Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. světová válka 28.7. 1914 – 11.11. 1918. Příčiny • Rozdělení evropských zemí do znepřátelených aliancí • Soutěžení ve zbrojení • Spory o vliv v Evropě,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. světová válka 28.7. 1914 – 11.11. 1918. Příčiny • Rozdělení evropských zemí do znepřátelených aliancí • Soutěžení ve zbrojení • Spory o vliv v Evropě,"— Transkript prezentace:

1 1. světová válka 28.7. 1914 – 11.11. 1918

2 Příčiny • Rozdělení evropských zemí do znepřátelených aliancí • Soutěžení ve zbrojení • Spory o vliv v Evropě, kolonie, příjmy surovin, atd. • Zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda d'Este bylo využito jako záminka k válce mezi R-U a Srbskem a dále se do války zapojily celé aliance (Trojdohoda a Trojspolek) OBĚTI SARAJEVSKÉHO ATENTÁTU F.F. d'Este a jeho žena Žofie byli 28.6. 1914 zastřeleni bosenským Srbem Gavrilo Principem, což uspíšilo zahájení 1. s.v.

3 Masové válčení • Palebná síla kulometů, opakovacích pušek a dělostřelectva měla za následek hrůzné ztráty. • Zdlouhavé boje umožnily předvést masovou výrobu válečných materiálů • Válka se rychle rozšiřovala • Do válčení se zapojila i Osmanská říše a USA (vstup USA do války v r. 1917 dal konfliktu název „světová válka“) SKLAD DĚLOSTŘELECKÝCH GRANÁTů BRITSKÝ NÁBOROVÝ PLAKÁT

4 Technika • Technika byla ve válce použita stará a nová • Jezdectvo nedokázalo sehrát účinnou úlohu během zákopové války, ale koně byli nezbytnou součástí dopravy zásobování a dělostřelectva • Bez železnic armády postupovaly tak, jak pochodující člověk dokázal • Tanky, které dokázaly „pohnout“ frontou, se začaly objevovat až ke konci války • Plamenomety a otravné plyny učinily válku strašlivější, ale měly omezený účinek • Letectvo převzalo od jezdectva průzkumnou úlohu, poskytlo lepší řízení dělostřelecké palby a „otevřelo nové bojiště“ nad zemí • Německé vzducholodi bombardovaly Londýn a Paříž • Ponorky a námořní miny pozměnily způsob válčení na moři

5 Technika NĚMECKÁ STÍHAČKA FOKKER D.VII Rychlost až 187 km/h BRITSKÁ STÍHAČKA S.E.5 Rychlost až 196 km/h VYUŽITÍ ZEPPELINU K BOMBARDOVÁNÍ LONDÝNA VYUŽITÍ ZEPPELINU K PRŮZKUMU NA MOŘI FRANCOUZSKÝ TANK RENAULT FT-17 BYL PRVNÍ TANK S ROTAČNÍ VĚŽÍ NĚMECKÁ PONORKA (U-BOAT)

6 Zákopová válka • Generálové na zap. frontě jsou dodnes kritizováni za ofenzivy, které dosahovaly malých zisků a velkých ztrát • Zákopy, ostnaté dráty, kulomety a opak. pušky zvýhodňovaly obranu • Použití dělostřelectva a bombardování nebylo do značné míry účinné • Byla ovšem vyvinuta taktika, která umožnila vrátit se k proměnlivějšímu vedení války NĚMEČTÍ VOJÁCI A JEJICH TĚŽKÝ KULOMET MAXIM OSTNATÉ DRÁTY ZDRŽOVALY VOJÁKY V PALEBNÉM POLI NEPŘÍTELE

7 Cena války • Státy, které si nedokázaly získat loajalitu obyvatelstva, se pod tlakem dlouhé a nákladné války rozpadly • Ruské impérium se zhroutilo jako první ve dvou revolucích roku 1917 • Rakousko-Uhersko se v poslední části války rozdělilo do svých národnostních součástí • Německo přivedla britská námořní blokáda na pokraj vyhladovění a když čelilo porážce ve válce byl císař Vilém II. přinucen k abdikaci a Německo se stalo republikou, která vznikla během politického chaosu • Osmanská říše se zhroutila jako poslední po konci války • Velká válka si vyžádala 8,5 až 10 mil. obětí (Něm-2 mil., Rus-1,8 mil., Fr-1,4 mil., R-U-1 mil., VB-900tis., USA-50 tis. PAMÁTNÍK V LONDÝNĚ URČENÝ OBĚTEM 1.S.V.

