Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ Z pohledu následné péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ Z pohledu následné péče"— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ Z pohledu následné péče
Petr Fiala AČMN PSP ČR, 18. dubna 2013 Fiala, PSP ČR,

2 Modelace úhrad dle vyhl. č. 457/12 Sb.
Rok Úhrada dle vyhl. Model: 1000 Kč Vč. příplatku lék. a sester Inflace dle ČSÚ Kumul. inflace Reálná hodnota 2009 100 % 1000,- --- 1% 990,- Kč 2010 100% 1020,- 1,5% 2,5% 995,- Kč 2011 98% (z r. 2009) 980,- 1010,- 1,9% 4,4% 966,- Kč 2012 103% (z r. 2010) 1030,- 3,3% 7,7% 951,- Kč 2013 (z r. 2011) 2,3% 10% 882,- Kč Pozn.: Průměrný nominální růst mezd ve stejném období dle ČSÚ činil 9,8%. Fiala, PSP ČR,

3 Následná péče - úhrady Tzv. „následná péče“ byla pro zdravotní pojišťovny vždy něco jako nechtěné dítě; dříve byla financována sociálními odbory okresů (dnes dle vyhl. č. 148/97 Sb., aktuálně dle vyhl. č. 457/12 Sb.). Ta svými letošními úhradami posílá následnou péči k r. 2008, jak vyplývá z modelace ve výše uvedené tabulce: Oproti roku 2009 poklesla úhrada dle vyhlášky č. 457/2012 Sb. z v tomto segmentu o 11,8% na 88,2% (!). Fiala, PSP ČR,

4 Vývoj úhrad v lůžkové péči
Pozn.: Stagnace úhrad v podfinancované následné péči je neudržitelná! Fiala, PSP ČR,

5 Makroekonomický kontext
Výběr v systému ZP za I.-III./2013 byl opět vyšší než ve stejném období 2012: 56,4 mld. (oproti 54,9 v r. 2012), + 4,4 mld. úroky a přerozdělení. V letošním roce se dle predikce opět očekává růst příjmů v systému kolem 2% (daný růstem průměr. mezd). Zůstatky na fondech pojišťoven činily k cca 15 mld. Kč, + rezervní fondy byly naplněny (např. ZPMV téměř +5 mld., ČNZP +3 mld. atd.). Průměrné výdaje na zdravotnictví v ČR 6,8% z HDP, vyspělé země v EU 10-11% z HDP. V absolutních částkách je to 2-3x víc (1 tis. Euro oproti 2,5-3,5 tis. Eur). Fiala, PSP ČR,

6 Vývoj výběru pojistného 2009-13
Rok Výběr v mld. Kč Rozdíl v mld. Kč Rozdíl v % 2008 208,9 --- 2009 208,8 - 0,1 mld. + - 0% 2010 212,7 + 3,9 mld. + 1,9 % 2011 215,6 + 2,9 mld. + 1,4% 2012 226,0 + 10,4 mld. + 4,8% 2013 231,4 + 5,4 mld. + 2,4% Výběr v systému neustále roste, v r byl rekordně vysoký, nejvyšší v historii ČR. Výběr není navázán na HDP, ale na mzdy. Fiala, PSP ČR,

7 Definice „následné péče“
Historicky nebyla tzv. „následná péče“ řádně ošetřena žádným zákonem (ani její definice ani úhrady). Dlouhá léta platilo pouze „zvykové právo“, tj. kódy její úhrady pojišťovnami podle vyhl. č. 148/97 Sb. (dnes akt. 457/12 Sb.) – rhb. lůžka, LDN, psychiatrie atd. Dnes je o něco určitěji vymezena zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Její úhrady však jsou stanoveny nereálně nízko pod nutné náklady, proto péče vypadá tak, jak vypadá: „Nikomu se nechce do LDN, ale každý ví, že tam jednou musí…!“ (Pomsta dětí rodičům „za jesle“…) Ve vnitřním připomínkovém řízení je novela, která chystá řadu překvapení: Fiala, PSP ČR,

8 Novela ZZS v dikci MZ ČR MZd. definuje poskytování zdravotních služeb jako „službu v obecném hospodářském zájmu“…! Vstup do „následné péče“ je omezen jen z lůžka akutní péče a do „dlouhodobé“ buď přes akutní anebo z následné (ne z domova či od PL). Násl. péče má být hrazená bez souhlasu revizního lékaře jen 2 měsíce a dlouhodobá jen 3 měsíce. Pak si ji budou platit pacienti sami? Lze za dlouhodobou péči považovat tříměsíční? Jedná se o zásadní změny, které by nejen zhoršily postavení našich občanů, ale zdražily by celý systém a přetížily už tak na hranici únosnosti snížené kapacity akutních lůžek. Odborné společnosti (zejm. geriatrická) i AČMN tento návrh zásadně odmítají! Fiala, PSP ČR,

9 Výnosy a náklady v regionálních nemocnicích
Údaje jsou v Kč na 1 oš. den Nem. AČMN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Náklady/1OD 1 884 1 931 2 010 2 225 2 411 2 685 2 988,- Výnosy/ 1 OD 1 824 1 924 2 062 2 254 2 413 2 670 3 016,- Rozdíl - 60 - 7 + 52 + 29 + 2 - 15 + 28,- Marže - 3,2% - 0,4% + 2,6% + 2,2% + 0,1% - 0,5% + 0,9% V regionálních nemocnicích oscilují náklady a výnosy kolem nuly Na akutních lůžkách je bilance zpravidla lehce pozitivní, na následných lůžkách často negativní. Závěr: V regionálních zařízeních nejsou žádné rezervy pro pokrytí inflace, DPH a zvýšení mezd na úroveň slibů vlády v r Fiala, PSP ČR,

