Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ."— Transkript prezentace:

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

2 Moravskoslezský kraj Základní údaje Přírodní podmínky Lidé a sídla
Ekonomika Společnost

3 Základní údaje Okresy: Ostrava-město Bruntál Opava Karviná Nový Jičín
Frídek-Místek Rozloha: 5555 km2 Poloha: severovýchod České republiky Nejsevernější sídlo: Slezské Pavlovice Nejvýchodnější sídlo: Hrčava Nejzápadnější sídlo:Tvrdkov Nejjižnější : hraniční přechod Makov Sousedé: Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Polsko, Slovensko Počet obyvatel: Hustota zalidnění: 485 ob/km2

4 Přírodní podmínky Povrch Vodstvo Podnebí
Informace: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 Ostrava 702 18 Tel.: 595 622 222 podatelna Podnebí

5 Podnebí Teploty Srážky Větry

6 Teploty nejteplejší měsíc:nejteplejším měsícem je červenec. Průměrná teplota: Hrubý Jeseník 10 °C, Beskydy 12 °C, Nízký Jeseník 17 °C, Ostravská pánev 18 °C. I ve vrcholových polohách 29,4 °C. nejchladnější měsíc: nejchladnějším měsícem je leden. Průměrná teplota: Hrubý Jeseník –7 °C, Beskydy –6 °C, Nízký Jeseník –4 °C, Ostravská pánev –3 °C. Př: -37 °C v Rožnově pod Radhoštěm (v inverzní kotlině).

7 Srážky V úvalových a pahorkatinných polohách je charakteristické velké roční kolísání relativní vlhkosti. Lze však říci, že Moravskoslezské Beskydy jsou nejdeštivějším místem naší republiky. Průměrně je zde 1500 mm ročních srážek. Podbeskydská pahorkatina má poněkud vlhčí léto, kratší přechodné období a delší trvání sněhové pokrývky a častější srážky.

8 Větry Vítr fouká na severní Moravě častěji ze severozápadu a na Ostravsku zase z jihozápadu. Moravská brána má nejčastěji směry od severovýchodu a jihozápadu. Vrcholy hor si i v zimě uchovávají západní proudění. V létě se poměry mění, vrcholové polohy mají převládající složku severní až západní. K největrnějším místům patří Moravská brána a Lysá hora. Na Pradědu jsou větry severní, severozápadní a západní, které působí vývraty, lámou větve

9 Povrch Jeseníky Beskydy Moravská brána Půdy

10 Jeseníky Západní hranici Bruntálska tvoří hlavní hřbet Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou celé Moravy Pradědem s výškou m n.m. Dalším vrcholem je Kamzičník nad Velkou kotlinou. V těsném sousedství jižně od Petrových kamenů je Vysoká hole. Dál území pokrývají především dva horopisné celky: na severu Zlatohorská vrchovina, horninami krystalinika a karbonu, a na jihu Nízký Jeseník. Oderské vrchy dosahují nadmořské výšky 557 m.

11 Beskydy Beskydy na Novojičínsku 1129 m n.m. horou Radhošť tvoří hranici mezi Vsetínskem a Novojičínskem. V Radhošťské hornatině se vyskytují svahové deformace a puklinové jeskyně (Cyrilka mezi Pustevnami a Radhoštěm). Význačnou vyvýšeninou je Skalka (964 m n.m.) a Kotouč (529 m n.m.) na Štramberkem, který je složený z jurských vápenců a jsou v něm krasové útvary (jeskyně Šipka s pozůstatky Neandrtálců). Nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd je Lysá hora (1323 m n.m.).

12 Moravská brána Moravská brána, oddělující Český masív a Karpaty, je mladší než Český masív a je součástí Karpat, vzniklých Alpínským vrásněním. Celé toto území zasáhl severopevninský ledovec, který se táhl až k Fulneku a Odrám.

13 Půdy Zlatohorská vrchovina, tvořená fylitickými břidlicemi, horninami krystalinika a karbonu. Severně od širokého sedla Skřítek se nachází rašeliniště. Je sedlové přechodného typu mezi vrchovištěm a slatinou. Nízký Jeseník je složený převážně ze spodnokarbonských drob a břidlic. Bruntálská vrchovina je známa výchozy vulkanitů. (Uhlířský vrch a Venušina sopka) Vulkány patří do řady čedičových. Značnou část materiálu tvořil sopečný prach, písek a popel. Celá Radhošťská hornatina je složena z druhohorních a třetihorních hornin.

14 Vodstvo Voda rychle tekoucí Voda pomalu tekoucí Voda minerální: Z minerálních vod jsou významné zvláště jodobromové vody v Darkově, lázeňsky využívané.

