Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška z Experimentální psychologie III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška z Experimentální psychologie III."— Transkript prezentace:

1 Přednáška z Experimentální psychologie III.
Mgr. Nina Bakošová

2 Co nás dnes čeká Opakování experimentálního designu
Kritická diskuze o vybraných experimentech z oblastí Neuropsychologie Pozitivní psychologie Sociální psychologie Kognitivní psychologie

3 Experiment Experiment = manipulace proměnných Anatomie experimentu:
Hypotézy Vzorek Proměnné a jejich operacionalizace Intervenující proměnné Kontrola proměnných Designy experimentů

4 Hypotézy Typy otázek Typy hypotéz Rozsah hypotéz
Tvořit hypotézu znamená hádat, tipovat Psychologie má málo komplexních teorií pro dedukci hypotéz Dobrá hypotéza je Testovatelná (operacionalizovaná a obhajitelná) Deklarativní (tvrzení o tom jak to je, aby bylo možné jej potvrdit či vyvrátit) Úrovně hypotéz Obecná (tvrzení o tom, co se snažíme jistit) Experimentální - specifická (konkretizované tvrzení vzhledem k naší operacionalizaci) Typy otázek Popisné (kolik?) Rozdílové (jak se liší v různých podmínkách?) Typy hypotéz Nulová = testovaná statistikou (tj. stav pokud není pravda co tvrdíme v experimentální hypotéze), poslední mezi hypotézami Alternativní = specifikovaná experimentální hypotéza Rozsah hypotéz Jednostranná vs. Oboustranná ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

5 Vzorek Určit populaci, na kterou bude výsledek zobecnitelný
Z ní vybrat vzorek co možná nejvíc reprezentativně Reprezentativní = odpovídající parametrům populace (zj. demografické) Náhodný vzorek = každý člen populace má stejnou šanci stát se členem vzorku (skoro nemožné…) Chyba výběru = rozdíl parametru vzorku od populace, neznamená zkreslení pokud výběr proběhl náhodně Snižování chyb výběru: velikost vzorku, stratifikace vzorku, množení skupin, náhodné opakování ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977.

6 Experimentální proměnné
Proměnná = vlastnost nabívající 2+ možných stavů Podle typu kvantifikace Nominální = kvalitativně různé stavy proměnné Pořadová = pořadí stavů proměnné Intervalová = škála se stejnými rozestupy stavů proměnné Poměrová = má nejenom stejné rozestupy ale i opravdovou nulu na škále stavů proměnné Podle manipulace Nezávislá proměnná = manipulovaná proměnná (může být situační, subjektová, či organismická) Závislá proměnná = výsledná, měřená proměnná (musí být reliabilní tj opakovaně měřitelná, citlivá na nezávislou proměnnou, a validní tj měří co má měřit) ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

7 Intervenující proměnné
Chyba výběru – rozdíly vzorku od cílové populace Proměnné prostředí – můžou kovariovat s experimentálními proměnnými a tím měnit výsledky Výběr úkolu a jeho zadání – relevantní, srozumitelný, stejný atd. Chyba nástroje – nespolehlivý nástroj/ přístroj Historie – vše mezi působením nezávislé proměnné a měřením, proto úsek co nejvíc skrátit Zrání – zrání při dlouhém působení nezávislé proměnné Neekvivalentnost skupin – rozdíly skupin, nejčastější! Efekt měření – efekt učení při opakovanék použítí nástroje Efekt pořadí – efekt pořadí vystavení proměnným Mortalita – úbytek pokusných osob v průběhu experimentu Reaktivita probandů – placebo či očekávání vedou ke změně Proměnné experimentátora – např. pohlaví apod. Očekávání experimentátora – nabádání i nevědomé ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

8 Kontrola proměnných Eliminace – např. izolace subjektů atd.
Stabilizace a zkonstantnění – pozor na zachování ekologické validity experimentu Znáhodňování – stejná pravděpodobnost přiřazení do skupiny Vyrovnávání – zj. vyrovnávání skupin, ale je náročné Párování – párování v mezisubjektovém plánu, ale je náročné Transformace na nezávisle proměnnou – tj. měření Vyvažování – pořadí prezentace podnětů (blokové znáhodnění, latinské čtverce) Zaslepování – zaslepení experimentátora vůči tomu o kterou jde skupinu probandů Opakované měření – měření počátečního stavu, opakované měření, měření reverzibility efektu Blokové znáhodnění se používá pro kompletní vnitrosubjektové plány ( Latinské čtverce se používají pro nekompletní vnitrosubjektové plány (tj. když každý subjekt je vysteven proměnné v dané výši jenom jednou), každý ale v jiném pořadí ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

9 Designy experimentů Podle počtu proměnných Podle probandů
Jednoduché (1-1 proměnná) Multivariační (více proměnných např. 2x2, nebo 3x2x4) Faktoriální – hlavní efekty a interakce Podle probandů Mezisubjektové – rozdíly skupin, zj. proměnné s velkou interindividuální variabilitou Vnitrosubjektové – transfer, učení, vliv pořadí podnětů Počet čísel je počen nezávisle proměnných, čísla jsou počty použitých úrovní nezávisle proměnných ZDROJ: Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000.

10 Benjamin Libet: Máme svobodnou vůli?
ZDROJ: Libet, B. Do we have free will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999, pp. 47–57

11 Richard Wiseman: Jak mít štěstí?
ZDROJ: Wiseman, R. The Luck Factor. Arrow books, 2003.

12 Paul Ekman: Anatomie lži
ZDROJ: Ekman, P., O’Sullivan, M., Frank, M. (1999) A Few Can Catch A Liar. Psychological Science, 10,

13 Ulric Neisser: Neúmyslná slepota
ZDROJ: In Simons, D.J. and Chabris, C.F. Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 1999, volume 28, pages

14 Shrnutí Anatomie experimentu:
3 hypotézy Sbírejte velký vzorek Operacionalizujte jak nejlíp umíte Zařaďte nebo eliminujte intervenující proměnné Začněte s jednoduchým designem Kritická diskuze o vybraných experimentech Pamatujte, že dokonalý experiment neexistuje… Nepředbíhejte s interpretací… Nečekejte zázraky…

15 Reference Borkowski, J.G., Anderson, D.C. Experimental Psychology: Tactics of Behavioral Research. Scott, Foresman and Co.,1977. Ekman, P., O’Sullivan, M., Frank, M. (1999) A Few Can Catch A Liar. Psychological Science, 10, Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Portál, 2000. Libet, B. Do we have free will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8–9, 1999, pp. 47–57 Neisser, U. (1979) in Simons, D.J. and Chabris, C.F. Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 1999, volume 28, pages Wiseman, R. The Luck Factor. Arrow books, 2003.


Stáhnout ppt "Přednáška z Experimentální psychologie III."

Podobné prezentace


Reklamy Google