Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra fyziky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra fyziky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě."— Transkript prezentace:

1 Katedra fyziky http://katedry.osu.cz/kfy/zajimavafyzika/ Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě

2 I. Hlavní činnosti KFY (1991-2011): stručný přehled

3 2 profesoři (E. Mechlová, A. Malijevský) 2 docenti (V. Špunda, D. Dvořák) 7 odborných asistentů (5 Ph.D.; 2 Mgr.) 4 interní doktorandi 7 externích spolupracovníků (3 Doc., 3 Ph.D., 1 Mgr.) 2 laborantky sekretářka katedry (J. Janošcová) Personální složení

4 3 bakalářské •Biofyzika •Fyzika (dvouoborová) •Počítačové modelování ve fyzice (do 2011) 3 navazující magisterské •Biofyzika •Učitelství fyziky pro střední, základní školy (dvouoborové) •Computer modelling in physics and mechanics (do r. 2010) 2doktorské 2 doktorské •Teorie vzdělávání ve fyzice (od akademického roku 2004/2005) •Biofyzika (od akademického roku 2010/2011) •Spolupráce ve výuce s katedrami PřF OU: např. s Katedrou biologie a ekologie (Experimentální biologie –Bc. i NMgr. studium) •Spolupráce s LF OU Obory studia

5 Zaměření vědecko-výzkumné činnosti KFY - Biofyzika, biochemie a ekofyziologie fotosyntézy  Problematika: vliv změn faktorů vnějšího prostředí (radiace a její spektrální složení, teplota, koncentrace CO 2 a další projevy změny klimatu) na fotosyntetický aparát vyšších rostlin Metodické přístupy: použití biofyzikálních metod optické spektroskopie ke studiu struktury a funkčního stavu asimilačního aparátu a rozvoj biochemických metod analýzy složek asimilačního aparátu včetně biologicky aktivních látek. Kvalitní vybavení: základ je (mimo jiné) absorpční a luminiscenční spektrofotometr. Kultivační zařízení: růstové komory (KFY PřF OU) a mini-biosféry (EEP CVGZ, Bílý Kříž)

6 Zaměření vědecko-výzkumné činnosti KFY - Chemická fyzika  Problematika: počítačové modelování mezimolekulových interakcí a numerické simulace fyzikálně-chemických vlastností atomových a molekulových klastrů s hlavním důrazem na jejich strukturu, termodynamiku a dynamiku. Centrum numericky náročných výpočtů OU (výpočetní klustry „Hermes“ a „Orion“) Laboratoř počítačového modelování Rovnovážná struktura ionizovaného „klastru“ Xe35+(červeně – rozložení kladného náboje).

7 Zaměření vědecko-výzkumné činnosti KFY - Odborná didaktika fyziky  Problematika:  Informační a komunikační technologie ve výuce fyziky a vzdělávání učitelů přírodních věd  Vývoj a aplikace počítačem podporovaných experimentů ve výuce fyziky  Vývoj a aplikace měřicího systému EdLaB pro přírodovědná vzdělávání Měřící modul systému EdLaB Laboratoře počítačem podporované výuky(nahoře) a školních pokusů (dole)