8 1914 • Německo plánovalo dlouho svou strategii války na dvou frontách proti Francii a Rusku • Plán počítal s tím, že Rusko se svojí pomalou mobilizací a Němci s bleskovým vítězstvím do šesti týdnů nad Francií umožní přesunout něm. síly na východní frontu • Schlieffenův plán počítal s boji na fran.- něm. hranici jako krycí akci pro přesun hlavních něm. síl přes neutrální Belgii do Francie • Invaze do Belgie přivedla do války Velkou Británii • Francouzské a britské jednotky zatlačily Němce zpátky od Marny • Na východní frontě dosahovala německá armáda neočekávaných vítězství SCHLIEFFENŮV PLÁN

9 1914 ZÁPADNÍ FRONTA NĚMECKÝ VPÁD DO BELGIE (4.-25.8 1914) • Německý postup přes Belgii se zdržel dobýváním opevněných pevností - k tomu byly použity i 420mm houfnice • Němci se setkali s belgickým odporem, což mělo za následek politiku Schrecklichkeit – zastrašení obyvatel • Masivní popravy podezřelých osob ze sabotáží • Plenění a vypalování měst či obcí (např. Lovaň) 420mm HOUFNICE POUŽÍVANÁ S ORIGINÁLNÍM NÁZVEM „Tlustá Berta“ SÍLY Belgičané – 117 tis. Němci – 750 tis. ZTRÁTY Belgičané – 30 tis. Němci – 2 tis.

10 1914 ZÁPADNÍ FRONTA BITVA NA HRANICÍCH • (7. - 25.8 1914) • Počátkem Němci ustoupili, aby dostali Francouze do pasti • Francouzi zaútočili • Velké ztráty na straně Francie • Němci útočí • Francouzi udrželi linii před Nancy a Verdunem SÍLY FRANCOUZI – 1mil. NĚMCI – 725 tis. ZTRÁTY Francouzi a Belgičané – 200 tis. Němci – 200 tis.

11 1914 ZÁPADNÍ FRONTA MONS a LE CATEAU (23.-26.8 1914) • V souladu s předválečnými plány byl z VB vyslán BEF (British Expeditionary Force – Britské expediční síly) • Z Belgie postupující 1. něm. armáda a BEF se setkaly před Monsem, kde BEF uskutečnil účinný obranný boj • Strategicky ustupující BEF kryl zadní voj II. BEF sboru a svedl den trvající bitvu u Le Cateau, kde utrpěl těžké ztráty, ale umožnil Britům poklidný ústup směrem k Paříži • Britové zaujali pozice na začátku září východně od Paříže SÍLY Britové – 150 tis. Němci – 320 tis. ZRÁTY Britové – 10 tis. Němci – 8 tis.

12 1914 VÝCHODNÍ FRONTA TANNENBERG (22.-29.8. 1914) • Mobilizace ruské armády byla rychlejší než Německo počítalo • Rusové vtrhly do Pruska a hrozily obklíčením něm. armády na severu • Německé síly v severovýchodním Prusku se stáhly k jihu a spojily se se zbytkem 8. armády pod velením P. von Hindenburga • Ruská 2. armáda na jihu chce obklíčit něm. síly na severu ale vpochoduje přímo do pasti 8. armády u Tannenbergu • 1. armáda na severu narazila pouze na odpor krycích jednotek 8. armády a na německé opevnění u Královce SÍLY Rusové – 150 tis. Němci – 210 tis. ZTRÁTY Rusové – 140 tis. Němci – 20 tis. GENERÁL PAUL VON HINDENBURG Byl generálem 8. armády v bitvě u Tannenbergu. V r. 1916 se stal velitelem německých ozbrojených sil. Jako prezident v letech 1925-34 legimitizoval Hitlerův nástup ve 30. letech. RUŠTÍ ZAJATCI U Tannenbergu bylo zajato přes 125 tis. rus. zajatců. Ukořistěno bylo také 300-500 ruských děl

13 1914 ZÁPADNÍ FRONTA PRVNÍ BITVA NA MARNĚ (6.-9. 9. 1914) • Německá 1. armáda měla obkroužit Paříž ze západu, změnila však svůj směr, aby se dostala východně od města • 6.9. podnikla 6. francouzksá armáda útok na něm. armádu z boku a přinutila ji zastavit se a čelit náporu • BEF se přesunul do mezery mezi 1. něm. armádou a ostatními něm. armádami • 9.9. něm. armády zahájily všeobecný ústup následovaný pronásledováním Dohodou až k Aisně SÍLY Francouzi – 1 mil. Němci – 1 mil. 257tis. ZTRÁTY Francouzi – 100 tis. Němci – 100 tis. Koncem roku 1914 bylo na západní frontě zabito přes milion vojáků.

14 1914 ZÁPADNÍ FRONTA PRVNÍ BITVA U YPRŮ (19.10.-22.11. 1914) • Po bitvě na Marně se armády Německa a Dohody účastnily „závodu k moři“, aby mohly podniknout obchvat • „Závod k moři“ vyústil před městem Ypry, který držel BEF s fran. podporou • Němci se snažily o průlom, ale stáli proti zkušeným britským vojákům, zatímco na německé straně stáli studentští dobrovolníci s pouze osmitýdenním výcvikem • Britové utrpěli, ale taky způsobili Němcům těžké ztráty těchto dobrovolníků a bitva dostala německé jméno Kindermord (vraždění neviňátek) • S nástupem zimy se obě armády zakopaly a o tři roky později se nacházely stále na stejném místě SÍLY Neznámé ZTRÁTY Němci – 135 tis. Britové – 55 tis. Francouzi – 20 tis. obranný perimetr Dohody u Yprů BRITSKÁ 4,5 PALCOVÁ HOUFNICE Tato lehká houfnice sloužila jako hlavní zbraň zákopové války.

