Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adobe Photoshop Základní kurz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adobe Photoshop Základní kurz."— Transkript prezentace:

1 Adobe Photoshop Základní kurz

2 PROČ VLASTNĚ PHOTOSHOP
Na světe existuje celkem mnoho dobrých alternativních programů pro práci s 2d, ale žádný z nich se použitím a možnostmi Photoshopu nepřibližuje. Je možné ho použit téměř na všechno. Je neocenitelným nástrojem pro všechny fotografy, avšak jeho potencionál není jen v editování obrazů. Skvěle se hodí na kreslení, používá ho mnoho webdesignerů, DTP pracovníků i digitálních umělců. Ve Photoshopu lze vytvořit vlastní obrázek nebo je možné obrazy do aplikace přenést z různých zdrojů, jako jsou například: fotografie z digitálního fotoaparátu naskenované negativy, fotografie, diapozitivy a další dokumenty obrazy z videa obrázky z různých kreslících programů Je možné v něm upravit fotky před jejím tiskem, nakreslit vlastní ikony, design webových stránek, plakáty, letáky a mnoho různých drobností.

3 POUŽÍVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Výchozí pracovní plochy PS se skládá z panelu nabídek v horní části obrazovky, z panelu voleb nástrojů, umístěného pod panelem nabídek, z plovoucího panelu nástrojů na levé straně, plovoucích paletek a z jednoho nebo více oken otevřených obrázků. Níže si popíšeme jednotlivé lišty a palety, které budeme při tvorbě potřebovat. Na následujícím obrázku je zobrazen PS v základním rozložení. Úpravy můžete provést v menu „Okna“, kde si nastavíte prostředí, které bude vyhovovat přímo vám.

4 ROZLOŽENÍ PALET A NÁSTROJŮ

5 Kompletní seznam paletek můžete nalézt v nabídce „OKNA“.
Názvy těch paletek, které jsou otevřeny v popředí svých skupin, jsou v nabídce označeny zaškrtnutím Můžete je otevřít a uzavřít klepnutím na jméno paletky v nabídce „OKNA“ Celou skupinu paletek můžete přesunou na jiné místo na pracovní ploše protažením za záhlaví okna. Pokud chcete přesunout některou paletku do jiné skupiny, přetáhněte paletku za její ouško do jiné skupiny tak, až se skupina černě označí a potom uvolněte tlačítko myši.

6 LIŠTA NÁSTROJŮ PS nabízí sadu nástrojů pro vytváření propracované grafiky. Lišta nástrojů je používaná nejčastěji z celého programu. Nachází se tady většina nástrojů, které budete hojně využívat. Popisem co jaká ikona dělá, se budeme zaobírat v dalších kapitolách. Zatím vám ukážeme jenom základní rozdělení.

7 LIŠTA NÁSTROJŮ Panel nástrojů je vysoká a úzká paletka umístěná vlevo na pracovní ploše. Obsahuje ikony: První kategorii kde je 6 ikon, které reprezentují a slouží pro výběr oblasti, její posun nebo ořez. Druhá kategorie má nástroje pro práci s vybranou oblastí. Mezi ně patří dokreslovaní, přechody pozadí, změna světlosti či ostrosti obrazu. Třetí kategorie obsahuje nástroje, které slouží pro tvorbu textů, geometrických obrazců a výběru objektů na plátně. Čtvrtá kategorie nástrojů, je standardní a slouží k pohybu po obrázku, zjištění použité barvy nebo tvorbě poznámek. Černý a bílý čtverec reprezentuje vybranou barvu pro popředí a pozadí. Tyto barvy lze jednoduše prohodit pomocí obousměrné šipky, nebo nastavit na výchozí hodnoty ikonou vlevo dole této oblasti. Následuje režim rychlé masky a režimy zobrazení (přepínat mezi zobrazením můžete i pomocí klávesy F, pokud chcete více pracovní plochy stiskněte klávesu TAB).

8 ROZBALOVACÍ MENU Každá ikona, která má ve svém dolním pravém rohu šipku, má vlastní rozbalovací menu s podobnými funkcemi. Uvedené menu rozevřete stisknutím a následným držením pravého tlačítka myši na uvedené šipce.

9 LIŠTA VOLBY V této liště můžete změnit nastavení vybraného nástroje. Slouží k doladění jednotlivých funkcí tak, aby tížený efekt byl co nejdokonalejší. Je potřebné si s tím vyhrát a vcelku rychle přijdete na to, jak co funguje. Pokud se vám podaří toto nastavení rozhodit, nezoufejte. Stačí vybrat z rozevíracího seznamu v pravé části „Obnovit výchozí“.

10 PALETA BAREV Zde si jednoduše nastavíte barvu, kterou chcete použít. Zadat jí můžete jak přes jezdce, tak i přímo číselnou hodnotou. Užitečnou vlastností této palety je volba spektra barev, které chcete použít.

11 PALETA BAREV

12 PALETA HISTORIE Na paletě HISTORIE se zobrazí každá provedená událost. Pokud se vám něco nepovedlo, není nic snazšího než kliknout na krok, který byl ještě v pořádku a pokusit se vytvořit požadovaný cíl znovu. Návratem na první položku vrátíte dokument do původního stavu po otevření. Na spodní straně palety naleznete ikony k vytvoření nového dokumentu, přidání záchytného bodu a jako poslední je odstranění jednotlivých položek.

13 PALETA VRSTVY Historie zobrazuje jednotlivé vrstvy a umožňuje mezi nimi přepínat. Pokud máte aktivní některou z vrstev a rozhodnete se upravovat obrázek, pak se bude upravovat pouze ta část, která se nachází ve vybrané vrstvě a okolí zůstane nezměněno. Budeme se jí věnovat v samostatné kapitole nazvané Vrstvy.

14 NÁSTROJE PRVNÍ KATEGORIE
Polovinou úspěchu je správný výběr oblasti, kterou chceme upravit Je potřebné věnovat zvýšenou pozornost nástrojům, jež budeme níže popisovat.

15 OBDÉLNIKOVÝ VÝBĚR Je to v celku jednoduchý nástroj. Jeho název vystihuje jeho využití. Umožňuje vytvořit čtvercovou selekci. Pár typů, které by se mohli hodit při tvorbě selekcí: Pokud při vytváření prvního výběru stisknete klávesu Alt, výběr se bude provádět od středu směrem k okrajům. Při stisknutí klávesy Shift se provede čtvercový výběr. Pokud víte, že jste výběr nezačali přesně v pozici, ve které by bylo potřeba i tak není nic ztraceno. Stačí stisknout mezerník, nepouštět stisknuté tlačítko myši a můžete si aktuálně tvořený výběr přesunout, kam potřebujete. Další nástroje v rozbalovacím menu jsou stejně. Vyzkoušejte si je.

16 PŘESUN Slouží k posunu vybraných obrázků, ať už v rámci daného objektu, či k přesunu do jiného obrazu. Přesun se provede stylem, kdy vybraný obrazec se vyjme a po puštění levého tlačítka myši vloží na požadované místo.

