Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neonatologie – aktuální problémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neonatologie – aktuální problémy"— Transkript prezentace:

1 Neonatologie – aktuální problémy
Karel Liška Neonatologické oddělení GPK VFN a 1.LF UK

2 RESUSCITACE NOVOROZENCE (nová doporučení ILCOR/ERC prosinec 2005)
2005: International Consensus Conference on Emergency Cardiovascular Care (ECG) and Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) International Liaison Committee On Resuscitation (ILCOR) / European Resuscitation Council (ERC) Resuscitation, Vol.67, Suppl.1, Dec ERC Guidelines. American Heart Association (ACA) Circulation 2005, 112: III-91 - III-99. Neonatal Resuscitation. Circulation 2005, 112: IV IV-195. Neonatal Resuscitation Guidelines.

3 Conditions Associated With Risk to Newborns
Antepartum Risk Factors Intrapartum Risk Factors Maternal diabetes Pregnancy-induced hypertension Chronic maternal ilnesses Anemia or isoimunization Preveious fetal or neonatal death Bleeding in 2nd or 3rd trimester Maternal infection PROM Poly-, Oligohydramnios Post-term gestation Drug therapy Maternal substance abuse Fetal malformation Age < 16 or > 35 Emergency cesarean section Forceps or vacuum-assisted delivery Breech or other abnormal presentation Premature labor PROM > 18 hrs Prolonged second stage of labor (> 2hrs) Fetal bradycardia Use of general anesthesia Uterine tetany Meconium-stained amniotic fluid Prolapsed cord Abruptio placentae Placenta previa U 30% novorozenců, kteří vyžadují resuscitaci po porodu, nenalezneme žádný rizikový faktor !

4 PLÁNOVANÉ PORODY DOMA také u plánovaných porodů doma by měly být přítomny 2 osoby, jedna z nich plně vyškolená v resuscitaci novorozence (dýchání vakem a maskou + zevní srdeční masáž !!!)

5 RESUSCITACE NOVOROZENCE
1. Základní kroky  rychlé zhodnocení stavu  zabezpečení průchodnosti dýchacích cest  teplo  taktilní stimulace  inhalace kyslíku 2. Zajištění ventilace !  ventilace vakem a maskou , T spojka  endotracheální intubace 3. Zajištění cirkulace  nepřímá srdeční masáž 4. Medikamentózní resuscitace  adrenalin  volumexpanze  bikarbonát  naloxon Vyhodnocovat jednotlivé kroky á 30 sek.

6 1. Úvodní kroky

7 Úvodní kroky-obr. Taktilní stimulace Inhalace kyslíku Správná poloha
Hyperflexe Hyperextenze Inhalace kyslíku

8 *Mekonium v plodové vodě (ve 12% porodů)
Nedoporučuje se již intrapartální odsávání mekonia z nosu a úst (multicentrické randomizované studie : intrapartální odsátí nesnižuje výskyt a závažnost MAS - syndromu aspirace mekonia ) U mekoniem zkalené plodové vody se i nadále doporučuje intubace a odsátí mekonia přímo z trachey u novorozenců deprimovaných  hypotonické hadrovité děti s bradykardií bez spontánní dechové aktivity Odsávací podtlak do 100 cm H20

9 *Kontrola teploty U nedonošených novorozenců  28.g.t. krytí plastikovým obalem bez předchozího osušení a poté uložení pod tepelný zářič (účinnější než tradiční osušení a zabalení novorozence). Plastikový obal ponechat během všech resuscitačních kroků (intubace, zevní srdeční masáže a zavádění i.v. katetrů). Vyvarovat se přehřátí !