15 1915 • Bojující země začaly soustřeďovat zdroje pro dlouhé vedení války • Velká Británie a Francie sáhly ve svých impériích po rezervách lidských sil • Dohoda hodlala za každou cenu získat území Belgie a Francie které obsadilo Německo • Linie zákopů na západní frontě sahaly od kanálu La Manche až po hranice se Švýcarskem a nedávaly šanci k obchvatným manévrům • Útoky mohly být vedeny pouze frontálně přes ostnaté dráty a palbu z děl, kulometů a opakovacích pušek BOJ V ZÁKOPECH 2 13 5 1-FRANCOUZKÝ GRANÁT P2, 2-BRITSKÝ GRANÁT MK III, 3-BRITSKÝ ZÁKOPOVÝ KYJ, 4-FRANCOUZSKÝ ZÁKOPOVÝ BODÁK, 5-NĚMECKÝ ZÁKOPOVÝ KYJ 4 ZÁKOPOVÁ NOHA ZPŮSOBENÁ DLOUHODOBÝM POBYTEM VE VLHKU A ZIMĚ

16 1915 ZÁPADNÍ FRONTA DRUHÁ BITVA U YPRŮ (22.4.-25.5. 1915) • Byla jediná německá ofenziva v roce 1915 • Měla využít nové německé zbraně hořčičného plynu • Po těžkém odstřelování linie dohody byl k ní unášen plyn (6 tis. láhví plynu) východním větrem • Francouzské koloniální jednotky, které držely plynem napadený úsek linie, neměly žádnou ochranu a musely ustoupit a následně se jejich zákopy naplnily postupující německou pěchotou • Úsek přiléhající k mezeře v linii drželi vojáci CEF (kanadské expediční jednotky) a v okamžiku napadení plynem si vyrobili improvizované ochranné prostředky • Bitva se změnila v draze zaplacenou sérii útoků a protiútoků • Dohoda nakonec ustoupila na linii blíže k Yprům SÍLY Neznámé ZTRÁTY Dohoda – 69 tis. Němci – 38 tis. BRITŠTÍ KULOMETČÍCI Kulometčíci připravení na plynný i pěchotní útok se svými maskami a kulometem Vickers (450 ran/min). FRANCOUZI A JEJICH PROTIPLYNOVÁ OCHRANA KŮŇ A JEZDEC VYBAVENI PROTIPLYNOVOU OCHRANOU

17 1915 ZÁPADNÍ FRONTA ARTOIS-LOOSE (28.9.-4.11. 1915) • Podpora Britů francouzské ofenzívy proti Němcům ve výběžku • 10. armáda BEF měla zaútočit na severní část výběžku u Vimy • Byl použit chlorečnan a dým na krytí britského útoku v sektoru kolem Loosu • Zálohy však nebyly přisunuty dostatečně rychle a spousty mužů zahynulo pod palbou nepřátelských kulometů • Malý zisk za cenu těžkých ztrát SÍLY Neznámé ZTRÁTY Britové – 50 tis. Němci – 25 tis. ÚTOK BRITSKÝCH JEDNOTEK V SEKTORU KOLEM LOOSU

18 1916 - 1917 • V roce 1916 se odehrály velké bitvy u Verdunu a na Sommě, během kterých se generálové pošetile snažili o průlom • V polovině roku 1917 se Němci na západní frontě ocitli v defenzivě • V únoru 1917 se Německo uchýlilo k neomezené ponorkové válce, které přivedla do války USA. Ty zasáhly do dění na bojišti až o rok později BRITSKÁ PUŠKA LEE-ENFIELD AMERICKÁ PUŠKA SPRINGFIELD 1903 FRANCOUZKÁ PUŠKA LEBEL 1893 NĚMECKÁ PUŠKA MAUSER 1898

19 1916 ZÁPADNÍ FRONTA VERDUN (21.2.-18.12. 1916) • Německá ofenzíva s cílem učinit z Verdunu místo, kde se nebudou Francouzi chtít vzdát a budou tam neustále posílat posily • Po těžkém odstřelování a bombardování pronikli Němci dvěma liniemi zákopů a obsadili pevnost Douaumont - jednu z mnoha verdunských pevností • Probíhaly vzdušné boje stíhaček o kontrolu nad vzdušným prostorem nad Verdunem, protože letectvo vykonávalo důležitou pozorovací činnost dělostřelectva • V červenci se Němci stáhli do defenzivy • V říjnu Francouzi obsadili pevnost Douaumont • V prosinci se fronta nacházela víceméně tam, kde na začátku SÍLY Němci – 1 mil. Francouzi – 800 tis. ZTRÁTY Němci – 434 tis. Francouzi – 550 tis.