17 LASO Klasické laso Využívá se k ohraničení nepravidelných objektů bez většího množství rovných ploch. Stisknutím levého tlačítka myši a jejím pohybem, se vybírá hranice daného obrazce. Pokud tlačítko pustíte vytvoří se úsečka k počátečnímu bodu, což není praktické a je tak lepší dovést kurzor do bodu z nějž jsme vyšli. K vytváření rovných úseků stiskněte klávesu Alt a uvolněte tlačítko myši, nikoli klávesu Alt. Nyní můžete kliknout pro určení bodu, ke kterému povede úsečka anebo opět přidržet tlačítko myši a pokračovat v nerovném výběru. Mnohoúhelníkové laso Funguje přesně OPAČNĚ než je tomu u klasického lasa. Kliky v obrazci se automaticky budou vytvářet rovné úseky mezi danými body. Klávesa Alt pak zde slouží k výběru nerovného úseku. Zadávání ukončíte buď přivedením kurzoru do úvodního bodu, nebo dvoj klikem.

18 LASO Magnetické laso Tento nástroj patří mezi nejpoužívanější a také nejoblíbenější. Pokud se jedná o složitější výběr, je tu tento dokonalý nástroj. Po vytvoření prvního bodu stačí táhnout myší kolem objektu který chcete vybrat a laso se samo přimyká na okraj kontrastní hrany. V lište voleb si pak můžete nastavit kontrast hran, kterým dáte lasu jasně vědět jak velký má být kontrast mezi objektem a pozadím. Pokud jsou hrany objektu dobře viditelné, použijte vyšší hodnotu kontrastu a myší tak můžete pohybovat mnohem rychleji neboť se o přesnost za vás stará magnetické laso samo. Jestliže však hrany nejsou zřetelné, je třeba nastavit nižší hodnotu kontrastu a pohybovat kurzorem opatrněji. V políčku hustota nastavíte počet bodu které bude laso samo tvořit v průběhu vaší cesty.

19 LASO Přidržením klávesy Alt se přepnete do režimu mnohoúhelníkové (kliky vytváříte rovné úseky), respektive obyčejné laso (přidržením levého tlačítka a následným tahem myši). Úspěšné zvládnutí tohoto nástroje vám ušetří mnoho práce a času jež by jste bez něj museli vynaložit.

20 RÝCHLY VÝBĚR Rychlý výběr
Uvedený nástroj pracuje na detekci hran a barevných přechodů podobně jako kouzelná hůlka. Výběr provedete postupnými kliky, nebo tažením přes část, kterou chcete označit, a nástroj doplní oblast výběru automaticky. Kouzelná hůlka Kouzelná hůlka je zajímavým nástrojem a je určitě kouzelná. Jediným klikem tohoto nástroje dokážete vybrat například zabarvené místa v obrázku a ty si tak upravovat zvlášť od ostatních barevných tónů. Zde se dá nastavit tolerance, která vyjadřuje kolik barevných odstínů se má vybrat zároveň s označenou barvou. Taktéž je tady možnost označit tlačítko sousedící, kdy se vyberou jen pixely, které tvoří spojitou oblast s vybraným bodem.

21 OŘÍZNUTÍ Slouží k vyříznutí určitého objektu. Původní obrázek nahradí oříznuté okno a okolní oblast se zahodí. Jeho použití je jednoduché a nepříliš časté, stejně jako tomu je u nástrojů řezu

22 KAPÁTKO – PRAVÍTKO - POZNÁMKA
Kapátko – kliknutím do obrázku si nastavíte barvu popředí. Barva pozadí se nastaví přidržením klávesy Alt. Vybrat samotný jeden pixel může být leckdy nešťastné, a proto naleznete v liště voleb možnost, zvolit si vzorek. Je v celku jedno jaký si vyberete, rozdíl mezi nimi je jen v počtu pixelu, z kterých se vypočítá výsledná barva. Nástroj pro vzorkování barev – vzorkování barev. Lze volit až 4 body v obraze. Jejich hodnoty pak nalezneme v paletce Informace. Nástroj pravítko – s tímto nástrojem můžete změřit vzdálenost mezi danými body, nebo úhel. To se hodí zejména, když potřebujete přesně zjistit úhel natočení daného objektu. Potřebné informace se vám zobrazují v liště voleb. Po vytvoření je možné pomocí koncových bodů měnit výslednou čáru. Pokud potřebujete zjistit úhel, který svírají dvě hrany, stiskněte klávesu Alt, klikněte na jeden z koncového bodu a veďte čáru podél druhé hrany.

23 KAPÁTKO – PRAVÍTKO - POZNÁMKA
Poznámka - vytvoříte kliknutím a následným tažením kurzoru myši přímo v obrázku. Vytvoří se textové pole, do kterého můžete zapsat komentář. Kliknutím na čtvereček v pravém horním rohu poznámku zavřete. V liště voleb se dá nastavit autor, velikost písma a barva poznámky. Stejné použití je i v případě zvukové anotace, zde však potřebujete mít připojený mikrofon a v případě, že budete výsledný soubor poskytovat jiným osobám, mějte na paměti velikost přidaných zvukových souborů. Osobně preferuji klasický poznámkový systém, i když možnost zvukových poznámek je jistě potěšující. Velmi příjemnou věcí je uložení obrázku i s poznámkami do PDF souboru (volně šiřitelný formát, Adobe Acrobat na jeho prohlížení je možné zdarma stáhnout z prostřednictvím čehož můžete efektivně komunikovat se zákazníky. Pošlete jim opoznámkovaný váš výtvor a oni (pokud mají plnou verzi zmíněného programu) mohou přidat své vlastní poznámky přímo do vašeho návrhu. Ze zkušenosti vím, že to nesmírně urychlí a zefektivní komunikaci se zákazníkem.

24 NÁSTROJE DRUHÍ KATEGORIE
V této kategorii si probereme nástroje pro samotnou práci s vybranými objekty. Je jich opravdu hodně, proto se zaměříme především na ty nejvíce používané.

25 RETUŠ – ZÁPLATA – ČERVENÉ OČI
Retušovací štětec Je to nástroj pro odstranění čehokoliv co fotografii kazí, nebo v ní nemá co dělat a přitom nelze použít nástroje pro vyjmutí či nahrazení. Stiskněte Alt na oblast, kterou budete chtít použít jako zdroj, odkud se budou přenášet pixely. Nyní už jen kliknete na místo, které potřebujete nahradit a nástroj začne čerpat obrazové data ze zdroje a přenášet je na vaší pozici. Na zdroji se vytvoří křížový kurzor, který pečlivě sledujte, aby neutekl z požadované oblasti úplně mimo a nezačal doplňovat pixely, které se do výsledné oblasti již nehodí. V normálním režimu se výsledná úprava rozmaže, což není příliš použitelné a proto raději využívám režim nahradit, v němž se pixely zcela nahradí zdrojovou oblastí. Záplata Jednoduchý nástroj záplat sloužící k rychlé úpravě dané oblasti. Máte k dispozici dvě možnosti jeho použití, buď jako zdroj, nebo cíl. Při výběru jako zdroj si určíte oblast, kterou chcete záplatovat a jednoduchým tažením myši si pak vybíráte, kterou záplatu tam umístíte. Pokud zvolíte výběr jako cíl, pak si vyberete objekt a ten posunete na místo kde má být záplata. Počítejte však s tím, že se záplata aplikuje průměrem barev s prolnutím okrajů z okolní oblasti a mírným rozmazáním.

