Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ SPŠSE a VOŠ 2007-2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ SPŠSE a VOŠ 2007-2010."— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ SPŠSE a VOŠ 2007-2010

2 Co a jak hodnotit? •Vědomosti? •Výsledky? •Atmosféra? •Prostředí? Estetika? Nábytek? Vybavení? •Spokojnost studentů/ rodičů / zaměstnanců? •CO JE „DOBRÝ“ VÝSLEDEK?

3 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy (vyhláška) •a) podmínky ke vzdělávání, •b) průběh vzdělávání, •c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, •d) výsledky vzdělávání žáků, •e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, •f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

4 Použité nástroje •a) podmínky ke vzdělávání – dotazník pro 1. ročníky, anketa pro 4. ročníky •b) průběh vzdělávání - dotazník pro 1. ročníky, anketa pro 4. ročníky, dotazníky Žák o učiteli a Učitel o sobě •c) podpora, spolupráce s rodiči, vztahy – dotazník pro budoucí studenty, dotazník pro 1. ročníky, anketa pro 4. ročníky, dotazníky Žák o učiteli a Učitel o sobě, dotazník Klima školy vyplňovaný studenty 1. ročníků •d) výsledky vzdělávání žáků – přehledy výsledků maturitních zkoušek a přehledy o prospěchu za jednotlivá pololetí •e) řízení školy, kvalita personální práce – dotazník Klima školy vyplňovaný učiteli •f) úroveň výsledků práce školy - ?????

5 Dotazník pro budoucí studenty 2. Proč jste si vybral/a právě SPŠSE •nabízí obor, o který mám zájem 113 •řada známých tuto školu chválí99 •zaujal mne den otevřených dveří 21 4. Na co se nejvíce těšíte •a) na nové spolužáky 116 •c) na nové předměty a vědomosti 119 5. Z čeho máte největší obavy •z náročného studia 127

6 Dotazník Klima školy – 1. ročníky •27 výroků •hodocení 1-9 bodů •maximum 243 bodů •+ 5 otázek

7 Proč bych sem šel znovu

8 Kladné stránky – 1. ročníky •E1A: Molčan 9, Kornerová 5, Kirschenrová 5 •E1B: Tesař 8, Holubcová 2 •L1: Pantálková 9, Jirsáková 5, Krotil 5 •P1: Kirschner 4, Valentová 3, Pospíchal 2 •S1A: Mojžíš 7, Kirschnerová 5, Rejc 5 •S1B: Kirschner 8, Krotil 5, Osčádal 2

9 Záporné stránky (položky s nejvíce hlasy) •E1A: nestřídají se učitelé při suplování 4 •E1B: zbytečné předměty 6 •školní jídelna 4 •L1: školní jídelna + drahé obědy 9 •zima ve třídách, není teplá voda ve sprchách 4 •zbytečné předměty 4

10 Záporné stránky (položky s nejvíce hlasy) •P1: zbytečné předměty 3 •náročné studium 3 •málo dívek 3 •S1A: málo sportovních akcí, málo mimoškolních akcí 2 •S1B: nízká úroveň AJ, pomalé tempo 4

11 Anketa – 4. ročníky technické informace, přednosti školy

12 Nejlepší předmět + učitelé (první 2 v pořadí) •S4B: SPS 12 TV 5 •L4: TV 5 IKT 4 •E4: EEN 5 VEE 5 •S4B: P. Kirschner 16 I. Kopal 10 •L4: M. Bílková 11 M. Molčan 9 •E4: I. Petříček 10 M. Mach 7

13 Co by se mělo zlepšit? S4BL4E4 cizí jazyky / výuka6 1 jídelna2 3 modernizace vybavení (kmenových) učeben, estetika - chodby265 vybavenost a využití dílen, strojový park2 některé PC učebny1 topení1 více názorných pomůcek v odb. předmětech1 výrobní programy1 úklid 1 přístup vedení k návrhům studentů 1 funkčnost wi-fi 4 exkurze, pestrost výuky 2 více praxe 1 vztahy učitelů a žáků 1

14 Dotazník Žák o učiteli •2.-4. ročníky, všechny obory •60 charekteristik (komponenty vztahu + komponenty řízení – 6 typů učitelů) •„známky“ ze 7 charakteristik – chování / výuka •Jak mě vidí učitel? Charakteristiky Kladný/ střední vztah Záporný/ rozporný Silné/ střední řízeníTyp 1Typ 2 Rozporné řízeníTyp 3Typ 4 Slabé řízeníTyp 5Typ 6

15 Jak mě vidí učitel?

16 2. roč.3. roč. 4. roč. celkem Humanitní13251048 Cizí jazyky18223373 Přírodovědné1191030 Elektro14282264 Strojní234533101 IKT491225 Praxe43411 TV66 Jaké předměty studenti vybírali