20 1916 ZÁPADNÍ FRONTA VERDUN (21.2.-18.12. 1916) ZEMĚ NIKOHO PŘEDSUNUTÉ POSTAVENÍ SPOJOVACÍ ZÁKOP ZVÝŠENÉ OKRAJE ZÁKOPŮ CHRÁNÍCÍ VOJÁKY PŘED ŠRAPNELY PRVNÍ ZÁKOP PALEBNÉ POSTAVENÍ PODPŮRNÝ ZÁKOP VELITELSTVÍ ZÁKOP VEDOUCÍ DO TÝLU ZÁKOPOVÝ SYSTÉM FRANCOUZSKÝ ÚTOK PEVNOST DOUAUMONT před bitvou a po ní

21 1916 ZÁPADNÍ FRONTA VERDUN (21.2.-18.12. 1916) NĚMEČTÍ GRANÁTNÍK A KULOMETČÍK GENERÁL PÉTAIN (velitel francouzské armády u Verdunu)

22 1916 SEVERNÍ MOŘE JUTSKO (31.5. 1916) • Námořní bitva mezi Británií a Německem byla nevyhnutelná • Byla očekávaná jako nový Trafalgar • Obě strany se snažily nalákat nepřítele do pasti, ale obě strany byly příliš opatrné • K žádnému velkému střetnutí nedošlo a situace zůstala stejná • Po bitvě u Jutska se Němci pustili do neomezené ponorkové války SÍLY (Britové a Němci dohromady) 274 lodí, 70 tis. námořníků ZTRÁTY Britové – 14 lodí, 6 784 mužů Němci – 11 lodí, 3 039 mužů BRITSKÉ KRÁLOVSKÉ NÁMOŘNICTVO

23 1916 ZÁPADNÍ FRONTA OFENZIVA NA SOMMĚ (16.7. -18.11. 1916) • Snaha uvolnit německý tlak u Verdunu • Nízká účast Francouzů – převážně britská operace • První využití tanků (v malém měřítku) • Jednoduchý plán dohody: zničení nepřátelských postavení následováno pěchotou, tanky a další přehradnou palbou • Dělostřelecká přehradná palba nebyla dostatečně účinná a útok přivedl Britům velké ztráty hned první den (57,5 tis. a z toho 21,4 tis. zabito) a bitva se protáhla • Francouzi si na jih od Britů vedli lépe • Bitva dosáhla svého hlavního cíle - stažení německého dělostřelectva od Verdunu • Až zhruba po 4 měsících dosáhli Britové svých cílů na první den bitvy SÍLY Dohoda – 750 tis. na první den bitvy ZTRÁTY Britové – 420 tis. Francouzi – 200 tis. Němci - 0,5 mil.

24 1916 ZÁPADNÍ FRONTA OFENZIVA NA SOMMĚ (16.7. -18.11. 1916) BRITŠTÍ VOJÁCI STŘÍLEJÍ Z 8PALCOVÉ HOUFNICE MK V 8

25 1917 ZÁPADNÍ FRONTA Hřeben Vimy (9.4. 1917) • Britsko–kanadský útok na frontě u Arrasu jako příspěvek k Nivellově ofenzivě • Útoku předcházela běžná dělostřelecká příprava • První den operace přinesl velký úspěch v podobě dobití hřebenu Vimy s impozantním obranným systémem kanadskými jednotkami KANAĎANÉ RADUJÍCÍ SE ZE SVÉHO VELKÉHO VÍTĚZSTVÍ SÍLY Britové, Kanaďané, Němci – neznámé ZTRÁTY Kanaďané – 3 598 Němci – 10 tis. zajatých

26 1917 ZÁPADNÍ FRONTA NIVELLOVA OFENZIVA (16.4.-9.5. 1917) • V prosinci 1916 nahradil generál Nivell generála Jofreho ve funkci francouzského vrchního velitele • Nivell prohlašoval, že je schopen „vyhrát válku za 48 hod“ soustředěním svých sil do jednoho útoku • Po bleskovém dělostřeleckém odstřelování měla na široké frontě postupovat pěchota za podpory tanků a dělostřelecké přehrady • Plán utrpěl první nezdar,, když se Němci stáhli do silných pozic Hindenburgovy linie • Ofenziva byla opakovaně odkládána kvůli špatnému počasí • V okamžiku zahájení útoku byli Němci připraveni • Tanky byly postupně zničeny dělostřelectvem • Dělostřelecká přehrada se ocitla daleko před pěchotou,a ta byla skosena kulomety a dělostřeleckými granáty SÍLY Francouzi – 1,2 mil. Němci – neznámé ZTRÁTY Francouzi – 187 tis. Němci – 167 tis. úsek fronty, na kterém se zahájila ofenziva

