Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou Jiří z Poděbrad

2 Narozen: 1420 Umírá: 1471 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg http://www.jcnews.cz/wp- content/uploads/2011/04/jcnews-Jiří-z- Poděbrad.jpg

3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Jiříkovo mládí: - ve 14 letech se zúčastňuje r. 1434 na straně umírněných kališníků bitvy u Lipan ( poznal strasti válek, vadili mu ) - později se stává hejtmanem mladoboleslavského kraje - postupně zaujímá vůdčí postavení v kališnickém táboře - roku 1448 se v Praze nebezpečně aktivizují katolíci => Jiří vytušil nebezpečí a obsazuje Prahu - roku 1452 dobyl Tábor a zlikvidoval radikální tábority - prohlásil se za správce českého království a pokusil se ho po rozvratu husitskou revolucí obnovit a pozdvihnout

4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg http://photo.czechtourism.com/view_photo.php?pfid=83453 Socha Jiřího z Poděbrad: Socha se nachází v ? Poděbradech – jak překvapivé 

5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Zemským správcem a korunovace: - Čechy měl Jiří spravovat do doby než dospěje nezletilý král Ladislav Pohrobek - Jiří jako správce nadále usiloval a mír mezi českými kališníky a katolíky – proto nazývám „králem dvojího lidu“ - r. 1457 však Ladislav Pohrobek umírá na leukémii - české panstvo si přálo zachovat výdobytky husitské revoluce ( hlavně přijímání pod obojí ), a proto volí za svého krále Jiřího z Poděbrad –> „husitský král“ - nový král svědomitě dodržuje basilejská kompaktáta

6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Pokus sjednotit Evropu: 1. Papeži byly trnem v oku převážně kališnické Čechy 2. bylo potřeba čelit tureckým nájezdům – viz mapa: Jiřík řešil dva zásadní problémy zahraniční politiky http://www.panovnici.estranky.cz/fotoalbum/historicke-mapy-11_-15_-stol_/evropa-15.-stoleti.jpg.-.html

7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Pokus sjednotit Evropu: Jiřík vyslal k předním evropským panovníkům tajné poselstvo. - navrhoval seskupení států do větších spolupracujících celků ( Tyto celky by měly při společném jednání po jednom hlasu. ) Germánie Hispánie Galie Itálie a další….. - počítalo se s vůdčí rolí Francie ( spadala by mezi státy Galie )

8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Pokus sjednotit Evropu: Smysl této Všeobecné křesťanské mírové organizace: Upevnění trvalého míru Národní svrchovanost Zásada nevměšování Řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem Jednotný postup vůči vnějšímu nepříteli – např. Turkům Papež měl mít v celém systému minimální pravomoce !

9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Pokus sjednotit Evropu: Dvojí odezva na Jiříkův návrh: Pro: příznivý ohlas nalezl návrh ve Francii, u německých knížat a v Polsku. Proti: Benátská republika nechtěla dělat nic bez papeže. Uhry - král Matyáš Korvín taktéž stranil papeži (uplacen). Burgundsko tíhlo k nepřátelství s Francií. Návrh nakonec neuspěl hlavně díky „odstavení“ papeže.

10 http://procproto.cz/wp-content/uploads/placata-zeme.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg http://www.i- ateismus.cz/2011/01/bible-zeme-je- placata/ „Z Čech až na konec světa“: - po selhání tajného vyjednávání se Jiřík pokusil získat přízeň evropských pracovníků jinak - vypravil poselstvo vedené švagrem – Jaroslavem Lvem z Rožmitálu - to navštěvovalo a obdarovávalo na své cestě různé panovníky a nepřímo tak poukazovalo na vstřícnost Zemí koruny české

11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/8/85/Adolf_Liebscher_- _Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jp g Války s Uhrami: - zhoršující se vztahy s papežem – papež vyhlašuje křížovou výpravu - do jejího čela se postavil uherský král Matyáš Korvín - v bitvě u Vilémova je Matyáš Korvín i s vojskem obklíčen a zajat! - zajatý Matyáš ustoupil a slíbil, že od dalšího boje upustí obklíčené uherské vojsko vítězný Jiří z Poděbrad

12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Války s Uhrami: - záhy po propuštění se však Korvín nechal zvolit moravskou katolickou šlechtou „českým“ králem - poté Korvína uznaly i další země koruny české ( Slezsko, Lužice ) - Jiříkovy zbyly pouze věrny pouze kališnické Čechy http://nd04.jxs.cz/881/924/504e430738_74522698_o2.gif

13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Konec krále dvojího lidu: Jiřík pochopil, že v této situaci stěží vytvoří vlastní dynastii Poděbradů a udrží královskou korunu. -> nabídl proto korunu polským Jagelloncům, kteří na ni měli částečný nárok Krátce nato 22. března 1471 nečekaně umírá. „ …člověk postavy krátké, těla čtverhranného, pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, nakažený husitstvím, ale jinak muž spravedlivý a šlechetný.“ Jak napsal Pius II.

14 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Místo jeho posledního odpočinku: http://nd04.jxs.cz/102/772/1d0a76ea86_74523095_o2.jpg Zde v kryptě pod katedrálou sv. Víta http://www.fotograftoth.cz/Galerie_Architektura/image/28_HRAD_svVIT.jpg VÍ TO NĚKDO ?

15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_-_Jiří_z_Poděbrad_nad_obklíčenými_vojsky.jpg Děkuji Vám za pozornost A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .


Stáhnout ppt "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google