Následující den nás čekal jak přednáškový blok, tak i ústní zkoušky. Počasí nám přálo, tak ti, co chtěli, šli na krátkou procházku krajinou Orlických hor nebo si mohli zahrát nějakou hru. V pátek mě zaujal přednáškový program v přírodě na různých stanovištích. S lektorem Ondřejem Simonem jsme se zabývali námětem "Vše co lítá vzduchem aneb rozmnožování pomoci větru." Na dalším stanovišti jsme měli možnost si vyzkoušet základy fotografování s Jirkou Schauerem. V chatě jsme si mohli zkusit prezentační olympiádu, anebo jsme si mohli zahrát na výzkumný tým vědců, kteří hledají nové druhy živočichů, které se pomocí vzduchu nějak geneticky zmodifikovali.

5 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
Celosvětová akce "Zasaď strom"    V pravé poledne dne 21. září 2006 se 300 žáků ZŠ Borovského v Karviné-Ráji účastnilo společně s dětmi a mládeží z více než 500 škol z 90 zemí akce s názvem "Zasaď strom", která začala v Oceánii, dále pokračovala přes Asii, Evropu a Afriku a končila na Havai. Výsadba stromů na celém světě proběhla během 24 hodin.    V areálu školy v tento den žáci a učitelé vysadili  22 stromů,  které budou sloužit jako výukový  park. Akce byla uskutečněna  za podpory Odboru životního prostředí Magistrátu města Karviná. Po technické stránce žákům pomohla firma Kouzlo zahrad Akce je hlavní událostí Mezinárodního dne míru a zároveň je také spojená s kampaní  Spojených  národů na ochranu životního prostředí. Zasazení prvního stromu zorganizovala společnost ENO, což je celosvětová virtuální škola pro trvale udržitelný rozvoj, koordinována školou Pataluoto of Joensuu, která je ve Finsku.

6 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
Zapůjčení titulu "Škola trvale udržitelného rozvoje" Ve středu 10. ledna 2006 jsme byli pozváni na valnou hromadu Klubu ekologické výchovy, která se konala v Praze v konferenční místnosti MŠMT.  Byli jsme pozváni proto, abychom převzali diplom "Škola  udržitelného rozvoje". Tento titul, který byl škole propůjčen na 3 roky, byl udělen nejen  za práci v oblasti ekologie, ale i za účast v různých ekologických projektech, za výtvarné a literární soutěže s ekologickou tématikou, uplatňování ekologických aspektů ve všech předmětech.Udržitelný rozvoj neznamená jen ochranu přírody  pro nás, ale i pro příští generace. Ochrana přírody je uvědomění si našeho vztahu k přírodě, je to komplex vztahů, které souvisí s ekonomickou i sociální stránkou a v tom všem jsou nejdůležitější mezilidské vztahy. Škola udržitelného rozvoje je škola pro dlouhodobou budoucnost.

7 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
Mezinárodní Program GLOBE v České republice Mezinárodní program Globe v sobě spojuje výchovný cíl s vědeckým. Tisíce škol na celém světě spolupracují na měření ukazatelů životního prostředí, které jsou za pomocí vědců zpracovány, aby nabídly globální pohled na stav naší planety. Cílem programu Globe je posílit povědomí obyvatel celého světa o stavu životního prostředí, zvýšit úroveň poznání planety Země a zároveň podpořit studenty a žáky v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky.   Myšlenku programu Globe vyslovil v roce 1994 americký víceprezident Al Gore. V dubnu o rok později byl při příležitosti Dne země byl projekt Globe zahájen. K programu se přihlásilo 112 zemí z celého světa. V České republice je do tohoto projektu zapojeno 91 škol. Projekt Globe v České republice odborně garantuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí. Národním koordinátorem je Tereza -sdružení pro ekologickou výchovu. Na projektu dále spolupracují Karlova univerzita, Český hydrometeorologický ústav, ČVUT, a Agentura ochrany přírody a krajiny. V rámci světové sítě účastníků projektu Globe provádějí studenti měření a pozorování kvality životního prostředí v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a dálkového průzkumu Země. Svými pozorováními studenti a žáci vytvářejí podklady využitelné pro vědeckou práci. Výsledky měření se odesílají pomocí Internetu do centrály ve Washingtonu.

