Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE"— Transkript prezentace:

1 vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [2]

2 vylučování Vylučování = zbavení se odpadních látek
Vylučování je způsob, jak udržet homeostázu, protože se díky němu kontroluje složení tělních tekutin. Velmi často se vylučování děje prostřednictvím moči.

3 Osmoregulace upravuje v těle obsah solí, které tělo neprodukuje
vznikla u mořských bezobratlých, kteří mají složení tělních tekutin stejné jako mořská voda. Pronikání do sladkých vod s jiným složením - nutná osmoregulace. sladkovodní ryby zajišťují osmoregulaci ledvinami : vylučují ve velkém množství přebytečnou vodu vnikající do těla v důsledku rozdílu osmotického tlaku vnějšího prostředí a tělních tekutin, nemusí vodou šetřit : ztráty solí nahrazují vstřebáváním solí žábrami mechanismem aktivního transportu. Mořské ryby, v prostředí třikrát koncentrovanějším než jejich tělní tekutiny, vodu z těla ztrácejí povrchem těla, mají ledviny malé, produkují moči asi 100x méně než ryby sladkovodní. Přebytečné soli vylučují žábrami. Suchozemští živočichové musí vodou šetřit : vytvářejí v ledvinách poměrně málo hypertonické moči, tj. mnohonásobně koncentrovanější než je osmolarita krve.

4 Vylučování prvoků [3] U prvoků tuto funkci plní stažitelné (kontraktilní, osmoregulační) vakuoly − hromadí přebytečnou tekutinu, a poté ji jednorázově odvádí mimo buňku, regulují osmotický tlak.

5 Vylučování HOUBOVCŮ a žahavců
Houbovci a žahavci vylučují celým povrchem těla. U houbovců jsou zbytky potravy a vody jsou vyvrženy osculem. [4]

6 ploštěncI [5] Objevují se protonefridie, tvoří je terminální buňka a vývodný kanálek ústící otvorem na povrch těla 2 základní typy: plaménkové buňky (v dutině kanálku chomáček brv) solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičíky) pomocí bičíků se vytváří podtlak − nasávání zplodin metabolismu z okolních tkání Z plaménkové buňky vybíhá kanálek, do kterého ústí svazek brv. Brvy svým kmitáním a podtlakem odčerpávají tekutinu z buňky. Z této tekutiny se v kanálcích resorbují důležité látky a zbytek se vyloučí ven z těla (voda, metabolity, …).

7 pásnicE primitivní cévní soustava
protonefridie obalují stěny cév a odnímají tak z krve škodlivé zplodiny látkového metabolismu poprvé souvislost mezi vylučovací a cévní soustavou. [6]

8 hlísticE postranní = laterální lišty − tvoří je jediná vakovitá buňka protažená ve vylučovací trubici, která může samostatně nebo po spojení s obdobnou vylučovací buňkou protější strany těla ústit vylučovacím pórem na povrch těla. U parazitických druhů hlístic se vyskytují jen v redukované podobě. [7] 1 – ústní otvor 2 – střevo 3 – řitní otvor 4, 9 – vylučovací systém = postranní lišty 5 – samčí pohlavní soustava 6, 7, 8 – provazcovitá nervová soustava

9 kroužkovcI Metanefridie − mají tvar obrvené nálevky, kdy jednou stranou je metanefridie otevřena na povrch těla (otvorem zvaným nefroporus − č. 9), zatímco druhá strana (nefrostom − č. 10) ústí do coelomové dutiny. Stáčení do kliček zvětšuje povrch metanefridií. [8] [9] METANEFRIDIE

10 KORÝŠI metanefridie zachované v modifikované formě jako pár tykadlových (antenálních) žláz (protože ústí při bázi tykadel) nebo pár čelistních (maxilárních) žláz (ústí při bázi maxily). Také se jim říká kyčelní či koxální žlázy a vyskytují se i u některých pavoukovců.