10 The HeLP Trial

11 2. Ventilace

12 Ventilace vakem a maskou
Klíčovým krokem a cílem resuscitace je zahájení adekvární ventilace ! Indikace: -apnoe nebo gasping -přetrvávající centr. cyanóza při inhalaci 100% kyslíku a taktilní stimulaci -bradykardie pod 100/min vhodná velikost masky ventilujeme frekvencí 30 (40- 60/min), první dechy otevírací PIP cmH20 kontrola účinné ventilace (viditelné zvedání hrudníku, symetr. dýchací šelesty, zlepšuje se AS, barva a prokrvení)

13 *Koncentrace kyslíku ? X Možné nežádoucí účinky 100% kyslíku
(oxidativní stres - tkáňové poškození volnými kyslíkovými radikály,  průtok CNS) Tkáňové hypoxické postižení X

14 * Koncentrace kyslíku - doporučení :
Možné zahájit resuscitaci i nižší koncentrací kyslíku či vzduchem Monitorování saturace kyslíku  zabránit hyperoxii (zejména u nedonošených)

15 Samorozpínací vak

16 *První dechy a asistovaná ventilace
Cíl  inflace plic, rychlé ustanovení FRC Asistovaná ventilace frekvence 30 (40-60/min.) inic. PIP 30-40cmH2O inic. inspirační čas ? (2-3s. ...dál 1s.) VENTILACE ÚČINNÁ HR >100 !, barva, prokrvení

17 Dýchání vakem s maskou Otvírací tlak prvních vdechů
PIP cm H20 (dokonce i vyšší) Frekvence: 30 (40-60) dechů/min Sleduj a vyhodnocuj Pohyby hrudníku Těsnost masky Barvu HR á 30 sec k udržení HR > 100 bpm

18 *Asistovaná ventilace u nedonošených novorozenců
Plíce nedonošených jsou lehce zranitelné bezprostředně po porodu vysokými dech. objemy ! (animální studie)  cíl: zabránit volumotrauma - nastavení PEEP hned po porodu ! (brání poškození plic, zlepšuje compliance plicní a výměnu plynů) - iniciální PIP cm H2O

19 Neopuff Infant Resuscitator

20 CPAP přes masku s kontrolovaným FiO2 PEEP 6 cm H20

21 Orotracheální intubace
Adekvátní velikost a hloubka zavedení ETC Depth = 6 cm + BW (kg)

22 3. Zajištění cirkulace

23 Nepřímá srdeční masáž Indikace: přetrvávající akce srdeční pod 60/min. při adekvátní ventilaci po dobu 30 sek. Technika: komprese v dolní třetině sterna, nejlépe pomocí 2 palců, hloubka kompresí 1/3 předozadního průměru hrudníku Poměr kompresí k ventilaci 3:1 (90 kompresí hrudníku/min. a 30 vdechů/min. = 120 úkonů/min)

24 3 : 1 Koordinace NSM s ventilací 90 kompresí : 30 dechů
(avoid simultaneous delivery) 1/3 A-P rozměru hrudníku Kvalita UPV a kompresí hrudníku !

25 4. Medikamentózní resuscitace a volumexpanze

26 *Adrenalin Nedoporučuje se intratracheální podání (pokud není jiná možnost, je třeba aplikovat 10x vyšší dávku než je obvyklá i.v. dávka = 100 mcg/kg) Animální neonatální studie, klinické studie nedonošených: běžná dávka 10mcg/kg podaná intratracheálně bez efektu, bylo nutné použít 7-25x vyšší dávku

27 Nezahájení nebo ukončení resuscitace
Nezahájení resuscitace děti narozené před 23. týdnem těhotenství nebo porodní váha pod 400g ( konzultace s rodiči u hraniční viability  g.t.), ANO od 25.g.t. VVV - anencefalie, trisomie 13 nebo 18 Ukončení resuscitace pokud po 15 minutách řádné a nepřetržité resuscitace nejsou známky života ( po 10 min. asystolie je minimální šance na přežití bez závažného postižení ) RESPEKTOVAT LOKÁLNÍ A NÁRODNÍ DOPORUČENÍ

