Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK. DC001 - Vytvořit proces hodnocení kvality geodat při zaměřování výškových objektů DC002 - Vyvinout metodu stanovení přesnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK. DC001 - Vytvořit proces hodnocení kvality geodat při zaměřování výškových objektů DC002 - Vyvinout metodu stanovení přesnosti."— Transkript prezentace:

1 Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK

2 DC001 - Vytvořit proces hodnocení kvality geodat při zaměřování výškových objektů DC002 - Vyvinout metodu stanovení přesnosti leteckých map DC003 - Vyvinout novou databázi výškových překážek DC004 - Vypracovat a sestavit nový technologický postup pro tvorbu a údržbu zaměřování výškových objektů DC005 - Prokázat a aplikovat v pilotním projektu správnost navržených technologických postupů pro tvorbu a údržbu zaměřování výškových objektů a funkčnost databáze na základě vzorku dat v simulovaném pilotním provozu

3 I Ing. Jaroslav Zemek,CScIng. Antonín Kočenda Ing. Karel Raděj,CScIng.Pavla Tryhubová Programátor - Petr Vondruška Jaroslava Matesová Spolupracující : Zadavatel MD (D. Harok) ŘLP (M.Dočkal, J.Latiok) Letiště P (R.Janeček), VGHMÚř (T.Diblík)

4 • Vytvořen - „Metodický postupu pro hodnocení kvality geodat při zaměřování výškových objektů“ • Vytvořena struktura - databáze včetně metadatového profilu • Vytvořena nová databáze a aplikační nadstavba pro zabezpečení provozu databáze • Vytvořena technologie pro stanovení prostorové přesnosti topografických dat map v letecké mapě a pro údržbu výškových objektů

5

6 Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie  Výzkum aplikace ISO norem pro DB – hlavní úkol – ISO vytváří rámec a postupy – nemůže však stanovit konkrétní kritéria pro konkrétní DB  Nutná podrobná znalost dat z pohledu jejich tvorby, vedení a aktualizace včetně expertní garance  Práce byla velmi obtížná, zdlouhavá a bylo třeba nastudovat mnoho mezinárodních dokumentů (Ing. Zemek) Přehled vybraných norem řady ISO pro zajištění kvality databáze ◦ Principy a zásady kvality ISO 19113 (Quality principles) ◦ Postupy hodnocení kvality ISO 19114 (Quality evaluation procedures ◦ Metadata ISO 19115 Integrita dat výškových překážek – úplnost a správnost dat 6

7

8 8 332 Přiřazení identických bodů na mapě i na ortofotu (etalonu)

9 Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie  Mezi oběma zvolenými souřadnicovými systémy platí přibližně podobnostní transformace.   Je známa přesnost určení identických bodů. Ke každému bodu je známa jeho střední souřadnicová chyba vzhledem k oběma souřadnicovým systémům  Pro modelování lokálních prostorových deformací byla použíta metoda kolokace, která respektuje statistickou závislost deformačních odchylek od podobnostní transformace a umožňuje tuto závislost popsat pomocí kovarianční funkce 9

10

11 Vybrat objekty se provádí na základě SQL dotazu Přidat objekt - otevře okno objektu, v kterém se vkládají informace k výškovému objektu. Odebrat objekt odstraní z databáze všechny vybrané výškové objekty. Doplnění bodů dávkou (z databáze shodné struktury, obsahující jen nové objekty.) Správa databáze: 1. - editace pomocných tabulek (číselníky c*) 2. - vytipování duplicit na základě zadané podnínky 3. Výběr a tisk záznamových listů vybraných objektů včetně fotografií 4. Transformace souřadnic mezi zeměpisnými a rovinnými souřadnicemi, 5. A další funkce dle podmínek provozu

12

13 • Závazným dokumentem řešitelů byl předpis L15 dále ICAO v Doc 9881 (včetně rozdělení do tabulek na úrovni jednotlivých překážek). Pro takto rozšířený obsah struktury pořizovaných dat nejsou všechny informace (přímo) zjistitelné (parametry přesnosti,...). Jejich naplnění je třeba zajistit a doplnit v procesu údržby při terénních pracích a zaměřování výškových překážek. • Technologie je koncipována tak, aby obsahovala postupy pro získání všech informací pro definování výměnného formátu dat (AIXM), který vydal EUROCONTROL ve standardu ISO/CD 19136 a ve formátu GML (Geography Markup Language). • Výstupem dílčího úkolu je ověřená technologie

14 1. Je třeba realizovat a uvést do provozu novou databázi, naplnit daty z registru MO, vytvořit systém aktualizace formou výměnného formátu (byl již do této databáze zpracován ) a zajistit vývoj dle mezinárodních norem 2. Je třeba v rámci nového projektu vytvořit 1. verzi výměnného formátu pro tuto novou databázi s mezinárodními standardy AIXM včetně diskutovaného DTD (Document Type Definition) v jazyce GML a ověřit mezinárodně s některými zeměmi 3. Zřídit certifikovanou organizaci, která bude odpovědna za věrohodnost, aktuálnost, inegritu, distribuci a spolehlivost dat VP

15 Milan.Kocab@vugtk.cz VÚGTK


Stáhnout ppt "Ing. Milan KOCÁB, MBA VÚGTK. DC001 - Vytvořit proces hodnocení kvality geodat při zaměřování výškových objektů DC002 - Vyvinout metodu stanovení přesnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google