15 Voda rychle tekoucí Tato oblast je odvodňována řekou Odrou. Jen malou část odvodňují na jihu Novojičínska přítoky Bečvy, která teče na jih do Moravy. Odra je hlavním tokem Ostravska, sem míří od jihozápadu z Novojičínska. Odra pramení v Oderských vrších u obce Kozlov ve výšce 632 m n.m. Zleva do Odry ústí Budišovka, Husí potok, Bílovka, Sezina, Polančice a OpavaPrvním pravostranným přítokem je Luha, dalším Jičínka, Sedlnice a Lubina, Ondřejnice a Ostravice. . Z přítoků Ostravice jsou největší Čeladenka, Olešná, Morávka a Lučina. Posledním velkým pravým přítokem Odry je řeka Olše. Přítoky Olše jsou Ropice a Stonávka

16 Voda pomalu tekoucí Ostravice, vzniklá soutokem Bílé a Černé Ostravice u Starých Hamrů, zásobuje vodní nádrž Šance. Přehradní nádrž Těrlicko na řece Stonávka. Pro Novojičínsko jsou důležité rybníky v údolí Odry, např. Jistebnický. Rovněž mezi Ostravou a Bohumínem se rozkládá oblast rybníků a močálů. V nivě Odry a Opavy a též na Karvinsku jsou rekreačně využitelné rybníky či štěrovitě. Na důlní činnost jsou vázány vodní plochy v odkalištích, propadech a např. odsolovací Heřmanický rybník, který má 105 ha.

17 Lidé a sídla Počet obyvatel Hustota obyvatel Přemísťování obyvatel
Národnostní složení Náboženství Po vstupu do EU

18 Počet obyvatel V Moravsko-slezském kraji žije lidí

19 Hustota obyvatel Průměrná hustota Rozmístění obyvatel Urbanizovanost

20 Přemísťování obyvatelstva
Proč se lidé stěhují z Moravsko-slezského kraje?

21 Národnostní složení Slovenská menšina Polská menšina

22 Náboženství Římsko-katolická církev
Slezské evangelické augsburské vyznání Husitství Českobratrská evangelická církev

23 Po vstupu do EU Jak se změní postavení Moravsko-slezského kraje po vstupu do EU?

24 Průmysl státní hranice hranice bývalých okresů hranice obcí
jádro ostravské průmyslové oblasti slabá degradace životního prostředí degradace střední degradace silná významná průmyslová centra mimo jádro (OPO) severní hranice CHKO Beskydy

25 Ostrava – Historický vývoj průmyslu
Povrchová těžba uhlí od druhé poloviny 18. století Doklady o užívání uhlí jsou již ze starší doby kamenné asi před 30 tisíci lety Roku 1828 zde založil olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf Jan Vítkovické železárny Po vybudování železnice v roce 1847 nastal obrovský rozvoj těžby a průmyslu Uhlí se zde přestalo těžit v roce 1994

26 Zaměstnanost v průmyslu
Ústup těžkého průmyslu Rozvoj služeb a nárůst zaměstnanosti ve službách Díky rychlému ukončení těžby uhlí v Ostravě je nezaměstnanost poměrně vysoká (v roce 2002 byla 15,89) Největší nezaměstnanost v bývalém okrese Karviná (19%)

27 Zemědělství V důsledku velké zaměstnanosti obyvatelstva v průmyslu (41%) je nízký podíl zaměstnanců v zemědělství. Pěstují se brambory, oves, řepka a len. Chovají se prasata, ovce a skot.

28 Srovnání zemědělské produkce s ostatními kraji
Z grafu vyplyne, že Moravskoslezský kraj není příliš zemědělsky produktivní. V celkové produkci se umístil na 8. místě. Nejproduktivnější jsou Středočeský, Olomoucký a Jihomoravský kraj, nejméně produktivní Karlovarský, Liberecký a Praha.

29 Doprava Výstavba dálnice D47 Modernizace II. železničního koridoru
Výstavba průmyslové zóny letiště Ostrava-Mošnov

30 Služby Školství Ostravská univerzita Slezská univerzita v Opavě
škol tříd (fakult) dětí učitelů Mateřské školy 644 1 568 34 913 2 935 Základní školy 468 6 274 9 024 Střední odborné školy 85 928 22 749 2 437 Učiliště 57 1 012 24 494 1 514 Gymn. 38 557 15 881 1 274 Vysoké školy 4 12 Školství Ostravská univerzita Slezská univerzita v Opavě Technická univerzita Ostrava Zdravotnictví Lékaři celkem 4258 z toho v nestátních zařízeních 2994 Nemocnice 22 Lůžka 7954 Průměrná pracovní neschopnost 7,752 %

31 Společnost Osobnosti Zábava Sport Památky
Informace: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 Ostrava 702 18 Tel.: 595 622 222 podatelna Památky

32 Památky Zámek Bruntál Hrad Sovinec Zámek Fryštát Karviná Štramberk
Frenštát pod Radhoštěm Fulnek Opava Hradec nad Moravicí Raduň Ostrava

33 Zámek Bruntál pozdně gotický hrad z 15. Století
rod pánů z Vrbna, kteří vlastnili hrad v letech 1467 až 1620 2. polovina 18. Století - zámek pozdně barokní podoba rokokové nástěnné malby, cenný mobiliář z 18. a 19. století, lovecká zbrojnice a knihovna

34 Hrad Sovinec Vznik hradu 1318 – 1348
Zakladateli Vok a Pavel - rod Hrutoviců Řád německých rytířů místo kulturních akcí.

