Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 II. WORKSHOP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 II. WORKSHOP."— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 II. WORKSHOP projektu POSTA 1. 11. 2012 9:00 - 15:00 hod. DFJP TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Zastoupení krajů ČR při EU (služební cesta zahraniční - Brussel) Zastoupení krajů ČR při EU (služební cesta zahraniční - Brussel) Ing. Bohuslav Dohnal výkonný ředitel Technologická platforma,,Interoperabilita železniční infrastruktury“

3 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Služební cesta zahraniční – Zastoupení krajů ČR při EU 17.7.2012 – Jednání se společností Bohemia Planners 18.7.2012 – Information Days 19.7.2012 – Informatin Days 20.7.2012 – Pracovní schůzka – BohemiaPlanners, Czech Trade, Czech Invest 22.7.2012 – Příprava na jednání s Ing. Schuttem, generálním sekretářem ETP (ERRAC) 23.7.2012 – Schůzka Bohemia Planners, Výsvětlení webových stránek 7.RP + dokumenty z Informačních dnů EK, Komsultace na ETP (ERRAC), Konsultace s manažerem projektu,,ERTMS“ Emanuelem Buseynem 24.7.2012 – Schůzka s Janem Němcem – dopravní atašé na,,Stálém zastoupení ČR při EU“, porada na Bohemia Planners 25.7.2012 – Pracovní porada s Ing. Schuttem (ERRAC), porada na Bohemia Planners 26.7.2012 – Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytvoření odborné a evropské sítě TP v oblasti VaV 27.7.2012 – Pracovní porada na Bohemia Planners

4 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners – PhDr. Vendula Raymová – seznámení s organizací a obsahem Informačních dnů EK – oblast Doprava a předání potřebných materiálů. Schůzka se zástupci organizace CZELO – Mgr. Vlková a Ing. Vosečková – projednání (informace) Evropského informačního systému OPEN AIR. 17.7.2012 17.7.2012 – Jednání se společností Bohemia Planners

5 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Zveřejněné sdělení a doporučení k otevřenému přístupu tisková zpráva v č.j. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format =HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format =HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en v aj. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format =HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format =HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en Memo (podkladový dokument) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/565&fo rmat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/565&fo rmat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 17.7.2012 17.7.2012 – Jednání se společností Bohemia Planners

6 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Sdělení EK (Communication) Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era- communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf Doporučení EK (Recommendation) on access to and preservation of scientific information http://ec.europa.eu/research/science- society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation- scientific-information_en.pdf 17.7.2012 17.7.2012 – Jednání se společností Bohemia Planners

7 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 další informace zde: http://ec.europa.eu/research/science- society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301&lang=1 Odkaz na český kontakt pro OpenAIRE: OpenAire CZ site: http://www.openaire.eu/cs/open-access/country- information/czech-republic-http://www.openaire.eu/cs/open-access/country- information/czech-republic- 17.7.2012 17.7.2012 – Jednání se společností Bohemia Planners

8 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 17.7.2012 Seznámení s odborným obsahem projektu 6.výzvy 7.RP, který se chce TP zúčastnit – přednesl Ing. Čech z TP. Informaci o projektu vytvoření regionu Sever – Jih, předala PhDr. Raymová. Dále projednala obsah a organizaci celého průběhu zahraniční služební cesty. 17.7.2012 – Jednání se společností Bohemia Planners

9 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Účast na Informačním dnu – Udržitelná pozemní doprava – 6.výzva 7.RP. průběh podle programu DG RTD 1.část – objasnění témat výzvy 2.část – seminář dotazů a odpovědí ve skupinách projektů č.1-2-3-4 3.část – burza aktivit – nabídka a poptávka uchazečů, členů konsorcií. Výstupy z jednání jsou zveřejněny na web stránkách www.transport-ncps.net/www.transport-ncps.net/ a na www.ec.europa.euwww.ec.europa.eu Výsledky a závěry: - předány kontakty TP některým uchazečům o projekty (viz nástěnka) - získán kontakt na Univerzitu v Malmo (Švédsko) 18.7.2012 18.7.2012 – Information Days 1/2

