Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předsednická zpráva 2006 1 3. Valné shromáždění ERC v ČR - 30.11.2006 Zpráva předsedy za rok 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předsednická zpráva 2006 1 3. Valné shromáždění ERC v ČR - 30.11.2006 Zpráva předsedy za rok 2006."— Transkript prezentace:

1 Předsednická zpráva 2006 1 3. Valné shromáždění ERC v ČR - 30.11.2006 Zpráva předsedy za rok 2006

2 Předsednická zpráva 20062 Sekretariát ERC  Funkční sekretariát, který svými dobrými nápady, inovacemi a tvořivostí přispíval k dobrému chodu kanceláře ERC.  Poděkování vedoucí tajemnici Jitce Klubalové a její asistence Karin Jancykové  V malém obsazení je možné konat hodně práce.  To ale neznamená, že sekretariát nepotřebuje další osobu (tiskový mluvčí, homepage, media…).

3 Předsednická zpráva 20063 Jitka Klubalová (roz. Krausová)

4 Předsednická zpráva 20064 Předsednictvo  Během roku se konala řada pracovních porad předsednictva ERC.  Oba místopředsedové (Dušan Hejbal a Joel Ruml) byli přínosem a svými pohledy a zkušenostmi přispěli k řešení řady nesnadných otázek. Podíleli se na zastupování ERC při ekumenických shromážděních a různých jednáních.

5 Předsednická zpráva 20065 Jednání ohledně vztahu státu a církve  Rozhovor s tehdejším premiérem Paroubkem – leden 2006  Jednání s ministerstvem kultury ohledně příspěvku na platy pracovníků ERC  Svaz církví není jmenován v zákoně 241/1949 – proto zatím nemůže být ERC zařazena

6 Předsednická zpráva 20066 Aktivity za ERC  Přednášky na různých místech na téma „Ekumenismus dnes“.  Natáčení kulatého stolu pro radio Proglas s Kateřinou Kalistovou a Martinem Horálkem  Setkání s Aloisem Glückem-předsedou bavorského sněmu, 22.3.2006  Setkání s biskupem Krügem, který vede kaplanskou službu v německé armádě, 20.4.2006

7 Předsednická zpráva 20067 Aktivity za ERC  Setkání s biskupy a s delegací německé evangelické církve na pozvání SR ČCE, 20.4.2006  Setkání na americkém velvyslanectví s imámem Muhamadem Basharem Arafatem o multináboženském dialogu, 25.4.2006  Přijetí slibu vojenského kaplana Ladislava Hudouska (spol. s biskupem V. Malým)

8 Předsednická zpráva 20068 Aktivity za ERC  Promluva na Velehradě při celonárodní pouti k výročí Cyrila a Metoděje – 5.7.  Promluva v Betlémské kapli při výročí M. J. Husa při shromáždění CČSH s ekumenickou účastí 6.7.  Otevření a požehnání ekumenické kaple na Zebíně (se syn. seniorem Rumlem)

9 Předsednická zpráva 20069 Aktivity za ERC  Promluva při zahájení mezinárodní teologické konference o teologickém vzdělávání, pořádané Societas oecumenica, Praha IBTS 17.8.  Černínský palác – rozloučení s ministrem Cyrilem Svobodou, 4.9.  Přednáška o křesťanství a ekumeně v ČR pro mezinárodní setkání farářů z Německa a postkomunistické Evropy, Mozolov 22.9.

10 Předsednická zpráva 200610 Aktivity za ERC  Jednání Rady duchovní služby na Generálním štábu AČR, 26.9.  Výměna hlavního kaplana, vojenský kostel a pražské arcibiskupství  Pozdrav za ERC na synodě Starokatolické církve v Táboře, 28.9.  Předání svatováclavských medailí v kostele sv. Mikuláše a proslov v prostorách pražského magistrátu

11 Předsednická zpráva 200611 Návštěva Ekumenické rady Velké Británie a Severního Irska  Ekumenické rady Anglie, Walsu, Skotska a Severního Irska uspořádaly své pětidenní setkání v Praze.  Společně s vedoucí tajemnicí jsme měli možnost 90 minut prezentovat ekumenickou situaci a práci v ČR a poté odpovídat na otázky, IBTS 27.9.

