Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spínací a měřící přístroje v rozvodnách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spínací a měřící přístroje v rozvodnách"— Transkript prezentace:

1 Spínací a měřící přístroje v rozvodnách
Střední odborná škola Otrokovice Spínací a měřící přístroje v rozvodnách Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /6 Autor Ing. František Kocián Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-El-RZ/3-EL-1/19 Název DUM Spínací a měřící přístroje v rozvodnách Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-51-H/01 Obor vzdělávání Elektrikář Vyučovací předmět Elektropříslušenství Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Odpojovače, odpínače, vypínače, měřící transformátor proudu, měřící transformátor napětí, reaktory Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Odpojovače, odpínače, vypínače, měřící transformátor proudu, měřící transformátor napětí, reaktory Datum

3 Spínací a měřící přístroje v rozvodnách
Náplň výuky Odpojovače Odpínače Vypínače Měřící transformátor proudu Měřící transformátor napětí Reaktory

4 Odpojovače Odpojovač je elektrický přístroj, který slouží k zapojování a odpojování nezatížených elektrických obvodů a k viditelnému a bezpečnému odpojení elektrických zařízení od napájecího napětí. Na rozdíl od spínače neobsahuje zhášecí komoru, takže k odpojení nesmí dojít v situaci, kdy je obvod zatížen a odpojovačem protéká elektrický proud. Vlivem kapacitních proudů může dojít k elektrickému oblouku i při odpojování nezatíženého obvodu, nicméně s takovým obloukem konstrukce odpojovače počítá. Přípustné je i odpojování magnetizačního proudu nezatížených transformátorů. Obr. 1: Odpojovač

5 Odpínače Odpínač – na rozdíl od odpojovače je schopný vypnout malý nebo jmenovitý proud. Používají se rovněž k bezpečnému a viditelnému rozpojení proudového okruhu. U odpínačů nn i proud zkratový. Odpínačů je celá řada: např. pákový, nožový, kloubový, apod. . Obr. 2: Venkovní odpínač

6 Odpínač Specifickým druhem odpínačů jsou úsečníky. Úsečníky jsou zařízení pouze pro VN (vysoká napětí), jsou ručně (mechanicky) ovládané, výhodou úsečníků je, že mohou vypínat jmenovité proudy. Jmenovitý proud je 200 nebo 400 A, jmenovitý vypínací proud je 40 A. Obr. 3: Úsečník

7 Vypínače Vypínač – obecný název přístroje, který zapíná a vypíná elektrický obvod pod proudem, bez určení velikosti tohoto proudu. Důležitou vlastností vypínače je schopnost bezpečného zhášení oblouku, který se vytvoří při vypínání mezi jeho kontakty. Tlakovzdušné vypínače – zhášecím prostředím v tlakovzdušných vypínačích je stlačený vzduch. Proto nedílnou součástí bývá zásobník tlakového vzduchu a jeho rozvod. Ofukovat oblouk proudem vzduchu lze dvojím způsobem: příčně a axiálně. Příčné ofukování je velmi účinné (lze vypnout proud až 100 kA), ale má velkou spotřebu vzduchu. Po vysunutí kontaktu vznikne oblouk, který se snažíme vyfouknout (natáhnout) co nejvíce. Obr. 4: Tlakovzdušný vypínač vvn s rozpojovačem Obr. 5: Zhášedlo tlakovzdušného vypínače s příčným ofukováním oblouku

8 Vypínače Máloolejové vypínače – jsou takové, které olej používají jen ke zhášení oblouku. Izolaci živých částí proti zemi obstarávají (na rozdíl od kotlových) tuhé izolanty. Kontakt má tvar štíhlého, vždy svisle orientovaného válce. Vypínací roubík je ovládán klikovým mechanismem od hřídele natáčené vnějším pohonem. Máloolejové vypínače využívají zhášecí komory. Teplem oblouku se olej zplyňuje a tlak ve zhášecí komoře narůstá. Při nejbližším průchodu proudu nulou oblouk zhasne. Páry a olej deionizují dráhu oblouku a znemožňují znovu zapálení oblouku. Obr. 6: Máloolejový vypínač Obr. 7 : Řez pólem máloolejového vypínače vn s roubíkem vysouvaným a) nahoru b) dolů

