Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20-ti letech kapitalismu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20-ti letech kapitalismu"— Transkript prezentace:

1 20-ti letech kapitalismu
Život po 20-ti letech kapitalismu Bilance

2 Co stihly vládní garnitury za 20 let v ČSSR pak ČSFR a nakonec ČR
20 let je jedna generace člověka. I pro naši novodobou historii je toto období rozhodující. Protože letos uplyne 20 let od státního převratu uskutečněného v r.1989 pod názvem „sametová revoluce“, stojí se za to ohlédnout, co naši neschopní a všehoschopní stihli :

3 Preambule

4 co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Rozprodat většinu strategických podniků jako jsou vodárny, rozvodny elektrické energie atd.. Rozprodat většinu největších výrobních kapacit (pivovary, sklárny, textilky, hutě, strojírny, automobilky, cukrovary atd.) do rukou převážně zahraničních „investorů“, kteří zpravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem. Část národního majetku pomohli rozkrást.

5 2. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Nenávratně zlikvidovat textilní a elektronický průmysl zaplevelením trhu asijským zbožím bez celních bariér. Zlikvidovat světoznámý sklářský průmysl, zlaté ruce českých sklářů poslat na pracovní úřady. Zlikvidovat tradiční výrobu obuvi, motocyklů, sirek, cukru (nebo i znojemských okurek) a řadu dalších pro ČR tradičních oborů. Zbourat nebo nechat zchátrat továrny.

6 3. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Nekoncepční, nesmyslnou zemědělskou politikou nechat zdecimovat, stáda skotu, pěstování ovoce, zeleniny a tradičních lukrativních plodin, jako chmel a cukrovka a nahradit je řepkou pro výrobu bionafty. Domácí produkty nahradit dovozem ze států, kde je výroba dotována. Tím zlikvidovat soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.

7 4. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Rozkrást státní majetek, který byl staletí budován a shromažďován našimi předky. Zanikly a zanikají různé firmy a banky, které měly ve světě staletou historii ( ČKD/ Kolben-Daněk, Poldi Kladno, Živnostenská banka, cukrovary, Vítkovice atd…….). Neuvěřitelným způsobem se rozkradl náš zlatý poklad, který byl uložen ve státní bance.

8 5. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
umělé vytvoření platební neschopnosti a prostředí pro tunelování (např. zrušen hospodářský zákoník a hlavně paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaplatit fakturu do čtrnáctí dní a to bezhotovostně !) - záměrné zpožďování, nebo nevyplácení mezd zaměstnancům (Zrušeny paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaměstnavatele vyplatit zálohu na mzdu do čtrnáctí dní až tří týdnů v daném pracovním měsíci a do 14-tého následujícího měsíce vyplatit doplatek za odpracovaný měsíc. Na západ od nás se vyplácí mzda na konci každého odpracovaného týdne !!! Tak si banky a zaměstnavatelé mastí kapsy na úkor zaměstnanců .

9 6. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Kvalitní ornou půdu likvidovat a na ní stavět sklady a montážní haly. Likvidovat lesy a dřevo vyvážet do zahraničí.

10 7. Ze státu s vysokým rozvinutým průmyslem a zemědělstvím udělat montovnu. Zlikvidovalo se učňovské školství, výzkum v jednotlivých továrnách a potlačila se nápaditost a tvořivý potenciál našich lidí. Licence a patenty zmizely v zahraničí.

11 8. Důsledkem této vedoucí politiky (zčásti hloupé a zčásti pro-
myšlené k vlastnímu prospěchu) byla vzata lidem práce a vytvořili více než půlmilionovou armádu nezaměstnaných, závislých jen na prázdné státní pokladně. Dopustit i ztráty na životech bezvýchodně nezaměstnaných, zadlužených včetně vražd ze zoufalství. Lidé, kteří nepracují a nevydělávají, nenakupují výrobky a vedou ke krachu další výrobce.

12 9. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Umožnit aby se naše země stala smetištěm „rozvinutých krajin“ - dovoz odpadů, podřadných a znehodnocených potravin, zkaženého masa, zeleniny a ovoce. Zamořit náš stát igelitem a různými plasty, místo bývalého skla a papírových pytlíků.

13 10. Vytunelovat velké množství bank, kampeliček a investičních fondů.
Tyto ztráty v bankách sanovat ze státního rozpočtu ve výši okolo 600 miliard Kč. Zadlužit stát na několik generací částkou 1,24 bilionů Kč, gigantickými daňovými úniky a nesmyslnými výdaji. Dluh roste každou vteřinu o více než Kč.