12 Předsednická zpráva 200612 Prezentace české ekumeny při zasedání Saské ekumenické rady v Drážďanech, 1.-2.11.

13 Předsednická zpráva 200613 Jednání se Stálou radou ČBK, listopad 2006

14 Předsednická zpráva 200614 Jednání s ČBK  Proběhla na počátku roku 2006 a potom opět v listopadu  Jednání se Stálou radou ČBK (Graubner, Lobkowitz, Vlk, Duka a Hučko)  Minulý týden jednání s kardinálem Vlkem14 Projednávaná témata: Modlitební týdny, příprava EEA3, financování společných akcí s ERC, kaplanská služba ve zdravotnických zařízeních, Ekumenická neděle, projednávaný občanský zákoník, spolupráce pro jednání se státem, ekumenická kaple na letišti, pozvání na modlitební večer ústředí církví 11.1.2007

15 Předsednická zpráva 200615 Neformální setkání - ekumenické grilování 27.6.2006

16 Předsednická zpráva 200616 Ekumenická situace  Věrně odráží zápas a hledání cesty v jednotlivých církvích.  Učíme se chovat a pracovat v situaci náboženské svobody.  Dříve nás ke spolupráci vedl tlak totalitního režimu. Neměli bychom zapomenout na tuto dobu a na ty, kteří trpěli ve vězeních a v osobním i rodinném životě.

17 Předsednická zpráva 200617 Situace  V situaci svobody nás k sobě vede touha po jednotě Božího lidu zakotvená v díle Ježíše Krista  Motivuje nás potřeba společně hledat cestu v tlaku dnešní sekularizované společnosti a relativizujícího pluralismu  Společně musíme čelit tlaku byrokratických metod úřednického aparátu, který se často chová „socialisticky“

18 Předsednická zpráva 200618 Situace ERC v ČR  Pohybujeme se mezi modelem federativním a modelem vzájemného uznání (společenství stolu Páně, shoda ve víře a v učení a uznání úřadů)  Ekumenická shromáždění, interkomunie při studijních dnech, kaplanská služba v AČR, VDP a zdravotnických zařízeních

19 Předsednická zpráva 200619 Cíle a jejich plnění  Zaměřit se na kvalitní televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb  Zkvalitnit přenos informací z církví do zpravodajství (zůstává na velmi nízké úrovni)  Zlepšit práci komisí ERC. Mít raději méně komisí, ale funkčních. Pozastavili jsme komisi mládeže. Vznikla komise finanční a komise pro mezináboženský dialog.

20 Předsednická zpráva 200620 Cíle ERC  Motivovat všechna teologická učiliště v ČR (fakulty a semináře), aby dávala větší důraz na výchovu studentů ke službě a k naplnění misijního poslání církví. K tomu např. již léta vyzývá SRC a v ČR to z velké části nebylo vzato na vědomí.  Nedostatečně vybavené knihovny, zanedbání některých oborů praktické teologie a misiologie.

21 Předsednická zpráva 200621 Cíle ERC a jejich plnění  Získat finanční zabezpečení pro dalšího pracovníka kanceláře ERC  Tento pracovník by na půl úvazku rozvíjel a obsluhoval webové stránky a na polovinu úvazku by fungoval jako tiskový mluvčí.  Pokračovat v konání studijní dnů ERC  Znovu se pokoušet o kooperativní model vztahu ke státu – jednání probíhají

22 Předsednická zpráva 200622 Jak dál?  Nyní po konci konsensuální ekumeny, jde o budování života jednotlivých církví a jejich jednotek – sborů. Ukázalo se, že nejde jít cestou konsensu ve věrouce a eklesiologii.  Přesto je možné úzce spolupracovat. Společný život a spolupráce jsou důležitější než teologický konsensus.

23 Předsednická zpráva 200623 ERC má své důležité místo v české ekumeně a společnosti  Připomínkové místo pro vládu a Parlament  Garant etických a sociálních hodnot  Mezicírkevní spolupráce  Připomínka zrůdnosti komunistického režimu. Naším úkolem je vnášet zkušenost s komunismem do Evropské unie i do světové ekumeny


Stáhnout ppt "Předsednická zpráva 2006 1 3. Valné shromáždění ERC v ČR - 30.11.2006 Zpráva předsedy za rok 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google