Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Semestrální práce z předmětu EKOLOGIE Jiří Tancer, AMVT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Semestrální práce z předmětu EKOLOGIE Jiří Tancer, AMVT"— Transkript prezentace:

1 Semestrální práce z předmětu EKOLOGIE Jiří Tancer, AMVT
Lesní požáry Semestrální práce z předmětu EKOLOGIE Jiří Tancer, AMVT

2 Jaká je definice lesního požáru?
Jaké jsou druhy lesních požárů? Jaká jsou specifika lesních požárů? Jakou rychlostí se mohou šířit lesní požáry? Co nejvíce ovlivňuje hoření lesních požárů? Jaké jsou způsoby hašení lesních požárů? S jakými komplikacemi je nutné počítat? Jaká je prevence lesních požárů? Jaké jsou negativní důsledky lesních požárů a můžou mít lesní požáry i nějaká pozitiva? Kdy se začíná vracet život do vyhořelého lesa? Jaký lesní požár byl v minulosti nejničivější? Kdy byl velký lesní požár v Čechách? Jaké jsou nejčastější příčiny lesních požárů?

3 Jaká je definice lesního požáru?
Za lesní požár je považován každý požár, který vypukne v porostu vyšším než 1,8 m.

4 Jaké jsou druhy lesních požárů?
Lesní požáry lze obecně rozdělit na podzemní, pozemní a korunové. Podzemní požáry se vyskytují nejčastěji v rašeliništích a projevují se skrytým hořením pod vrstvou hrabanky, což jsou odumřelé zbytky rostlin a živočichů, které časem vytvoří humus. Při pozemních požárech hoří tzv. půdní kryt, tedy hrabanka, tráva nebo mech. Nejnebezpečnější jsou požáry korunové, které nastávají přechodem z pozemního požáru a oheň hoří ve větvích stromů.

5 Jaká jsou specifika lesních požárů?
Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením na velkých plochách, což může vést k obklíčení zasahujících hasičů. Nevýhodou je zpravidla nepřístupnost terénu a způsob hoření, které často probíhá pod povrchem a je téměř nemožné odhadnout, kde plameny znovu vyšlehnou. Likvidace je zdlouhavá a proti novému rozhoření se na místě musí ponechat kontrola.

6 Jakou rychlostí se mohou šířit lesní požáry?
Lesní požár se může za určitých okolností (především vlivem silného větru), šířit až rychlostí 110 km za hodinu.

7 Co nejvíce ovlivňuje hoření lesních požárů?
Zejména klimatické podmínky: vlhkost, sucho, směr a síla větru, teplota. Dále hořlavost lesních porostů, tj. stáří a druh dřeviny. Proto jsou nejohroženější oblasti na planetě Austrálie, Chile, Kalifornie, Jižní Afrika.

8 Jaké jsou způsoby hašení lesních požárů?
Je několik způsobů jak postupovat při hašení lesních požárů, buď po celém obvodu, zepředu, ze stran nebo založením proti požáru, který odčerpá vzduch. Záleží na konkrétní situaci, nejlepší je rozdělit požár na jednotlivé úseky a ty pak hasit samostatně. To platí nejčastěji pro Lesní požáry malých oblastí jako jsou třeba v ČR.

9 Jaké jsou způsoby hašení lesních požárů? #2
Lesní požáry v cizině jsou svou velikostí a nebezpečím nesrovnatelné s požáry u nás. Aby je hasiči dostali pod kontrolu, musejí se vypořádat se třemi hlavními nepřáteli: teplotou, kyslíkem a palivem. K hašení se častěji používá letecká technika, přičemž voda se čerpá většinou z moře. Na zemi pak hasiči bojují s plameny vysokotlakými hadicemi. Mimoto využívají speciální chemické látky, které snižují obsah kyslíku ve vzduchu, což zpomaluje hoření a tím také postup požáru. Když je oheň pod kontrolou, nechají ho hasiči, aby ještě spálil vše, co by ho mohlo přiživovat plameny. Zároveň se v okolí požáru vymýtí veškerá vegetace. Takto vzniklé průseky zabrání ohni v dalším postupu.

10 S jakými komplikacemi je nutné počítat?
Požáry v lesích jsou často špatně dostupné pro požární techniku, což má za následek náročné přesunování hasičů na velké ploše. Ti mohou ve složitějším terénu ztratit orientaci nebo mohou být ohroženi třeba padajícím kamením. Při dlouhém hašení se samozřejmě zvyšují náklady na pohonné hmoty nebo vodu.

