Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R OMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11.–13. STOLETÍ ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R OMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11.–13. STOLETÍ ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010."— Transkript prezentace:

1 R OMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11.–13. STOLETÍ ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010

2 C HARAKTERISTICKÉ ZNAKY 2

3 K LENBA 1 – klenební pas 2 – abakus 3 – krychlová hlavice 4 – dřík 5 – patka 6 – drápek V románském období byla používána klenba valená, ale i klenba křížová. 3

4 V ALENÁ KLENBA 4

5 K ŘÍŽOVÁ KLENBA 5

6 K LENBA NAD KNĚŽIŠTĚM 6

7 K OPULE SPOČÍVAJÍCÍ NA ČTYŘECH OPORÁCH 7

8 Ú STUPKOVÝ PORTÁL 1 – archivolta 2 – tympanon 3 – hlavice 4 – dřík 5 – patka 6 – soklík 7 – sloupek vložený do pravoúhlého ústupku 8

9 Ú STUPKOVÝ PORTÁL Románský portál kláštera premonstrátů v Teplé 9

10 Z DIVO vlevo: lomové zdivo skládané do klasové vazby uprostřed: sdružené (potrojné) okno vpravo: kvádříkové zdivo řádkové 10

11 R OTUNDA 1 – portál 2 – loď 3 – apsida 4 – lucerna 5 – kopule 6 - koncha 11

12 P ANSKÝ ( VLASTNICKÝ, TRIBUNOVÝ ) KOSTEL 1 – věž 2 – sdružené okno 3 – spojení s panským sídlem 4 – loď 5 – okno lodi 6 – okno nad tribunou 7 – lisena 8 – portál 9 – apsida 10 – koncha 11 – sokl 12 – římsa 13 – zubořez 14 – obloučkový vlys 12

13 Ř EZ TRIBUNOVÝM KOSTELEM 1 – věž 2 – tribuna (empora) 3 – loď 4 – koncha 5 - apsida 13

14 B AZILIKA 1 – příčná loď (transept, křížení) 2 – hlavní loď 3 – chór (presbytář, kněžiště) 4 – apsida hlavní lodi 5 – apsida boční lodi 6 – boční loď 7 – okna bazilikálního osvětlení 14

15 Ř EZ BAZILIKOU 1 – hlavní loď (plochostropá) 2 – okna bazilikálního osvětlení 3 – empora nad boční lodí (tribuna) 4 – boční loď (klenutá) 5 – pilíře 6 - krypta 15

16 V ENKOVSKÉ KOSTELY 16

17 K OSTEL V T ISMICÍCH Pozdně románská bazilika z 12. století se třemi apsidami a dvěma průčelními věžemi. 17

18 K OSTEL V T ISMICÍCH Interiér 18

19 K OSTEL V M OHELNICI NAD J IZEROU Tribunový kostel z 12. století 19

20 B AZILIKY 20

21 B AZILIKA SV. J IŘÍ NA P RAŽSKÉM HRADĚ Románská bazilika zasvěcená sv. Jiří je nejstarší dochovanou stavbou na území Pražského hradu. Vznikla kolem roku 920 za panování knížete Vratislava I. jako jednolodní kostelík, z něhož se do současnosti zachovaly jen základy. Stavba byla rozšířena za Boleslava II. Pobožného v roce 973 se založením pražského biskupství a kláštera sv. Jiří; vznikla krátká trojlodní bazilika v předrománském (otonském) slohu. Do roku 1055 sloužila bazilika jako oficiální přemyslovské pohřebiště. Do dnešní délky byla prodloužena po požáru v roce 1142, kdy byly vystavěny věže (severní Eva a jižní Adam) a pod hlavním chórem vybudována trojlodní krypta. V první polovině 13. století byla přistavěna kaple sv. Ludmily. Západní průčelí chrámu je z poloviny 14. století, v letech 1657–80 bylo upraveno v raně barokním slohu F. Carattim. Poslední část stavby, oválná kaple sv. Jana Nepomuckého, přibyla u příležitosti blahořečení světce v letech 1718–22 podle projektu F. M. Kaňky. 21

22 B AZILIKA SV. J IŘÍ NA P RAŽSKÉM HRADĚ Apsida 22

23 B AZILIKA SV. J IŘÍ NA P RAŽSKÉM HRADĚ Věž s potrojnými okny 23

24 B AZILIKA SV. J IŘÍ NA P RAŽSKÉM HRADĚ Interiér s plochým dřevěným stropem 24

25 K LÁŠTERNÍ KOSTEL V M ILEVSKU Jde o třetí největší románský chrám v Čechách. Ve 13. století byl raně goticky přestaven, pozdější přestavba byla v 19. století novorománská. 25

26 B AZILIKA SV. P ROKOPA V T ŘEBÍČI Románsko-gotický křesťanský kostel, vybudovaný na místě původní mariánské kaple při benediktinském klášteře přibližně v letech 1240 až 1280. 26

27 R OTUNDY 27

28 R OTUNDA SV. M ARTINA NA V YŠEHRADĚ Postavena za vlády Vratislava II. (1061-1092). 28

29 R OTUNDA SV. K ATEŘINY VE Z NOJMĚ První nepřímá zpráva o existenci rotundy pochází z roku 1100, kdy zde slavil svatbu kníže Bořivoj II. 29

30 R OTUNDA SV. K ATEŘINY VE Z NOJMĚ Vratislav II. ve 4. pásu maleb (1134) 30

31 R OTUNDA SV. J IŘÍ NA Ř ÍPU Poprvé se v písemných pramenech připomíná k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž. Původně byla zasvěcena sv. Vojtěchovi. 31

32 H RADY A PALÁCE 32

33 H RAD P ŘIMDA V OKRESE T ACHOV Zřícenina nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky. Vznikla v roce 1121 za vlády Vladislava I. 33

34 Z DÍKŮV PALÁC V O LOMOUCI Torzo románské budovy na Václavském náměstí v Olomouci, kterou dal koncem 30. let 12. století postavit olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126–1150). 34

35 H RAD L ANDŠTEJN Hrad s románským jádrem z 12. století, rozšířený pozdně goticky a renesančně. Roku 1771 byl zničen požárem a opuštěn. 35

36 C ÍSAŘSKÁ FALC V C HEBU Chebský hrad se zachovanou věží, patrovou kaplí a zbytky paláce, postavený pro císaře Fridricha I. Barbarossu kolem roku 1180. 36

37 C ÍSAŘSKÁ FALC V C HEBU Kaple 37


Stáhnout ppt "R OMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11.–13. STOLETÍ ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google