14 11. Dopustit téměř bilionové zadlužení jednotlivých občanů lživými reklamami a nabídkami půjček. Dojit státní pokladnu předraženými státními zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i současní politici nebo jejich rodinní příslušníci. Připravit tento stát k ekonomickému bankrotu. Dopustit finanční oligarchii s diktátem bank, které odírají klienty formou lichvářských úroků zejména hypo- téčních úvěrů, nízkými úroky vkladů a naopak zpoplatněním faktu, že jim klient svěřil své peníze pro jejich hospodaření.

15 12. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Dále omezit státní suverenitu. Vyměnit diktát RVHP za dokonalejší diktát EU, jejíž úředníci rozhodují o našich syrečcích, guláši, rumu, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek atd..

16 13. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Z Ústavy státu udělat účelový pamflet. Neskutečným množstvím záměrně zpackaných a neprůhledných zákonů, vyhlášek a jejich novel docílit legislativní džungle. Dosáhnout situace, že občané nevěří, že se dovolají svého práva. Dopustit nevymahatelnost práva. Soudy, pokud nejsou zkorumpované, vedou deseti-tisíce sporů do ztracena.

17 14. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
V této státní džungli trvale rozšiřovat přebujelou administrativu, větší než má např. daleko větší Francie. Tato administrativa se stala soběstačnou a samobobtnající, nezávislá na potřebách obyvatel. Permanentně hrát hru „Škatulata hejbejte se“, při které stále stejní lidé mění posty na různých ministerstvech, aniž by měli šanci alespoň pochopit problematiku resortu, který mají řídit. Jediným cílem občany zvolených vyvolených je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.

18 15. Zcela zvrátit morální hodno- tovou stupnici člověka. Nevěra,
lež, prostituce, drogy, násilí, korupce, surovost, arogance atd. legalizovat jako normální stav demokracie (viz.Direktiva Allana Dullese.). Osobním příkladem velké části politiků vytvořit obecné mínění, že práce je tou poslední možností, jak poctivě vydělat peníze.

19 16. Vytvořit vrstvu zbohatlíků, kteří bez práce žijí lépe,
než tvrdě pracující špičkoví odborníci a specialisté. !!! Dopustit vyhazování milionů korun a spolufinancovat přihlouplé a lživé volební kampaně, a nepřehledné-ho množství politických stran. Dopustit, aby politické pidistrany rozhodovaly o důležitých resortech ve státě cestou svých ministrů, tlupou poradců a „lobistů“.

20 17. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Vymítit pocit odpovědnosti a oddanosti občana ke své zemi. Omezovat, překrucovat a zlikvidovat znalosti o historii vlastního národa, o činnosti významných osobností našich dějin. Za hrdiny prohlásit pochybné mediální hvězdy, vlasti -zrádce, kriminálníky, defraudanty a záškodníky. Zlikvidovat armádu pro obranu země a zrušením zá-chranných praporů rezignovat na úlohu armády, která účinně pomáhala za krizových situací a hrála významnou roli v systému ochrany obyvatel. Ze společenství Varšavské smlouvy se rychle schovat pod křídla NATO, „bránit“ naši vlast v Afgánistánu a jiných pro ČR „důležitých“ zemích.

21 18. Zlikvidovat výkonné profesionální policejní složky a nahradit je z části zkorumpovanými lidmi, u kterých lze koupit téměř cokoliv, včetně svobody. Dopravní policii zdegradovat na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách Cikánů, fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin. Dosáhnout situace, kdy slušní lidé bydlí za zamřížovanými okny, balkony a trezorovými dveřmi svých bytů a domů, zatímco gauneři a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech a za bílého dne a beztrestně páchají trestnou činnost. V  lepším případě si užívají na vzdálených ostrovech.

22 19. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Naše země je v zahraničí hodnocena jako země zlodějských taxikářů a kapsářů, a v žebříčku korupce zaujímáme mezi vyspělými státy nejhorší místa ! V naší zemi se zabydlily a jsou činné všechny možné mafie celého světa.

23 20. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Bylo umožněno vzniku propojení soudců, advokátů, státních zástupců a exekutorů, s politiky a mafiemi. Dosažení práva a rychlého soudu v této zemi je sci-fi ( např. katarský princ, kauza Kožený, Pitr, Krejčíř atd.adt….). V poslední době viz kauza VŠ v Plzni, fakulta právní & VŠ pro mafii.

24 21. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Nedořešit a zamést všechny velké kauzy např. Lehké topné oleje, Rumová aféra, konto ODS ve Švýcarsku, padáky a výškoměry v resortu ministerstva obrany, atd. Z poslední doby špiclování a vydírání v ODS – případ Morava atd. atd. atd…….

