Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamické vlastnosti osobnosti -obecné

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamické vlastnosti osobnosti -obecné"— Transkript prezentace:

1 Dynamické vlastnosti osobnosti -obecné
Jaké obecné, psychologické vlastnosti mají lidé? EMOCIONALITA Reaktivní nebo odolný. OTEVŘENOST Jsme zvědaví na svůj vnitřní i vnější svět? PŘÁTELSKOST Typ, který se podřizuje nebo prosazuje své zájmy. Otevřenost nebo uzavřenost k lidem. EXTRAVERZE Vůle něčeho dosáhnout. SVĚDOMITOST

2 Negativní vlastnosti: napjatí, smutní, neurotičtí, neklidní.
1. EMOCIONALITA Jak se projevuje emocionalita? Reaktivní Jsou to lidé, kteří prožívají víc záporných pocitů než většina lidí, a vypovídají, že je život uspokojuje méně než většinu lidí. Pozitivní vlastnosti: bdělí, pozorní, empatičtí, expresivní, energičtí. Negativní vlastnosti: napjatí, smutní, neurotičtí, neklidní. Odolný Kliďas, kterého nic nerozhází. Svému okolí připadá neprůstřelný. Dovede delší dobu udržet špičkovou pozornost. Pozitivní vlastnosti: spolehliví, klidní, soustředění, stálí, pevní bez stresu. Negativní vlastnosti: lenoši, neodpovídají na podnět, neuvědomující si, necitliví.

3 2. OTEVŘENOST Jak můžeme popsat otevřenost?
Badatel Je člověk, který je sečtělý, fascinují jej jak věci nové, tak inovace. Lidé jej budou spíše chápat jako tolerantního. Nejsou bezzásadoví, uvažují-li však o nových postojích, bývají otevřenější. Pozitivní vlastnosti: široké zájmy, zvědaví, mají rádi jevy nové a proměnlivé, shánějí se po nových myšlenkách a teoriích, mají představivost, jsou liberální, chápou odvážné nápady. Negativní vlastnosti: povrchní, rychle střídané zájmy, amatérství, rychle se začne nudit, nepraktičtí, hlava v oblacích.

4 2. OTEVŘENOST Jak můžeme popsat otevřenost?
Udržovatel Má užší zájmy. Je to jedinec, jemuž je lépe ve známém prostředí. Považují se za lidi konzervativní, z čehož nutně neplyne, že by byli autoritářštější. Pozitivní vlastnosti: hledají hloubku jevů, jsou praktičtí, expertní znalosti, drží se při zemi, výkonní, mají úctu k tradici, dotáhnou dílo k dokonalosti, konzervativní. Negativní vlastnosti: zúžené zájmy, bojí se odvážnějších nápadů, ignorují nové příležitosti, bez perspektivy, žijí v zaběhlých kolejích, uzavření novým zkušenostem, žijí ve fantazii.

5 3. PŘÁTELSKOST Co si představíme pod pojmem přátelskost?
Člověk přizpůsobivý - přátelský Je to člověk, který podřazuje své osobní potřeby potřebám skupiny. Než by trval na svých osobních normách, raději přijme normy skupiny. Více než vyjádření osobní představy o pravdě je pro něj důležitější soulad ve skupině. Pozitivní vlastnosti: přátelští, tolerantní, budící důvěru, uvážliví, se smyslem pro skupinu, přijímající odlišnost. Negativní vlastnosti: bezpáteřní, rozbředlí, oklamatelní, konfliktní, bezprincipiální.

6 3. PŘÁTELSKOST Co si představíme pod pojmem přátelskost?
Člověk s postojem vyzyvatel Podstatně více je zaměřen na své zájmy, na své osobní normy. Více se zabývá získáváním a výkonem moci. Vždy se snaží prosazovat. Pozitivní vlastnosti: nezávislí, skeptičtí, přímí, soustředění na své zájmy, soutěžící, vyptávající se. Negativní vlastnosti: odmítaví, nepřátelští, hrubí, soustředění na sebe, pichlaví, bojovní, hádaví, nepříjemní. Patalogický extrém: narcistní, antisociální, autoritářský a paranoidní, který ztratil povědomí o cítění druhých.

7 4.EXTRAVERZE Jak vysvětlíme pojem extraverze?
Člověk otevřený k lidem - Extravert Takovíto lidé dávají přednost aktivním vazbám s jinými lidmi. Extravert se častěji dostává do vedení, je tělesně i slovně aktivnější, přátelštější a vůči lidem otevřenější. Při problémech je náchylný se radit a sdělovat své problémy jiným lidem. Pozitivní vlastnosti: rádi si povídají, energičtí, asertivní, mají vyšší míru sebedůvěry, šťastní, optimisté, společenští. Negativní vlastnosti: mluvkové, nešetrní, útoční, exhibicionističtí, bezhlaví, povrchní, nudní.

8 4.EXTRAVERZE Jak vysvětlíme pojem extraverze?
Člověk uzavřený k lidem -introvert Introverti bývají naopak nezávislejší, rezervovanější, vytrvalejší a je jim lépe o samotě, než je tomu u většiny lidí. Při problémech většinou vyhledají samotu a problémy si řeší sami. Pozitivní vlastnosti: zaměření na soukromí, rezervovaní, vážní, pracují raději sami, zmenšují své zásluhy, dávají přednost psaní před mluvením. Negativní vlastnosti: ustrašení, podrobiví, odloučení, výstřední, ustupující, osamělí.

9 5. SVĚDOMITOST- vůle něčeho dosáhnout
Co si představíme pod pojmem svědomitost? Zaměřený Člověk s vysokou sebekontrolou, jejímž výsledkem je soustavné sledování osobních a profesionálních cílů. Pozitivní vlastnosti: pilní, schopní týmové práce, vůle k úspěchu, produktivní, se smyslem pro organizovanost, rozhodní, vytrvalí. Negativní vlastnosti: choulostiví, nutkaví, potlačení, puntičkáři, tvrdohlaví. Patologický extrém: workholismus.

10 5. SVĚDOMITOST- vůle něčeho dosáhnout
Co si představíme pod pojmem nesvědomitost? Pružný Jedinec, jenž se často rozptýlí, je méně soustředěný na cíl, ve vztahu k dosahování cílů lhostejný. Často odchází od úkolu. Neznamená to, že pracují méně, ale k cíli směřuje méně jejich činnosti. Pružnost však posiluje tvořivost. Pozitivní vlastnosti: uvolnění, spontánní, nebojí se nejistoty, zaměřují se na větší počet úloh, rádi zkouší nové postupy, zajímají se spíše o role než cíle. Negativní vlastnosti: choulostiví, rádi opouštějí nedodělanou práci, nerozhodní, chaotičtí, neodpovědní, neproduktivní, váhaví.


Stáhnout ppt "Dynamické vlastnosti osobnosti -obecné"

Podobné prezentace


Reklamy Google