Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph. D

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jaromír Gajdáček, Ph. D"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jaromír Gajdáček, Ph. D. 21.05.2009

2 Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven
1991 Zákon 550/1991 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění – záruka plurality pojišťovacích institucí, předpoklad pro vznik dalších zdrav. pojišťoven Zákon 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) Zákon 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdrav. pojišťovnách – doplnění organizační stránky ZP Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění – na jeho základě začala fungovat VZP (1991) a další ZP (1992) 2 ze 14 2 2

3 Zdroj příjmů na úhradu zdravotní péče
Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven Zdroj příjmů na úhradu zdravotní péče 1919 – 1948 povinné zdravotní pojištění 1948 – 1951 jednotné nemocenské pojištění 1951 – 1991 státní rozpočet pro VZP v r státní rozpočet, žádný prostor pro úhradu privátních ZZ - vznikem zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (dále jen “ZZP”) byl vytvořen systém výběru zdravotního pojištění a jeho přerozdělování (princip solidarity) 3 ze 14 3 3

4 Úhrada zdravotní péče 1991 - 1993
Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven Úhrada zdravotní péče výkonový systém - za spolupráce VZP, odborných společností a MZ ČR stanoveny bodové hodnoty (HB) výkonů a čas výkonu jednotná výše HB (HB=0,46 Kč), absence regulačních opatření, “ostrá tužka” poskytovatelů, NADPRODUKCE BODŮ 4 ze 14 4 4

5 Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven
1993 – 1996 Nižší stupeň kontroly poskytované péče s ohledem na její kvalitu v důsledku absence kontrolních mechanizmů Vyšší provozní náklady 27 vzniklých ZP Zákon 59/1995 Sb. – novela zákona o všeobecném zdravotním pojištění (v.z.p.) právo MF ČR vyhlašovat max. cenu bodu nevýrazná diferenciace ZP Novely zákonů 60/1995 Sb., 149/1996 Sb. – zpřísnění vzniku a kontroly ZP (nenárokový vznik, posílení kontroly státu, vzájemné povinné poskytování dat mezi ZP, povinné části zdrav. pojistných plánů) 5 ze 14 5

6 Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven
Zákon 48/1997 Sb. – možnost paušálních úhrad: - t. j. preventivní opatření proti „honbě za body“ (zvláště při nereálně nastavených časech výkonů) - t. j. nasmlouvání objemu poskytnuté péče v určité částce, - t. j. v každém následujícím období zvyšování úhrady oproti referenčnímu období určitým koeficientem - t. j. plánovatelnost, kontrolovatelnost, rozdělení rizika mezi poskytovatele a plátce 6 ze 14 6

7 Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven
1997 – 2002 (II) vznik KKPV (kombinovaná kapitačně výkonová platba) u praktických lékařů, výkonová úhrada pouze u segmentu stomatologie, rehabilitace, zdravotnická doprava regulační mechanizmy k omezení úhrad právní nejednoznačnost uplatňování regulací – vznik institutu dohodovacího řízení vzhledem k častým nedohodám o výši HB novela zákona 2/1998 Sb dána možnost vládě ČR rozhodnout o výši HB a výši úhrad na základě doporučení MZ 7 ze 14 7 7

8 Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven
2003 – 2009 nové formy úhrady – metoda DRG (diagnosis related groups) - jednotná úhrada za diagnózu 2008 – pilotní projekt nákupu péče (balíčky TEP) 2009 – standardní forma úhrady – nákup péče – „balíčky“ „oční - katarakty“, „kardiologický“, „TEP“ 8 ze 14 8

9 Formy vykazování poskytnuté péče (ZP MV ČR)
Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven Formy vykazování poskytnuté péče (ZP MV ČR) vykazování na papírových dokladech neumožňovalo optimální zpracování rozšíření formy vykazování na e-médiu (diskety), papírově přijímané doklady se vkládají do informačního systému ručně 2. pol pilotní zavádění předávání dávek internetem rutinní předávání dávek internetem nejprve malými, poté velkými zpracovateli a lékárnami 9 ze 14 9

10 Vývoj revizních technik
Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven Vývoj revizních technik předávání a tvorba dokladů ve zdravotnictví se řídí platnou verzí Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR revize nejprve výhradně ruční prováděná RL nástup jednoduchých revizních programů nyní prerevize (využití nastavených filtrů, vyřazení dokladů nebo jejich nabídka RL), vlastní počítačová revize (RL povinně procházejí a posuzují doklady předložené systémem prerevize, namátkově si vybírají ZZ, jevy nebo jejich kombinaci dle zkušenosti), postrevize (zamítání výkonů po provedených fyzických revizích) stále roste význam fyzických revizí 10 ze 14 10

11 Nejčastěji kontrolované jevy (I)
Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven Nejčastěji kontrolované jevy (I) nejčetnější chybou - souběžné vykazování výkonů, z nichž jeden je obsahem druhého překračování povolených omezení frekvencí (OF) výkonů frekvence vykazovaných preventivní prohlídek v rámci primární péče nekorektní vícenásobné vykazování výkonů u zobrazovacích metod - CT, angiografií a koronarografií (násobkem výkonu je vykazován jen kontrolní nástřik příslušného řečiště po provedení terapeutického zásahu, které tento výkon obsahuje) 11 ze 14 11

12 Nejčastěji kontrolované jevy (II)
Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven Nejčastěji kontrolované jevy (II) u akutní lůžkové péče - fyzické revize: vykázání vyššího typu OD intenzivní péče - souběžné započtení některých výkonů jako TISS a jejich současné vykázání kódem výkonu (u některých nelze ošetřit SW v rámci prerevize) vykazování číselníkových cen ZÚM namísto nákupních 12 ze 14 12 12

13 Výsledky PC revizní činnosti u ZP MV ČR
Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven Výsledky PC revizní činnosti u ZP MV ČR 13 ze 14 13

14 Vykazování zdravotní péče z pohledu zdravotních pojišťoven
Závěr: od r – změny ve způsobu vykazování ZP postupné zavádění nových způsobů úhrad nové způsoby revizní činnosti 14 ze 14 14


Stáhnout ppt "Ing. Jaromír Gajdáček, Ph. D"

Podobné prezentace


Reklamy Google