10 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 19.7.2012 Účast na 1. části Informačního dne – Letecká doprava vč. Aeronautiky průběh podle programu, výstupy z jednání jsou zveřejněny na web stránkách Informační schůzka s poradcem frakce Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu – Ing. Petr Duchoň -prohlídka prostor EP a informace o jeho činnosti -diskuse o koncepci Jednotné evropské železniční sítě a její prosazování -velmi zajímavá diskuze o strategických úvahách železničního spojení Západ – Východ, schůzky se zúčastnil za TP Ing. Čech (SŽDC) Výsledky a závěry: - projednání konceptu Závěrečné zprávy Ing. Čecha a T. Dohnala, vč. závěrů pro realizaci výstupů této aktivity. 19.7.2012 Information Days 2/2

11 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 19.7.2012 Prezentace přednášejících a program Informačních dnů: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Infodays2012 19.7.2012 Information Days 2/2

12 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners: - příprava a překlad obsahu schůzky s Ing.Schuttem, ERRAC - informace o novém programovacím období 2014-2020 Konzultace se zástupkyní organizace CZECH TRADE a CZECH INVEST v Belgii – pí. Jana Falathová - představení TP a její úlohy - možnosti CZECH TRADE jsou v informacích o seminářích k projektům zahraniční rozvojové spolupráce (www.sectorseminars.eu)www.sectorseminars.eu - možnost prezentace TP v Antwerpách v září 2012 - potřebují zaslat publikační materiály o TP v angličtině Výsledky a závěry: - vytvořit anglickou částs web stránek TP - aktualizovat prospekt TP 20.7.2012 20.7.2012 – Pracovní schůzka se společností Bohemia Planners

13 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Konzultace s Ing.Michalem Klímou, pracovníkem DG RTD EK - vedoucí semináře na ID – skupina č.1 - vysvětlil charakteristiku jednotlivých projektů  úroveň jedna nebo dva  celková dotace plus 50% spoluúčast  velké projekty (ERTMS a Infrastruktura) budou vyhodnoceny pouze v objemu jednoho projektu  hlukový projekt - zahrnout také tunely, metro a tramvaj objasnil pojetí programu Horizont 2020  zvýšení dotace o 60% pro dopravu  ročně 200mi.eur  zjednodušené financování  možnost čerpání 100% u všech projektů, z toho 20% NN  dva typy projektů: vědecké a demonstrační 20.7.2012

14 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Výsledky a závěry: - má zájem o naši Studii proveditelnosti (poslat emailem) - účastní se vědeckých konferencí TP s příslušným zaměřením na VaV Informační schůzka s VV ČR v Belgii – pan Ivo Šrámek - byla představena TP - naše činnost je pro něj velmi zajímavá – propojení podnikatelské sféry z VaV - potvrzena možná prezentace TP v září v Antverpách - v relevantních případech se můžeme obrátit se žádostí o spolupráci Výsledky a závěry: - prezentace TP v září Antverpy - umožní navázání kontaktů s universitami 20.7.2012

15 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners - informace o programu Erasmus - přehledný výklad o zásadách vytváření konsorcií projektů v 7.RP - zásady spoluúčasti – podle druhů činností v projektu (viz pomůcka TC AV ČR- složení ovlivňuje potřebná odbornost, ale i politická rovnováha – sleduje se rozvojová pomoc, silnější připravuje slabšího apod.) - výhledové doby se v projektech dávají do 10 let - vysvětlení web stránek 7.RP a přeposlány tyto dokumenty s Info dnů EK - seznam a obsah prezentací - seznam uchazečů o účast v projektech - formuláře pro hledání partnerů - metodika přípravy prezentace zájemce - k projektům se vydávají Manuály pro jejich přípravu a zpracování 23.7.2012 Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners 23.7.2012

