Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 II. WORKSHOP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 II. WORKSHOP."— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ II. WORKSHOP projektu POSTA : :00 hod. DFJP TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Zastoupení krajů ČR při EU (služební cesta zahraniční - Brussel) Zastoupení krajů ČR při EU (služební cesta zahraniční - Brussel) Ing. Bohuslav Dohnal výkonný ředitel Technologická platforma,,Interoperabilita železniční infrastruktury“

3 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Služební cesta zahraniční – Zastoupení krajů ČR při EU – Jednání se společností Bohemia Planners – Information Days – Informatin Days – Pracovní schůzka – BohemiaPlanners, Czech Trade, Czech Invest – Příprava na jednání s Ing. Schuttem, generálním sekretářem ETP (ERRAC) – Schůzka Bohemia Planners, Výsvětlení webových stránek 7.RP + dokumenty z Informačních dnů EK, Komsultace na ETP (ERRAC), Konsultace s manažerem projektu,,ERTMS“ Emanuelem Buseynem – Schůzka s Janem Němcem – dopravní atašé na,,Stálém zastoupení ČR při EU“, porada na Bohemia Planners – Pracovní porada s Ing. Schuttem (ERRAC), porada na Bohemia Planners – Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytvoření odborné a evropské sítě TP v oblasti VaV – Pracovní porada na Bohemia Planners

4 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners – PhDr. Vendula Raymová – seznámení s organizací a obsahem Informačních dnů EK – oblast Doprava a předání potřebných materiálů. Schůzka se zástupci organizace CZELO – Mgr. Vlková a Ing. Vosečková – projednání (informace) Evropského informačního systému OPEN AIR – Jednání se společností Bohemia Planners

5 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Zveřejněné sdělení a doporučení k otevřenému přístupu tisková zpráva v č.j. =HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en =HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en v aj. =HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en =HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en Memo (podkladový dokument) rmat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en rmat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en – Jednání se společností Bohemia Planners

6 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Sdělení EK (Communication) Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf Doporučení EK (Recommendation) on access to and preservation of scientific information society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation- scientific-information_en.pdf – Jednání se společností Bohemia Planners

7 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY další informace zde: society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301&lang=1 Odkaz na český kontakt pro OpenAIRE: OpenAire CZ site: information/czech-republic-http://www.openaire.eu/cs/open-access/country- information/czech-republic – Jednání se společností Bohemia Planners

8 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Seznámení s odborným obsahem projektu 6.výzvy 7.RP, který se chce TP zúčastnit – přednesl Ing. Čech z TP. Informaci o projektu vytvoření regionu Sever – Jih, předala PhDr. Raymová. Dále projednala obsah a organizaci celého průběhu zahraniční služební cesty – Jednání se společností Bohemia Planners

9 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Účast na Informačním dnu – Udržitelná pozemní doprava – 6.výzva 7.RP. průběh podle programu DG RTD 1.část – objasnění témat výzvy 2.část – seminář dotazů a odpovědí ve skupinách projektů č část – burza aktivit – nabídka a poptávka uchazečů, členů konsorcií. Výstupy z jednání jsou zveřejněny na web stránkách a na Výsledky a závěry: - předány kontakty TP některým uchazečům o projekty (viz nástěnka) - získán kontakt na Univerzitu v Malmo (Švédsko) – Information Days 1/2

10 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Účast na 1. části Informačního dne – Letecká doprava vč. Aeronautiky průběh podle programu, výstupy z jednání jsou zveřejněny na web stránkách Informační schůzka s poradcem frakce Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu – Ing. Petr Duchoň -prohlídka prostor EP a informace o jeho činnosti -diskuse o koncepci Jednotné evropské železniční sítě a její prosazování -velmi zajímavá diskuze o strategických úvahách železničního spojení Západ – Východ, schůzky se zúčastnil za TP Ing. Čech (SŽDC) Výsledky a závěry: - projednání konceptu Závěrečné zprávy Ing. Čecha a T. Dohnala, vč. závěrů pro realizaci výstupů této aktivity Information Days 2/2

11 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Prezentace přednášejících a program Informačních dnů: Information Days 2/2

12 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners: - příprava a překlad obsahu schůzky s Ing.Schuttem, ERRAC - informace o novém programovacím období Konzultace se zástupkyní organizace CZECH TRADE a CZECH INVEST v Belgii – pí. Jana Falathová - představení TP a její úlohy - možnosti CZECH TRADE jsou v informacích o seminářích k projektům zahraniční rozvojové spolupráce (www.sectorseminars.eu)www.sectorseminars.eu - možnost prezentace TP v Antwerpách v září potřebují zaslat publikační materiály o TP v angličtině Výsledky a závěry: - vytvořit anglickou částs web stránek TP - aktualizovat prospekt TP – Pracovní schůzka se společností Bohemia Planners

13 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Konzultace s Ing.Michalem Klímou, pracovníkem DG RTD EK - vedoucí semináře na ID – skupina č.1 - vysvětlil charakteristiku jednotlivých projektů  úroveň jedna nebo dva  celková dotace plus 50% spoluúčast  velké projekty (ERTMS a Infrastruktura) budou vyhodnoceny pouze v objemu jednoho projektu  hlukový projekt - zahrnout také tunely, metro a tramvaj objasnil pojetí programu Horizont 2020  zvýšení dotace o 60% pro dopravu  ročně 200mi.eur  zjednodušené financování  možnost čerpání 100% u všech projektů, z toho 20% NN  dva typy projektů: vědecké a demonstrační

