Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální věcné prostředky PO – záchranné PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální věcné prostředky PO – záchranné PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU."— Transkript prezentace:

1 Speciální věcné prostředky PO – záchranné PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU

2 Umožňují:  Výstup a sestup po laně, případně pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou  Pracovní polohování  Zamezit pád z výšky  Zachycení pádu z výšky  Vytváření kotevních bodů  Záchranu a evakuaci osob, zvířat a majetku z výšky a volné hloubky  … a jiné činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou

3 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU Dělíme na:  Lana  Pásy a postroje  Ostatní textilní materiál  Karabiny a spojky  Ostatní kovový materiál  Speciální prostředky pro vytahování a spouštění  Ostatní materiál

4 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU Lana:  Nízko průtažné lano s opláštěným jádrem - lano složené z jádra a opletu, které lze použít pro práci v lanovém přístupu, pracovní polohování a zadržení, pro speleologii a záchranu. Je charakteristické malou průtažností při zatížení  Horolezecké dynamické lano – lano složené z jádra a opletu, které je schopno zachytit pád osoby při vzniku malé rázové síly. Je charakteristické velkou průtažností při zatížení. V jednotkách PO se používají dynamická lana jednoduchá.

5 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Pásy a postroje –sedací postroj, –zachycovací postroj –polohovací pás –záchranný postroj –záchranná smyčka

6 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU Polohovací pás – je společným ochranným prostředkem každého hasiče. Nedílnou součástí polohovacího pásu je karabina se zámkem, pojistkou zámku a peností minimálně 22 kN v podélném směru. Doporučuje se karabina ocelová typu HMS.

7 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU Polohovací pás Polohovací pás se skládá z pásu, obepínajícího tělo a poskytující oporu těla, upínacím prvkem (např. spona), umožňujícím nastavení na obvod těla hasiče, minimálně jedním připojovacím prvkem pro připojení zatížení nesoucích součástí (např. oko) a polohovacím prostředkem, který je trvale připevněným k polohovacímu pásu, nebo může být oddělitelný.

8 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU Polohovací pás – před zařazením věcného prostředku do užívání v jednotce musí být dle návodu výrobce s tímto věcným prostředkem seznámeni všichni hasiči, kteří jej můžou u zásahu nebo při výcviku využívat (nutný zápis v kartě). Polohovací pás – musí být každý rok překontrolován osobou odborně způsobilou !!! Doporučení: nakupovat stejný druh, jako používá HZS JmK – pomoc s kontrolou !

9 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Do ostatní textilního materiálu patří: - smyčka - popruh - popruh - pomocná šňůra - pomocná šňůra - tlumič pádu - tlumič pádu - provazový žebřík - provazový žebřík - popruhový žebřík - popruhový žebřík - chránička na lano - chránička na lano

10 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Karabiny a spojky

11 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Ostatní kovový materiál - slaňovací prostředek, lanová svěra (blokant), jisticí prostředek, kladka, spojovací prostředek, SKY hook, FIFI háček, zachycovač pádu, prostředky pro technické lezení …

12 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Specielní prostředky pro vytahování a spouštění - zařízení pro vytahování a spouštění, motorový naviják, lanový naviják, trojnožky a ramena, záchranná nosítka, transportní sedačka, závěsný oblouk,

13 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Ostatní materiál - přiléhavý oděv bez volných součástí, přilba pro lezeckou činnost, stupačky na stromy, stoupací železa, cepín, obuv pro pohyb v exponovaných terénech, ochranné brýle, ochrana sluchu, rukavice pro lezeckou činnost, nůž nebo obdobné zařízení, čelová svítilna, prostředky pro přestřelení neschůdných částí (praky, samo-stříly, pušky), transportní vak, dálkoměr.