26 RETUŠ – ZÁPLATA – ČERVENÉ OČI
Retušovací štětec Je to nástroj pro odstranění čehokoliv co fotografii kazí, nebo v ní nemá co dělat a přitom nelze použít nástroje pro vyjmutí či nahrazení. Stiskněte Alt na oblast, kterou budete chtít použít jako zdroj, odkud se budou přenášet pixely. Nyní už jen kliknete na místo, které potřebujete nahradit a nástroj začne čerpat obrazové data ze zdroje a přenášet je na vaší pozici. Na zdroji se vytvoří křížový kurzor, který pečlivě sledujte, aby neutekl z požadované oblasti úplně mimo a nezačal doplňovat pixely, které se do výsledné oblasti již nehodí. V normálním režimu se výsledná úprava rozmaže, což není příliš použitelné a proto raději využívám režim nahradit, v němž se pixely zcela nahradí zdrojovou oblastí. Záplata Jednoduchý nástroj záplat sloužící k rychlé úpravě dané oblasti. Máte k dispozici dvě možnosti jeho použití, buď jako zdroj, nebo cíl. Při výběru jako zdroj si určíte oblast, kterou chcete záplatovat a jednoduchým tažením myši si pak vybíráte, kterou záplatu tam umístíte. Pokud zvolíte výběr jako cíl, pak si vyberete objekt a ten posunete na místo kde má být záplata. Počítejte však s tím, že se záplata aplikuje průměrem barev s prolnutím okrajů z okolní oblasti a mírným rozmazáním.

27 RETUŠ – ZÁPLATA – ČERVENÉ OČI
Červené oči – viz poznámka o Retušování obrázků

28 ŠTĚTEC - TUŽKA Štětec Je to nástroj, který kreslí stopu s měkkým okrajem. Zajímavostí zde, je možnost krytí a hustoty. Rozdíl mezi nimi je ten, že pokud použijete krytí na 50% a hustotu na 100%, bude použita pouze polovina vybrané barvy. To se provede již při prvním projetí kurzoru nad daným místem. Dokud nepustíte kurzor, tak se již více dané místo nezakryje. krytí na 100% a hustotu na 50%, pak při prvním průjezdu se obrázek vyplní polovinou bodů plného jasu. Při druhém průjezdu přes danou oblast bez předchozího puštění tlačítka myši se nastaví hustota na 100%.

29 ŠTĚTEC - TUŽKA Tužka Liší se od štětce tím, že kreslí stopu s ostrou hranou a nelze u něj nastavit hustotu krytí, ta je nastavena automaticky. Nahrazení barvy Tento nástroj použijete, pokud chcete získat jiný barevný nádech vybraného objektu. Můžete zde nastavit toleranci, kterou si určíte, jak moc odlišné barvy od vámi zadané se mají překreslit.

30 ŠTĚTEC - TUŽKA Či už při výběru štětce nebo tužky si můžete vybrat a nastavit vlastní stopy (zkratka F5)

31 RAZÍTKO Klonovací razítko
Je to velmi podobný nástroj retušovacímu štětci. Pracuje se s ním prakticky stejně, jen s rozdílem, že se oblast nahrazuje ze zdroje už při normálním režimu a hlavně, pokud pustíte kurzor a začnete nahrazovat jinou oblast, zdrojové data se začnou brát z pozice, kde předtím skončila. U retušovacího štětce se vám zdrojová oblast vždy vrátí do původní pozice. Razítko se vzorkem Máte možnost si do svého obrázku vložit některý ze vzorů. Při použití stoprocentního krytí tento nástroj nemá moc smysl, proto si pohrajte s krytím a hustotou abyste docílili co nejlepšího efektu.

32 ŠTĚTEC HISTORIE Štětec historie
Pokud jste někde vytvořili příliš výraznou vrstvu na popředí a nechce se vám to dělat celé znovu, nebo potřebujete jen část vrstvy poupravit, pak je tento nástroj ideální. Pomocí něj můžete zcela vymazat popředí a vrátit se k původnímu obrazu pozadí nebo si nastavit nižší krytí a poupravit vrstvu popředí. Umělecký štětec historie Používá se stejně jako předešlý štětec. Navíc nabízí možnost rozpití okrajů. Můžete si nastavit styl a velikost oblasti, která se rozpije.

33 GUMA Pokud použijete gumu na pozadí, bude se chovat jako jiné kreslící nástroje. S rozdílem, kde místo barvy popředí, bude malovat barvou pozadí. Pokud nástroj aplikujete na jakoukoli jinou vrstvu, provede se skutečné mazání. Navíc si můžete nastavit režim gumy, nebo její krytí a hustotu.

34 PŘECHOD – PLECHOVKA BARVY
S tímto nástrojem se dají dělat velké věci. Nejlepší však na tom je, že naprosto jednoduše. Přechod se vytvoří pouhým klepnutím a táhnutím přes obrázek. Aplikuje se přechod mezi barvami popředí a pozadí. V lište voleb si můžete zvolit jeden z pěti přechodů, který chcete použít.

35 PŘECHOD – PLECHOVKA BARVY
Varianty přechod Lineární – aplikuje se přechod v délce čáry, část před prvním bodem se vyplní barvou popředí a ta za posledním bodem barvou pozadí. Kruhový – vytvoří se kruhový přechod, začínající v místě kliku a pokračující k okraji. Úhlový – prvním klikem určíte střed otáčení a táhnutím myši určíte počáteční úhel. Zrcadlový – vytvoří efekt podobný dvojí opačné aplikaci lineárního přechodu. Křížový – efekt podobný kruhovému, jen místo kruhu je použit čtverec otočený o stupňů.

36 PŘECHOD – PLECHOVKA BARVY
Rozklad barev odstraňuje výskyt pruhů v přechodech přidáním šumu. Tato možnost se používá především pro tisk. Objeví-li se přesto při tisku pruhy, pak zvyšte míru šumu v nabídce menu Filtr > Šum > Přidat šum. Většinou stačí nastavit šum do 3 procent. Plechovka barvy Využití tohoto nástroje naleznete ve vyplnění plochy, vymezené mírou tolerance jež si nastavíte. Toleranci můžete nastavit v rozmezí Dále je zde možnost nastavení krytí. K výplni se použije barva popředí. Celkem šikovný a jednoduchý nástroj.

37 ROZOSTŘENÍ – ZOSTŘENÍ – ROZMAZÁNÍ
Tyto nástroje se hodí zejména na jemné dolaďování detailů. Můžete si zde nastavit sílu efektu. Samotné názvy nástrojů, pak přesně vystihují jejich použití.

38 ZESVĚTLENÍ – ZTMAVENÍ - HOUBA
Nástroje s jejichž použitím nebudete mít přílišné problémy. Nastavíte si velikost expozice a jen kroužíte přes místa, jež chcete zesvětlit nebo ztmavit. Pokud nechcete mezi těmito nástroji zdlouhavě přepínat pomocí myši, stačí přidržet klávesu Alt a hned máte nástroj opačný, než který jste si vybrali. Houba Potřebujete-li zvýšit či snížit barevnou sytost objektu, pak je pro vás houba tou pravou volbou. Jeho použití je velmi omezené, leč někdy se může hodit u zvláštních efektů.