11 hmyz, PAVOUKOVCI, ŽELVUŠKY
Malphighiho trubice = žlázy vychlípeniny střeva jedním koncem zasahují do hemocoelu (= tělní dutina naplněná krvomízou), druhým koncem ústí do střeva

12 bezlebečnÍ segmentárně (až 90 párů) uspořádané vylučovací orgány (cyrtopodocyty) značně podobné solenocytům či metanefridiím. [13]

13 obratlovcI ledviny Základní stavební a funkční jednotkou ledvin je nefron. Vedle osmoregulační funkce přebírají ledviny i funkci detoxikační a kontrolní (kontrola koncentrace solí v tělních tekutinách).

14 stavba ledviny

15 Vývoj ledvin holonefros - dělené ledviny, např. u larev mihulí
pronefros - částečně dělené,např. u dospělých mihulí opistonefros - nečlánkované, u dospělců nižších obratlovců mezonefros - embrya vyšších obratlovců, v dospělosti u samic zanikají, u samců se mění v chámovody metanefros - pravé ledviny s vlastními vývody u savců, plazů a ptáků

16 opistonefros odpadní látka - močovina
u sliznatek, mihulí, paryb, ryb a obojživelníků Paryby - dva primární močovody, které jsou spojeny v močový sinus ústící za řitním otvorem ryby - většinou na koncích močovodů močový měchýř odpadní látka - amoniak, vylučován ledvinami i žábrami. obojživelníci - párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice  kloaka odpadní látka - močovina U larválních stadií ryb a u obojživelníků se vyskytují primitivní ledviny pronefros, odpadním produktem je amoniak

17 anatomie ryby − úkol: ŘEŠENÍ [15]
Ú.: Která čísla z anatomie ryby se týkají vylučovací soustavy? ŘEŠENÍ 6 ledviny, 8 močovod,10 močový měchýř

18 METANEFROS párové pravé ledviny (metanefros)  močovody  kloaka (želvy mají močový měchýř) Odpadním produktem plazů je většinou kyselina močová, někdy jen v podobě bělavého povlaku, protože se v kloace vstřebá většina vody. [18]

19 Úkol: Které zvíře je na obrázku?
[19] Které zvíře je na obrázku? Pod jakým číslem se skrývá močový měchýř? Želva Číslo 20 ŘEŠENÍ

20 ptáci párové pravé ledviny  močovody  kloaka (pštrosi mají močový měchýř) odpadním produktem je kyselina močová v podobě bělavého povlaku na trusu, protože se v kloace vstřebá většina vody. Poprvé se vytvořila ve VS Henleyova klička, v ledvinách je více glomerulů.

21 párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice
savci párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice odpadním produktem je močovina. na vylučování se podílejí i potní žlázy. LEDVINY MOČOVODY [21] MOČOVÝ MĚCHÝŘ

22 Spojte související pojmy:
PRVOCI PLOŠTĚNCI HLÍSTICE KROUŽKOVCI KORÝŠI HMYZ BEZLEBEČNÍ RYBY PTÁCI OPISTONEFROS MALPHIGICKÉ ŽLÁZY METANEFROS STAŽITELNÉ VAKUOLY CYRTOPODOCYTY PROTONEFRIDIE POSTRANNÍ LIŠTY KOXÁLNÍ ŽLÁZY METANEFRIDIE

23 KLIKNĚTE NA ukrytý POJEM A VYSVĚTLETE HO:
1 PROTONEFRIDIE NEFRON WOLFFŮV VÝVOD OPISTONEFROS METANEFRIDIE KOXÁLNÍ ŽLÁZY GLOMERULUS SOLENOCYT 2 3 4 5 6 8 7

24 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, ISBN EricDiesel. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Nevit Dilmen. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 2. HonzaXJ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < g> 3. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 4. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 6. Uwe Gille. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 7.

25 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 8. Nike-a. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Hans Hillewaert. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Goldfinger820. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < PioM. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Hans Hillewaert.[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Madhero88. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Uwe Gille. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

26 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Ashley Sawle. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < > 17. Robykurian. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Titimaster. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Sunshineconnelly. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Piotr Michał Jaworski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <


Stáhnout ppt "vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE"

Podobné prezentace


Reklamy Google