Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ SPŠSE a VOŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ SPŠSE a VOŠ"— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ SPŠSE a VOŠ

2 Co a jak hodnotit? Vědomosti? Výsledky? Atmosféra?
Prostředí? Estetika? Nábytek? Vybavení? Spokojnost studentů/ rodičů / zaměstnanců? CO JE „DOBRÝ“ VÝSLEDEK?

3 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy (vyhláška)
a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

4 Použité nástroje a) podmínky ke vzdělávání – dotazník pro 1. ročníky, anketa pro 4. ročníky b) průběh vzdělávání - dotazník pro 1. ročníky, anketa pro 4. ročníky, dotazníky Žák o učiteli a Učitel o sobě c) podpora, spolupráce s rodiči, vztahy – dotazník pro budoucí studenty, dotazník pro 1. ročníky, anketa pro 4. ročníky, dotazníky Žák o učiteli a Učitel o sobě, dotazník Klima školy vyplňovaný studenty 1. ročníků d) výsledky vzdělávání žáků – přehledy výsledků maturitních zkoušek a přehledy o prospěchu za jednotlivá pololetí e) řízení školy, kvalita personální práce – dotazník Klima školy vyplňovaný učiteli f) úroveň výsledků práce školy - ?????

5 Dotazník pro budoucí studenty
2. Proč jste si vybral/a právě SPŠSE nabízí obor, o který mám zájem 113 řada známých tuto školu chválí 99 zaujal mne den otevřených dveří 21 4. Na co se nejvíce těšíte a) na nové spolužáky 116 c) na nové předměty a vědomosti 119 5. Z čeho máte největší obavy z náročného studia 127

6 Dotazník Klima školy – 1. ročníky
27 výroků hodocení 1-9 bodů maximum 243 bodů + 5 otázek

7 Proč bych sem šel znovu

8 Kladné stránky – 1. ročníky
E1A: Molčan 9, Kornerová 5, Kirschenrová 5 E1B: Tesař 8, Holubcová 2 L1: Pantálková 9, Jirsáková 5, Krotil 5 P1: Kirschner 4, Valentová 3, Pospíchal 2 S1A: Mojžíš 7, Kirschnerová 5, Rejc 5 S1B: Kirschner 8, Krotil 5, Osčádal 2

9 Záporné stránky (položky s nejvíce hlasy)
E1A: nestřídají se učitelé při suplování 4  E1B: zbytečné předměty 6 školní jídelna 4 L1: školní jídelna + drahé obědy 9 zima ve třídách, není teplá voda ve sprchách 4 zbytečné předměty 4

10 Záporné stránky (položky s nejvíce hlasy)
P1: zbytečné předměty 3 náročné studium 3 málo dívek 3 S1A: málo sportovních akcí, málo mimoškolních akcí 2 S1B: nízká úroveň AJ, pomalé tempo 4

11 Anketa – 4. ročníky technické informace, přednosti školy

12 Nejlepší předmět + učitelé (první 2 v pořadí)
S4B:   SPS 12  TV 5 L4: TV 5 IKT 4 E4: EEN 5  VEE  5 S4B: P. Kirschner 16 I. Kopal 10 L4: M. Bílková 11 M. Molčan 9 E4: I. Petříček 10 M. Mach 7

13 Co by se mělo zlepšit? S4B L4 E4 cizí jazyky / výuka 6 1 jídelna 2 3
S4B L4 E4 cizí jazyky / výuka 6 1 jídelna 2 3 modernizace vybavení (kmenových) učeben, estetika - chodby 5 vybavenost a využití dílen, strojový park některé PC učebny topení více názorných pomůcek v odb. předmětech výrobní programy úklid přístup vedení k návrhům studentů funkčnost wi-fi 4 exkurze, pestrost výuky více praxe vztahy učitelů a žáků

14 Dotazník Žák o učiteli 2.-4. ročníky, všechny obory
60 charekteristik (komponenty vztahu + komponenty řízení – 6 typů učitelů) „známky“ ze 7 charakteristik – chování / výuka Jak mě vidí učitel? Charakteristiky Kladný/ střední vztah Záporný/ rozporný Silné/ střední řízení Typ 1 Typ 2 Rozporné řízení Typ 3 Typ 4 Slabé řízení Typ 5 Typ 6

15 Jak mě vidí učitel?

16 Jaké předměty studenti vybírali
2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem Humanitní 13 25 10 48 Cizí jazyky 18 22 33 73 Přírodovědné 11 9 30 Elektro 14 28 64 Strojní 23 45 101 IKT 4 12 Praxe 3 TV 6