28 Hlavní změny - souhrn MEKONIUM. Nedoporučuje se intrapartální odsátí nosu a úst u mekoniem zkalené plodové vody TEPLOTA. Krytí nedonošených dětí (pod 28.g.t.)plastikovým obalem bez předchozího osušení, uložit pod tepelný zářič VENTILACE. první dechy u asistované ventilace s delším inspiračním časem (2-3 sek.) k zajištění rychlé inflace plic a ustanovení FRC. VENTILACE NEDONOŠENÝCH. Plíce nedonošených novorozenců jsou bezprostředně po porodu snadno zranitelné vysokými dechovými objemy. Rychlé nastavení PEEPu chrání plíce proti poškození, zlepšuje compliance a výměnu plynů. KYSLÍK. Resuscitace na porodním sále standartně 100% kyslíkem, lze však použít i nižší koncentraci O2. VENTILAČNÍ PŘÍSTROJE. T spojka (Neopuff). Možnost nastavení PEEP, PIP, FiO2. ADRENALIN. Nedoporučuje se intratracheální podání Adrenalinu, pokud není jiné možnosti podat 10x vyšší dávku než i.v. – tj.100 mcg/kg.

29 PERINATÁLNÍ ASFYXIE Incidence PA 2-4/ 1 000 donošených novorozenců
závažné perinatální asfyxie donošených novorozenců, která vede k dlouhodobým neurologickým následků (HIE,DMO): 2-4/ (=20-40 novorozenců / porodů)

30 Etiologie PA Přerušení průtoku pupečníkem
(komprese, výhřez, uzel..) Porušení výměny plynů na úrovni placenty (placentární insuficience, praevia, abrupce...) Špatná perfúze na mateřské straně placenty (hypotenze matky, hypertenze, preeklampsie, abnormální děložní kontrakce...) Zhoršená oxygenace matky (kardiopulm.on.-VCC, plicní, anémie...) Nedostatečná inflace a perfúze plic novorozence (hypopl. plicní, brániční kýla, RDS, MAS, PPHN, sepse)

31 Dětská mozková obrna (DMO)
Motorické onemocnění spastická kvadruplegie spastická diplegie, triplegie spastická hemiplegie dyskinetické forma (choreoathetóza) + mentální retardace epilepsie  kognitivní funkce, porucha chování, soustředění, vnímání, komunikace

32 Etiologie DMO Prematurita+IUGR 40-50%
Porodní asfyxie nebo trauma % Vaskulární („neonatal stroke“) % TORCH aj.infekce % Chromozomální aberace % Vrozené metabolické vady % Ostatní % (neonatální sepse/meningitis, kernikterus, hypoglykémie, toxiny zevního prostředí, léky+alkohol, on.štítné žlázy matky, postnatální infekce+trauma aj.) Idiopatické % Clin Perinat 2006

33 Hypotermie mozku Selektivní „Head Cooling“ Celotělová
(rekt. T st.C) Celotělová (jícnová T 33,5 st.C) Předběžné výsledky posledních klinických studií : profituje 1 ze 6-ti léčených dětí se střední nebo těžkou HIE Vyvarovat se přehřátí !!! Gluckman, Lancet 2005 Shankaran, N Engl J Med 2005

34 EXTRÉMNÍ NEZRALOST

35 viabilita  vitalita (známky života)
schopnost přežít, růst a vyvíjet se normálně AS pulzace pupečníku dýchání aktivní pohyb

36 Survival by GA between 1986 and 2000
Hoekstra, R. E. et al. Pediatrics 2004;113:e1-e6 Copyright ©2004 American Academy of Pediatrics

37 50% 70% 90%

38

39 Peerzada, J. M. et al. Pediatrics 2006;117:1988-1995
FIGURE 1 Proportions of neonatologists who considered treatment clearly beneficial or futile at each gestational age Peerzada, J. M. et al. Pediatrics 2006;117: Copyright ©2006 American Academy of Pediatrics 39

40 Zahájení IP na hranici viability
25.g.t. : Švýcarsko, Holandsko, některé skandinávské země g.t. : většina vyspělých zemí (konzultace s rodiči) 22.g.t. : Japonsko

41

42 Snižování morbidity Surfaktant + N CPAP
Šetrná ventilace (VG, HFOV, HFJV) Vyvarovat se hyperoxii

43 Bianca 1 rok GT PH 430g


Stáhnout ppt "Neonatologie – aktuální problémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google