11 Jaká je prevence lesních požárů?
Účinná je letecká kontrola. Mimoto se správci lesů snaží monitorovat situaci častými obchůzkami. Odpovědný úřad může do lesů v dané lokalitě vyhlásit zákaz vstupu, což se také často děje. Proto dávejte pozor a v tropických vedrech nerozdělávejte ohně a nedopalky od cigaret neodhazujte do travního nebo jiného porostu. (sm*t kuřákům)

12 Jaké jsou negativní důsledky lesních požárů a můžou mít lesní požáry i nějaká pozitiva?
Velkým problémem je znečištění. Například požáry v australském státě Victoria roku 1939 způsobily znečištění ovzduší ve státě Queensland vzdáleném přes 3000 km. Lesní požáry také ovlivňují cenu papíru a snižují stavy lesní zvěře.

13 Jaké jsou negativní důsledky lesních požárů a můžou mít lesní požáry i nějaká pozitiva? #2
Ano. Ohněm mohou být zlikvidovány nejrůznější nemoci a požár může mít také regenerační účinek na některé části lesa. Požár, který vypukl na konci osmdesátých let (1988) v americkém národním parku Yellowstone nebyl záměrně hašen, protože vznikl zásahem blesku a byl tedy zachován koloběh přírody - vyhoření a následná přírodní obnova porostu.

14 Kdy se začíná vracet život do vyhořelého lesa?
Po velkém lesním požáru může návrat lesa do původního stavu trvat i 300 let. Mohutný lesní požár zničil začátkem června roku 1997 v jihozápadním Finsku 160 ha lesa. Na spáleniště se však začal vracet život ještě dříve, než poslední zbytky ohně zcela vyhasly. Prvními příchozími byly některé druhy hmyzu. Už po pár týdnech se z popela začaly zvedat také zelené stonky rostlin, a lejsek šedý [Muscicapa striata] si dokonce vystavěl hnízdo v dutině vyhořelého pařezu.

15 Kdy se začíná vracet život do vyhořelého lesa?

16 Jaký lesní požár byl v minulosti nejničivější?
Mezi nejničivější požáry v historii lze zařadit požár v australském buši z roku Na počátku osmdesátých let sužovala Austrálii ohromná sucha. Na některých místech nepršelo celé čtyři roky. V roce 1983 už byla většina země zcela vyschlá. Když se pak přihnala vichřice, nestálo samovznícení lesů a dřevnatých porostů už nic v cestě. Hořet začalo na mnoha místech najednou. Někde se o to přičinila i lidská ruka. Ať už oheň vznikl jakkoliv, brzy se proměnil v masivní stěnu plamenů, šlehajících až do patnáctimetrové výšky a vymykal se veškeré kontrole. Bylo těžké požáru uniknout, protože vítr neustále měnil směr a dalo se jen těžko určit, kam se zrovna obrátí. Plameny šlehaly na některých místech podél pobřeží ještě po čtyřech dnech. Po uhašení byla země v délce sta mil spálená a do výše se zvedaly mraky popela. Celkem bylo zničeno ha země. Oheň v Austrálii byl o to horší, že kromě lesních porostů a křovin zasáhl i hustě obydlené oblasti země.

17 Kdy byl velký lesní požár v Čechách?
Nemusíme chodit daleko do historie. Velký lesní požár byl v roce 2003 nedaleko Hranic u Nových Hradů na Českobudějovicku. Shořelo 16 ha lesa a 3,5 ha rašeliniště. Při požáru zasahovalo několik desítek hasičských jednotek spolu s vojáky po dobu několika dnů. Během zásahu byl zraněn jeden hasič. Celková škoda přesáhla 6 milionů Kč. Podobné požáry se však mohou vyskytovat i na jiných místech České republiky, zejména v letních měsících.

18 Jaké jsou nejčastější příčiny lesních požárů?
I když se to může zdát neuvěřitelné, 95 % lesních požárů vzniká vinou člověka. Dlouhodobá vedra a sucha situaci samozřejmě zhoršují. Přírodní zapálení, třeba od blesku, jsou vzácná (asi 1– 2 % případů).

19 News Východně od Los Angeles ve středu vzplály další lesní požáry. Oheň rychle strávil čtyři kilometry čtvereční křovin. Plameny ohrožovaly asi sto domů a dostaly se až na okraj dálnice číslo 60, která musela být v délce 25 km uzavřena. Nikdo zatím nebyl evakuován. :52 LOS ANGELES - Požár byl zaregistrován ve středu odpoledne kolem 15 hodiny místního času. Vítr o rychlosti sto kilometrů za hodinu ho rychle rozfoukal. K rozšíření ohně napomohlo i teplé a suché počasí. Hasiči přitom stále ještě zápolí s požárem na severu města, který zasáhl už 100 kilometrů čtverečních. Oheň ale už mají pod kontrolou.  Z větší části už je pod kontrolou i požár u San Bernardina, který zasáhl čtyři kilometry čtvereční lesa v Národním parku.

20 Satelitní snímky z Kalifornie

21 Snímky z Chile

22 Závěrem (95% s*i*ě člověk)
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Semestrální práce z předmětu EKOLOGIE Jiří Tancer, AMVT"

Podobné prezentace


Reklamy Google