9 Měřící transformátor proudu
Měřící transformátor proudu – přístroj, který slouží ke změně rozsahu střídavých ampérmetrů a úpravě proudu pro ochrany a další elektronické prvky. Používá se jak ke zmenšení, tak i ke zvětšení proudu. Do obvodu se primární vinutí připojí do série se zátěží, kterou protéká měřený proud a na sekundární vinutí se připojují jednotlivé přístroje sériově (ampérmetr, proudové cívky wattmetru a ochran, elektroměr, atd.). Obr. 8: Zapojení měřícího trafa proudu

10 Měřící transformátor napětí
Přístrojový transformátor napětí – přístroj, který slouží ke změně rozsahu střídavých voltmetrů a úpravě napětí pro ochrany a další elektronické prvky. Používá se převážně k úpravě napětí vyšších než 1 kV. Do obvodu se primární vinutí zapojuje jako voltmetr a na sekundární svorky se připojují paralelně přístroje (voltmetr, napěťové cívky wattmetru a ochran, kmitoměr, atd.). Sekundární cívka měřícího transformátoru napětí se musí uzemnit. Obr. 9: Zapojení měřícího transformátoru napětí

11 Reaktory Reaktory – se používají pro zvětšení reaktance elektrického obvodu, a to tím zároveň pro omezování zkratových proudů. Jsou to v podstatě mohutné cívky bez železného jádra. Jsou provedení vzduchové nebo olejové. Při montáži reaktoru je nutné respektovat minimální vzdálenosti od železných konstrukcí, které by se v jeho silném magnetickém poli zahřívaly. ve vývodech v přívodu Mezi podélnými úseky přípojnic Obr. 11: Zapojení reaktoru do elektrického obvodu Obr. 10: Zapojení reaktoru do elektrického obvodu

12 Kontrolní otázky: Odpojovač ?
Spíná obvody pod napětím, avšak bez zatížení Spíná obvody pod napětím Spíná obvody pod napětím při plném výkonu Odpínač? Spíná obvody pod napětím, vypíná jmenovité proudy Spíná obvody pod napětím, vypíná velké zkratové proudy Měřící transformátor proudu? Transformuje napětí Používá se jak ke zmenšení, tak i ke zvětšení proudu Využívá se místo jističe

13 Kontrolní otázky – řešení
Odpojovač ? Spíná obvody pod napětím, avšak bez zatížení Spíná obvody pod napětím Spíná obvody pod napětím při plném výkonu Odpínač? Spíná obvody pod napětím, vypíná jmenovité proudy Spíná obvody pod napětím, vypíná velké zkratové proudy Měřící transformátor proudu? Transformuje napětí Používá se jak ke zmenšení, tak i ke zvětšení proudu Využívá se místo jističe

14 Seznam obrázků: Obr. 1: [vid. 22. 5. 2013], dostupné z:
Obr. 2: [vid ], dostupné z: Obr. 3: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL Obr. 4: [vid ], dostupné z: Obr. 5: [vid ], dostupné z: Obr. 6: [vid ], dostupné z: Obr. 7: [vid ], dostupné z:

15 Seznam obrázků: Obr. 8: [vid. 24. 5. 2013], dostupné
Obr. 9: [vid ], dostupné Obr. 10: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL Obr. 11: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

16 Seznam použité literatury:
[1] BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL [2] ELEKTRICKÉ STANICE. In: Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline [online], Dostupné z: [3] KOSTKA, T., ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE. In: Střední odborné učiliště Havířov [online], 2013. dostupné z: havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/el_pristroje.pdf

17 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Spínací a měřící přístroje v rozvodnách"

Podobné prezentace


Reklamy Google