Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK"— Transkript prezentace:

1 Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK
Standardizace postupů pro zajištění kvality tvorby a vedeni elektronických dat překážek v leteckém provozu PROJEKT na r , CG Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK

2 Popis dílčích cílů (DC)
DC001 - Vytvořit proces hodnocení kvality geodat při zaměřování výškových objektů DC002 - Vyvinout metodu stanovení přesnosti leteckých map DC003 - Vyvinout novou databázi výškových překážek DC004 - Vypracovat a sestavit nový technologický postup pro tvorbu a údržbu zaměřování výškových objektů DC005 - Prokázat a aplikovat v pilotním projektu správnost navržených technologických postupů pro tvorbu a údržbu zaměřování výškových objektů a funkčnost databáze na základě vzorku dat v simulovaném pilotním provozu

3 Časový plán a řešitelé I Ing. Jaroslav Zemek,CSc Ing. Antonín Kočenda
Ing. Karel Raděj,CSc Ing.Pavla Tryhubová Programátor - Petr Vondruška Jaroslava Matesová Spolupracující : Zadavatel MD (D. Harok) ŘLP (M.Dočkal, J.Latiok) Letiště P (R.Janeček), VGHMÚř (T.Diblík)

4 Konkrétní výsledky řešení
Vytvořen - „Metodický postupu pro hodnocení kvality geodat při zaměřování výškových objektů“ Vytvořena struktura - databáze včetně metadatového profilu Vytvořena nová databáze a aplikační nadstavba pro zabezpečení provozu databáze Vytvořena technologie pro stanovení prostorové přesnosti topografických dat map v letecké mapě a pro údržbu výškových objektů

5 DC001 Vytvořit proces hodnocení kvality geodat při zaměřování výškových objektů

6 Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie
Výzkum aplikace ISO norem pro DB – hlavní úkol – ISO vytváří rámec a postupy – nemůže však stanovit konkrétní kritéria pro konkrétní DB Nutná podrobná znalost dat z pohledu jejich tvorby, vedení a aktualizace včetně expertní garance Práce byla velmi obtížná, zdlouhavá a bylo třeba nastudovat mnoho mezinárodních dokumentů (Ing. Zemek) Přehled vybraných norem řady ISO pro zajištění kvality databáze Principy a zásady kvality ISO (Quality principles) Postupy hodnocení kvality ISO (Quality evaluation procedures Metadata ISO 19115 Integrita dat výškových překážek – úplnost a správnost dat Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie

7 DC002 Vyvinout metodu stanovení přesnosti leteckých map

8 Přiřazení identických bodů na mapě i na ortofotu (etalonu)
332 332 332 Přiřazení identických bodů na mapě i na ortofotu (etalonu)

9 Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie
Mezi oběma zvolenými souřadnicovými systémy platí přibližně podobnostní transformace. Je známa přesnost určení identických bodů. Ke každému bodu je známa jeho střední souřadnicová chyba vzhledem k oběma souřadnicovým systémům Pro modelování lokálních prostorových deformací byla použíta metoda kolokace, která respektuje statistickou závislost deformačních odchylek od podobnostní transformace a umožňuje tuto závislost popsat pomocí kovarianční funkce Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie

10 DC003 Vyvinout novou databázi výškových překážek

11 Funkce pro práci s databází výškových objektů
Vybrat objekty se provádí na základě SQL dotazu Přidat objekt - otevře okno objektu, v kterém se vkládají informace k výškovému objektu. Odebrat objekt odstraní z databáze všechny vybrané výškové objekty. Doplnění bodů dávkou (z databáze shodné struktury, obsahující jen nové objekty.) Správa databáze: - editace pomocných tabulek (číselníky c*) - vytipování duplicit na základě zadané podnínky Výběr a tisk záznamových listů vybraných objektů včetně fotografií Transformace souřadnic mezi zeměpisnými a rovinnými souřadnicemi, A další funkce dle podmínek provozu

12 DC004 Vypracovat a sestavit nový technologický postup pro tvorbu a údržbu zaměřování výškových objektů

13 Přístup řešení Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie
Závazným dokumentem řešitelů byl předpis L15 dále ICAO v Doc (včetně rozdělení do tabulek na úrovni jednotlivých překážek). Pro takto rozšířený obsah struktury pořizovaných dat nejsou všechny informace (přímo) zjistitelné (parametry přesnosti, ...). Jejich naplnění je třeba zajistit a doplnit v procesu údržby při terénních pracích a zaměřování výškových překážek. Technologie je koncipována tak, aby obsahovala postupy pro získání všech informací pro definování výměnného formátu dat (AIXM), který vydal EUROCONTROL ve standardu ISO/CD a ve formátu GML (Geography Markup Language). Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie

14 Náměty na další rozvoj Je třeba realizovat a uvést do provozu novou databázi, naplnit daty z registru MO , vytvořit systém aktualizace formou výměnného formátu (byl již do této databáze zpracován ) a zajistit vývoj dle mezinárodních norem Je třeba v rámci nového projektu vytvořit 1. verzi výměnného formátu pro tuto novou databázi s mezinárodními standardy AIXM včetně diskutovaného DTD (Document Type Definition) v jazyce GML a ověřit mezinárodně s některými zeměmi Zřídit certifikovanou organizaci, která bude odpovědna za věrohodnost, aktuálnost, inegritu , distribuci a spolehlivost dat VP

15 Milan.Kocab@vugtk.cz VÚGTK
Standardizace postupů pro zajištění kvality tvorby a vedeni elektronických dat překážek v leteckém provozu PROJEKT na r Děkuji za pozornost VÚGTK


Stáhnout ppt "Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK"

Podobné prezentace


Reklamy Google