Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předsednická zpráva 2006 1 3. Valné shromáždění ERC v ČR - 30.11.2006 Zpráva předsedy za rok 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předsednická zpráva 2006 1 3. Valné shromáždění ERC v ČR - 30.11.2006 Zpráva předsedy za rok 2006."— Transkript prezentace:

1 Předsednická zpráva Valné shromáždění ERC v ČR Zpráva předsedy za rok 2006

2 Předsednická zpráva Sekretariát ERC  Funkční sekretariát, který svými dobrými nápady, inovacemi a tvořivostí přispíval k dobrému chodu kanceláře ERC.  Poděkování vedoucí tajemnici Jitce Klubalové a její asistence Karin Jancykové  V malém obsazení je možné konat hodně práce.  To ale neznamená, že sekretariát nepotřebuje další osobu (tiskový mluvčí, homepage, media…).

3 Předsednická zpráva Jitka Klubalová (roz. Krausová)

4 Předsednická zpráva Předsednictvo  Během roku se konala řada pracovních porad předsednictva ERC.  Oba místopředsedové (Dušan Hejbal a Joel Ruml) byli přínosem a svými pohledy a zkušenostmi přispěli k řešení řady nesnadných otázek. Podíleli se na zastupování ERC při ekumenických shromážděních a různých jednáních.

5 Předsednická zpráva Jednání ohledně vztahu státu a církve  Rozhovor s tehdejším premiérem Paroubkem – leden 2006  Jednání s ministerstvem kultury ohledně příspěvku na platy pracovníků ERC  Svaz církví není jmenován v zákoně 241/1949 – proto zatím nemůže být ERC zařazena

6 Předsednická zpráva Aktivity za ERC  Přednášky na různých místech na téma „Ekumenismus dnes“.  Natáčení kulatého stolu pro radio Proglas s Kateřinou Kalistovou a Martinem Horálkem  Setkání s Aloisem Glückem-předsedou bavorského sněmu,  Setkání s biskupem Krügem, který vede kaplanskou službu v německé armádě,

7 Předsednická zpráva Aktivity za ERC  Setkání s biskupy a s delegací německé evangelické církve na pozvání SR ČCE,  Setkání na americkém velvyslanectví s imámem Muhamadem Basharem Arafatem o multináboženském dialogu,  Přijetí slibu vojenského kaplana Ladislava Hudouska (spol. s biskupem V. Malým)

8 Předsednická zpráva Aktivity za ERC  Promluva na Velehradě při celonárodní pouti k výročí Cyrila a Metoděje – 5.7.  Promluva v Betlémské kapli při výročí M. J. Husa při shromáždění CČSH s ekumenickou účastí 6.7.  Otevření a požehnání ekumenické kaple na Zebíně (se syn. seniorem Rumlem)

9 Předsednická zpráva Aktivity za ERC  Promluva při zahájení mezinárodní teologické konference o teologickém vzdělávání, pořádané Societas oecumenica, Praha IBTS  Černínský palác – rozloučení s ministrem Cyrilem Svobodou, 4.9.  Přednáška o křesťanství a ekumeně v ČR pro mezinárodní setkání farářů z Německa a postkomunistické Evropy, Mozolov 22.9.

10 Předsednická zpráva Aktivity za ERC  Jednání Rady duchovní služby na Generálním štábu AČR,  Výměna hlavního kaplana, vojenský kostel a pražské arcibiskupství  Pozdrav za ERC na synodě Starokatolické církve v Táboře,  Předání svatováclavských medailí v kostele sv. Mikuláše a proslov v prostorách pražského magistrátu

11 Předsednická zpráva Návštěva Ekumenické rady Velké Británie a Severního Irska  Ekumenické rady Anglie, Walsu, Skotska a Severního Irska uspořádaly své pětidenní setkání v Praze.  Společně s vedoucí tajemnicí jsme měli možnost 90 minut prezentovat ekumenickou situaci a práci v ČR a poté odpovídat na otázky, IBTS 27.9.

