Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak mohou být chemické látky nebezpečné?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak mohou být chemické látky nebezpečné?"— Transkript prezentace:

1

2 Jak mohou být chemické látky nebezpečné?
Výstražné symboly

3

4 Nové výstražné symboly

5 VÝBUŠNÉ při reakci uvolňují množství plynů
ty se rozpínají a proto mají ničivé účinky podle způsobu výbuchu – exploze – se dělí: - třaskaviny - střeliviny - trhaviny použití: - zbrojní průmysl, zbraně - těžba nerostných surovin - stavebnictví –odstřelení hornin

6 OXIDUJÍCÍ ve styku s jinými látkami vyvolávají jejich prudké hoření – a to dokonce i pod vodou

7 EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ VYSOCE HOŘLAVÉ
plyny nebo kapaliny s nízkou teplotou varu - zemní plyn, propan-butan Použití: paliva do raketových a leteckých motorů VYSOCE HOŘLAVÉ pevné i kapalné látky – snadné vznícení - benzin

8 JEDOVATÉ VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY TOXICKÉ LÁTKY
- látky ve velmi malých dávkách způsobují poškození zdraví - smrt 8.3 Příklad: nikotin, akonitin, atropin, morfin

9 ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ Účinky se projevují až při větších dávkách Příklad:
- ředidla - toluen - čistící prostředky v domácnosti

10 ŽÍRAVÉ Mohou zničit živé tkáně 10.2
Účinek žíravin na pokožku označujeme jako poleptání Př. kyseliny hydroxidy

11 DRÁŽDIVÉ Při styku s kůží či sliznicemi vyvolávají záněty, alergie
Ochranné rukavice Př. Savo

12 NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ohrožují jednu nebo více složek ŽP - vodu, půdu Obr Obr. 12.2

13 Plyny pod tlakem stlačené zkapalněné zchlazené rozpuštěné

14 H - věty P - věty R - věty, celkem 65, jsou nahrazeny:
H-věty standardní věty o nebezpečnosti chemických látek upřesňují rizikovost nebezpečných látek S - věty, celkem 62, jsou nahrazeny P-věty - pokyny pro bezpečné zacházení

15 ZDROJE Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr

16 Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS01 - výbušné látky GHS02 - hořlavé látky GHS03 - oxidační látky GHS04 - plyny pod tlakem GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS06 - toxické látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS10 - látky s neznámými vlastnostmi


Stáhnout ppt "Jak mohou být chemické látky nebezpečné?"

Podobné prezentace


Reklamy Google