39 NÁSTROJE TŘETÍ KATEGORIE
Tato kategorie reprezentuje tvorbu různých tvarů a textů. Jejich zvládnutí není nikterak obtížné, ale přesto a nebo právě proto se s nimi dají vytvářet úžasné efekty

40 NÁSTROJE TŘETÍ KATEGORIE

41 CESTA OD RUKY Potřebujete-li vytvořit nepravidelný obrazec, vyzkoušejte cestu od ruky. Jednoduchým tažením myši si vytvoříte tvar, který potřebujete. Nástroj vychází ze základu pera, jen je mnohem jednodušší na pochopení. Vytváří posloupnost navazujících křivek, které kopírují trasu jež jste určili. Po stisknutí klávesy Ctrl a kliknutí na některou z hran se vám zobrazí jednotlivé body, z nichž je objekt sestaven. Zde je můžete odebírat pouhým kliknutím myši, či přidávat po přidržení klávesy Alt. Pokud znovu přidržíte Ctrl a kliknete na některou z hran, můžete měnit velikost jejích táhel a tím i velikost zakřivení. Polohu bodu změníte kliknutím na něj. Výsledný efekt potvrďte klávesou Enter

42 TEXT Jak již samotný název říká, tento nástroj slouží pro vkládání textů. S tímto nástrojem se dají vytvářet krásné efekty písma, jejich aplikaci naleznete v listě voleb. Jednotlivé efekty jsou intuitivní a proto je třeba si je vyzkoušet. Nejjednodušeji se dá použít tak, že kliknete do obrazce a začnete psát. S textem pak můžete libovolně posouvat na požadované místo nebo pomocí klávesy Ctrl rychle transformovat. Kombinací Ctrl+Enter ukončíte psaní. Text také můžete vytvořit táhnutím myši. Tím se vám zobrazí pole, do kterého budete zapisovat. Photoshop se sám postará o formátování textu.

43 PŘÍMÝ VÝBĚR Pokud jste si vytvořili větší množství tvarů a nyní potřebujete vybrat ten, na který se zrovna koukáte a přesunout ho jinam, pak jste zvolili správný nástroj. Stačí jeden klik a můžete s obrazcem posouvat jak je libo. Pomocí Ctrl se přepnete do nástroje pro výběr cesty v němž můžete dané body, případně jejich táhla dále upravovat.

44 OBDÉLNÍK Zde si popíšeme všechny nástroje, jež toto rozbalovací menu obsahuje. Tyto nástroje jsou výtečný pomocník při tvorbě geometrických útvarů. Můžete s nimi zacházet dvěma způsoby. Který z nich použijete si můžete vybrat v liště voleb. Prvním je tlačítko vrstva tvarů, jehož vlastnosti jsou: Automaticky vytvoří zvláštní vrstvu. Při tisku na postscriptové tiskárně se zajistí ostré hrany objektů. Lze měnit měřítko bez ztráty kvality. Může být vyplněna spojitou barvou, přechodovou výplní nebo vzorem. Druhé tlačítko vytvoří pouze cestu, která se zobrazí v paletě Cesty. Využívá se zejména pro vektorové masky. Třetím tlačítkem je vyplnit obrazové body, což vyplní kreslený tvar barvou popředí bez vytvoření cesty. Nejčastěji používám první možnost a když budu na stránkách vytvářet některý objekt pomocí těchto nástrojů, pak na případnou změnu způsobu tvorby upozorním.

45 NÁSTROJE ČTVRTÉ KATEGORIE
Jedná se spíše o doplňkovou kategorii, ale přesto jsou její nástroje nesmírně zajímavé a užitečné. Možná si myslíte, že je nebudete potřebovat, ale zcela jistě je využijete a ani to nepostřehnete.

46 RUČIČKA - LUPA Ručička Jednoduchý nástroj s jehož pomocí se pohybujete po obrázku. Největšího využití nalezne při vysokém zvětšení. Při používání ostatních nástrojů se na ručičku přepnete stisknutím klávesy mezerník, aniž by jste museli přerušit práci, kterou zrovna provádíte. Lupa Kliknutím do obrázku si přiblížíte danou oblast o předem definovaný násobek. Tímto způsobem je však nástroj celkem nepoužitelný a tak je mnohem lepší, když si tažením vyberete přímo tu část obrazu u které požadujete zvětšení. Oddálení se pak provádí pomocí stisknutého tlačítka Alt. Rychlý návrat do původní velikosti zobrazení se provede dvoj klikem na nástroj lupy

47 OBRAZOVKA – RYCHLÁ MASKA
Zobrazení obrazovky Mezi možnosti zobrazeními obrazovek se můžeme pohybovat tlačítkem F nebo Tabelaterem. Režim rychlé masky Nejprve si vytvořte nějakou selekci a pak klikněte na tlačítko úpravy v režimu rychlá maska. Okolí vybrané oblasti vám zčervená. Nyní si můžete doladit selekci běžnými nástroji, jako je štětec a další. Při malování černou barvou, budete od výběru odečítat a naopak bílá barva bude výběr rozšiřovat. Pro dokončení klikněte znovu na tlačítko pro rychlou masku. Vybere se vnitřní hrana červené oblasti.

48 OBRAZY

49 REŽIM Lidské oko je nedokonalé a barvy, které vnímá, jsou směsí tří barev s určitou intenzitou. Barvy, které vidíme, můžeme z fyzikálního hlediska rozdělit podle původu do dvou skupin. Barvy, které vznikají míšením světla, teda zdrojem je světlo samotné a barvy které vznikají míšením světla odrazeného, teda ne světla z původního zdroje. Barevné režimy Fyzikální rozdělení barev určují dvě barevné režimy použitelné pro grafiku:

50 REŽIM Režim RGB RGB je režim založený na míšení barevného světla. Konkrétně míchaní červeného (Red), zeleného (Green) a modrého (Blue) světla. Jestli svíti všechny tři složky úplnou intenzitou, vzniká bíle světlo. Pokud svít pouze červená a zelená složka, vzniká žluté světlo. Tento model umožňuje vytvořit obrovské spektrum barev s množstvím odstínů. Režim RGB používají všechny obrazovky (monitory, televizory...). Režim CMYK CMYK je založený na míšení světla odrazeného od předmětů. Používá se při tisku. Tento režim funguje stejně jako RGB, ale spektrum barev je invertované. Teda míchají se azurová (Cyan), purpurová (Magenta) a žlutá (Yelow). Při úplné intenzitě všech tří složek vzniká černa (teoreticky). Tedy se CMYK používá při tisku.  

51 VELIKOST OBRAZU Třeba si dávat pozor, jeden obrázek se při různých rozlišeních monitorů, nebo na různých monitorech zobrazí různě velký v závislosti od úhlopříčky monitoru. Při vyšším rozlišení je obrázek menší a naopak. Taktéž se nevytiskne obraz taký velký, jak velký je na monitoru. Velkost obrázku určují jeho rozměry (rozměry plátna). rozměry obrázku se určují v dvou jednotkách: Pixely ( px) – určují Velkost obrázku na monitore Centimetre (cm) – určují velkost obrázku na papíru, teda po vytisknutí (namísto cm se používají aj palce) Poměr mezi těmito jednotkami není konstantní, závisí od DPI (Dots Per Inch) znamená, kolik bodů (pixelů) má daný obraz na jeden palec. DPI vyjadřuje Poměr mezi rozměry obrázku v centimetrech a pixelů, teda jeho rozlišení.

52 VELIKOST

53 VELIKOST PLÁTNA Velikost plátna se změní na zadané hodnoty (zvětší/zmenší, záleží od velikosti hodnoty). Kotva označuje směr zvětšení, anebo zmenšení plátna, dá se měnit vybráním strany čtverce, anebo jeho rohu. Šípky označují směr posunu okrajů plátna. Výběrem možnosti Relativní se plátno zvětší o zadané hodnoty (propočítají se k rozměrů plátna). Jak budou hodnoty záporné, plátno se zmenší. Jak zvětšujeme plátno obrázku, který je uzamknutý jako Pozadí, například fotka ve formátu JPG, je možné vybrat barvu, která vyplní volné místo na plátně.