12 Předsednická zpráva Prezentace české ekumeny při zasedání Saské ekumenické rady v Drážďanech,

13 Předsednická zpráva Jednání se Stálou radou ČBK, listopad 2006

14 Předsednická zpráva Jednání s ČBK  Proběhla na počátku roku 2006 a potom opět v listopadu  Jednání se Stálou radou ČBK (Graubner, Lobkowitz, Vlk, Duka a Hučko)  Minulý týden jednání s kardinálem Vlkem14 Projednávaná témata: Modlitební týdny, příprava EEA3, financování společných akcí s ERC, kaplanská služba ve zdravotnických zařízeních, Ekumenická neděle, projednávaný občanský zákoník, spolupráce pro jednání se státem, ekumenická kaple na letišti, pozvání na modlitební večer ústředí církví

15 Předsednická zpráva Neformální setkání - ekumenické grilování

16 Předsednická zpráva Ekumenická situace  Věrně odráží zápas a hledání cesty v jednotlivých církvích.  Učíme se chovat a pracovat v situaci náboženské svobody.  Dříve nás ke spolupráci vedl tlak totalitního režimu. Neměli bychom zapomenout na tuto dobu a na ty, kteří trpěli ve vězeních a v osobním i rodinném životě.

17 Předsednická zpráva Situace  V situaci svobody nás k sobě vede touha po jednotě Božího lidu zakotvená v díle Ježíše Krista  Motivuje nás potřeba společně hledat cestu v tlaku dnešní sekularizované společnosti a relativizujícího pluralismu  Společně musíme čelit tlaku byrokratických metod úřednického aparátu, který se často chová „socialisticky“

18 Předsednická zpráva Situace ERC v ČR  Pohybujeme se mezi modelem federativním a modelem vzájemného uznání (společenství stolu Páně, shoda ve víře a v učení a uznání úřadů)  Ekumenická shromáždění, interkomunie při studijních dnech, kaplanská služba v AČR, VDP a zdravotnických zařízeních

19 Předsednická zpráva Cíle a jejich plnění  Zaměřit se na kvalitní televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb  Zkvalitnit přenos informací z církví do zpravodajství (zůstává na velmi nízké úrovni)  Zlepšit práci komisí ERC. Mít raději méně komisí, ale funkčních. Pozastavili jsme komisi mládeže. Vznikla komise finanční a komise pro mezináboženský dialog.

20 Předsednická zpráva Cíle ERC  Motivovat všechna teologická učiliště v ČR (fakulty a semináře), aby dávala větší důraz na výchovu studentů ke službě a k naplnění misijního poslání církví. K tomu např. již léta vyzývá SRC a v ČR to z velké části nebylo vzato na vědomí.  Nedostatečně vybavené knihovny, zanedbání některých oborů praktické teologie a misiologie.

21 Předsednická zpráva Cíle ERC a jejich plnění  Získat finanční zabezpečení pro dalšího pracovníka kanceláře ERC  Tento pracovník by na půl úvazku rozvíjel a obsluhoval webové stránky a na polovinu úvazku by fungoval jako tiskový mluvčí.  Pokračovat v konání studijní dnů ERC  Znovu se pokoušet o kooperativní model vztahu ke státu – jednání probíhají

22 Předsednická zpráva Jak dál?  Nyní po konci konsensuální ekumeny, jde o budování života jednotlivých církví a jejich jednotek – sborů. Ukázalo se, že nejde jít cestou konsensu ve věrouce a eklesiologii.  Přesto je možné úzce spolupracovat. Společný život a spolupráce jsou důležitější než teologický konsensus.

23 Předsednická zpráva ERC má své důležité místo v české ekumeně a společnosti  Připomínkové místo pro vládu a Parlament  Garant etických a sociálních hodnot  Mezicírkevní spolupráce  Připomínka zrůdnosti komunistického režimu. Naším úkolem je vnášet zkušenost s komunismem do Evropské unie i do světové ekumeny


Stáhnout ppt "Předsednická zpráva 2006 1 3. Valné shromáždění ERC v ČR - 30.11.2006 Zpráva předsedy za rok 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google