Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V EČEŘE P ÁNĚ DĚTEM ?! Poznámky pro diskusi nad tématem plné účasti dětí při slavení Večeře Páně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V EČEŘE P ÁNĚ DĚTEM ?! Poznámky pro diskusi nad tématem plné účasti dětí při slavení Večeře Páně."— Transkript prezentace:

1 V EČEŘE P ÁNĚ DĚTEM ?! Poznámky pro diskusi nad tématem plné účasti dětí při slavení Večeře Páně

2 Co to je za otázku? • Živá otázka – synod 1981, 1998, 2006, synodní rada 2004 • Není to teoretická otázka – (ne z teologických úvah, ale důsledek duchovního pohybu)

3 Otázky Položili jste si nebo řešili jste někdy tyto otázky: • Mluvili jste někdy s dětmi o VP? • Ptaly se vás někdy děti na to, proč také nepřijímají? Jak jste jim to vysvětlovali? • Jdou děti rády do kruhu VP nebo ne? • Víte, jak děti VP vnímají, prožívají, jak o ní přemýšlejí?

4 Jaká otázka je podstatná? • Oč ve VP jde? • S čím má VP spojitost? ₌Křest ₌Konfirmace ₌Spasení • Pro koho je toto určeno?

5 Jak je to u ČCE? • Řád sborového života čl. 1 bod 14: Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné dětí, které samy a nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud VP nepřijímají, mohou se zúčastnit obecenství Kristova stolu a přijmout požehnání. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou být děti účastny vysluhování VP.

6 Co říká Bible? • NZ nestanoví žádnou věkovou hranici (dokonce ani podmínku křtu) • Velikonoční hod Beránka (aktivní účast dětí = uvést děti do tradice víry • Ex 10,9 "Půjdeme se svou mládeží i se starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme slavnost Hospodinovu."

7 Co říká Bible? • Mk 10,14-15 "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.„ (ne dětská nevinnost, ale odkázání na lásku druhých)

8 Co říká Bible? • 1 K 11, 27-29: Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. • Důraz na společenství, do kterého nás spojuje boží láska (společenství neprožíváme rozumově; sebezkoumání = ne vnější autorita)

9 K čemu došly církve? • Ty, u kterých je jedinou postačující podmínkou přijímání křest: To jsou církve pravoslavné, které vysluhují každému pokřťenému nemluvněti s odvoláním na praxi církve prvních staletí. (A je třeba dodat, že tak tomu bylo i za 1.reformace u husitů a poslední rozhodnutí synodu naší církve.) A jsou to také církve, které křtí až na základě osobního vyznání jako např. baptisté.

10 K čemu došly církve? • Ty, kde je sice také křest dostatečnou podmínkou, ale byl-li vykonán v dětství, účast na VP přece jen odkládají různým způsobem: ŘKC do doby až budou děti schopné rozlišit svátost od obyčejného jídla (6-8 let); Klasické reformační církve do doby až budou děti dostatečně uvedeny do obsahu zvěsti; (přičemž ani v naší církvi dřív nebylo výslovně stanoveno, že toto uvedení musí mít nutně podobu konfirmace ) Církve vzešlé z probuzenecké tradice do doby až budou děti s to samostatně vyznat JK svým Pánem;

11 VP dětem (s dětmi) ano či ne? Je to důležitá otázka? • 85% kazatelů naší církve říká, že to je důležitá otázka a odpovídají, že děti u VP být mají (další otázkou je jak?). Důvody: tvoříme jedno tělo, VP ani víra není věc intelektu, sami jsme hosté = nemůžeme rozhodovat, kdo bude host. I děti to, co se děje ve VP potřebují stejně jako my.

12 Souvislost VP se křtem • ČCE se rozhodla (jako mnohé jiné církve) křtít děti (nemluvňata) = i na ně se vztahuje Boží milost = materiál synodu 3.3.1 • Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti.

13 Souvislost VP se křtem II. • Odpovědnost za vedení ve víře Pokud se rodiče při křtu zavazují, že povedou děti k víře, pak velmi podobnou roli mají i v otázce VP (oni mají učit, jít příkladem, mluvit s nimi, prožívat s nimi)

14 Existuje zásadní, důležitý, gruntovní argument proti účasti dětí na VP? • Filipi: Žádný argument proti není gruntovní, jsou jen populistické.

15 Vztah konfirmace a přístupu k VP? • V praxi podstatný, teologicky žádný. • Za velmi vhodnou považuji účast dětí ve společenství kolem stolu Páně, kdy dostávají požehnání. O Večeři Páně děti vědí, že k ní mají dorůst, dospět k jejímu plnějšímu pochopení, a mají si počkat. Děti tak mají kam směřovat, vědí, že existuje něco jako dospívání víry, její růst. Pak konfirmace je vhodným předělem ve smyslu dalšího kroku na cestě víry, kdy dospívají k onomu „ano, beru svůj křest vážně a přebírám za něj odpovědnost“. Pak vazba plného přijímání na konfirmační výuku a slavnost je vhodná. Děti vědí, že něco se posouvá, že dospívají a že ani Večeře Páně není úplně zadarmo...

16 Vztah konfirmace a přístupu k VP? • Konfirmace by neměla být vstupenkou k VP nýbrž k přijetí "dospělé" odpovědnosti za dění ve sboru. • Konfirmace není admise. Vztah mezi konfirmací a VP je volný, může být řešen vždy v pastorační odpovědnosti. • Je na místě zvát k VP děti již v takovém věku, v němž jsou schopni rozlišit mezi VP a obyčejným jídlem. • Vztah konfirmace a přístupu k VP podle mě není žádný, pomineme-li nějakou tradici, která se tu kdysi zrodila, ale už se nijak dále neaktualizovala. • Přechodový rituál

17 A co si myslíte vy?


Stáhnout ppt "V EČEŘE P ÁNĚ DĚTEM ?! Poznámky pro diskusi nad tématem plné účasti dětí při slavení Večeře Páně."

Podobné prezentace


Reklamy Google