Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA Z EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE III. 9.11.2010 Mgr. Nina Bakošová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA Z EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE III. 9.11.2010 Mgr. Nina Bakošová."— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA Z EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE III. 9.11.2010 Mgr. Nina Bakošová

2 Co nás dnes čeká  Opakování experimentálního designu  Kritická diskuze o vybraných experimentech z oblastí  Neuropsychologie  Pozitivní psychologie  Sociální psychologie  Kognitivní psychologie

3 Experiment  Experiment = manipulace proměnných  Anatomie experimentu:  Hypotézy  Vzorek  Proměnné a jejich operacionalizace  Intervenující proměnné  Kontrola proměnných  Designy experimentů

4 Hypotézy  Tvořit hypotézu znamená hádat, tipovat  Psychologie má málo komplexních teorií pro dedukci hypotéz  Dobrá hypotéza je  Testovatelná (operacionalizovaná a obhajitelná)  Deklarativní (tvrzení o tom jak to je, aby bylo možné jej potvrdit či vyvrátit)  Úrovně hypotéz  Obecná (tvrzení o tom, co se snažíme jistit)  Experimentální - specifická (konkretizované tvrzení vzhledem k naší operacionalizaci) ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.  Typy otázek  Popisné (kolik?)  Rozdílové (jak se liší v různých podmínkách?)  Typy hypotéz  Nulová = testovaná statistikou (tj. stav pokud není pravda co tvrdíme v experimentální hypotéze), poslední mezi hypotézami  Alternativní = specifikovaná experimentální hypotéza  Rozsah hypotéz  Jednostranná vs. Oboustranná

5 Vzorek  Určit populaci, na kterou bude výsledek zobecnitelný  Z ní vybrat vzorek co možná nejvíc reprezentativně  Reprezentativní = odpovídající parametrům populace (zj. demografické)  Náhodný vzorek = každý člen populace má stejnou šanci stát se členem vzorku (skoro nemožné…)  Chyba výběru = rozdíl parametru vzorku od populace, neznamená zkreslení pokud výběr proběhl náhodně  Snižování chyb výběru: velikost vzorku, stratifikace vzorku, množení skupin, náhodné opakování ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977.

6 Experimentální proměnné  Proměnná = vlastnost nabívající 2+ možných stavů  Podle typu kvantifikace  Nominální = kvalitativně různé stavy proměnné  Pořadová = pořadí stavů proměnné  Intervalová = škála se stejnými rozestupy stavů proměnné  Poměrová = má nejenom stejné rozestupy ale i opravdovou nulu na škále stavů proměnné  Podle manipulace  Nezávislá proměnná = manipulovaná proměnná (může být situační, subjektová, či organismická)  Závislá proměnná = výsledná, měřená proměnná (musí být reliabilní tj opakovaně měřitelná, citlivá na nezávislou proměnnou, a validní tj měří co má měřit) ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

7 Intervenující proměnné  Chyba výběru – rozdíly vzorku od cílové populace  Proměnné prostředí – můžou kovariovat s experimentálními proměnnými a tím měnit výsledky  Výběr úkolu a jeho zadání – relevantní, srozumitelný, stejný atd.  Chyba nástroje – nespolehlivý nástroj/ přístroj  Historie – vše mezi působením nezávislé proměnné a měřením, proto úsek co nejvíc skrátit  Zrání – zrání při dlouhém působení nezávislé proměnné  Neekvivalentnost skupin – rozdíly skupin, nejčastější!  Efekt měření – efekt učení při opakovanék použítí nástroje  Efekt pořadí – efekt pořadí vystavení proměnným  Mortalita – úbytek pokusných osob v průběhu experimentu  Reaktivita probandů – placebo či očekávání vedou ke změně  Proměnné experimentátora – např. pohlaví apod.  Očekávání experimentátora – nabádání i nevědomé ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

8 Kontrola proměnných  Eliminace – např. izolace subjektů atd.  Stabilizace a zkonstantnění – pozor na zachování ekologické validity experimentu  Znáhodňování – stejná pravděpodobnost přiřazení do skupiny  Vyrovnávání – zj. vyrovnávání skupin, ale je náročné  Párování – párování v mezisubjektovém plánu, ale je náročné  Transformace na nezávisle proměnnou – tj. měření  Vyvažování – pořadí prezentace podnětů (blokové znáhodnění, latinské čtverce)  Zaslepování – zaslepení experimentátora vůči tomu o kterou jde skupinu probandů  Opakované měření – měření počátečního stavu, opakované měření, měření reverzibility efektu ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

9 Designy experimentů  Podle počtu proměnných  Jednoduché (1-1 proměnná)  Multivariační (více proměnných např. 2x2, nebo 3x2x4)  Faktoriální – hlavní efekty a interakce  Podle probandů  Mezisubjektové – rozdíly skupin, zj. proměnné s velkou interindividuální variabilitou  Vnitrosubjektové – transfer, učení, vliv pořadí podnětů ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

10 Benjamin Libet: Máme svobodnou vůli? ZDROJ: Libet, B. Do we have free will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999, pp. 47–57

11 Richard Wiseman: Jak mít štěstí? ZDROJ: Wiseman, R. The Luck Factor. Arrow books, 2003.

12 Paul Ekman: Anatomie lži ZDROJ: Ekman, P., O’Sullivan, M., Frank, M. (1999) A Few Can Catch A Liar. Psychological Science, 10, 263-266.A Few Can Catch A Liar

13 Ulric Neisser: Neúmyslná slepota ZDROJ: In Simons, D.J. and Chabris, C.F. Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 1999, volume 28, pages 1059 - 1074

14 Shrnutí  Anatomie experimentu:  3 hypotézy  Sbírejte velký vzorek  Operacionalizujte jak nejlíp umíte  Zařaďte nebo eliminujte intervenující proměnné  Začněte s jednoduchým designem  Kritická diskuze o vybraných experimentech  Pamatujte, že dokonalý experiment neexistuje…  Nepředbíhejte s interpretací…  Nečekejte zázraky…

15 Reference  Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977.  Ekman, P., O’Sullivan, M., Frank, M. (1999) A Few Can Catch A Liar. Psychological Science, 10, 263-266.  Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.  Libet, B. Do we have free will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999, pp. 47–57  Neisser, U. (1979) in Simons, D.J. and Chabris, C.F. Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 1999, volume 28, pages 1059 - 1074  Wiseman, R. The Luck Factor. Arrow books, 2003.


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA Z EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE III. 9.11.2010 Mgr. Nina Bakošová."

Podobné prezentace


Reklamy Google