27 1917 ZÁPADNÍ FRONTA MESSINES (7.-14.6. 1917) • Britská 2. armáda podnikla úspěšný útok na Německý výběžek na Messinském hřebeni blízko Yprů • Bylo využito podkopání německých pozic počínaje lednem 1917 • Bylo vyhloubeno 8 km tunelů • Němci odpověděli protipodkopáním a zničili jeden britský tunel, 19 ostatních Britové dokončili • 7.6. ráno byly tunely naplněny výbušninami a ve 3:10 odpáleny • Výsledkem bylo 10 tis. mrtvých německých vojáků a dohodová pěchota dokázala do odpoledne obsadit všechny klíčové cíle • Německé protiútoky byly s těžkými ztrátami odraženy a 14.6. byl celý messinský výběžek v rukou Dohody SÍLY Britové - 12 divizí Němci – 9 divizí (1 divize – 5,4 tis. mužů) ZTRÁTY Němci - 25 tis. Dohoda – 17 tis.

28 1917 ZÁPADNÍ FRONTA MESSINES (7.-14.6. 1917) BRITSKÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ, který byl používán pro práci v podzemí NÁSLEDKY EXPLOZE EXPLOZE JEDNOHO Z TUNELŮ

29 1917 ZÁPADNÍ FRONTA PASSCHENDAELE (31.7.-10.11. 1917) • Britská ofenzíva známá také jako třetí bitva u Yprů - měla dosáhnout rozhodujícího průlomu ve Flandrech • Dělostřelecká příprava trvala 15 dnů a bylo vystříleno na 4 miliony granátů • 31.7. začala ofenziva na 18kilometrové frontě s pilířovou 5. britskou armádou podporovanou na křídlech Brity a Francouzi • Němci nechali slabě obsazenou frontu, za kterou stály silné divize s cílem provádět protiútoky • Po počátečních malých ziscích území Dohody zabředli do nízko položeného terénu, který dělostřelecká palba a hustý déšť učinily prakticky neprůchodným • V září a na začátku října dosáhli Britové řady úspěchů za pomocí taktiky „zakousni se a drž“ • Britové ve vidině významného úderu chtěli pokračovat v ofenzivě na hřeben Passchendaele i přesto, že čelní kanadské a australské ANZAC jednotky uvízly v bahně a musely čelit čerstvým německým zálohám bohatě vyzbrojenéým yperitem • Kanaďané nakonec 6.11. dobyli zbytek vesnice Passchendaele, načež byla vyhlášena přestávka SÍLY Dohoda – neznámé Němci – neznámé ZTRÁTY Dohoda -250 tis. (70 tis. zabitých) Němci - podobné

30 VESNICE PASSCHENDAELE PŘED BITVOU A PO NÍ BRITŠTÍ VOJÁCI POCHODUJÍCÍ NA FRONTU TANK MARK IV ZAPADNUTÝ V BLÁTĚ

31 KANADSKÝ VOJÁK NA BITEVNÍM POLI

32 RUINY VESNICE PASSCHENDAELE

33 AUSTRALSKÉ OBVAZIŠTĚ

34 AUSTRALŠTÍ VOJÁCI KRÁČEJÍCÍ PO LÁVKÁCH

35 1917 ITALSKÁ FRONTA CAPORETTO (27.10.-12.11. 1917) • Itálie vstoupila do války proti R-U v roce 1915 • V srpnu 1917 se Italům podařil průlom na hranicích v Alpách • R-U žádá o německé posily z důvodu velkých ztrát na východní frontě • V místě útoku měly R-U-německé jednotky početní převahu a donutily Italy k ústupu • Italy před úplným rozdrcením zachránil fakt,že R- U jednotky neměly dostatek jezdectva a motorových vozidel • Fronta se ustálila na Piavě, kde se k Italům připojily britské a francouzské jednotky SÍLY Italové – 41 divizí Rakušané – 29 divizí Němci – 7 divizí ZTRÁTY Italové – 40 tis. Němci a Rakušané – 20 tis. 8 CM FELDKANONE M.5 Polní kanon používán horským dělostřelectvem R-U

36 1917-1918 ITALSKÁ A ZÁPADNÍ FRONTA HUTIEROVA TAKTIKA • Jejím průkopníkem byl Otto von Hutier • Zahrnovala infiltraci jednotek elitních úderníků, které byly vyzbrojeny minomety, kulomety a plamenomety • Snažily se o co největší průnik do týlu nepřítele • Vyčištění prostoru za sebou od nepřítele ponechávaly obyčejné pěchotě • Hutierova taktika byla použita u Caporetta a na jaře pomohla Němcům na západní frontě znovu začít pohyblivé válčení INSIGNIE ELITNÍCH ÚDERNÍKŮ (STURMTRUPPEN) PLNĚ VYZBROJENÝ PŘÍSLUŠNÍK STURMTRUPPEN ÚTOČÍCÍ STURMTRUPPEN