54 VELIKOST

55 VELIKOST

56 KŘIVKY

57 KŘIVKY Přes dialogové okno Křivky můžeme použít pro nastavení celkového tónovaného rozsahu obrázku. Dialogové okno umožňuje nastavit až 14 různých bodů v celkovém tónovaném rozsahu obrázku (od stínu po světla). Můžeme taktéž použit pro přesné nastavení jednotlivých barevných kanálů v obrazech. Nastavení v dialogovém okně můžeme uložit jako přednastavené.

58 KŘIVKY Dialogové okno vyznačuje: A. Nastavení křivky přidáním bodů
B. Nakreslení křivky pomocí tužky C. Světla D. Středné tóny E. Stíny F. Jezdec černého a bílého bodu G. Volby zobrazení křivky H. Nastavení černého bodu I. Nastavení šedého bodu J. Nastavení bílého bodu K. Zobrazit omezení

59 PRÁCE S OBRAZY NEBO JEJICH ČÁSTMI
Pokud chcete změnit části obrázku, musíte nejpozději vybrat obrazové body, které uvedené časti, tvoří. Obrazové body ve Photoshope můžete vybírat pomocí nástrojů pro výběr nebo malováním do masky a načítáním této masky jako výběru. Pro výběr a práci s vektorovými objekty se ve Photoshope používá výběr nástrojem PERO a nástroje TVARŮ.

60 VYTVOŘENÍ VÝBĚRU Výběr odděluje jednu nebo více části obrázku. Když vyberete určité oblasti, můžete aplikovat úpravy, efekty a filtre na časti obrázku a nechat nevybrané oblasti nezměněné. Photoshop obsahuje samostatné sady nástrojů pro vybírání rastrových a vektorových údajů. Pokud chcete vybrat obrazové body, můžete použit nástroje pro výběr nebo nástroj laso. Pomoci příkazů z nabídky Výběr můžete vybrat všechny obrazové body, výběr odznačit anebo znova vybrat.

61 VÝBĚR, ODZNAČENÍ A VÍCENÁSOBNÝ VÝBĚR OBRAZOVÝCH BODŮ
Můžete vybrat všechny viditelné obrazové body ve vrstvě anebo zrušit výběr vybraných bodů. Výběr všech obrazových bodů ve vrstvě vevnitř hranice plátna Vyberte vrstvu v paletě VRSTVY Zvolte Výběr – Vybrat vše Odznačení výběru Zvolte Výběr – Odznačit Jestli použijete nástroj obdélníkový výběr, eliptický výběr nebo nástroj laso, kliknete kdekoliv v obrázku mimo vybranou oblast Výběr naposledy vytvořeného výběru Zvolte Výběr – Vybrat znovu

62 PRÁCE VE VRSTVACH

63 VRSTVY - ZÁKLAD Vrstvy si můžete představit jako průhledné fólie poskládané na sebe, přičemž může každá obsahovat jiný obraz a spolu vytvářejí výslední obraz. Obrazy v jednotlivých vrstvách se může navzájem překrývat, přičemž záleží na jejich pořadí. Změnou pořadí vrstev může vzniknout jiná kompozice obrazu, mění se výsledný obraz. Vrstvy jsou od sebe navzájem nezávislé. Každá vrstva představuje jako kdyby samostatný obrázek, přičemž přes její průhledné části možno vidět vrstvy pod ní. Všechno co děláme (např. používaní filtrů, či malování štětcem) se odehrává jenom v jedné, právě označené vrstvě. Často se začátečníkům stává, že krok, který právě vykonali se nepodařil, nebo se nedá uskutečnit. Nejčastěji je to způsobeno, že buď nebyla při práci vybrána žádna vrstva, nebo krok byl nevědomě vykonaný na nesprávně vrstvě.

64 NOVA VRSTVA Novou vrstvu můžete vytvořit hned několika způsoby. Asi nejjednodušší je: kliknout na menu Vrstva > Nová > Vrstva čímž se vám okamžitě přidá do panelu vrstev další položka. Zajímavostí v tomto menu je také možnost Vrstva z pozadí. To způsobí převod pozadí na klasickou vrstvu. Pozadí se totiž nechová jako ostatní vrstvy. Má nastavené plné krytí a jediná možnost, která je přístupna, je vypnutí jejího zobrazení. To provedete kliknutím na očičko vedle náhledu v panelu vrstev. Tímto očičkem si můžete vypnout zobrazení klidně všech vrstev a Photoshop nahradí pozadí šachovnicí, která reprezentuje průhlednou barvu. Vrstvy si také můžete přejmenovat dle libosti, stačí provést dvojklik nad názvem vrstvy, který chcete změnit, dalším způsobem, je vytvoření výběru a poté do něj kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit vrstva kopírováním nebo vyjmutím. Pokud do dokumentu vložíte jiný obrázek, pak se nová vrstva vytvoří automaticky.

65 ODSTRANĚNÍ Odstranění provedete přetáhnutím aktuální vrstvy do koše v paletě vrstev, nebo kliknutím na ikonu koše. Jednotlivé vrstvy nemusíte jen vytvářet nebo rušit, ale dají se s nimi dělat i jiné věci. Jaké, si popíšeme níže.

66 VRSTVY Svázání vrstev Tato funkce se používá, pokud potřebujete provést přesun nebo transformaci více vrstev najednou. Svázání provedete stisknutím klávesy Ctrl a klikem na vrstvu jež chcete svázat s aktuálně vybranou. Po označení více vrstev se vám zpřístupní tlačítko vlevo dole s ikonou řetězu, pomocí nějž vrstvy svážete. Při svázání nemůžete použít tradiční nástroje. Využití této funkce je zejména ve společných transformacích a přesunech. Vrstva, která má styl Ke každé vrstvě, můžete přidat několik stylů. Provedete to jednoduše kliknutím na symbol napravo od svázání. Pokud máte ve vrstvě některý ze stylů a přidáte do ní nový objekt, styl se okamžitě aplikuje i na něj. Skupiny vrstev Máte-li ve svém obrazci mnoho vrstev, jistě se vám stává, že nemůžete najít tu kterou zrovna potřebujete upravit. Toto je velmi nepříjemné a ztrácíte tím drahocenný čas. Právě proto je tu užitečné tlačítko, vytvořit novou skupinu. Stačí kliknout a vytvoří se jakási složka, do které pak jednoduchým tažením jednotlivých vrstev přiřadíte ty, které mají nějakou logickou spojitost. Skupin si můžete vytvořit libovolný počet. Dvoj klikem ji přejmenujete a šipkou vedle názvu sbalíte, čímž si vytvoříte přehledný strom skupin v němž už nebude problém se orientovat. Vytvořit skupinu se také vyplatí, pokud potřebujete upravovat více vrstev najednou, nebo je všechny přesouvat v pořadí viditelnosti.

67 VRSTVY Nová vrstva úprav
Tato funkce je speciální úprava pro vrstvy. Nepracuje pouze s aktuálně vybranou vrstvou, ale vztahuje se i na všechny ostatní jež jsou v paletě vrstev pod ní. Vytvoříte ji kliknutím v menu na Vrstva > Nová vrstva úprav a zde si vyberete kterou úpravu aplikovat. Zvládnutí této funkce vyžaduje více cviku, jedná se o mocný nástroj v práci s vrstvami. Transformování vrstev Každou z vrstev můžete transformovat v menu Úpravy > Transformovat cestu. Na výběr tu máte mnoho druhů transformací, pomocí nichž můžete docílit parádních efektů, bez zvláštního úsilí. Pokud jste docílili požadovaného efektu, stačí stisknout klávesu Enter. Ke zrušení provedených změn slouží klávesa Esc. Deformace, kterou provedete se aplikuje nejen na aktuální vrstvu, ale zároveň i na všechny ostatní jež jsou s ní svázány.