8 Výstupy VaV: Intenzivní rozvoj mezinárodní spolupráce va VaV (mimo jiné viz publikace) Hlavní výstupy – publikace v časopisech s IF: V letech 1991-2011 cca 60 publikací (z toho cca 30 publikací v letech 2005-2011) Publikace v impaktovaných časopisech (2010-2011, celkem 8): 1) KARLICKÝ, V., PODOLINSKÁ, J., NADKANSKÁ, L., ŠTROCH, M., ČAJÁNEK, M., ŠPUNDA, V. (2010): Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis. Photosynthetica 48: 475-480 2) KLEM, K., AČ, A., HOLUB, P., KOVÁČ, D., ŠPUNDA, V., ROBSON, T.M., URBAN, O. (2011): Interactive effects of PAR and UV radiation on the physiology, morphology and leaf optical properties of two barley varieties, Environmental and Experimental Botany (in press), doi:10.1016/j.envexpbot.2011.08.008 3) MILOSLAVINA Y, LAMBREV P H, JÁVORFI T, VÁRKONYI Z, KARLICKÝ V, WALL J S, HIND G, GARAB G (2011) Anisotropic circular dichroism signatures of oriented thylakoidmembranes and lamellar aggregates of LHCII. Photosynthesis Research 10.1007/s11120-011-9664-y 4) OLEKSY, K., KARLICKÝ, F., KALUS, R. (2010) Structures and energetics of helium cluster cations: Equilibrium geometries revisited through the genetic algorithm approach.. J CHEM PHYS. 133: 164314. 5) PUKOWIECOVÁ, P., GADÉA, F., KALUS, R. (2010): Photodissociation dynamics of ionic argon pentamer. Journal of Chemical Physics 133: 214302. 6) ŠTROCH, M., VRÁBL, D., PODOLINSKÁ, J., KALINA, J., URBAN, O., ŠPUNDA, V. (2010): Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. Journal of Plant Physiology 167: 597-605 7) ŠVRČKOVÁ, P., VÍTEK, A., KARLICKÝ, F., PAIDAROVÁ, I., KALUS, R. (2011): Theoretical modeling of ionization energies of argon clusters: Nuclear delocalization effects. Journal of Chemical Physics 134: 22431001-22431006. 8) VÍTEK, A., PAIDAROVÁ, I., KALUS, R. (2010) Structural changes in the water tetramer. A combined Monte Carlo and DFT study. PHYS CHEM CHEM PHYS. 12:: 13657-13666.

9 A další aktivity související s VaV  Information and Communication Technologies in Education – ICTE (konference s mezinárodní účastí – Rožnov pod Radhoštěm) Založení a každoroční organizace konference v letech 2000 až 2010, anglický recenzovaný sborník  Mezinárodní konference Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique (GIREP, Ostrava 2004), účastníci ze 36 zemí, spoluorganizování s Institutem fyziky VŠB-TU,

10 s pracovišti v ČR i zahraničí Projekt BioNet Centrum (OP VpK ):  Projekt BioNet Centrum (OP VpK CZ.1.07/2.4.00/12.0062 ; 2010-2012): vytvoření virtuálního kontaktního a informačního centra pro podporu partnerství mezi univerzitními a VaV institucemi v oblasti „Plant Sciences“. Doposud na PřF OU realizováno: •15 přednášek •15 přednášek (5 zahraničních - Univerzity Karlsruhe, Helsinki, Bonn) •Workshop „Plant Response to UV-radiation“ •1. konkrétní výsledek již v 1. fázi projektu: Dvouletá PostDoc Position (pracovní stáž) Dr. M. Navrátila (KFY) na Karslruhe Institute of Technology (bývalá Univ. Karlsruhe) Rozvoj spolupráce Spol. projekt s PřF UPOL Olomouc, MZLU Brno, CVGZ AVČR Brno

11 Shrnutí hlavních činností KFY:  KFY má dlouhodobě nejmenší počet studentů v oborech garantovaných katedrou v rámci PřF OU  Značná závislost katedry na projektech VaV a důraz na kvalitu vědecko-výzkumné činnosti  Současná výzva pro skupinu biofyziky a KFY: zapojení do projektů OP VaVpI: 1, Institut enviromentálních technologií, CZ.1.05/2.1.00/03.0100 (Prioritní osa 2, Regionální centra VaV) 2, CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu, CZ.1.05/1.1.00/02.0073, (prioritní osa 1, Evropská centra excelence VaV, společné pracoviště CVGZ AVČR a PřF OU „Laboratoř biofyzikální fyziologie rostlin“)

12 II, Individuální přístup ke studentům s důrazem na jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti na katedře přináší výsledky: podrobnější komentář

13 Studentská vědecká konference (SVK) sekce fyzika Soutěž o nejlepší studentské vědecké práce v kategoriích: Věda je zábava (pro středoškolské studenty a studenty Bc. oborů) a Věda má budoucnost (pro studenty NMgr. a Ph.D. oborů) Jeden z výsledků snahy o zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti katedry - vysoká účast studentů vedených pedagogy KFY PřF OU na studentských soutěžích. Skupinová fotografie soutěžících SVK - sekce fyzika 2010. I když počet studentů oborů KFY tvoří přibližně jen 2 % studentů PřF OU, na počtu aktivních účastníků SVK to není znát.