37 1917 ZÁPADNÍ FRONTA ÚTOK U CAMBRAI (20.11.-7.12. 1917) • U Cambrai byla svedena první bitva započatá Brity, ve které byly ve velkém měřítku použity tanky • Útok Britů započal bez několikadenních dělostřeleckých příprav, které by upozornily Němce na nadcházející útok • Za časného úsvitu 20.11. zahájilo tisíce děl palbu, když se k německým liniím začaly valit tanky • Tanky překonaly ostnaté dráty a otevřely tak cestu pěchotě • Ačkoliv 179 tanků bylo ztraceno, na větší části fronty dosáhli Britové svých cílů • Mnoho Němců se vzdalo HINDENBURGOVA LINIE POČÁTEČNÍ BRITSKÁ LINIE BRITSKÁ LINIE DOSAŽENÉHO POSTUPU BRITSKÁ LINIE V PROSINCI SÍLY Britové – 8 divizí s 476 tanky Němci – 20 divizí ZTRÁTY Britové – 45 tis. s 179 tanky Němci – 50 tis.

38 OSMANÉ V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE • V roce 1913 se Osmanská říše dostala pod kontrolu nacionalistických generálů, kteří ji v roce 1914 zatáhli do války jako spojence Německa • Obrana Dardanel v roce 1915 podnítila národní hrdost, ale další kampaně na Kavkaze, v Mezopotámii a Palestině přetížily zdroje, které říše měla • Nárůst tureckého nacionalismu vytvářel problémy zvláště s Armény a Araby • Po porážce v roce 1918 následoval rozpad Osmanské říše MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) je zakladatelem moderního Turecka

39 1915-1916 DARDANELY GALLIPOLIS (19.2. 1915-9.1. 1916) • Gallipolská kampaň začala jako námořní operace Dohody s cílem proniknout Dardanelskou úžinou do Marmarského moře a obsadit Konstantinopol, vyřadit turecko z války a otevřít cestu k ruským přístavům v Černém moři • První krok nemohly lodě Dohody uskutečnit, protože nemohly vyčistit minové pole pod hrozbou tureckých pobřežních baterií • Do provozu byl uveden záložní plán v podobě výsadku novozélandského sboru a australského sboru ANZAC spolu s britskou divizi a francouzskou koloniální divizí (celkem 75 tis. mužů) na poloostrově Gallipoli • Cílem záložního plánu bylo zmocnění se tureckých opevnění • Odhodlanost obránců poloostrova pod velením Mustafa Kemala zapříčinila zdlouhavý pobyt a přísun zásob a posil dohody na Gallipoli až do ledna, kdy se z poloostrova stáhli SÍLY Dohoda – 480 tis. Turci – neznámé ZTRÁTY Britové a jejich impérium – 205 tis. francouzské kolonie – 47 tis. Turci – 300 tis.

40 1915-1916 MEZOPOTÁMIE OBLÉHÁNÍ KÚTU (7.12. 1915-30.4.1916) • Po vstupu Osmanské říše do války byl vyslán expediční sbor britské a indické armády do jižní Mezopotámie, která byla v té době pod nadvládou Turků • Po obsazení Basry byl v září 1915 vyslána expedice o síle divize, aby obsadila Kút al- Amara a potom i Bagdád • Expedice obsadila Kútu, a pak 32km od Bagdádu narazila na silný odpor Turků • Expedice se stáhla do Kútu a tam byla obléhána • Byly vyslány jednotky zvenčí na průlom obklíčení, ale nepovedlo se • 30.4. 1916 jednotky v Kútu kapitulovaly

41 1918 PALESTINA MEGIDDO (19.-26.9. 1918) • Začátkem podzimu zahájili Britové velkou ofenzivu proti Turkům • Překvapení umožnilo Britům prolomit zákopy Turků a Němců na palestinské pobřežní rovině • Prchající Turci se vzdávali po tisících SÍLY Britové – 69 tis. Turci a Němci – 32 tis. ZTRÁTY Britové – 853 Turci a Němci - neznámé

42 1916-1918 STŘEDNÍ VÝCHOD ARABSKÉ POVSTÁNÍ • Příčinou bylo odcizení nacionalistické osmanské vlády v Cařihradu • Podpora a spojenectví Britů • Úspěšné odtržení od Osmanské říše

43 VÝCHODNÍ FRONTA • Německo snadno porazilo Srbsko a Rumunsko a Rusům uštědřovalo opakované porážky • Rusové bojovali dobře až do jara 1917 • Rakousko-Uhersko se pod tlakem války rozpadlo na své národnostní součásti • Politický chaos ruské říše podkopal vůli ruských vojáků k boji • V březnu 1918 vnutili Němci Rusům brestlitevský mír

44 1915 VÝCHODNÍ FRONTA GORLICE-TARNOW (2.5.-22.7. 1915) • Slabost R-U přiměla Německo, aby přivedlo značné síly na haličskou frontu • Nově vytvořená 11. armáda zahájila rozsáhlou ofenzivu v oblasti Gorlice-Tarnow po 4hodinové dělostřelecké přípravě na frontě dlouhé 50 km • Dělostřelecká palba měla na špatně vybavené Rusy namačkané v mělkých zákopech zničující účinek a ustoupili o 25 km • Během sedmi týdnů byli Rusové vyhnáni z Haliče SÍLY Němci – 120 tis. R-U – 120 tis. Rusové – 56 tis. ZTRÁTY Němci a R-U – 90 tis. Rusové - těžké květen – prosinec 1915 fronta v prosinci fronta na začátku května