14 Provádění uživatelské kontroly PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Cílem uživatelské kontroly je zjištění stanoveným pracovním postupem, že stav prostředků TS zamezuje vzniku nebezpečných situací nebo nestandardních stavů a že prostředky jsou plně funkční k jejich použití.  Uživatelskou kontrolu provádí hasič (uživatel) samostatně nebo hasič s příslušnou specializací, který byl pro tuto činnost prokazatelně proškolen (dále jen „pověřená osoba“), např. pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou nebo pro práce pod vodní hladinou, který může být současně pověřen péčí o tyto vyčleněné prostředky TS.

15 Provádění uživatelské kontroly PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Uživatelská kontrola prostředků TS se provádí v následujících lhůtách: –před uvedením do užívání, –bezprostředně před jejich použitím, –po použití při zásahu nebo výcviku, –v periodických intervalech, –dle pokynů výrobce.

16 Provádění uživatelské kontroly PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Uživatelská kontrola prostředků TS se provádí dle pokynů výrobce nebo návodu k použití, nebo dle českých technických norem. Není-li těmito pokyny stanoveno jinak, postupuje se podle stanovených postupů uvedených v tomto řádu. Bezprostředně před použitím je u prostředků TS nutno zkontrolovat: a) celistvost a úplnost prostředku, včetně jeho příslušenství, a) celistvost a úplnost prostředku, včetně jeho příslušenství, b) funkčnost základních i pomocných součástí prostředku, b) funkčnost základních i pomocných součástí prostředku, c) předepsané tlakové, podtlakové, přetlakové a obdobné parametry, c) předepsané tlakové, podtlakové, přetlakové a obdobné parametry, d) těsnost, dotažení spojů, d) těsnost, dotažení spojů, e) stav základního materiálu, zejména pryžových a plastových součástí, e) stav základního materiálu, zejména pryžových a plastových součástí, švů, tvarovou stálost apod. švů, tvarovou stálost apod.

17 Provádění uživatelské kontroly PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Uživatelská kontrola prostředků TS, která se provádí bezprostředně před jejich použitím, může být u vybraných prostředků TS nahrazena kontrolou po použití. Přitom musí být splněna podmínka, že bude zajištěno rychlé, bezpečné a funkční použití prostředků TS, přičemž je nutné vyloučit vlivy, které mohly působit na prostředky TS po provedení uživatelské kontroly po jejich použití. Jedná se např. o záruku, že s prostředky TS nebylo manipulováno při dodržení podmínek jejich uložení, vliv lhůty na jejich uložení před použitím, transport ve vozidle apod. Tyto záruky lze řešit např. zapečetěním transportního obalu.

18 Provádění uživatelské kontroly PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Kontrola lan –vizuální kontrola opletu - kontrola celé délky opletu (rozvázání uzlů, známky prořezu, oděru, spálení opletu, skvrny od chemikálií), –kontrola stavu jádra - hmatová kontrola celé délky lana (zúžené části lana, ohebnost lana – odhalení ztvrdlých nebo změklých částí lana – lano musí po celé délce vykazovat stejnou ohebnost).  V případě zjištění některé ze závad nelze lano použít pro práci a činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou.

19 Provádění uživatelské kontroly PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Pásy a postroje a) vizuální kontrola bezpečnostních prvků postroje - kontrola kompletnosti postroje, - kontrola kompletnosti postroje, - kontrola pevnostních švů (známky prořezu, spálení, - kontrola pevnostních švů (známky prořezu, spálení, opotřebení, skvrny od chemikálií, vytažení nití, jiné opotřebení, skvrny od chemikálií, vytažení nití, jiné poškození), poškození), - kontrola přezek (hlubší rýhy, deformace, opotřebení, koroze), - kontrola přezek (hlubší rýhy, deformace, opotřebení, koroze), - kontrola kovových připojovacích prvků ( - kontrola kovových připojovacích prvků ( - kontrola karabin - kontrola karabin - kontrola připojovacího prostředku (pokud je součástí postroje, - kontrola připojovacího prostředku (pokud je součástí postroje, postupujeme dle kontroly textilních smyček, případně lan), postupujeme dle kontroly textilních smyček, případně lan), c) funkční kontrola - kontrola správného protažení popruhů přezkami, - kontrola správného protažení popruhů přezkami, - kontrola nastavitelnosti délky popruhů. - kontrola nastavitelnosti délky popruhů.