68 VRSTVY Zámek Zámek naleznete ve vrchní části palety vrstev a skládá se ze čtyř částí. Jednotlivé možnosti zámků jsou v celku intuitivní a používají se zejména v situacích, kdy jste si dali mnoho práce s vyladěním požadovaného efektu a nechcete ho již měnit. Pro každou vrstvu si můžete zámky nastavit zvlášť, dle potřeby. Kombinace vrstev Kombinace vrstev se vám náramně hodí, pokud budete potřebovat vytvořit více návrhů se stejným základem. Jednoduše tak vytvoříte několik návrhů s minimem úsilí. Kombinaci vrstev naleznete v menu > Okna > Kombinace vrstev. Vytvořte si novou kombinaci, čímž docílíte uložení aktuálních vrstev do kombinace 1. Po vytvoření více kombinací můžete mezi nimi libovolně přepínat. Upravit některou z nich můžete následujícím způsobem. Klikněte na kombinaci, kterou chcete upravit, proveďte úpravy a klikněte na aktualizovat kombinaci vrstev.

69 TYPY VRSTEV Vrstva – obsahuje rastrový obraz (malba, nebo fotografie), může být i prázdna, nebo vyplněná jenom jednou barvou. Možno na ní předvádět všechny běžné úkony ve Photoshope. Pozadí – nejspodnější uzamknutá vrstva (není možné ní pohybovat, měnit její vlastnosti), není v každém dokumente nutná, možno na ní provádět rastrové změny (používat filtre apod.). Po dvojkliku na náhled vrstvy na paletě a potvrzení se změní na obyčejnou vrstvu. Vrstva upravující obraz – jedná se o úpravu obrazů, ale upravuje obraz všem vrstvám pod ní. Tule vrstvu možno vytvořit kliknutím na ikonu na paletě, vybráním typu úpravy obrazu a nastavením hodnot. Textová vrstva – obsahuje text ve vektorovém formátu (křivky – vektory ohraničují barevnou výplň), nemožno s ním dělat žádné rastrové změny, pouze ho přepsat a změnit mu styl vrstvy. Text možno běžně upravovat (používat na něho filtre, …). Pokud ho převedeme z vektorové do rastrové podoby, ztratí se tým všechny vektorové informace (nemožno ho potom už přepisovat). Inteligentní objekt – vrstva převedená na objekt, který si pamatuje východiskový tvar aj po jeho transformaci.

70 MASKY Maska je „vrstva“ vrstvy, která určuje, které časti vrstvy mají být viditelné, částečně viditelné, nebo zahalené – průhledné. Je to účinná pomůcka, kterou možno jednoduše zprůhlednit určité časti vrstvy, bez toho, aby jsme vrstvu narušili.

71 VYTVOŘENÍ Masku přidělíme vrstvě kliknutím na ikonu na paletě Vrstvy. Zobrazí se jako náhled vedle náhledu vrstvy. Po kliknutí na náhled můžeme do masky malovat, standardně, jako do vrstvy, přičemž části, které například štětcem vymalujeme na černo, budou průhledné, nebo ve vrstvě ostávají zachované. Masku můžete kdykoliv skrýt (Držte Shift a kliknete na její náhled), nebo vymazat (podobně jako vrstvy). Na masku možno taktéž aplikovat filtre (jestli je rastrová). Do masky se dá také kreslit, respektive, může být i vektorová, čím se dají dosáhnou krásné, oblé a ostré hrany maskou vybraného objektu. Masky určují, jak jsou různé oblasti v rámci vrstvy nebo sady vrstev skryté nebo odkryté. Provedením změn v masce můžete na vrstvu aplikovat různé speciální efekty, aniž byste opravdu změnili obrazové body v této vrstvě. Masku pak můžete použít a změny aplikovat trvale nebo můžete masku odstranit bez aplikování změn. Existují dva druhy masek: Masky vrstvy jsou bitmapové obrazy závislé na rozlišení, které se vytvářejí malovacími nástroji nebo nástroji pro výběr. (Photoshop) Vektorové masky jsou na rozlišení nezávislé a vytvářejí se nástrojem pero nebo nástroji tvarů.

72 RETUŠOVÁNÍ OBRÁZKŮ

73 REDUKCE ČERVENÍCH OČÍ Efekt červených očí je výrazné červené zobrazení očních panenek na fotografii. Vzniká za snížených světelných podmínek při použití blesku, který je umístěn velmi blízko objektivu fotoaparátu. Čím méně je světla, tím více je zornička (panenka) u lidského oka otevřená. Při fotografickém záblesku se zornice nedokáží tak rychle stáhnout a anatomická struktura lidského oka způsobí efekt červených očí. Kamera zaznamená odražený záblesk od červené sítnice. Oči psů a koček bývají žluté až zelené. Červené oči lze odstranit dvěma způsoby. Jeden způsob je pomocí úprav barevné sytosti, odstínu a jasu. Ten je složitější. Druhým způsobem je pomocí nástroje nástroj červené oči. Oči se pomocí lupy přiblíží, zvolí se nástroj červené oči. Nastaví se velikost panenky na 50% a míru ztmavení na 10%. Záleží na barvě očí - zelené, modré = méně, tmavé = více. Nyní postačí klepnout myší do červené části jednoho a poté druhého oka. Barva očí se změní z červené na šedou.

74 VYVÁŽENÍ BAREV Funkce sloužící k vyvážení a k doladění barev na fotografii. Lze je potlačit, nebo naopak zvýraznit. Posunováním posuvníku ve směru barev dochází k míchání barvy na fotografii. Názornou ukázka je níže na obrázku. První fotografie je originální, horní upravena. Přidání více odstínu žluté a červené. Fotografie působí, více podzimním dojmem.

75 ODSTÍN - SYTOST Tato funkce je vhodná v případě, kdy je uživatelem požadováno měnit odstín a sytost barev. Nabízí možnost upravit i světlost, kterou je lepší měnit v předešlých nástrojích. Zaujmout uživatele může zaškrtávací políčko kolorovat, které dokáže obrázek sjednotit do jedné barvy. Obecně je vhodnější tuto techniku příliš nepoužívat, snad jen v případech, kdy se nezničí obraz bohatý na barvy.

76 PŘEVOD BARVY DO ČERNOBÍLÉHO REŽIMU
Vytvořit černobílou fotografii jde dvěma způsoby. První způsob je pomocí funkce Obraz – Přizpůsobení - Odbarvit. Tento způsob je rychlý, jednoduchý - vše je změněno automaticky. Druhý způsob pomocí funkce černobílý. Pomocí posuvníků uživatel sám nastavuje odstíny černé a bílé.

77 PRÁCE S TEXTEM

78 VYTVOŘENÍ Text možné napsat pomocí „T“. Text můžeme definovat dvěma způsoby: Řádkový element – v místě kliknutí na plátno se začíná řádek Blokový element – kliknutím a potáhnutím myši se určí oblast textu Rozdíl mezi řádkovým a blokovým textem spočívá v možnosti formátováni odstavců, do kterých se automaticky uspořádá blokový text, jak jeho délka přesahuje šířku řádku. Blokovému textu, možno nastavit automatické mezery každého odstavce, anebo odsazení prvého řádku odstavce. Řádkový text se zalamuje doprava, doleva, anebo do středu podle kotvícího bodu (jeho začátku), blokový podle bloku, v kterém se nachází.