25

26 22. Prosazuje se na úkor celé naší populace jedna menšina – Cikáni.
Toleruje se ze strany státních orgánů jejich kriminalita. V jejich prospěch tunelování státního rozpočtu různými dotacemi, sociálními dávkami a zvýhodňováním. Zapomíná se na to, že v této zemi žijí i jiné a početnější národnosti, se kterým nejsou žádné problémy a jejich příslušníci se plně integrovali do naší společnosti.

27 23. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Aby díky prozíravé politice našich mocných se občan doma cítil jako cizinec. Některé oblasti našeho státu jsou vykoupeny a zabydleny příslušníky jiných států a jinými národnostmi nebo problémovými etnikami viz. Karlové Vary, některé vesnice v Krkonoších, části měst, obcí atd..

28 24. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
V mnoha podnicích a institucích je potlačována komunikace v českém jazyce. Na mnoha místech v nápisech i textech, ba i ve sdělovacích pros-tředcích je používána angličtina či jiný nečeský jazyk. Spisovná čeština je potlačována, zesměšňována a hnána do ilegality. O tom, že by veřejné sdělovací prostředky a veřejně vystupující čeští občané, knihy, časopisy atd. měli používat spisovnou češtinu, si můžeme jenom zdát.

29 25. Zdraví lidí zdegradovat na byznys vysoce prosperujících
farmaceutických firem s osob- ním podílem některých politiků. Dopustit zneužívání lékařů pro růst zisku těchto firem. Zlikvidovat preventivní dětskou lékařskou péči, zejména zubní. Zlikvidovat povinnost zaměstnavatele zabezpečit preventivní péči pro zaměstnance. Zavřít řadu nemocnic a poliklinik. Z domovů důchodců, dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení nechat vybudovat paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a cizinců nebo je nechat zchátrat či spadnout.

30 26. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
Zdecimovat osobní železniční dopravu, zlikvi-dovat levnou a ekologickou vodní dopravu. Silniční síť přeplnit drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou. Zásadně snížit dopravní obslužnost venkova. Nesmyslným zdražováním jízdného bez ohledu na tržní mechanizmy nabídky a poptávky odradit cestující používat železnici a následně zrušit spoje i tratě.

31 (v minulém režimu - přiměřeného zisku)
27. Novodobí domácí i zahraniční otrokáři (bankovní, průmysloví,firemní atd.) mají za cíl MAXIMALIZACE ZISKU (v minulém režimu - přiměřeného zisku)

32 28. Nechat ekologické teroristy brzdit výstavbu dálnic a vodních cest,
rozvoj jaderné energetiky, naopak umožnit výstavbu obchod- ních a montážních hal na úrodné půdě, bezhlavě kácet lesy. Obdivované hluboké lesy šumavského i krkonošského národního parku nechat změnit v suché pláně sežrané kůrovcem.

33 29. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
V důchodovém systému ponechat „socialistický“ systém výběru daní - zejména zaměstnanců, kteří pak při výpočtu starobních důchodů jako střední třída doplácejí na nejchudší a nejbohatší spoluobčany. Nezavedením důchodové reformy a nejasnými garancemi za stávající penzijní připojištění, znemožnit zavedení spolehlivého systému ukládání svých úspor na stáří.

34 30. co naši neschopní a všehoschopní stihli :
A jedny z nejhorších věcí, které se staly: - rozbití Československa, které tak pracně zakladatelé naší státnosti dávali dohromady, - velké zadlužení státu přesto, že Československo před převratem r byl stát bez dluhů a s majetkem, - rozbití právního systému a zákonů, které napomohly k - rozkradení státního majetku a ožebračení lidí, - omluva tzv. Sudetským němcům tj. bývalým fašistům a kolaborantům, jejichž cílem bylo náš národ zotročit a zlikvidovat ! (Viz. nástupní projev Reinharda Heidricha pro vedoucí žup).

35 Direktiva Allana Dullese, ředitele CIA a šéfa poltické rozvědky USA, takzvaná „Doktrína boje proti Rusku a jeho satelitům“, vypracovaná už po roce 1945. „Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám. Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak ? Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí. V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost. Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzádasadovost.. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí. Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti. Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto budeme postupovat. Valerij Sinelnikov - Tajemná síla slova, strana

36

37 Naše růžová budoucnost.
Závěrem Víte co to je ? Je to černé a stojí to už delší dobu za dveřmi. Naše růžová budoucnost.


Stáhnout ppt "20-ti letech kapitalismu"

Podobné prezentace


Reklamy Google