Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ABIOTIČTÍ ČINITELÉ - SNÍH Ochrana lesů a přírodního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ABIOTIČTÍ ČINITELÉ - SNÍH Ochrana lesů a přírodního prostředí."— Transkript prezentace:

1 ABIOTIČTÍ ČINITELÉ - SNÍH Ochrana lesů a přírodního prostředí

2 SNÍH • padá při poklesu teploty pod +10 °C nejčastěji kolem 0 °C • čím nižší teplota, tím menší vločky • suchý – 200 kg/m3, nenamrzá, propadá i hustými korunami • mokrý – 300 – 800 kg/m3, nejškodlivější, škody se zvětšují při spojení s mrazem a větrem (synergismus) při vrstvě 30 –40 cm, 75 cm – katastrofa • rychlé tání – povodně (nejvíce dotykem teplého vzduchu 60%, déšť ovlivní minimálně)

3 vysoká vrstva sněhu, vánice, návěje, závěje – mimo škody ztěžují práce v lese

4 Krušné hory a Dvorčák

5 Škody přímé:  jako u škod větrem olámání korun vrškové zlomy, ohnutí, vývraty (jednotlivě, skupinovitě, rozsáhlé polomy)  poškození kultur -plazivý sníh ohýbá stromky do tvaru S, stříhání vršků • 2 vrstvy sněhu, horní se po zmrzlé vrstvě posune

6 Škody nepřímé – znehodnocení porostů bajonetový, lyrovitý růst – rozvrácení porostů (řediny), ztráty na přírůstu – zabuřenění – dřevokazné houby – přemnožení hmyzu – nebezpečí požárů

7 • zpožděné zpracování ( vrstva sněhu) • vyšší náklady • nižší zpeněžení • holiny -produktivní, neproduktivní… Škody ekonomické

8 Ochrana lesa a přírodního prostředí • Příznivý účinek sněhu: • dobré izolační vlastnosti • ( 20 cm sněhu - při –5 °C nepromrzne půda) • chrání kořeny před promrznutím a tím před přetrháním • semenáčky a sazenice před vymrzáním, „vytahováním“. •

9 Činitelé ovlivňující škody I. : - dřevina • druh – jehličnaté – více poškození (SM, JD,DGL,VJ,BO,MD) – listnaté- BŘ, OL, OS, TP; DB, BK- v mládí, má-li listí v zimě (mladé přehoustlé porosty se ohýbají) • stáří – 20 až 60 let • původ- vhodný ekotyp (horský smrk, náhorní BO) • tvar a délka koruny (pravidelná, hluboká, úzká) • postavení stromu v porostu – štíhlostní koeficient -

10 poškození zvěří - loupání - hniloby

11 Činitelé ovlivňující škody II. – vlastnosti porostů skladba - příměs odolných listnáčů, přehoustlé porosty z náletu, porosty na „Z“-kořenové hniloby, výchova, zakmenění, zápoj, spádné kmeny, hluboko sahající symetrické zelené koruny, optimální zakmenění 9 – stanoviště • nadmořská výška ( 300 – 900 m n. m.) • hospodářský soubor, SLT – živná stanoviště, bohatá – rychlý růst, podmáčená – nejohroženější • expozice, svah – nemají takový vliv, jenom v kombinaci s větrem

12 IČinitelé ovlivňující škody III. – roční dob a říjen- listnáče mají ještě listy, listopad prosinec- nejčastěji, mokrý sníh s mrazíkem, vánoční oblevy – lesnická činnost- odření, poranění, okus - hniloby

13 Ochranná opatření I. podobné zásady jako proti větru • zakládání a obnova porostů: – les blízký přírodě, – přirozená obnova (dřeviny přizpůsobené dané lokalitě) – geneticky vhodný sadební materiál – kvalitní sadební materiál – min. hektarové počty dle vyhlášky (řídký spon), u náletu radikální proředění – zpevňovací prvky (žebra, pásy) – ochrana zpevňujících dřevin (ve SM –BK,MD; v BO – BK, LP, DB)

14 Ochranná opatření II výchova porostů : – prořezávky • intenzivní a zavčas (snížení počtu, podpora stability) • radikální snížení počtu jedinců z přirozené obnovy • podpora zpevňujících dřevin • likvidace břízy (náchylná na ohnutí) • zpevnění návětrných okrajů/doplnění MZD, keře, proředění/

15 Ochranná opatření proti škodám sněhem III – probírky • 1. probírka intenzivní (podle stavu porostu) po intenzivních prořezávkách, pak delší interval (10-15 let) • podpora MZD • likvidace břízy (náchylná na ohnutí), ošlehává SM • likvidace obrostlíků • odstranění ohnutých • zpevnění okrajů • ve starších porostech podpora 300-500 cílových jedinců – kladný výběr opožděná probírka –slabý zásah, častý interval

16 Ochrana lesa a přírodního prostředí • ostatní opatření: – zabránit poškození při těžbě a přibližování - krátké sortimenty, těžba v zimním období, rozčlenění a zpřístupnění porostů – Zabránit(omezit) škodám zvěří -normované stavy, správné přikrmování, přezimovací obůrky

17 Ochrana lesa a přírodního prostředí Škody lavinami: Krkonoše, Jeseníky, Beskydy • vznik lavin: – navátý sypký sníh z rovných holých ploch ukládaný v závětří • vzniká několik vrstev oddělených firnem, slunce, chemické pochody-pohyb • v zimě nebo předjaří uvolněním mokrého sněhu na rovném, hladkém, nezalesněném povrchu

18 Ochrana lesa a přírodního prostředí Škody lavinami: – prolámání ulic v porostech až do protisvahu- podkova – poškození okrajových stromů – korní spála, kůrovci – poškození půdy až na podloží – obtížné zpracování a zalesnění – na zařízeních, lidských životech

19 Ochrana lesa a přírodního prostředí Ochranná opatření: • -stavebně technická - kde nelze zalesnit- ploty, kůly, zábrany, zídky, můstky • -biotechnická –zalesnění na horní hranici lesa a v drahách lavin na základě typologického průzkumu (SM, MD, BK, KL, JŘ, BO, kosodřevina, BŘ, Jíva) a projektu výsadba ve skupinkách- lavina obtéká a ztrácí rychlost řady po vrstevnici –šachovnice -výsadba kleče

20 Ochrana lesa a přírodního prostředí Otázky k opakování 1.Charakterizujte sníh. 2.Jmenujte přímé škody sněhem. 3.Jmenujte nepřímé škody sněhem. 4.Jmenujte ekonomické škody sněhem. 5.Může mít sníh pozitivní účinky? 6.Jmenujte činitele ovlivňující škody sněhem. 7.Charakterizujte škody sněhem. 8.Jaká znáte opatření proti škodám sněhem. 9.Jak vznikají laviny ? 10. Jaké vznikají škody? 11. Jaká opatření proti škodám lavinami znáte?

21 Obrázky jsou dílem autorky


Stáhnout ppt "ABIOTIČTÍ ČINITELÉ - SNÍH Ochrana lesů a přírodního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google