Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdraví, nemoc a důstojnost člověka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdraví, nemoc a důstojnost člověka"— Transkript prezentace:

1 Zdraví, nemoc a důstojnost člověka
Doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. MUDr. Alexandra Židková, Ph.D. - oddělení ošetřovatelství ARK - FN Plzeň

2 Co lze udělat pro seniory a kvalita života seniorů
Ekonomické podmínky bydlení stravování: tělesná hmotnost BMI-obezita stav výživy a životní - svalová síla, náhrady kloubů

3 Co lze udělat pro seniory a kvalita života seniorů
2. Společenské a rodinné podmínky, domy pro seniory výběrově 3. Co s volným časem 4. Zdraví a nemoc

4 Zdraví a nemoc 1. otázka: při stárnutí populace bude zvýšený počet nádorových onemocnění při zvýšeném počtu seniorů ve společnosti 2. péče o seniory při oslabení smyslů zrak a sluch - klíč k udržení komunikace s okolím

5 Senior a pobyt na lůžku v nemocnici
Hospitalizace seniora je častěji doprovázena neklidem a poruchou orientace, vhodný je doprovod člena rodiny během hospitalizace Zvýšený dohled na dodržování pitného a dietního režimu Lůžka následné péče

6 Starý člověk nezapadá svou diagnózou do škatulek jednotlivých oborů, ale je „typickým geriatrickým pacientem“ – je křehký, trpí opakovanými pády, i krátká doba imobilizace vede k nenávratným ztrátám svalstva a poškození hybnosti.

7 Senior a pobyt na lůžku v nemocnici
Ošetřovatelská lůžka - rychlý návrat k výchozí kvalitě života před nemocí Domácí péče – home care Bude dostatečný počet hospicových lůžek?

8 Ošetřování neklidných nemocných po operacích
Příčiny psychosociální Vytržení z kruhu rodiny Jednolůžkový pokoj Bolest Ztráta denní obvyklé komunikace Nepříjemná poloha Neobvyklé prostředí Ošetřování neklidných nemocných po operacích

9 Příčiny metabolické Bilance tekutin Hladiny iontů Hypofosfatemie
Hraniční funkce vylučovacích orgánů Ošetřování neklidných nemocných po operacích

10 Příčiny z dekompenzace choroby
Poruchy perfuze mozku Kardiální dekompenzace Dechová nedostatečnost Ošetřování neklidných nemocných po operacích

11 Příčiny ošetřovatelské
Invazivita (cévkování) Infúzní léčba Kyslíková léčba Pohybující se předměty v zorném poli nemocného (sondy) Brýle Naslouchátko Ošetřování neklidných nemocných po operacích

12 Příčiny abstinenční Alkohol Léky Další drogy Rituál před spánkem
Ošetřování neklidných nemocných po operacích

13 Příčiny z nevhodné medikace
Podávání nootropik - nepodávat po 14 hodině (Enerbol, Nootropil, Kalicor atd.) Nepodávání léčby nevhodné vysazení léčby antidepresivy a sedativy Ošetřování neklidných nemocných po operacích

14 Ovlivnění neklidu Komunikační Oslovením Ošetřovatelským procesem
Rodinou Ošetřování neklidných nemocných po operacích

15 Obecně: Zkrátit hospitalizaci
U starších lidí doporučit doprovod rodiny Velice pečlivě získávat informace o kvalitě života nemocného před akutní příhodou, možné změny chování nemocného i nejvhodnější medikace k jejich ovlivnění Ošetřování neklidných nemocných po operacích

16 Umět zastavit čas při rozhovoru s nemocným a naslouchat
Dnešní práce lékaře je ještě doplněna velkým uměním nejen léčit stůj co stůj, ale také umět zvažovat kvalitu života nemocného a přimět nemocného k dobré spolupráci v léčení a přimět ke spolupráci i rodinu.

17 Starý člověk nezapadá svou diagnózou do škatulek jednotlivých oborů, ale je „typickým geriatrickým pacientem“ – je křehký, trpí opakovanými pády, i krátká doba imobilizace vede k nenávratným ztrátám svalstva a poškození hybnosti.

18 Co můžeme dát starým lidem a svým rodičům
Vytváří se obavy, co bude se stárnoucí populací. Bude dostatek peněz pro jejich zajištění, bude vůle a stabilita politických poměrů?

19 Historie geriatrie ve Velké Británii, kde vznikla právě proto, že si lékaři začali všímat neutěšeného stavu na tzv. odkladových oddělení, kde dlouho pobývali lidé,kteří mohli být doma (pokud by jim byly zajištěny určité služby), nebo nemocní mohli žít doma i samostatně (pokud by byli správně léčeni a rehabilitováni) a jen málo z nich potřebovalo skutečně dlouhodobou péči, jež ale mohla být lidsky kvalitnější a důstojnější.

20 Co můžeme dát starým lidem a svým rodičům
„Státníci si mohou získat přízeň lidu nejsnáze bezúhonností a skromností.“ Cicero „Prvotním smyslem našeho života je pomáhat druhým lidem. Pokud nemůžete pomoci, alespoň neubližujte.“ Dalajlama

21 Co můžeme dát starým lidem a svým rodičům
„Jediné vřelé slovo dokáže proteplit tři zimní měsíce.“ Japonské přísloví

22 Ošetřovatelství popelkou v sociálních službách
Mnoho obyvatel domovů důchodců nezbytně potřebuje kvalifikovanou zdravotní péči, a to zejména ošetřovatelskou.

23 Křehcí staří multimorbidní lidé potřebují laskavou a aktivizující péči s pravidelným ošetřovatelským i lékařským dohledem, lidé v terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění zase kvalitní paliativní péči.