79 FORMÁTOVÁNÍ TEXTU Na základní formátovaní textu slouží horná lišta s nastavenými nástroji. Je možné formátovat právě vybranou část textu (jako ve Wordu). Po dopsaní textu je nutné potvrdit změny kliknutím na horní nástrojovou lištu. Nově napsaný text se umístí do nové vrstvy. Text v textové vrstvě je vektorový, teda není možné naň použít filtr, obrazové úpravy, malovat na něho a transformovat ho možno jenom s omezením. Na textovou vrstvu se dá aplikovat styl vrstvy. Jestli chcete upravovat text rastrově (aplikovat na něho filtre a podobně), třeba ho rastrovat: Vrstva > Rastrovat > Text – ztratí se všechny textové informace, nedá se ho nadále formátovat.

80 ROZŠÍŘENÉ FORMÁTOVÁNÍ
Další možnosti formátovaní textu nám poskytují palety Znaky a Odstavec, které se zobrazí automaticky při práci s textem, anebo po kliknutí na ikonu v lište s nastavenými nástroji Paleta Znaky Slouží na formátování blokového, ale i řádkového textu. S její pomoci možno měnit různé vlastnosti textu, pro jednotlivé jeho časti, anebo znaky zvlášť. Paleta Odstavec Je určená pro formátování blokového textu, pomoci které možno nastavovat polohu odstavců vzhledem na blok, v kterém se nacházejí.

81 APLIKACE FILTRŮ

82 POUŽÍVANÍ FILTRŮ Filtry umožňují jednoduše měnit obraz, jeho barvy, případně ho deformovat. Pomocí filtrů se dají přidávat, anebo odstraňovat některé vlastnosti obrazu (například šum). Ve Photoshopu se nacházejí v nabídce Filtr. V první části nabídky se nacházejí různé nástroje na úpravu obrazu, filtry se nacházejí až za nimi, seřazené do kategorií. Filtry, které za názvem neobsahují výpustku (...) se po vybraní ihned aplikují (nedají se jim nijak měnit vlastnosti). Jestli filtr za názvem obsahuje výpustku (…), po jeho vybrání se otevře dialogové okno, v kterém se dají měnit jeho vlastnosti.

83 POUŽÍVANÍ FILTRŮ V nabídce Filtr si vyberte příslušný filtr v dané kategorii (jestli neobsahuje výpustku (…), hned se aplikuje). Nastavte hodnoty filtrů podle potřeby a v náhledu pozoruj změny (jestli filtr obsahuje možnost Náhledu, po jej vybraní možno sledovat změny přímo na plátně). Po nastavení hodnot potvrďte aplikaci filtru kliknutím na OK. Aplikace některých složitých filtrů může někdy dost dlouze trvat, záleží od rychlosti počítače, náročnosti změn vyvolaných filtrem, anebo od velkosti oblasti, na kterou je filtr aplikovaný. Jestli chcete aplikovat filtr se stejným nastavením ještě jednou, stisknete Ctrl+F.

84 GALERIE FILTRŮ Ve Photoshopu CS se nachází galerie filtrů. Galerie umožňují najednou v jednom kroku aplikovat vícero filtrů, případně jeden filtr s různými hodnotami. Galerie filtrů obsahuje téměř všechny filtre (ale ne všechny), které je možné různě kombinovat, měnit jejich nastavení a poradí. Galerii možno najít v nabídce Filtr > Galerie filtrů... , taktéž se spustí automaticky po vybraní filtrů, který do něj patří

85 GALERIE FILTRŮ

86 UKLÁDANÍ A TISK OBRAZŮ VE PHOTOSHOPU

87 UKLÁDANÍ Photoshop umožňuje uložit obraz až do 22 typů formátů. Omezením je jenom velikost. Většina formátů nesnese velkost nad 2GB. Doporučujeme rozpracovanou práci ukládat do formátu PSD. Taktéž doporučujeme tento formát, pokud je potřebné, aby si dokument zachoval všechny svoje součásti (vrstvy, kanály, cesty, ...). Příkaz  Soubor > Uložit uloží změny vykonané na obrázku do toho stejného souboru, v kterém byly vykonané. V podstatě přepíše otevřený soubor. Příkazem Soubor > Uložit jako  je možné uložit obrázek do nového dokumentu, přičemž je možné vybrat si z množství formátů. Dialogové okno nabízí různé nastavení dokumentu, včetně výběru formátu a výběru adresáře na harddisku, kam se má dokument uložit. Vybráním existujícího souboru a potvrzením uložení se vybraný soubor přepíše.

88 UKLÁDANÍ

89 NASTAVENÍ KOMPRESE U UKLÁDANÍ - “.jpeg”
Komprese je šetření dat dokumentu, teda snížení jeho velkosti, ale na úkor kvality obrazu. Čím je nastavená nižší kvalita, tým se snižuje i velkost dokumentu, teda je nastavená vysoká komprese. Naopak, čím je komprese nižší, tým je kvalita a velkost dokumentu na disku větší.

90 ZÁKLADNÉ GRAFICKÉ FORMÁTY
PSD – Photoshop Document .psd - je nejdůležitější formát při práci s Photoshopom. Jediný formát, který ukládá všechny informace obrazu do dokumentu bez straty kvality (dále jako bez komprese). Ukládá: vrstvy, kanály, masky, ICC profil, sekvenci animace, všechny nastavení atd.. Jestli pracujete na nějakém obraze (např. návrh dizajnu webu), uložte vždy do tohoto formátu, aby jste po přerušení práce dokument otevřeli a bez problémů pokračovali. Pod dokončení práce si výsledek uložte v potřebném formáte (např. JPEG), ale PSD soubor si ponechej, nevíš kdy se bude ještě hodit. Nevýhoda souboru PSD je jejich velikost. Je běžné, že obraz 1024 × 768 px s 25 vrstvami a kanály má 50 – 120 MB. Samozřejmě, běžnému uživateli se to nestane. Pokud má obraz do 10 MB, je to v pohodě.

91 ZÁKLADNÉ GRAFICKÉ FORMÁTY
JPEG – Joint Photographic Experts Group .jpg Nejčastější používaný formát pro ukládaní výsledku. JPEG dokáže zachovat relativní kvalitu obrazu a snížit jeho velikost mnohonásobně s použitím ztrátové komprese. Formát je vhodný na fotografie, malby, teda obrazy s velkým množstvím barev a barevných přechodů. GIF – Graphics Interchange Format .gif Formát nejpoužívanější pro grafiku na webe. Má několik výhod: Neztrátová komprese - LZW (velikost souboru se snižuje počtem použitých barev Průhlednost (jednu barvu možnou určit jako průhlednou) Animace (v jednom dokumente se může nacházet více obrazů, které tvoří animaci) Nevýhoda: Obraz může mať maximálně 256 barev (zároveň aj výhoda)

92 ZÁKLADNÉ GRAFICKÉ FORMÁTY
PNG– Portable Network Graphic .png Formát vyvinut a doporučen jako náhrada GIF-u. Má všechny vlastnosti jako GIF, okrem animace, ale je novější, modernější. Ten jistý obraz uložený jako PNG je menší jako GIF, protože PNG používá kvalitnější algoritmus neztrátové komprese LZ77 a Huffmanovou kompresi jako je LZW při GIF–e. Taktéž jako GIF obsahuje Interlected mód. Doporučujeme použít všade na webe namísto GIF–u. BMP – Bitmap–file .bmp BMP je grafický formát používaný systémem Windows. Může byť uložený v 4, 8, 16, 24 a 32 bitovém móde. Používá velmi jednoduchou a neúčinnou kompresi RLE. Teda jeho nevýhodou je datová velkost dokumentu. Doporučují použít raději JPEG. TGA – Targa .tga Formát TGA bol vyvinutý v roku 1987 firmou Truevision. Na prvý pohled podobný BMP, ale může použít vícero druhů komprese. TGA je oblíbeno tvůrcem počítačových her, kde se využívá na ukládaní některých textur pro použití při některých grafických efektech.