20 Provádění uživatelské kontroly PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU  Karabiny a spojky a) vizuální kontrola - kontrola těla karabiny, zámku karabiny, západky, nýtu a pojistky karabiny (hlubší rýhy, deformace, opotřebení – úbytek a změny materiálu vlivem koroze a jiné chemické reakce), - kontrola těla karabiny, zámku karabiny, západky, nýtu a pojistky karabiny (hlubší rýhy, deformace, opotřebení – úbytek a změny materiálu vlivem koroze a jiné chemické reakce), b) funkční kontrola - kontrola funkce západky karabiny (otevření, zavření karabiny, kontrola samočinného těsného dovření karabiny, správné dolehnutí západky do zámku), - kontrola funkce západky karabiny (otevření, zavření karabiny, kontrola samočinného těsného dovření karabiny, správné dolehnutí západky do zámku), - kontrola funkce pojistky západky (otevření, zavření, kontrola zabránění otevření západky při zavřené pojistce, kontrola samočinného zavírání automatické pojistky). - kontrola funkce pojistky západky (otevření, zavření, kontrola zabránění otevření západky při zavřené pojistce, kontrola samočinného zavírání automatické pojistky).

21 Provádění uživatelské kontroly PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU Více o správnosti provedení kontroly u jednotlivých prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou najdete v řádu technické služby nebo v návodu výrobce. Více o správnosti provedení kontroly u jednotlivých prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou najdete v řádu technické služby nebo v návodu výrobce.

22 PŘEHLED A OBSAH DOKUMENTACE O PROVOZU, REVIZÍCH PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU Dokumentaci vedou technici u všech prostředků VVH. Pověřené osoby provádějí kontroly prostředků VVH a jejich závěry zaznamenává technik do evidenčních listů.

23 PŘEHLED A OBSAH DOKUMENTACE O PROVOZU, REVIZÍCH PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU Evidenční list obsahuje minimálně:  název a typ prostředku VVH,  evidenční číslo,  výrobní číslo nebo číslo série,  datum výroby,  datum dodání k jednotce požární ochrany,  datum uvedení do provozu,  popis prostředku VVH – např. délka lan,  výsledky kontrol - před zařazením do užívání, - po mimořádné události, - periodických a - dle požadavků výrobce s uvedením data a podpisu pověřené osoby, která kontrolu prováděla,  činnosti vykonávané s prostředkem VVH při kontrole před uvedením do užívání,  záznam o předání prostředků VVH k osobnímu používání uživateli,  záznam o vyřazení prostředku VVH z používání. Při elektronickém vedení evidenčních listů nahrazuje podpis prokazatelné stanovení identifikace osob provádějících kontrolu.

24 PŘEHLED VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ TS, O KTERÝCH SE VEDE ZÁZNAM O PROVOZU, REVIZI A PROVOZNÍCH KONTROLÁCH Prostředky TSZáznam o provozu RevizeProvozní kontrol a Základní věcné prostředky PO - Přenosné žebříky pro hasiče OXOX XO X XO O Účelové věcné prostředky POXO Speciální věcné prostředky PO – záchranné - Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou - Záchranné a evakuační prostředky XXXXXX XO X Speciální věcné prostředky PO – zásahové -Pneumatické vyprošťovací zařízení -Prostředky pro práci na vodní hladině -Potápěčské oděvy -Výstroj a výzbroj potápěče XO X XO X O XO O X XO O XO X Zásahové osobní ochranné prostředkyXOXO Zásahové společné ochranné prostředkyXOXO X - provádí se O - neprovádí se XO - dle typu.


Stáhnout ppt "Speciální věcné prostředky PO – záchranné PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE NA NAD VOLNOU HLOUBKOU."

Podobné prezentace


Reklamy Google