Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu Autor: Mgr. Eva Vondrková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu Autor: Mgr. Eva Vondrková"— Transkript prezentace:

1 Název: Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu Autor: Mgr. Eva Vondrková
číslo: VY_32_INOVACE_19_19 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník

2 Metodický list - anotace:
Didaktický učební materiál Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Prezentaci uzavírají kontrolní otázky, jež vycházejí pouze z informací uvedených v prezentaci, proto neuvádím řešení správných odpovědí.

3 Jiří z Poděbrad Je přezdíván jako husitský král či král dvojího lidu. Pocházel z bohatého rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad. Jeho otec Viktorin z Kunštátu byl přítelem Jana Žižky. Narodil se roku 1420.

4 Mládí Jiřího z Poděbrad
Matku ani místo narození neznáme, ale podle legendy byl kmotrem Jan Žižka, který se v době jeho narození zdržoval v Horažďovicích. Od mládí byl velmi silný. Dovedl číst a psát, ale neuměl latinsky, trochu ovládal němčinu. Jako 14ti letý se zúčastnil bitvy u Lipan na straně panské jednoty proti vojsku Prokopa Holého. Podpis Jiřího z Poděbrad

5 Oženil se s Kunhutou ze Štenberka, měli spolu 7 dětí.
Po její smrti (zemřela na následky těžkého porodu dvojčat) se oženil podruhé, s Johanou z Rožmitálu. Kunhuta ze Štenberka

6 Jiří z Poděbrad a Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad se stal zemským správcem Čech a Moravy za nezletilého Ladislava Pohrobka. 17ti letý Ladislav Pohrobek však náhle umírá uprostřed příprav na svatbu s francouzskou princeznou Magdalenou z Valoa. Jiří z Poděbrad byl nařčen z otravy mladého Ladislava Pohrobka. Až v roce 1985 bylo z kosterních ostatků zjištěno, že zemřel na jednu z forem leukémie.

7 Ladislav Pohrobek

8 Václav Brožík: Volba Jiřího z Poděbrad českým králem
R byl zvolen Jiří z Poděbrad českým králem. Důležitý historický moment: panovník nepochází z královského rodu, ale z řad šlechty!!! Václav Brožík: Volba Jiřího z Poděbrad českým králem

9 Zásluhy Jiřího z Poděbrad:
Obnovil hospodářství narušené husitskými válkami. Zavedl znovu těžbu stříbra v Kutné Hoře. Chránil bezpečnost obchodních cest před loupeživými lapky. Podpořil řemesla a obchod.

10 Jiří z Poděbrad a mírový návrh
Vypracoval návrh mírové smlouvy, tzn. spory by se neřešily válkou, ale smírem, diplomatickou cestou. Poselstva objížděla evropské panovnické dvory a snažila se získat spojence pro tento projekt. Jeho záměr se nezdařil. Návrhem „evropského parlamentu, projektem mírové unie“ předešel svou dobu!!! Nejznámější rytířské poselstvo bylo vedené panovníkovým švagrem Lvem z Rožmitálu. Navštívili Brusel, Londýn, Francii, španělské území, Portugalsko a Itálii.

11 Deník jednoho z účastníků cesty, Václava Šaška z Bířkova, inspiroval později Aloise Jiráska k sepsání díla Z Čech až na konec světa. Alois Jirásek

12 Jiří z Poděbrad a kompaktáta
Jiří z Poděbrad byl umírněný husita – kališník. Dodržoval kompaktáta udržoval smír mezi kališníky (3/4) a katolíky (1/4). CO JSOU TO KOMPAKTÁTA? Papež Pius III. prohlásil Jiřího z Poděbrad za kacíře, zrušil kompaktáta.

13 Křížová výprava proti Čechám
Jiří z Poděbrad vedl válku s křižáky vedenými uherským králem Matyášem Korvínem. Korvín se nechal v Olomouci zvolit českým králem. Obsadil Moravu, Slezsko a Lužici. JzP nad obklíčenými vojsky krále Matyáše u Vilémova

14 K JAKÉ SITUACI DOŠLO V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ? CO HROZILO?
Před svou smrtí Jiří z Poděbrad nabídl český trůn polským Jagelloncům. Matyáš Korvín

15 Jiří z Poděbrad zemřel r
Jiří z Poděbrad zemřel r v necelých 51 letech na chorobu jater a ledvin, vodnatelnost. Pro svou tlušťku se v posledních dnech života nemohl ani pohybovat. Je pohřben v hrobce v chrámu sv. Víta. Na tomto místě Jiří z Poděbrad 17 let pobýval, i zemřel.

16 Kontrolní otázky: Kdo patřil mezi odpůrce Jiřího z Poděbrad? Vysvětli pojem král dvojího lidu. Jaké byly mírové snahy zahraniční politiky Jiřího z Poděbrad? Kteří panovníci vládli v Čechách po husitských válkách před Jiřím z Poděbrad? Co udělal Jiří z Poděbrad pro upevnění českého státu? Z jakého rodu pocházel Jiří z Poděbrad?

17 Zdroje a citace: HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN VYKOUPIL, Libor, Robert ANTONÍN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 136 s. Duhová řada. ISBN Strana 1, 3, 4, 6, 9, 15: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jiří z Poděbrad [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: Strana 5: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kunhuta ze Šternberka [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: < Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Johana z Rožmitálu [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 7: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ladislav Pohrobek [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 8: Strana 11: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Alois Jirásek [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 12: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Pius III. [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 14: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Matyáš Korvín [online]. c2013 [citováno 6. 05. 2013]. Dostupný z WWW: <


Stáhnout ppt "Název: Jiří z Poděbrad – král dvojího lidu Autor: Mgr. Eva Vondrková"

Podobné prezentace


Reklamy Google