17 Příklad vyplněného dotazníku (kladný vztah/silné řízení – typ 1)

18 Příklad vyplněného dotazníku (záporný vztah/slabé řízení – typ 6)

19 Přehled 2. ročníky

20 Přehled 3. ročníky

21 Přehled 4. ročníky

22 Typy učitelů celkem - studenti

23 Typy – učitelé o sobě

24 Učitelé o sobě - co mi práce přináší •radost, uspokojení, klid na duši a tvořivost 18 •práce s mladými 8 •pevné zaměstnání, výplata 5 •poučení, vzdělávání, vlastní rozvoj 5 •prázdniny, spousta volného času 4 •nejsou v ní stereotypy, stále se děje něco nového 4 •dobrý kolektiv 3 •seberealizaci, smysluplnost existence 3 •pocuchané nervy 2

25 Učitel o sobě - co se za mou kariéru změnilo? •Nic 9 •snížená úroveň studia, náročnost na studenty 5 •psychicky náročnější práce, náročnější na sebeovládání 4 •společenské prostředí - sobectví, egoismus, individualismus, peníze, závist, pochybná sláva 4 •nové přístupy ve výuce, technické vybavení 2

26 S jakými žáky rád pracuji? •s těmi, co mají zájem naučit se něco nového, s těmi, co mají o obor zájem, se snaživymi, aktivními, inteligentními 25 •se slušnými 7 •s uznalými, klidnými, vyrovnanými 1 •se všemi 1

27 Přehled výsledků dotazníků Klima školy – učitelé •Průměr dříve 163,08 •Průměr nyní 163,1

28 Návrh cílů, nástrojů a kritérií v jednotlivých oblastech: a) podmínky ke vzdělávání •Cíl: zlepšit prostředí v hlavní budově – chodby, vymalování a vybavení tříd, funkčnost bezdrátového připojení, obnovovat a udržovat vybavení odborných učeben •Kritéria: - počet zrekonstruovaných tříd, obnova vybavení (přehled úprav a nákupů) - výsledky dotazníků pro 1. a 4. ročníky - nižší počet záporných připomínek v této oblasti v porovnání s letošními výsledky

29 b) průběh vzdělávání •Cíl: kvalitní výuka. spokojenost studentů s průběhem vzdělávání, reflexe a sebereflexe práce učitelů •Kritéria: - počty studentů – udržet rozdíl mezi stavem na počátku roku a na konci pod 5% - dotazníky pro 1. a 4. ročníky, alespoň 80% odpovědí typu „šel bych tento obor studovat znovu, splnil moje očekávání, kladná stránka školy – kvalitní výuka“ - vzájemné hospitace vyučujících (u kolegy/kolegyně ze stejné nebo jiné předmětové komise) - 90% vyučujících alespoň 1 hospitace

30 c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání •Cíl: spokojenost studentů a rodičů s podporou a vztahy •Kritéria: -výsledky dotazníků pro 1. a 4. ročníky, alespoň 50% odpovědi typu „kladná stránka školy – dobří učitelé“, dotazník klima ve škole – průměrný výsledek nad 160 bodů - výsledky dotazníků „žák o učiteli“ – alespoň 50% učitelů typ 1, méně než 25% typu 4 a 6, výsledky hodnocení známou pod 2,5 v 90% odpovědí - informační schůzky pro rodiče budoucích studentů a pro budoucí studenty – 80% účast - sledování účasti rodičů na třídních schůzkách (70% účast) práce s jejich připomínkami, dotazník pro rodiče na podzimních schůzkách ve 4.ročníku – alespoň 75% kladných ohlasů

31 d) výsledky vzdělávání žáků •Cíl: co nejlepší výsledky •Kritéria: - výsledky maturitních zkoušek (státní maturity!) a prospěch v jednotlivých pololetích – méně než 10% „neprospěl“

32 e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků •Cíl: spokojenost řadových zaměstnanců a vedení školy s řízením a kvalitou personální práce, podpora a kvalita vzdělání učitelů •Kritéria: - dotazník Klima ve škole – celkový průměr bodového ohodnocení nad 160, průměr v otázkách týkajících se kvality řízení a personální práce 6 a více bodů - přehled účasti na vzdělávacích akcích – účast alespoň 80% učitelů na 1 odborném školení za školní rok a jejich hodnocení těchto akci jako „prospěšné“ v 80%

33 f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Cíl: ??? Kritéria: soutěže??? olympiády?? uplatnění absolventů (např. zaměstnanost po 1 roce) ???? - počet přijatých absolventů na VŠ – 80% přihlášených ???

34 Děkuji za pozornost  „Když jsem se po vánočních prázdninách vracel do školy a šel po schodech do 2. patra, uvědomil jsem si, že sem chodím rád..." Úspěšný školní rok!


Stáhnout ppt "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ SPŠSE a VOŠ 2007-2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google