8 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
GLOBE Games 2002 Dačice ve spolupráci s Gymnáziem (250 studentů a 40 učitelů 30 GLOBE škol z České republiky, 6 studentů a 2 učitelé z GLOBE gymnázia v Poslku, návštěva z NASA - Dr. Irene Ladd - specialista na přízemní ozon, návštěva z University New Hampshire - Prof. Barry Rock - jeden ze zakladatelů GLOBE Programu, návštěva členky vědecké rady GLOBE - Dr. Jany Albrechtové z Přírodovědecké fakulty UK, návštěva Ing. Marty Kubové z MŽP ČR) Karviná 230 studentů z 27 českých škol a 50 studentů z 11 polských škol, Pratiksha Patel z centrály GLOBE ve Washingtonu, Magdalena Machinko-Nagrabecka, koordinátorka polského GLOBE programu, Mgr. Daniel Vondrouš,  poradce  ministra životního prostředí, Ing. Jaroslav Froulík z odboru pro mládež Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, RNDr. Jana Albrechtová z Přírodovědecké fakulty UK, členka vědecké rady GLOBE.   Brumov-Bylnice Česká Třebová Bánov u Uherského Brodu Hlavní podstatou GLOBE Games jsou vzájemná setkání, výměna znalostí a zkušeností, navázání přátelství prověření znalostí z oblastí: hydrologie, meteorologie, biometrie, fenologie, pedologie.       GLOBE Games se konaly: 1997 předpremiéra - Praha, Prokopské údolí (100 studentů z 15 GLOBE škol) Valašské Meziříčí ve spolupráci s DDM a základní školou (130 studentů a 20 učitelů z 18 GLOBE škol) Telč ve spolupráci se základní školou Hradecká (160 studentů a 30 učitelů z 20 GLOBE škol) Humpolec ve spolupráci s Gymnáziem Dr. A. Hrdličky (280 studentů a 46 učitelů ze 33 GLOBE škol z České republiky, 36 studentů a 18 učitelů ze 4 norských škol) Kadaň ve spolupráci s gymnáziem (250 studentů a 45 učitelů ze 33 GLOBE škol z České republiky, návštěva z NASA - Dr. Irene Ladd - specialista na přízemní ozon)

9 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
Aktivity v rámci Týdne Země Žáci naší školy se v týdnu od 17. do 21. dubna 2006 podíleli na různých aktivitách pořádaných k celosvětovému Týdnu Země. V úterý 18. dubna 2006 se děti za hezkého slunečného pustily do úklidu lesoparku Dubina. Hrabaly staré loňské listí, které v pytlích odnášely nebo odvážely do přistavených kontejnerů, sbíraly suché větve, odhozené papíry, plastové láhve a jiný nepořádek.

10 Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“
Ekologické kurzy TEREZA, Praha Každoročně, během jarních prázdnin, se asi 30 žáků pod vedením paní učitelky Machurové vydává do Prahy. Jejich cílem je zúčastnit se několika ekologických programů a poznat krásy hlavního města. Během pobytu se žáci zúčastní několika ekologických projektů zaměřených na pochopení ekosystému planety jako celku. Jednotlivé projekty probíhají pod vedením lektorů sdružení Tereza.

11 Základní škola Borovského Ve Svahu 775 734 01 Karviná - Ráj
Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“ Základní škola Borovského Ve Svahu Karviná - Ráj


Stáhnout ppt "Projekt „Přes EKOŠKOLU k ŠVP…“"

Podobné prezentace


Reklamy Google