14 Nejen počet účastníků SVK, ale i vysoká kvalita většiny soutěžních prací potěší. O to těžší je úděl poroty. Vítěz SVK sekce fyzika 2010 v kategorii Věda je zábava M. Rapčák (Gymnázium v Orlové) Pohled na soustředěné členy poroty (1. řada) svědčí o tom, že jejich rozhodování není jednoduché. Důkaz kvality: nejenom vítězové SVK (sekce fyzika), ale i ostatní soutěžící se mohou prosadit na celostátním a mezinárodním fóru (vybrané příklady: viz. následující dva snímky).

15 1. cena v soutěži „European Union Contest for Young Scientists“ (Lisabon 2010, 125 soutěžících)  1. cena v soutěži „European Union Contest for Young Scientists“ (Lisabon 2010, 125 soutěžících) - projekt „Úplný fázový diagram CO 2 nanoklastrů“ studentů M. Rapčáka a D. Pěgřímka (Gymnázium v Orlové) pod vedením Mgr. A. Vítka. Zároveň Cena Švédské akademie pro nejlepší práci a pozvání na slavnostní předávání Nobelových cen. 1. cena  1. cena v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost s prací „Monte Carlo simulace atomárních klastrů“ (2009). M. Rapčák a D. Pěgřímek pod vedením Mgr. A. Vítka. Nejvýznamnější úspěchy středoškolských studentů pod vedením našich pedagogů

16 Mgr. V. Karlický získal ocenění "mladý talent" na prestižní mezinárodní konferenci „Photosynthesis Research for Sustainability“ (Baku, Ázerbájdžán 2011) Mgr. V. Karlický získal ocenění "mladý talent" na prestižní mezinárodní konferenci „Photosynthesis Research for Sustainability“ (Baku, Ázerbájdžán 2011) za nejlepší práci v posterové sekci. Cenu předává Prof. J. Barber (Imperial College, London), světově proslulý vědec (h-index 67) a dlouholetý prezident společnosti „International Society of Photosynthesis Research“. Další příklad ocenění našich studentů (aneb nezvítězíte-li v SVK na PřF OU, vydejte se do zahraničí)

17 pravidelnými účastníky národních i mezinárodních konferencí - autoři nebo spoluautoři více než 20 plakátových sdělení (posl. 5 let)  studenti jsou pravidelnými účastníky národních i mezinárodních konferencí - autoři nebo spoluautoři více než 20 plakátových sdělení (posl. 5 let) Zapojení studentů Bc. a Mgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY - Zapojení studentů Bc. a Mgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY - několik strohých údajů o výstupech

18 spoluautoři nebo autoři publikací v impaktovaných časopisech (2009-2011)  studenti jsou spoluautoři nebo autoři publikací v impaktovaných časopisech (2009-2011) JANEČEK, I., CINTAVÁ, S., HRIVŇÁK, D., KALUS, R., FÁRNÍK, M., GADÉA, F. (2009): Postionization fragmentation of rare-gas trimers revisited with new theoretical approaches. Journal of Chemical Physics 131: 114306-114306 KARLICKÝ, V., PODOLINSKÁ, J., NADKANSKÁ, L., ŠTROCH, M., ČAJÁNEK, M., ŠPUNDA, V. (2010): Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis. Photosynthetica 4 8: 475-480 PUKOWIECOVÁ, P., GADÉA, F., KALUS, R. (2010): Photodissociation dynamics of ionic argon pentamer. Journal of Chemical Physics 1 33: 214302-214302 ŠTROCH, M., VRÁBL, D., PODOLINSKÁ, J., KALINA, J., URBAN, O., ŠPUNDA, V. (2010): Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. Journal of Plant Physiology 167: 597-605 ŠVRČKOVÁ, P., VÍTEK, A., KARLICKÝ, F., PAIDAROVÁ, I., KALUS, R. (2011): Theoretical modeling of ionization energies of argon clusters: Nuclear delocalization effects. Journal of Chemical Physics 1 34: 22431001-22431006 Zapojení studentů Bc. a NMgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY - Zapojení studentů Bc. a NMgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY - několik strohých údajů o výstupech

