Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT ALEF update k 4.2.2014 •VÝCHODISKA PROJEKTU •PRACOVNÍ SKUPINA •TEZE PROJEKTU •STRUČNÝ POPIS MODULŮ PROJEKTU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT ALEF update k 4.2.2014 •VÝCHODISKA PROJEKTU •PRACOVNÍ SKUPINA •TEZE PROJEKTU •STRUČNÝ POPIS MODULŮ PROJEKTU."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT ALEF update k 4.2.2014 •VÝCHODISKA PROJEKTU •PRACOVNÍ SKUPINA •TEZE PROJEKTU •STRUČNÝ POPIS MODULŮ PROJEKTU

2 VÝCHODISKA PROJEKTU •Motivy vzniku projektu Alef : - nalezení skrytých souvislostí mezi zdánlivě nesourodými oblastmi života - snaha o nalezení dalších zdrojů poznání - hledání zdrojového kódu tvůrčího procesu - zkoumání vztahu mezi výzkumem a uměním •Omezující hranice a nástroje současného paradigmatu při zkoumání reality •Možné způsoby rozšíření hranic paradigmatu a nástrojů zkoumání : - zapojení emoční složky vědomí - motivující přístup oborů kvantové fyziky •Výhody týmové práce : - odlišné přístupy jednotlivých účastníků ke zkoumaným procesům - vnitřní oponentura pracovních závěrů a jejich objektivní syntéza •Předpoklady pro efektivní týmovou práci : - prostorové možnosti pro setkávání týmu - stanovení způsobu a formy komunikace v týmu - dohodnutý způsob formulace závěrů a tvorby cílových dokumentů

3 PRACOVNÍ SKUPINA •Velikost skupiny - překročení počtu cca 10 - 12 lidí se jeví zatím jako kontraproduktivní - při vyšším počtu účastníků se jeví nezbytnost nějaké organizační a procesní formy •Výhody začlenění skupiny do nějaké formy organizační struktury ( o.p.s., o.s. … ) - využití prostorových možnosti subjektu - možnost získávání grantů a dotací na rozvoj činnosti - využití širších možností komunikace a komunikačních forem s okolím k prezentaci výsledků zkoumání •Složení skupiny -Výhody multiprofesního složení ( různé způsoby nazírání na problém a tedy různá řešení ) -Synergický efekt této formy složení skupiny

4 TEZE PROJEKTU •Existuje možnost posunu a rozšíření vědomí lidí na vyšší úroveň •Realita ve které žijeme je pouze mapou možné širší reality, zprostředkovanou omezenými vjemy našich smyslů •Meze současného paradigmatu vědy lze narušit a rozšířit •Poznání lze rozšířit, obohatit a objektivizovat záměrným a vyváženým zapojením levé i pravé mozkové hemisféry a zvláště respektováním emoční složky vědomí •Příroda je soustavou různých forem energií ( In-forma-ce), které vibrují a rezonují spolu v různých frekvenčních hladinách. •Principy Posvátné geometrie jsou obecně platné pro celou přírodu •Existuje propojenost principů východních filozofií (TAO, Jin-Jang, I-ťing) a matematiky •Naše činnost je vlastně hledáním zdrojového kódu tvůrčího procesu

5 POPIS SOUČASNÝCH MODULŮ PROJEKTU ALEF •Modul A - Vztah Posvátné geometrie a výtvarné tvorby •Modul B - Posvátná geometrie v oblasti Informačních technologií •Modul C - Analýza vztahu Jin-Jangu a I-ťingu •Modul D - Posvátná geometrie

6 MODUL A VZTAH POSVÁTNÉ GEOMETRIE A VÝTVARNÉ TVORBY 1 •Princip vibrací - neexistence hmoty ( v souladu s kvantovou fyzikou ) •Vnímání hmoty je zprostředkováno lidským vědomím (jeho funkcemi, mechanizmy a návyky) •Při analýze prostoru (t.j. jistém druhu meditace) se současným porušením omezení současného paradigmatu lze odhalit fraktálně uspořádané vztahy vztahů •Ověření platnosti teze Pozorování = Tvoření •Principy Posvátné geometrie jako nástroj popisu mapy existující reality, nebo nástroj tvorby reality ? •Jde-li o nástroj tvoření, potom prostřednictvím práce s ním jej poznáváme. Současně však on působí zpětně na nás, mění naše vnímání prostoru a ovlivňuje naše postoje a tvůrčí postupy •Posvátná geometrie – kompaktní soubor vztahů v jejich absolutní jednotě a současně absolutní variabilitě. Jde o fraktálně uspořádaný hologram, měnící se pouhým pozorováním

7 MODUL A VZTAH POSVÁTNÉ GEOMETRIE A VÝTVARNÉ TVORBY 2 •I ty nejsložitější obrazce (v 2D prostoru) a tvary (v 3D prostoru) jsou složeny z nejjednodušších prvků a jejich vztahů. V současné terminologii tedy z binárních prvků „0“ a „1“ ve strukturovaných konfiguracích •Přínos synchronizace našich myšlenek a záměrů při studiu Posvátné geometrie se „základními emočními charakteristikami“ vědomí •Tím vzniká nová, vyšší úroveň prožitku, kdy myšlenka je emocí a emoce se stává myšlenkou. Tato jednotící frekvence umožňuje propojení vědomí jedince s jednotným lidským energeticko-informačním polem – morfickým polem (morfogenetickým dle Ruperta Sheldrakea) •Analyzujeme materiální realizaci vazby směrově orientovaného prostorového modelu kabalistického tělesa nesoucího emoční charakteristiky i zodiakální vektorové prvky na výtvarná díla tímto spojením inspirovaná

