Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [2]

2  Vylučování = zbavení se odpadních látek  Vylučování je způsob, jak udržet homeostázu, protože se díky němu kontroluje složení tělních tekutin.  Velmi často se vylučování děje prostřednictvím moči.

3  upravuje v těle obsah solí, které tělo neprodukuje  vznikla u mořských bezobratlých, kteří mají složení tělních tekutin stejné jako mořská voda. Pronikání do sladkých vod s jiným složením - nutná osmoregulace.  sladkovodní ryby zajišťují osmoregulaci ledvinami : vylučují ve velkém množství přebytečnou vodu vnikající do těla v důsledku rozdílu osmotického tlaku vnějšího prostředí a tělních tekutin, nemusí vodou šetřit : ztráty solí nahrazují vstřebáváním solí žábrami mechanismem aktivního transportu.  Mořské ryby, v prostředí třikrát koncentrovanějším než jejich tělní tekutiny, vodu z těla ztrácejí povrchem těla, mají ledviny malé, produkují moči asi 100x méně než ryby sladkovodní. Přebytečné soli vylučují žábrami.  Suchozemští živočichové musí vodou šetřit : vytvářejí v ledvinách poměrně málo hypertonické moči, tj. mnohonásobně koncentrovanější než je osmolarita krve.

4  U prvoků tuto funkci plní stažitelné (kontraktilní, osmoregulační) vakuoly − hromadí přebytečnou tekutinu, a poté ji jednorázově odvádí mimo buňku, regulují osmotický tlak. [3]

5  Houbovci a žahavci vylučují celým povrchem těla.  U houbovců jsou zbytky potravy a vody jsou vyvrženy osculem. [4]

6  Objevují se protonefridie, tvoří je terminální buňka a vývodný kanálek ústící otvorem na povrch těla  2 základní typy: plaménkové buňky (v dutině kanálku chomáček brv) solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičíky)  pomocí bičíků se vytváří podtlak − nasávání zplodin metabolismu z okolních tkání Z plaménkové buňky vybíhá kanálek, do kterého ústí svazek brv. Brvy svým kmitáním a podtlakem odčerpávají tekutinu z buňky. Z této tekutiny se v kanálcích resorbují důležité látky a zbytek se vyloučí ven z těla (voda, metabolity, …). [5]

7  primitivní cévní soustava  protonefridie obalují stěny cév a odnímají tak z krve škodlivé zplodiny látkového metabolismu  poprvé souvislost mezi vylučovací a cévní soustavou. [6]

8  postranní = laterální lišty − tvoří je jediná vakovitá buňka protažená ve vylučovací trubici, která může samostatně nebo po spojení s obdobnou vylučovací buňkou protější strany těla ústit vylučovacím pórem na povrch těla.  U parazitických druhů hlístic se vyskytují jen v redukované podobě. 1 – ústní otvor 2 – střevo 3 – řitní otvor 4, 9 – vylučovací systém = postranní lišty 5 – samčí pohlavní soustava 6, 7, 8 – provazcovitá nervová soustava [7] http://www.yo utube.com/wa tch?v=Du0E_ aONZoo http://www.yo utube.com/wa tch?v=Du0E_ aONZoo

9  Metanefridie − mají tvar obrvené nálevky, kdy jednou stranou je metanefridie otevřena na povrch těla (otvorem zvaným nefroporus − č. 9), zatímco druhá strana (nefrostom − č. 10) ústí do coelomové dutiny. Stáčení do kliček zvětšuje povrch metanefridií. METANEFRIDIE [8] [9]

10  metanefridie zachované v modifikované formě jako pár tykadlových (antenálních) žláz (protože ústí při bázi tykadel) nebo pár čelistních (maxilárních) žláz (ústí při bázi maxily).  Také se jim říká kyčelní či koxální žlázy a vyskytují se i u některých pavoukovců.