14 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výsledky a závěry: - má zájem o naši Studii proveditelnosti (poslat em) - účastní se vědeckých konferencí TP s příslušným zaměřením na VaV Informační schůzka s VV ČR v Belgii – pan Ivo Šrámek - byla představena TP - naše činnost je pro něj velmi zajímavá – propojení podnikatelské sféry z VaV - potvrzena možná prezentace TP v září v Antverpách - v relevantních případech se můžeme obrátit se žádostí o spolupráci Výsledky a závěry: - prezentace TP v září Antverpy - umožní navázání kontaktů s universitami

15 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners - informace o programu Erasmus - přehledný výklad o zásadách vytváření konsorcií projektů v 7.RP - zásady spoluúčasti – podle druhů činností v projektu (viz pomůcka TC AV ČR- složení ovlivňuje potřebná odbornost, ale i politická rovnováha – sleduje se rozvojová pomoc, silnější připravuje slabšího apod.) - výhledové doby se v projektech dávají do 10 let - vysvětlení web stránek 7.RP a přeposlány tyto dokumenty s Info dnů EK - seznam a obsah prezentací - seznam uchazečů o účast v projektech - formuláře pro hledání partnerů - metodika přípravy prezentace zájemce - k projektům se vydávají Manuály pro jejich přípravu a zpracování Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners

16 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY popsán vyhodnocovací proces projektů Výsledky a závěry: - možnost dotací MPSV na nově vytvořená pracovní místa – záměr – prezentace projektu Region Sever – Jih (obdržíme materiály na konferenci) - zaregistrovat se do webu 7.RP - využít stránky CER Konzultace na ERRAC (ETP) s Ing.Schuttem - byla projednána účast TP ve 4 tématech 7.RP, které jsou v zájmu UIC je možné přihlásit další členy TP do konsorcií – tito se, ale podílí na finanční spoluúčasti - Ing.Schutt zašle potřebné formuláře a komentář k jednotlivým projektům

17 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY projednán další rozvoj spolupráce TP s ERRAC - TP vstoupí do ERRAC jako řádný člen - ERRAC zprostředkuje pracovní kontakt s Universitou Dublin, Severní Irsko a universitami ve Švédsku - pracovní schůzka v Praze se uskuteční projekt ROADMAPS bude pokračovat v Horizontu 2020 Konzultace pokračovala s manažerem projektu ERTMS – Emmanuelem Busseynem - do bude upřesněn projekt - po té zašlou členům konsorcia informaci a nechají si potvrdit zájem těm pak zašlou záměr a informační materiály (TP obdrží kopii)

18 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výsledky a závěry: - zaslány info y o 6.výzvě 7.RP - zaslány formuláře - zaslány údaje o WPs ROADMAPS - odesláno rovněž Prof. Jírovi, Ing. Malinovi a Ing. Vašátkovi návrh plánu aktivit spolupráce na připravit obsah schůzky v Praze

19 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Informační schůzky s Janem Němcem – dopravní atašé na Stálém zastoupení ČR při EU - byla představena TP - proběhlo seznámení s působností dopravního atašé, je možné konzultovat otázky spojené s plánováním investičních prostředků do Evropské železniční sítě - v dokumentaci jsou v příloze mapy, které znamenají neměnnost daných tras - byl schválen 3. železniční balíček – sleduje otevření Evropské železniční sítě pro konkurenci Výsledky a závěry: - viz souvislosti ze spolupráce s MD ČR a SŽDC (Ing. Čech) - pracovní porada ve společnosti Bohemia EU Planners - překlady a příprava stanoviska k informacím ERRAC k zájmových projektům TP 6.výzvě 7.RP – Informační schůzky s Janem Němcem – dopravní attaché na Stálém zastoupení ČR při EU

20 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní schůzka na ERRAC s Ing.Schuttem - odsouhlasen obsah textu „Spolupráce s ETP“ a návrh plánu aktivit spolupráce do dokumentu Studie proveditelnosti TP Pracovní schůzka ve společnosti Bohemia EU Planners - projednání a zpracování Zprávy o průběhu a výsledcích zahraniční služební cesty – Pracovní porada s Ing. Schuttem (ERRAC), porada na Bohemia Planners

21 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytváření odborných a evropské sítě TP v oblasti VaV: -řešitelská konsorcia projektů 6. Výzvy 7.Rámcového programu -kontakty se zástupci DG RaD a zastupitelství ČR v EU a v Belgii -ERRAC -Bohemia Planners -doporučení a prezentace TP v Přehledných Informačních dnů EK 18. – Výsledky a závěry: - dokument předložit do PV SR a záměry zpracovat do SP a IAP TP – Zpracování konceptu realizačních záměrů z jednotlivých aktivit k dalšímu vytváření odborných a evropské sítě TP v oblasti VaV

22 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Pracovní porada na EU Bohemia Planners -zpracování závěrečné zprávy (viz tento dokument) ze zahraniční cesty Výsledky a záměry: - výsledky realizovat podle návrhů této zprávy - dokument přiložit do projektu POSTA - výsledky prezentovat na workshopu UPa v listopadu – Pracovní porada na EU Bohemia Planners

23 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Děkuji Vám za pozornost! Ing. Bohuslav Dohnal výkonný ředitel Technologická platforma,,Interoperabilita železniční infrastruktury“


Stáhnout ppt "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.01.07 II. WORKSHOP."

Podobné prezentace


Reklamy Google