35 Zámek Fryštát Nově rekonstruovaný empírový zámek Rozsáhlý zámecký park

36 Karviná Masarykovo náměstí s empírovou radnicí kostel sv. Marka.
vodárenská věž.

37 Štramberk Město založeno v roce 1359
dochované roubené dřevěné domy karpatského typu středověký hrad s válcovitou věží Trúbou. (14.stol) Štramberské uši. Městské muzeum Štramberk

38 Frenštát pod Radhoštěm
dva barokní kostely muzeum s expozicí lidového valašské stavby

39 Fulnek Město založené v roce 1293 Jan Ámos Komenský
zámecký komplex ze 16. století.

40 Opava rok 1195 (Oppavia) 1224 založeno gotické město
gotický cihlový kostel Nanebevzetí Panny Marie stol. renesanční měšťanské domy slezské zemské muzeum

41 Hradec nad Moravicí hradecký zámek novogotický Červený zámek Bílá věž

42 Raduň gotická tvrz, kterou v pol. 16. stol. nahradil renesanční zámek.
Architekt J. A. Englisch –empírové aristokratické sídlo úřednický dům, oranžérie, ovčín, sýpka a kamenná hradní zeď

43 Ostrava 1. polovina 13. století.
nález uhlí v polovině 18. století a rozvoj jeho těžby Stará radnice Slezskoostravská radnice Ostravské muzeum Hornické muzeum Zámek Poruba

44 Zábava ZOO planetárium a hvězdárna
Nejvíce možností k zábavě nabízí Ostrava: ZOO planetárium a hvězdárna Stodolní ulice Ale nejen v Ostravě najdete restaurace, kina, diskotéky a další...

45 Sport Léto Zima

46 Zima Některá lyžařská centra v Beskydách: Bílá Javorový vrch Lysá hora
Některá lyžařská centra v Beskydách: Bílá Javorový vrch Lysá hora Pustevny Soláň a v Jeseníkách: Petříkov Ramzová Praděd Červenohorské sedlo Karlov

47 Léto Cyklotrasy, turisticky zajímavá místa, koupaliště a další…

48 Osobnosti Sigmund Freud Miroslav Vlach Emil Zátopek
Rostislav Václavíček Zdeněk Šreiner Verner Lička

49 Sigmund Freud * 6. 5. 1856, † 23. 9. 1939 rakouský neurolog a psychiatr moravská židovská rodina fyziologie a patologie nervové soustavy v roce 1886 si ve Vídni otevřel neurologickou praxi britský exil problematika neuróz zakladatelem významné psychoterapeutické školy a psychoanalýzy jako konceptu vývoje osobnosti a způsobu terapie duševních poruch Výklad snů, Úvod do psychoanalýzy, Tři úvahy o sexuální teorii, Totem a tabu, Budoucnost jedné iluze.

50 Emil Zátopek * 19. 9. 1922 český atlet a vytrvalec z Kopřivnice
* 19. 9. 1922 český atlet a vytrvalec z Kopřivnice Manželka Dana Zátopková olympijský vítěz v roce 1948 (10 km), 1952 (5 km, maratón) Mistr Evropy 1950 (5, 10 km), 1954 (10 km) bronzová medaile z mistrovství světa 1954 (5 km) osmnáctinásobný světový rekordman a nejlepší sportovec světa 1949, 1952 V roce 1997 byl vyhlášen nejlepším atletem 20. století. „Běh rodným krajem Emila Zátopka“

51 Miroslav Vlach * 9. 10 1935 český hokejista
* 9. 10 1935 český hokejista Hráč VŽKG Ostrava, ÚDA a Křídel vlasti. Mistr Evropy z roku 1961 stříbrná medaile z mistrovství světa v roce 1961 bronzová medaile z olympijských her  1964 a z mistrovství světa  1957,1959, 1963 – 64. Nejlepší útočník mistrovství světa v roce 1963

52 Rostislav Václavíček Zdeněk Šreiner Verner Lička
·  Václavíček Rostislav, * 7. 12. 1946, český fotbalista, záložník, obránce. Mj. hráč Baníku Ostrava, Zbrojovky Brno, působil i v Belgii. Olympijský vítěz v roce 1980. ·   Šreiner Zdeněk, * 6. 1954, český fotbalista, záložník. Mj. hráč Baníku Ostrava. Olympijský vítěz 1980. ·  Lička Verner, * 15. 9. 1954, český fotbalista, útočník, spolutrenér české reprezentace. Mj.  hráč Baníku Ostrava (1975 – 86). Olympijský vítěz 1980, třetí na mistrovství Evropy 1980.


Stáhnout ppt "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google