45 1915 VÝCHODNÍ FRONTA SPOJENÝ ÚTOK NA SRBSKO (6.10.-23.11. 1915) • V roce 1914 odrazilo Srbsko tři R-U ofenzivy • Na podzim 1915 na něj zaútočily spojené síly německé 11. armády, R-U a Bulharska • Srbové s nedostatkem munice, dělostřelectva a oslabeni tyfem museli ustoupit na jih a pak během zimy museli přejít přes hory na albánské pobřeží SÍLY Němci, R-U, Bulhaři – 300 tis. Srbové – 200 tis. ZTRÁTY Srbové – 50 tis. 8mm KULOMET SCHWARZLOSE BYL STANDARTNÍ ZBRANÍ R-U

46 1916 VÝCHODNÍ FRONTA BRUSLIOVA OFENZIVA (4.6.-20.9. 1916) • Ofenziva na široké frontě bez dlouhé dělostřelecké přípravy • Čyři Brusilovovy armády čelily pohodlně zakopaným jednotkám R-U • Útokem na jednotlivé cíle na frontě dlouhé 550 km s přesným počátečním odstřelováním dosáhly Rusové naprostého překvapení a postoupili 100 km do Haliče • V srpnu dorazily početné německé posily a Německo převzalo faktickou kontrolu nad armádou R-U • Ofenziva byla zastavena a byly za ni zaplaceny velké ztráty, které se podepsaly na morálce ruské a rakousko-uherské říše SÍLY (na začátku ofenzivy) Rusové – 573 tis. R-U – 448 tis. ZTRÁTY Obě strany – 0,5-1 mil. PLÁN OFENZÍVY FRONTA 10.6. FRONTA ČERVENEC FRONTA 20.9. KONEC OFENZIVY SKUTEČNÝ PRŮBĚH

47 1917 VÝCHODNÍ FRONTA KERENSKÉHO OFENZIVA (1.7.-3.8. 1917) • V březnu 1917 abdikoval car Mikuláš II. a moci se chopila prozatímní vláda odhodlaná pokračovat ve válce • Ministrem války se stal Kerenskij, který jmenoval generála Brusilova vrchním velitelem s úkolem zorganizovat letní ofenzívu • Kerenskij věřil, že úspěšná ofenzíva obnoví morálku armády a semkne lid za prozatímní vládu • Ofenzíva zahájena 1.7. po dvoudenní děl. přípravě - nejprve dosáhla postupu zvláště proti R-U, ale ztratila razanci, když do hry vstoupily německé rezervy • Když Němci podnikli v polovině července protiofenzivu, došlo k úplnému rozpadu ruské armády a bylo vyhlášeno příměří FRONTA 1.7. KERENSKÉHO OFENZIVA NĚMECKÁ PROTIOFENZIVA FRONTA 3.8. ZTRÁTY Rusové – několik set tis. zabitých, zraněných nebo zajatých

48 1917-1918 VÝCHODNÍ FRONTA BOLŠEVICKÁ REVOLUCE (listopad 1917-březen 1918) • Po abdikaci cara Mikuláše II. v březnu 1917 souhlasili i ti nejextrémnější revolucionáři s pokračováním ve válce a s ochranou revoluce před „německým militarismem“ • V dubnu 1917 se však z exilu vrátil bolševický vůdce Lenin a prosadil ve své straně příklon k míru • Po selhání Kerenského ofenzívy v létě 1917 nemělo Rusko žádnou bojeschopnou armádu • Němci v září obsadili přístav Rigu, čímž přímo ohrožovali Petrohrad • Generál Kronikov nahradil Brusilova ve funkci vrchního velitele a pokusil se získat Petrohrad, aby mohl obnovit disciplínu armády k obraně země, ale jeho pokus selhal v boji proti Leninovým Rudým gardám a zpolitizovaným vojákům • Lenin se v čele revoluční vlády chopil moci a vyjednal mír s Němci v jejich hlavním stanu v Brestu Litevském (Brestlitevský mír) • Když bolševici otáleli v myšlence Trockého „ani válku, ani mír“, Němci využili ruské slabosti a zahájili v únoru 1918 ofenzivu, která je dovedla o stovky kilometrů dál na východ • 3.3. 1918 Rusko podepsalo mírovou smlouvu, na jejímž základě ztrácelo 30% své předválečné populace

49 1918 • Poslední rok války přinesl obrovské bitvy • Německá ponorková válka přivedla do konfliktu USA • Němci se snaží vyhrát válku do příjezdu sil USA v plné síle • Německé ofenzívy zahájené v březnu 1918 dosáhly značných zisků • Od července začala Dohoda s protiútoky • Německo čelilo vojenské porážce a politickému kolapsu, a proto v listopadu přijalo podmínky příměří