8 MODUL B POSVÁTNÁ GEOMETRIE V INFORMATICE

9 MODUL C ANALÝZA VZTAHU JIN-JANGU A I-ŤINGU 1

10 MODUL C ANALÝZA VZTAHU JIN-JANGU A I-ŤINGU 2

11 MODUL C ANALÝZA VZTAHU JIN-JANGU A I-ŤINGU 3

12

13 MODUL C ANALÝZA VZTAHU JIN-JANGU A I-ŤINGU 4

14 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE •KVĚT ŽIVOTA •SEMENO ŽIVOTA •PLOD ŽIVOTA •STROM ŽIVOTA •METATRONOVA KRYCHLE •PLATÓNSKÁ TĚLESA •VESICA PISCIS •FIBONACCIHO ŘADA •ZLATÝ ŘEZ •KVADRATURA KRUHU •FRAKTÁLY •STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA

15 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE KVĚT ŽIVOTA

16 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE SEMENO ŽIVOTA

17 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE PLOD ŽIVOTA 1

18 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE PLOD ŽIVOTA 2

19 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STROM ŽIVOTA 1

20 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STROM ŽIVOTA 2

21 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STROM ŽIVOTA 3

22 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE METATRONOVA KRYCHLE 1

23 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE METATRONOVA KRYCHLE 2

24 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE METATRONOVA KRYCHLE 3

25 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE METATRONOVA KRYCHLE 4

26 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE PLATÓNSKÁ TĚLESA 1

27 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE PLATÓNSKÁ TĚLESA 2

28 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE PLATÓNSKÁ TĚLESA 3

29 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE PLATÓNSKÁ TĚLESA 4

30 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE PLATÓNSKÁ TĚLESA 5

31 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE PLATÓNSKÁ TĚLESA 6

32 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE VESICA PISCIS 1

33 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE VESICA PISCIS 2

34 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE VESICA PISCIS 3

35 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE VESICA PISCIS 4

36 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE VESICA PISCIS 5

37 Vesica piscis symbolizuje : •Symbol Ježíše Krista •Spojení Boha a bohyně •Aureolu ve středověkém sochařství a malířství •Vaginu ženy rodičky •Základní motiv Květu života •Formativní sílu polygonů v matematice •Geometrický popis odmocnin a harmonických proporcí •Zdroj vesmírné síly a energie •Jeden kruh reprezentuje fyzický svět, druhý duchovní. Průnik je mostem mezi nebem a zemí – akašickým informačním polem

38 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE FIBONACCIHO ŘADA 1

39 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE FIBONACCIHO ŘADA 2

40 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE FIBONACCIHO ŘADA 3

41 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE FIBONACCIHO ŘADA 4

42 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE ZLATÝ ŘEZ 1

43 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE ZLATÝ ŘEZ 2

44 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE ZLATÝ ŘEZ 3

45 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE ZLATÝ ŘEZ 4

46 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE ZLATÝ ŘEZ 5

47 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE KVADRATURA KRUHU 1 •Encyklopedie „ Co je co “ : Úloha sestrojit pomocí kružítka a pravítka čtverec o stejném obsahu jako kruh o daném poloměru •Encyklopedie „ Wikipedia “ : K danému kruhu zkonstruujte čtverec o stejném obsahu, pouze za použití pravítka a kružítka

48 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE KVADRATURA KRUHU 2

49 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE KVADRATURA KRUHU 3

50 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE FRAKTÁLY 1 •Definoval matematik Benoît Mandelbrot v roce 1975 •Fraktál - útvar který má velkou vnitřní členitost, přičemž motiv se opakuje v nekonečně mnoha různých velikostech (vlastnost zvaná soběpodobnost). •V přírodě např. sněhová vločka, mořské pobřeží, hory, mraky, cévní systém, odrůda květáku atp. •Lze také generovat různé umělé tvary a vzory •Lze je generovat opakovaným rekurzivním výpočtem (iterací) rovnice : Z (n+1) = Z2(n) + c •Fraktály proto mohou být vytvářeny počítačovými programy

51 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE FRAKTÁLY 2

52 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE FRAKTÁLY 3

53 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE FRAKTÁLY 4

54 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA 1 •Středověké katedrály reprezentují gotický styl evropské architektury •Zajímavá paralela gotiky s egyptskými pyramidami – vrcholná díla vznikla hned zpočátku jejich éry •Katedrála v Chartres ve Francii je považována za dokonalého reprezentanta gotiky •L. Charpentier odhalil společný princip konstrukce všech gotických chrámů – soustavu tří „desek“ se shodnou plochou : obdélníkovou, čtvercovou a kruhovou

55 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STŘEDOVĚKÁARCHITEKTURA 2

56 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA 3

57 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA 4

58 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA 5

59 MODUL D POSVÁTNÁ GEOMETRIE STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA 6


Stáhnout ppt "PROJEKT ALEF update k 4.2.2014 •VÝCHODISKA PROJEKTU •PRACOVNÍ SKUPINA •TEZE PROJEKTU •STRUČNÝ POPIS MODULŮ PROJEKTU."

Podobné prezentace


Reklamy Google