11  Malphighiho trubice = žlázy  vychlípeniny střeva  jedním koncem zasahují do hemocoelu (= tělní dutina naplněná krvomízou), druhým koncem ústí do střeva

12  segmentárně (až 90 párů) uspořádané vylučovací orgány (cyrtopodocyty) značně podobné solenocytům či metanefridiím. [13]

13  ledviny  Základní stavební a funkční jednotkou ledvin je nefron.  Vedle osmoregulační funkce přebírají ledviny i funkci detoxikační a kontrolní (kontrola koncentrace solí v tělních tekutinách).

14 stavba ledviny

15  holonefros - dělené ledviny, např. u larev mihulí  pronefros - částečně dělené,např. u dospělých mihulí  opistonefros - nečlánkované, u dospělců nižších obratlovců  mezonefros - embrya vyšších obratlovců, v dospělosti u samic zanikají, u samců se mění v chámovody  metanefros - pravé ledviny s vlastními vývody u savců, plazů a ptáků

16  u sliznatek, mihulí, paryb, ryb a obojživelníků  Paryby - dva primární močovody, které jsou spojeny v močový sinus ústící za řitním otvorem  ryby - většinou na koncích močovodů močový měchýř  odpadní látka - amoniak, vylučován ledvinami i žábrami.  obojživelníci - párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice  kloaka  odpadní látka - močovina  U larválních stadií ryb a u obojživelníků se vyskytují primitivní ledviny pronefros, odpadním produktem je amoniak

17 6 ledviny, 8 močovod,10 močový měchýř Ú.: Která čísla z anatomie ryby se týkají vylučovací soustavy? ŘEŠENÍ [15]

18  párové pravé ledviny (metanefros)  močovody  kloaka (želvy mají močový měchýř)  Odpadním produktem plazů je většinou kyselina močová, někdy jen v podobě bělavého povlaku, protože se v kloace vstřebá většina vody. [18]

19  Které zvíře je na obrázku?  Pod jakým číslem se skrývá močový měchýř?  Želva  Číslo 20 [19] ŘEŠENÍ

20 ptáci  párové pravé ledviny  močovody  kloaka (pštrosi mají močový měchýř)  odpadním produktem je kyselina močová v podobě bělavého povlaku na trusu, protože se v kloace vstřebá většina vody.  Poprvé se vytvořila ve VS Henleyova klička, v ledvinách je více glomerulů.

21 savci  párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice  odpadním produktem je močovina.  na vylučování se podílejí i potní žlázy. [21] LEDVINY MOČOVODY MOČOVÝ MĚCHÝŘ

22  PRVOCI  PLOŠTĚNCI  HLÍSTICE  KROUŽKOVCI  KORÝŠI  HMYZ  BEZLEBEČNÍ  RYBY  PTÁCI  OPISTONEFROS  MALPHIGICKÉ ŽLÁZY  METANEFROS  STAŽITELNÉ VAKUOLY  CYRTOPODOCYTY  PROTONEFRIDIE  POSTRANNÍ LIŠTY  KOXÁLNÍ ŽLÁZY  METANEFRIDIE

23 PROTONEFRIDIE NEFRON WOLFFŮV VÝVOD OPISTONEFROS METANEFRIDIE KOXÁLNÍ ŽLÁZY GLOMERULUS SOLENOCYT 1 2 3 45 6 7 8

24  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  EricDiesel. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG  Nevit Dilmen. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urinary_system_00000.gif  HonzaXJ. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jp g  [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Askon.jpg  [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flamecell.jpg  [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubulanus_nothus.png  Uwe Gille. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nematoda-Anatomy.svg

25  [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaeta_anatomy.svg  Nike-a. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metanefridie_Lumbricus_terrestris.jpg  Hans Hillewaert. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crustacea.jpg  Goldfinger820. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malphigian.svg  PioM. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robal.png  Hans Hillewaert.[cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum.jpg  Madhero88. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Physiology_of_Nephron.png  Uwe Gille. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fish-anatomy.svg

26  [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray19_with_color.png  Ashley Sawle. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Development_of_embryonic_nephrons.png  Robykurian. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mugger_crocodile_1.JPG  Titimaster. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_turtle_anatomy-numbers.svg  [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleiden-vogel.jpg  Sunshineconnelly. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urinary_System_of_Dog.JPG  Piotr Michał Jaworski. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_PioM.png


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google