93 ZÁKLADNÉ GRAFICKÉ FORMÁTY
TIFF .tif Patří mezi standard na zobrazovaní statického obrazu (spolu s JPEG a PNG). Formát TIFF používá neztrátovou kompresi, teda velkost obrázku je značná. Neoplatí se ukládat digitální fotografie (jak to fotoaparát umožňuje). Jeho největší využití je při skenovaní, protože možno upravovat jednotlivé časti obrazu samostatně. Editovaní velkých naskenovaných souborů je tak méně náročné na hardware. RAW .raw Název formátu je od anglického slova RAW – surový. Drahé profesionální digitální fotoaparáty umožňují ukládat fotografie do tohoto formátu. Taká fotka obsahuje jenom surové data ze snímače, které neboli nijak upravené (doostrené, přibarvené atd.). Taká fotografie se musí nejdřív zpracovat v počítači a až potom je možno vzhlídnout a uložit do jiného praktického formátu, pr.. JPEG. RAW nepoužívá kompresi, teda je dost velký a jeho zpracováni je dost náročné na výkon počítače. RAW se oplatí používat jenom pro profesionální fotografovaní, když autorovi velmi záleží na kvalitě a věrnosti obrazu.

94 ZÁKLADY TISKŮ Ať tisknete obraz na stolní tiskárně nebo ho posíláte do osvitového studia, znalosti základů tisku vám umožní provádět tiskové úlohy bez problémů a pomohou vám zajistit, aby výsledný obraz vypadal podle vašich představ. Typy tisku Pro mnoho uživatelů aplikace Photoshop tisk souboru znamená poslání obrazu na inkoustovou tiskárnu. Photoshop může poslat obraz do různých tiskových zařízení, aby se vytisknul přímo na papír, nebo aby se převedl jako pozitivní nebo negativní obraz na film. V druhém případě můžete film použít k tvorbě desky pro tisk na mechanickém tiskařském stroji. Typy obrazů Nejjednodušší obrazy, například čárové grafiky (pérovky), používají pouze jednu barvu s jednou úrovní odstínu. Složitější obrazy, například fotografie, obsahují proměnlivé barevné tóny. Tento typ obrazu se také nazývá obraz s plynulými tóny.

95 ZÁKLADY TISKŮ Separace barev
Kresby, které se budou komerčně reprodukovat, a které obsahují více než jednu barvu, se musí tisknout na samostatné tiskové desky, pro každou barvu jednu. Tento proces se nazývá separace barev a obvykle vyžaduje použití azurové, purpurové, žluté a černé tiskové barvy (CMYK). V aplikaci Photoshop můžete nastavit, jak se budou vytvářet jednotlivé výtažky.  Kvalita detailů Detaily vytištěného obrazu závisí na rozlišení obrazu (počet obrazových bodů na palec) a rozlišení tiskárny (počet bodů na palec). Většina PostScriptových tiskáren má rozlišení 600 dpi, zatímco PostScriptové osvitové jednotky mají rozlišení 1200 dpi nebo vyšší. Inkoustové tiskárny vytvářejí mikroskopický postřik tiskovou barvou, nikoli skutečné body, což znamená rozlišení odpovídající 300 až 720 dpi.

96 TISK OBRAZŮ Aplikace Photoshop nabízí následující příkazy pro tisk v nabídce Soubor Tisk: Zobrazí dialogové okno Tisk, kde můžete zobrazit náhled tisku a nastavit volby. (Když klepnete na příkaz Hotovo nebo Tisk, přizpůsobená nastavení se uloží jako nová výchozí nastavení.) Tisknout jednu kopii: Vytiskne jednu kopii souboru bez zobrazení dialogového okna. Poznámka: Chcete-li dosáhnout maximální efektivity, můžete zahrnout příkaz Tisknout do akcí. (Aplikace Photoshop poskytuje veškerá nastavení tisku v jednom dialogovém okně).

97 NASTAVENÍ VOLEB TISKU A TISK Z PHOTOSHOPU
Zvolte položky Soubor > Tisknout. Vyberte tiskárnu, počet kopií a orientaci rozvržení. V oblasti náhledu vlevo nastavte umístění a velikost obrazu vzhledem k vybrané velikosti a orientaci papíru. Nebo vpravo nastavte podrobné volby pro položky Poloha a velikost, Správa barev, Tiskové značky atd. Podrobnosti najdete v částech Změna umístění a velikosti obrazů a Tisk se správou barev z aplikace Photoshop. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klepnutím na Tisknout obraz vytiskněte. Chcete‑li zavřít dialogové okno bez uložení voleb, klepněte na Zrušit. Chcete‑li zachovat volby a zavřít dialogové okno, klepněte na Hotovo.

98 ZMĚNA Změna polohy obrazu na papíře
Vyberte položky Soubor > Tisknout a rozbalte nastavení Poloha a velikost vpravo. Poté proveďte jeden z následujících úkonů: Chcete‑li umístit obraz do středu tisknutelné plochy, vyberte Vystředit obraz. Chcete‑li číselně určit polohu obrazu, odznačte volbu Vystředit obraz a pak zadejte hodnoty Nahoře a Vlevo. Odznačte volbu Vystředit obraz a přetáhněte obraz v oblasti náhledu. Změna tiskových rozměrů obrazu Vyberte položky Soubor >  Tisknout a rozbalte nastavení Poloha a velikost vpravo. Poté proveďte jeden z následujících úkonů: Chcete-li, aby se velikost obrazu nastavila podle tisknutelné plochy vybraného papíru, klepněte na volbu Přizpůsobit velikosti média. Chcete-li nastavit velikost obrazu číselně, zrušte výběr volby Přizpůsobit velikosti média a pak zadejte hodnoty Výška a Šířka pro Měřítko. Chcete-li dosáhnout požadovaného měřítka, přetáhněte ohraničovací rámeček kolem obrazu v oblasti náhledu.

99 TISK Tisk části obrazu Pomocí nástroje pro obdélníkový výběr vyberte část obrazu, kterou chcete vytisknout. Vyberte položky Soubor > Tisknout a poté volbu Tisk výběru. Je-li třeba, nastavte vybranou oblast přetažením trojúhelníkových táhel na obvodu náhledu tisku. Klepněte na volbu Tisknout. Tisk vektorových dat Pokud obraz obsahuje vektorové grafiky, jako jsou tvary a text, může Photoshop posílat na PostScriptovou tiskárnu vektorová data. Když zvolíte použití vektorových dat, Photoshop pošle do tiskárny samostatný obraz pro každou textovou vrstvu a pro každou vrstvu vektorového tvaru. Tyto dodatečné obrazy se vytisknou přes základní obraz a oříznou se s použitím svého vektorového obrysu. Z toho vyplývá, že okraje vektorové grafiky se vytisknou s plným rozlišením tiskárny, i když je obsah každé vrstvy omezen rozlišením souboru obrazu.

100 DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI POZORNOST


Stáhnout ppt "Adobe Photoshop Základní kurz."

Podobné prezentace


Reklamy Google