24 Při hospitalizaci starších lidí – zejména co se týká žen (kde cévku snadno může zavést sestra) – téměř pravidelně dochází k tomu, že je zaveden tzv. permanentní katétr, cévka s vývodem do sáčku k posteli - a to nejen v odůvodněných případech, ale často z jakéhosi „ošetřovatelského pohodlí“ – to má pro starší pacienty fatální následky, vede totiž k imobilizaci, postižení hybnosti, způsobuje infekce…

25 „Intermitentní mírnění průlomové bolesti je mnohem méně efektivní, než dosažení stabilizovaného stavu v kontrole bolesti, kdy nemocný je ještě schopen si udržet určitou bdělost a dokonce i jistou kvalitu života.“ Cecily Saunders

26 důstojnost člověka jako trvalá etická kategorie
svoboda volby a svoboda od zla lidská práva v křesťanském světovém názoru a v životě společnosti důstojnost a svoboda v systému lidských práv

27 „Kdo je lhostejný k utrpení druhých, nezaslouží názvu člověk.
A tak děkuji všem, kteří tento název si zaslouží.“ Saadi ze Širázu 13 st.

28 Ústavní péče často znamená ztrátu kontroly
nad svým každodenním rozhodováním Ztráta pocitu osobní důstojnosti se velmi často projevuje agresivitou nemocného pro kterou „nemáme vysvětlení“

29 Aby nemocní a naši „klienti“ neztráceli svou důstojnost je třeba:
respektovat soukromí dávat možnost svobodného rozhodování o jejich nemoci a osudu být citlivý, aby netrpěli studem a abychom jim nepřipravovali situace, kdy cítí svou nemohoucnost a ponížení

30 Ošetřovatelství popelkou v sociálních službách
Mnoho obyvatel domovů důchodců nezbytně potřebuje kvalifikovanou zdravotní péči, a to zejména ošetřovatelskou.

31 Křehcí staří multimorbidní lidé potřebují laskavou a aktivizující péči s pravidelným ošetřovatelským i lékařským dohledem, lidé v terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění zase kvalitní paliativní péči.

32 „…ústavní péče znamená ztráta kontroly nad každodenním rozhodováním…“

33 Mezilidská komunikace
Oslovíme Nasloucháme Odpovídám Nejsme zaslepeni ani omezeni rutinou práce a špatnými hygienickými či prostorovými podmínkami

34 Denní režim Jak se chováme, co si přejeme
Jak nás vnímá nemocný, o kterého se staráme

35 Denní režim Vše je v pořádku, jak si myslíme,ale skutečně není
Přemísťujeme nemocného podle „našeho přání“ bez jeho souhlasu (provoz) Oslovujeme dětskou zdrobnělinou Vstupujeme do osobního prostoru bez souhlasu nemocného a pocitu nemocného Odnášíme talíře, hrnky a příbory beze slova, bez souhlasu a přání nemocného i jeho pocitu nasycení

36 Světlo, teplo, slovo a ruka přináší vždy naše přítomnost
Chlad duše i těla zvyšuje bolest i pocity osamění

37 Nemocní, kteří byli léčení v intenzivní péči, byli propuštěni do domácího ošetření. Jaký je jejich osud? Výsledky, které nevidíme, nebo nemáme štěstí vidět.

38 Jaké závažné komplikace je zatěžují
Poruchy chování Chronická bolest Poruchy spánku Poruchy hybnosti Křečová pohotovost Klaustrofobie Strach ze zvuků doprovázející urgentní medicínu

39 Oblast vztahu k nemocnému je oblastí
duchovní Úcta je postoj založený na nezištnosti Lidé v minulosti často ztotožňovali důstojnost s úctou, kterou prokazuje člověk k člověku

40 Je snadné zničit sebeúctu starší osoby, ale
umět jednat s druhým a zacházet s ním s úctou, může být v praxi velmi obtížné Omezování osobní svobody jen v absolutní nutnosti a nezbytnou formou

41 Ošetřovatelská oddělení pro lidi v závažných stavech i v terminálních stádiích onemocnění by neměla být odděleními beznaděje typu lůžko, ohrádka, noční stolek a tak dále, a to třeba i šestkrát či osmkrát na jednom pokoji.

42 Mělo by tu být dost prostoru pro ošetřování i rodinu, která si přeje být s pacientem, intimita zajištěna alespoň závěsem, možnost polohování na lůžku, či v křesle, šetrná stimulace, poskytnutí vymožeností a pomůcek pro moderní ošetřovatelskou péči a symptomatickou léčbu, pro zachování alespoň určité kvality života bez utrpení.

43

44 Stále chybí politická vůle
Výše uvedená léčba je nákladná, troufnu si ale říct, že pro společnost není nákladnější, než dosavadní neuspokojivá situace na straně jedné a zbytečně promrhané prostředky na straně druhé.

45 Co to znamená opustit své soukromí
a pohodlí svého bytu a najednou teď žít ve společném prostoru s cizími lidmi?

46 Co můžeme dát starým lidem a svým rodičům
Blízká budoucnost ukáže, že politické poměry budou klidné a že vláda spravuje stát a nevládne jen podle své vůle, svých přání a volebních programů.

47 Inter verba et actus magnus quidam mons est
Inter verba et actus magnus quidam mons est. Mezi slovy a činy stojí vysoká hora.

48 Děkuji Vám za pozornost…


Stáhnout ppt "Zdraví, nemoc a důstojnost člověka"

Podobné prezentace


Reklamy Google