16 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 - popsán vyhodnocovací proces projektů Výsledky a závěry: - možnost dotací MPSV na nově vytvořená pracovní místa - 18.9. 2012 – záměr – prezentace projektu Region Sever – Jih (obdržíme materiály na konferenci) - zaregistrovat se do webu 7.RP - využít stránky CER Konzultace na ERRAC (ETP) s Ing.Schuttem - byla projednána účast TP ve 4 tématech 7.RP, které jsou v zájmu UIC je možné přihlásit další členy TP do konsorcií – tito se, ale podílí na finanční spoluúčasti - Ing.Schutt zašle potřebné formuláře a komentář k jednotlivým projektům 23.7.2012

17 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 - projednán další rozvoj spolupráce TP s ERRAC - TP vstoupí do ERRAC jako řádný člen - ERRAC zprostředkuje pracovní kontakt s Universitou Dublin, Severní Irsko a universitami ve Švédsku - pracovní schůzka v Praze se uskuteční 23.8. - projekt ROADMAPS bude pokračovat v Horizontu 2020 Konzultace pokračovala s manažerem projektu ERTMS – Emmanuelem Busseynem - do 31.7.2012 bude upřesněn projekt - po té zašlou členům konsorcia informaci a nechají si potvrdit zájem těm pak zašlou záměr a informační materiály (TP obdrží kopii) 23.7.2012

18 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Výsledky a závěry: - zaslány info emaily o 6.výzvě 7.RP - zaslány formuláře - zaslány údaje o WPs ROADMAPS - odesláno rovněž Prof. Jírovi, Ing. Malinovi a Ing. Vašátkovi návrh plánu aktivit spolupráce na 2012-2014 - připravit obsah schůzky v Praze 23.7.2012

19 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Informační schůzky s Janem Němcem – dopravní atašé na Stálém zastoupení ČR při EU - byla představena TP - proběhlo seznámení s působností dopravního atašé, je možné konzultovat otázky spojené s plánováním investičních prostředků do Evropské železniční sítě - v dokumentaci 2014-2020 jsou v příloze mapy, které znamenají neměnnost daných tras - byl schválen 3. železniční balíček – sleduje otevření Evropské železniční sítě pro konkurenci Výsledky a závěry: - viz souvislosti ze spolupráce s MD ČR a SŽDC (Ing. Čech) - pracovní porada ve společnosti Bohemia EU Planners - překlady a příprava stanoviska k informacím ERRAC k zájmových projektům TP 6.výzvě 7.RP 24.7.2012 – Informační schůzky s Janem Němcem – dopravní attaché na Stálém zastoupení ČR při EU 24.7.2012

20 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 17.7.2012 28.7.2012 Pracovní schůzka na ERRAC s Ing.Schuttem - odsouhlasen obsah textu „Spolupráce s ETP“ a návrh plánu aktivit spolupráce do dokumentu Studie proveditelnosti TP Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners - projednání a zpracování Zprávy o průběhu a výsledcích zahraniční služební cesty 25.7.2012 25.7.2012 – Pracovní porada s Ing. Schuttem (ERRAC), porada na Bohemia Planners

21 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytváření odborných a evropské sítě TP v oblasti VaV: -řešitelská konsorcia projektů 6. Výzvy 7.Rámcového programu -kontakty se zástupci DG RaD a zastupitelství ČR v EU a v Belgii -ERRAC -Bohemia Planners -doporučení a prezentace TP v Přehledných Informačních dnů EK 18. – Výsledky a závěry: - dokument předložit do PV SR a záměry zpracovat do SP a IAP TP 26.7.2012 – Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytváření odborných a evropské sítě TP v oblasti VaV 17.7.2012 28.7.2012 26.7.2012

22 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Pracovní porada na EU Bohemia Planners -zpracování závěrečné zprávy (viz tento dokument) ze zahraniční cesty Výsledky a záměry: - výsledky realizovat podle návrhů této zprávy - dokument přiložit do projektu POSTA - výsledky prezentovat na workshopu UPa v listopadu 2012 27.7.2012 – Pracovní porada na EU Bohemia Planners 17.7.2012 28.7.2012 27.7.2012

23 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Děkuji Vám za pozornost! Ing. Bohuslav Dohnal výkonný ředitel Technologická platforma,,Interoperabilita železniční infrastruktury“


Stáhnout ppt "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 II. WORKSHOP."

Podobné prezentace


Reklamy Google