19 spoluřešitelé výzkumných projektů  spoluřešitelé výzkumných projektů spoluautoři užitných vzorů  studenti jsou spoluautoři užitných vzorů KALINA, J. (KCHE), HRVOLOVÁ, B. (studentka Biofyziky): Izolace luteinu a zeaxantinu ultrazvukem a selektivními rozpouštědly z křídlatky. 2009 HRVOLOVÁ, B., KALINA, J.: Třísložkový dvoufázový systém pro selektivní izolaci luteinu z rostlinného materiálu. 2010 Ve většině projektů VaV (viz snímek 8) byli oficiálními členy řešitelských kolektivů i studenti Zapojení studentů Bc. a Mgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY - Zapojení studentů Bc. a Mgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY - několik strohých údajů o výstupech

20 Připomenutí minulosti - příklady absolventů KFY PřF OU, kteří se prosadili ve svém oboru Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy 1995 – 2000: Absolvent oboru Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy, KFY PřF OU 2006: doktorské studium (Ph.D.; školitelka: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.) Od 2007 ředitel Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba Didaktika fyziky PaedDr. Antonín Balnar, PhD.

21 Chemická fyzika Mgr. F. Karlický, Ph.D. Současný výzkum: Současný výzkum: kvantově chemické výpočty, uhlíkové struktury. Dříve: Dříve: Absolvent oboru Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy (KFY PřF OU) Odborný asistent KFY PřF OU Nyní: vědecký pracovník Nyní: vědecký pracovník RCPTM, PřF UPOL, 17. listopadu 12, Olomouc Nejvýznamnější úspěchy: spolupráce na projektu výroby nejtenčího izolantu F. Karlický v televizním pořadu ČT24 Milénium. Vědci z RCPTM (Olomouc) soupeří s čerstvými nositeli Nobelovy ceny o objev speciálního izolantu (na bázi nanostruktur). Kromě toho navrhli i úplně nový typ polovodiče. Co umožní? Třeba lehčí a menší televize, počítače nebo mobilní telefony.

22 Biofyzika Mgr. J. Vrána, Ph.D. Výzkum: Výzkum: analýza a třídění rostlinných chromozómů, určování ploidního stupně a měření obsahu DNA pomocí průtokového cytometru Dříve: Dříve: Absolvent oboru Bioyzika (KFY PřF OU) Vedoucí laboratoře Vedoucí laboratoře průtokové cytometrie, Institute for Stem Cell Research, University of Edinburgh, UK Nyní: Vědecký pracovník Nyní: Vědecký pracovník Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie, Ústav experimentální. Botaniky AVČR, Olomouc Nejvýznamnější úspěch: spoluautor publikace v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů NATURE (IF 36,1)

23 Současnost KFY – řada našich absolventů je platnými členy KFY Seznam interních zaměstnanců KFY k 1.9. 2011: 2 profesoři (E. Mechlová, A. Malijevský) 2 docenti (V. Špunda, D. Dvořák) 7 odborných asistentů (5 Ph.D.; 2 Mgr.) 2 laborantky sekretářka katedry (J. Janošcová)

24 Letní přírodovědná škola aneb Jak se učí přírodní vědy.  S kladným ohlasem se setkává např. Letní přírodovědná škola aneb Jak se učí přírodní vědy. LPŠ si klade za cíl populární formou přiblížit vědu i studium na VŠ středoškolským studentům A pohled do budoucnosti – jsme zapojeni do řady dalších aktivit; snažíme se, aby alespoň někteří SŠ studenti poznali, že fyzikální obory mohou být zajímavé a užitečné

25 Závěrem bych chtěl poděkovat předchozím vedoucím KFY PřF OU Doc. RNDr. L. Sklenákovi, CSc. a Doc. RNDr. R. Kalusovi, Ph.D., a všem (jak současným, tak minulým) pracovníkům, kteří se díky svému zapálení pro obor zasloužili o to, že se Katedra fyziky PřF OU stala za uplynulých 20 let celostátně respektovanou katedrou fyziky. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Katedra fyziky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google