50 1918 ZÁPADNÍ FRONTA JARNÍ OFENZÍVY (21.3.-3.6. 1918) • Němci plánovali zasadit Britům zničující úder dříve, než se pomoc USA může stát účinnou • Kaiserschlacht (Císařská bitva) začala ve 4.40 ráno 21.března 1918, kdy asi 6600 děl – z nich mnohé stříleli plynové granáty – a 3500 minometů zahájilo palbu na britské zákopy na Sommě • Britské jednotky ohromené intezivním odstřelováním nedokázaly vzdorovat německé pěchotě, která se infiltrovala v husté mlze do jejich pozic a útočila na ně zezadu a z boků • Ačkoli mnoho britských oddílů bojovalo do posledního muže, mnoho vojáků se vzdalo nebo ustoupilo • První den Němci získali 21 tis. zajatců a do 27.3 postoupili o 65 km na 80 km široké mezeře v linii Dohody • Pak intenzita ofenzivy ztratila na rychlosti kvůli zásobování a britskému odporu posíleném Francouzy • 9.4. zahájili Němci ofenzivu ve Flandrech na sektor portugalského sboru a britských vyčerpaných jednotek • Ofenzívě došel dech a 29.4. aktivita obou stran ustala • Další ofenziva na Aisně koncem května přivedla Němce 90 km od Paříže • Tyto ofenzivy vedly dohromady k demoralizaci a únavě německé armády a nedosáhly žádného rozhodujícího cíle

51 1. něm. ofensiva Michael (21.3.-5.4) 2. něm. ofensiva Georgette (9.-11.4.) 3. něm. Ofensiva na Aisně SÍLY Němci – 74 divizí Britové – 30 divizí ZTRÁTY Dohoda – 0,5 mil. Němci – 0,4 mil.

52 1918 ZÁPADNÍ FRONTA BELLEAUSKÝ LES (6.-26.7. 1918) • Do května 1918 přijelo do Francie půl mil. amerických vojáků • 6.6. dostala 4. brigáda USMC a 3. pěší brigáda za úkol dobýt Belleaunský les • Američani les dobyli, avšak Němci jej znovu dobyli zpět a Američani jej znovu dobyli až 26.6. • Bitva ukázala bojové kvality amerických vojáků, současně ale také jejich nezkušenost, která je přišla draho ZRÁTY Američani – 9 777 Němci – počty zabitých neznámé, 1 600 zajatců

53 AMERICKÝ ÚTOK NA BODÁKY V BELLEAUNSKÉM LESE

54 1918 ZÁPADNÍ FRONTA DRUHÁ MARNA (15.7.-3.8. 1918) • 15.7. zahájili Němci poslední řadu ofenziv • Hlavní ofenzíva z těch posledních byla vedena na Marně • 18.7. započala Dohoda protiofenzívu s využitím 500 tanků a přes 1000 letadel a první dva dny postoupila o 10 km • Němci byli donuceni zorganizovat všeobecný ústup a stáhli se za Aisnu do pozic, které drželi před jarními ofenzivami

55 FRONTA 6.8. FRONTA 28.7. FRONTA 20.7. FRONTA 18.7. ZTRÁTY Francouzi – 95 tis. Britové – 13 tis. Američané – 12 tis. Němci – 168 tis.

56 1918 ZÁPADNÍ FRONTA • ZÁVĚREČNÉ OFENZIVY DOHODY (8.8. – 11.11. 1918) • 8.8. 1918 vyrazila britská, kanadská a australská pěchota za více než 400 tanky proti německým pozicím na frontě u Amiens • Podporovalo je asi 800 letadel, která napadala pozemní cíle a shazovala postupujícím jednotkám munici • První den postoupila Dohoda o 12 km, ale pak ofenzíva rychle uvázla • Němci nemohli odpovědět na technickou převahu Dohody, protože disponovali malým počtem těžkopádných tanků a jejich letadla byla beznadějně přečíslena • Účinnost amerických sil se prokázala 12.9., když 1. americká armáda při útoku u St. Michel získala 13 tis. zajatců • Poslední zářijový týden prolomila Dohoda obranná postavení Hindenburgovy linie • Mnozí němečtí vojáci byli demoralizováni a nepřipraveni položit v boji své životy, ale byli stále nasazováni v boji • V posledních měsících války se vzdalo 340 tis. Němců • Pod tlakem povstáních v mnoha německých městech bylo Německo 9.11. vyhlášeno republikou • 11.11. 1918 bylo na západní frontě vyhlášeno příměří

57 OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ VE 1.S.V.

58 • Použitá literatura: • Grant, R. G.: Bitvy – 5000 let válčení. Praha, Knižní klub, 2006


Stáhnout ppt "1. světová válka 28.7. 1914 – 11.11. 1918. Příčiny • Rozdělení evropských zemí do znepřátelených aliancí • Soutěžení ve zbrojení • Spory o vliv v Evropě,"

Podobné prezentace


Reklamy Google