Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: VY_32_INOVACE_19_19 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jiří z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: VY_32_INOVACE_19_19 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jiří z."— Transkript prezentace:

1 číslo: VY_32_INOVACE_19_19 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Didaktický učební materiál Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Prezentaci uzavírají kontrolní otázky, jež vycházejí pouze z informací uvedených v prezentaci, proto neuvádím řešení správných odpovědí.

3  Je přezdíván jako husitský král či král dvojího lidu.  Pocházel z bohatého rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad.  Jeho otec Viktorin z Kunštátu byl přítelem Jana Žižky.  Narodil se roku 1420.

4  Matku ani místo narození neznáme, ale podle legendy byl kmotrem Jan Žižka, který se v době jeho narození zdržoval v Horažďovicích.  Od mládí byl velmi silný.  Dovedl číst a psát, ale neuměl latinsky, trochu ovládal němčinu.  Jako 14ti letý se zúčastnil bitvy u Lipan na straně panské jednoty proti vojsku Prokopa Holého. Podpis Jiřího z Poděbrad

5  Oženil se s Kunhutou ze Štenberka, měli spolu 7 dětí.  Po její smrti (zemřela na následky těžkého porodu dvojčat) se oženil podruhé, s Johanou z Rožmitálu. Kunhuta ze Štenberka

6  Jiří z Poděbrad se stal zemským správcem Čech a Moravy za nezletilého Ladislava Pohrobka.  17ti letý Ladislav Pohrobek však náhle umírá uprostřed příprav na svatbu s francouzskou princeznou Magdalenou z Valoa.  Jiří z Poděbrad byl nařčen z otravy mladého Ladislava Pohrobka.  Až v roce 1985 bylo z kosterních ostatků zjištěno, že zemřel na jednu z forem leukémie.

7 Ladislav Pohrobek

8 R. 1458 byl zvolen Jiří z Poděbrad českým králem. Důležitý historický moment: panovník nepochází z královského rodu, ale z řad šlechty!!! Václav Brožík: Volba Jiřího z Poděbrad českým králem

9  Obnovil hospodářství narušené husitskými válkami.  Zavedl znovu těžbu stříbra v Kutné Hoře.  Chránil bezpečnost obchodních cest před loupeživými lapky.  Podpořil řemesla a obchod.

10  Vypracoval návrh mírové smlouvy, tzn. spory by se neřešily válkou, ale smírem, diplomatickou cestou.  Poselstva objížděla evropské panovnické dvory a snažila se získat spojence pro tento projekt.  Jeho záměr se nezdařil. Návrhem „evropského parlamentu, projektem mírové unie“ předešel svou dobu!!!  Nejznámější rytířské poselstvo bylo vedené panovníkovým švagrem Lvem z Rožmitálu. Navštívili Brusel, Londýn, Francii, španělské území, Portugalsko a Itálii.

11  Deník jednoho z účastníků cesty, Václava Šaška z Bířkova, inspiroval později Aloise Jiráska k sepsání díla Z Čech až na konec světa. Alois Jirásek

12  Jiří z Poděbrad byl umírněný husita – kališník.  Dodržoval kompaktáta udržoval smír mezi kališníky (3/4) a katolíky (1/4). CO JSOU TO KOMPAKTÁTA?  Papež Pius III. prohlásil Jiřího z Poděbrad za kacíře, zrušil kompaktáta.

13  Jiří z Poděbrad vedl válku s křižáky vedenými uherským králem Matyášem Korvínem.  Korvín se nechal v Olomouci zvolit českým králem. Obsadil Moravu, Slezsko a Lužici. JzP nad obklíčenými vojsky krále Matyáše u Vilémova

14 K JAKÉ SITUACI DOŠLO V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ? CO HROZILO?  Před svou smrtí Jiří z Poděbrad nabídl český trůn polským Jagelloncům. Matyáš Korvín

15  Jiří z Poděbrad zemřel r. 1471 v necelých 51 letech na chorobu jater a ledvin, vodnatelnost.  Pro svou tlušťku se v posledních dnech života nemohl ani pohybovat.  Je pohřben v hrobce v chrámu sv. Víta. Na tomto místě Jiří z Poděbrad 17 let pobýval, i zemřel.

16 1.Kdo patřil mezi odpůrce Jiřího z Poděbrad? 2.Vysvětli pojem král dvojího lidu. 3.Jaké byly mírové snahy zahraniční politiky Jiřího z Poděbrad? 4.Kteří panovníci vládli v Čechách po husitských válkách před Jiřím z Poděbrad? 5.Co udělal Jiří z Poděbrad pro upevnění českého státu? 6.Z jakého rodu pocházel Jiří z Poděbrad?

17  HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-042-5952-9.  ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN 80-723-5152-4.  Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN 978-807-2385-584.  VYKOUPIL, Libor, Robert ANTONÍN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 136 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-089-7.  Strana 1, 3, 4, 6, 9, 15: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jiří z Poděbrad [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad&oldid=10220817 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad&oldid=10220817  Strana 5: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kunhuta ze Šternberka [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunhuta_ze_%C5%A0ternberka&oldid=10052375 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Johana z Rožmitálu [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Johana_z_Ro%C5%BEmit%C3%A1lu&oldid=9882787  Strana 7: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ladislav Pohrobek [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladislav_Pohrobek&oldid=10176905  Strana 8: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_Brozik_-_Volba.jpg?uselang=cs  Strana 11: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Alois Jirásek [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alois_Jir%C3%A1sek&oldid=10226265  Strana 12: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Pius III. [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pius_III.&oldid=9968264  Strana 14: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Matyáš Korvín [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Maty%C3%A1%C5%A1_Korv%C3%ADn&oldid=10220830


Stáhnout ppt "Číslo: VY_32_INOVACE_19_19 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jiří z."

Podobné prezentace


Reklamy Google