17 Příklad vyplněného dotazníku (kladný vztah/silné řízení – typ 1)

18 Příklad vyplněného dotazníku (záporný vztah/slabé řízení – typ 6)

19 Přehled 2. ročníky

20 Přehled 3. ročníky

21 Přehled 4. ročníky

22 Typy učitelů celkem - studenti

23 Typy – učitelé o sobě

24 Učitelé o sobě - co mi práce přináší
radost, uspokojení, klid na duši a tvořivost 18 práce s mladými 8 pevné zaměstnání, výplata 5 poučení, vzdělávání, vlastní rozvoj 5 prázdniny, spousta volného času 4 nejsou v ní stereotypy, stále se děje něco nového 4 dobrý kolektiv 3 seberealizaci, smysluplnost existence 3 pocuchané nervy 2

25 Učitel o sobě - co se za mou kariéru změnilo?
Nic 9 snížená úroveň studia, náročnost na studenty 5 psychicky náročnější práce, náročnější na sebeovládání 4 společenské prostředí - sobectví, egoismus, individualismus, peníze, závist, pochybná sláva 4 nové přístupy ve výuce, technické vybavení 2

26 S jakými žáky rád pracuji?
s těmi, co mají zájem naučit se něco nového, s těmi, co mají o obor zájem, se snaživymi, aktivními, inteligentními 25 se slušnými 7 s uznalými, klidnými, vyrovnanými 1 se všemi 1

27 Přehled výsledků dotazníků Klima školy – učitelé
Průměr dříve 163,08 Průměr nyní 163,1

28 Návrh cílů, nástrojů a kritérií v jednotlivých oblastech:
a) podmínky ke vzdělávání Cíl: zlepšit prostředí v hlavní budově – chodby, vymalování a vybavení tříd, funkčnost bezdrátového připojení, obnovovat a udržovat vybavení odborných učeben Kritéria: - počet zrekonstruovaných tříd, obnova vybavení (přehled úprav a nákupů) - výsledky dotazníků pro 1. a 4. ročníky - nižší počet záporných připomínek v této oblasti v porovnání s letošními výsledky

29 b) průběh vzdělávání Cíl: kvalitní výuka. spokojenost studentů s průběhem vzdělávání, reflexe a sebereflexe práce učitelů Kritéria: - počty studentů – udržet rozdíl mezi stavem na počátku roku a na konci pod 5% - dotazníky pro 1. a 4. ročníky, alespoň 80% odpovědí typu „šel bych tento obor studovat znovu, splnil moje očekávání, kladná stránka školy – kvalitní výuka“ - vzájemné hospitace vyučujících (u kolegy/kolegyně ze stejné nebo jiné předmětové komise) - 90% vyučujících alespoň 1 hospitace

30 c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Cíl: spokojenost studentů a rodičů s podporou a vztahy Kritéria: -výsledky dotazníků pro 1. a 4. ročníky, alespoň 50% odpovědi typu „kladná stránka školy – dobří učitelé“, dotazník klima ve škole – průměrný výsledek nad 160 bodů - výsledky dotazníků „žák o učiteli“ – alespoň 50% učitelů typ 1, méně než 25% typu 4 a 6, výsledky hodnocení známou pod 2,5 v 90% odpovědí - informační schůzky pro rodiče budoucích studentů a pro budoucí studenty – 80% účast - sledování účasti rodičů na třídních schůzkách (70% účast) práce s jejich připomínkami, dotazník pro rodiče na podzimních schůzkách ve 4.ročníku – alespoň 75% kladných ohlasů

31 d) výsledky vzdělávání žáků
Cíl: co nejlepší výsledky Kritéria: - výsledky maturitních zkoušek (státní maturity!) a prospěch v jednotlivých pololetích – méně než 10% „neprospěl“

32 e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Cíl: spokojenost řadových zaměstnanců a vedení školy s řízením a kvalitou personální práce, podpora a kvalita vzdělání učitelů Kritéria: - dotazník Klima ve škole – celkový průměr bodového ohodnocení nad 160, průměr v otázkách týkajících se kvality řízení a personální práce 6 a více bodů - přehled účasti na vzdělávacích akcích – účast alespoň 80% učitelů na 1 odborném školení za školní rok a jejich hodnocení těchto akci jako „prospěšné“ v 80%

33 f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
Cíl: ??? Kritéria: soutěže??? olympiády?? uplatnění absolventů (např. zaměstnanost po 1 roce) ???? - počet přijatých absolventů na VŠ – 80% přihlášených ???

34 Děkuji za pozornost  Úspěšný školní rok!
„Když jsem se po vánočních prázdninách vracel do školy a šel po schodech do 2. patra, uvědomil jsem si, že sem chodím rád..." Úspěšný školní rok!


Stáhnout ppt "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ SPŠSE a VOŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google