10 Výnosy a náklady v regionálních nemocnicích
Fiala, PSP ČR,

11 Výnosy a náklady v nemocnicích MZ ČR
Údaje jsou v Kč na 1 ošetřovací den Nem. MZ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Náklady/1 OD 3 148 3 277 3 448 3 822 4 118 4 276 4 818 Výnosy/ 1 OD 3 797 4 099 4 500 4 928 5 330 5 977 6 554 Rozdíl + 649 + 822 +1 212 +1 701 Marže +20,6% +25,1% +30,5% +28,9% +29,4% +39,8% +36% Výnosy (úhrady od ZP) nemocnic MZ ČR jdou vysoko nad jejich náklady (+1736 Kč/1 den)! Situaci navíc „rozmělňují“ následná lůžka, zejm. psychiatrická, rhb. atp. zřizovaná a přímo řízená MZ ČR. V minulosti byly FN státem vícekrát oddlužovány. Fiala, PSP ČR,

12 Graf: výnosy a náklady v nemocnicích zřizovaných MZ ČR
Fiala, PSP ČR,

13 (Zdravotně-) -sociální péče
V posledních letech je sociální péče (doma i v lůžkových zařízeních) dána zákonem č. 108/2006 Sb. § 52 hovoří o „sociální péči na zdravotních lůžkách“. Podle všech dostupných údajů z terénu i z přísl. zařízení je sociální, resp. „zdravotně-sociální“ péče hrazena nesystematicky a nedostatečně. Úhrada se skládá ze 4 složek, a na její část není žádný právní nárok! Jde o granty a ostatní dávky, kt. se neustále snižují. MPSV snížilo objem fin. prostředků do veřejné soc. sféry ze 7,5 mld. na 6,0 mld. Kč … možná je navýší na 6,2-6,5 mld. č (?). Fiala, PSP ČR,

14 Úhrady lůžkové (zdrav.-) soc. péče
Přímá úhrada: Kč/den (vyhl č. 391/11 Sb.) na „hotel“ vč. stravy. Musí zůstat 15% kapesné. Při průměrném důchodu (cca 10,5 tis.) nebo dokonce nižším (relativně často) je úhrada i pod 300,- Kč/den. Příspěvek na „bezmocnost“: 800 Kč-12 tis. Kč/měsíc, průměr na den cca Kč (tj stupeň). Úhrady ZP: Kč/den. Zvláštní kód („zdrav. sestra na soc. lůžkách“- 913). Dřív slibovaly ZP až 300 Kč, daly max. 200 Kč, nyní se snižuje na 50-70/den! Granty (=nenároková složka): Nikdo neví, zda a kolik dostane. Dotace různé, např. dřív až 400 Kč/den, nyní cca 250 Kč/den. Navíc nutno žádat v předchozím roce. Fiala, PSP ČR,

15 Pokles důchodů vůči mzdám
Heslo z r. ´89, že důchodci mají do penze chodit se svým posledním platem se nikdy nenaplnilo… Fiala, PSP ČR,

16 Bilance lůžkové zdrav.-soc. péče
Zdroje celkem: Kč/klient/den. Část z nich je nejistá, neboť na ni není právní nárok. Náklady: venkov , města až 1300 Kč/den Závěr: Bilance je velmi napjatá. (podobně jako v celé následné zdravotní péči). Hierarchie domovů pro seniory dle zřizovatele (zřizovatelé dokrývají provoz a navíc hradí celé investice a obnovu): MPSV Kraje Města Neziskovky (i církve) Fiala, PSP ČR,

17 Přechod z jednoho systému do druhého
V minulých 24 letech se nepodařilo systematicky vyřešit problém financování stavu na rozhraní zdravotní a sociální péče (a pohybu mezi nimi). Neřeší jej ani novela MZ (ZZS) ani ZP ani MPSV. MZ(ZP) x MPSV vedou neustálé spory, zda je „pacient“ víc tzv. „sociální“ anebo „klient“ víc tzv. „zdravotní“… Tento neudržitelný stav je třeba řešit. V sousedních zemích jej vyřešili zavedením tzv. „ošetřovatelského pojištění“ („Pflegeversicherung“), kt. je solidární a tvoří jej zvl. příspěvky (část jako by ze zdravotních fondů, část ze sociálních – cca 4,3%). Fiala, PSP ČR,

18 ZÁVĚRY Letošní úhradová vyhláška posouvá úhrady následné péče až k roku 2008 – z každé tisícovky hrazené v r se stává pouhých 882,- Kč v r Úhrady v celé následné péči dlouhá léta klesají až stagnují a mají na tento segment devastující účinky. Makroekonomická situace rezortu je přitom stále relativně příznivá, výběr pojistného meziročně stoupá kolem +2%, neboť je navázán na růst mezd. Není uspokojivě řešena problematika péče na rozhraní zdravotně-sociálním, a to ani v její úhradě ani v plynulém, obousměrném přechodu z jednoho systému do druhého. Fiala, PSP ČR,

19 Děkuji Vám za pozornost
Fiala, PSP ČR,


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ Z pohledu následné péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google