Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace SSHR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace SSHR."— Transkript prezentace:

1

2 Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace SSHR

3 VÝCHODISKA Usnesení vlády, stávající metodika a právní normy  Usnesení vlády ze dne ze dne 7.4.2003 č. 345 o Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a o Systému koordinace využití dostupných věcných zdrojů potřebných k řešení krizové situace - Usnesení vlády č. 345 ze 7.4.2003 Usnesení vlády č. 345 ze 7.4.2003  Stávající metodika - Odkaz Odkaz  Statut Ústředního krizového štábu (usnesení vlády č. 1500 ze dne 24. listopadu 2008)  Jednací řád Ústředního krizového štábu (usnesení BRS č. 12 ze dne 27. dubna 2009) Usneseni č.12 k JŘ ÚKŠ Usneseni č.12 JŘ ÚKŠ – priloha Usneseni č.12 k JŘ ÚKŠ Usneseni č.12 JŘ ÚKŠ – priloha VÝCHODISKA

4  Organizační řád odborné pracovní skupiny ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (usnesení BRS č. 13 ze dne 27. dubna 2009) Usneseni BRS č.13 k OŘ OPS ÚKŠ Usneseni BRS č.13 k OŘ OPS ÚKŠ Příloha usnesení BRS č. 13 OŘ OPS  Novelizace zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon  probíhající legislativní proces k novelizaci zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy  Vytvoření základního nástroje informační podpory procesu vyžadování věcných zdrojů IS Krizkom a jeho začlenění do systému informační podpory komunikace mezi orgány krizového řízení VÝCHODISKA

5 CÍL Cílem úpravy Metodiky bylo:  Přizpůsobit Metodiku platným právním normám a současné praxi (reakce na novelizaci zákona č. 240/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., vyhlášky č. 498/2000 Sb., nařízení vlády č. 462/2000 Sb., přijetí nového Statutu a jednacího řádu ÚKŠ, a Organizačního řádu OPS ÚKŠ)  Stanovení IS Krizkom jako základního nástroje pro uplatňování a řešení požadavků na věcné zdroje za krizové situace  Zohlednění zkušenosti řešení krizových situací CÍL

6 VÝCHODISKA Úpravy Metodiky řeší:  Uplatňování požadavků na všechny věcné zdroje jednotným postupem s použitím stanoveného formuláře v rámci IS Krizkom, tzn. že formulář požadavku je pro všechny orgány shodný  Zrušení výjimky pro dosavadní způsob vyžadování mostní konstrukce (resp. náhradní přemostění) a na vyžadování ZHP  Popsání mechanismu řešení požadavků na věcné zdroje z úrovně ÚSÚ prostřednictvím nezbytných dodávek nebo SHR OBSAH ÚPRAV

7 VÝCHODISKA  Postup při vyžadování věcných zdrojů s použitím IS Krizkom za situace situace, kdy vláda rozhodne o zapojení vybraných věcně příslušných ÚSÚ do pomoci při řešení stavu nebezpečí na úrovni krajů, ale není aktivován ÚKŠ (resp. není vyhlášen nouzový stav)  Do systému vyžadování věcných zdrojů a jejich řešení jsou zahrnuti i ochraňovatelé SHR, kteří na základě obdrženého rozhodnutí SSHR k vyskladnění věcných zdrojů provedou příslušná opatření k jejich předání žadateli OBSAH ÚPRAV

8 VÝCHODISKA  Nově se stanovuje rozsah informací, které žadatel musí uvést, při žádosti o poskytnutí věcného zdroje, tak, aby vyšší články krizového řízení měly potřebné informace pro své rozhodování. Obsah a struktura požadavku jsou uvedeny ve formuláři, který je generován IS Krizkom.  Mění se postavení jiných správních úřadů v souladu s novelou krizového zákona. OBSAH ÚPRAV

9 Metodika se zabývá činností:  pro území kraje - bez zapojení ÚKŠ nebo ÚSÚ  pro území jednoho kraje nebo více krajů - se zapojením určených ÚSÚ, bez aktivace ÚKŠ /pokud rozhodne vláda o podpoře pro úroveň krajů/  pro území celé ČR nebo její části – při aktivaci ÚKŠ a dotčených KŠ všech úrovní ÚSÚ, JSÚ, krajů, ORP

10

11

12

13 Příloha č. 4 Požadavek na věcné zdroje (vzor s příkladem vyplnění) Požadavek je uplatňován u orgánu KŘ: KŠ Středočeského kraje Krizový stav:Krajská krize se zapojením určených ÚSÚ Označení požadavku:CZ020 – 2115/27062011/1a51c/1* 1) Čas uplatnění požadavku (den, hodina): 27. 6. 2011, 08:00 Dodání požadováno do (den, hodina): 27. 6. 2011, 20:00Místo dodání:Vrátno, okres Mladá Boleslav Žadatel: ÚřadVyřizujee-mailFaxMobilní telefonPevná linka MM Mladá Boleslav Ing. Jan Černýjcerny@mbol.cz+4200326999001+420721000222 +42032699900 2 Dodávka pro (vyplnit jen pokud je odlišné od žadatele): ÚřadVyřizujee-mailFaxMobilní telefonPevná linka OÚ VrátnoJosef Dvořáčekjdvoracek@vratno.cz+4200326999005+420721000225 +42032699900 5 Požadováno: Kód CND Název VZ (podle CND) MnožstvíMJÚčel dodávkyUpřesnění specifikace dodávky 19.11.2 Kontejner speciální na pitnou vodu 2 m 3 2ksNouzové zásobování pitnou vodou. Dodat 1 kus k horní a 1 kus k dolní autobusové zastávce. Jméno a podpis odpovědného pracovníka * 1) Poznámka k vyplnění rubriky „Označení požadavku“: •při ID krize z IS Krizkom:označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/kkkkk/poř.čís. požadavku, •při ID krize stanovené orgánem KŘ: označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/havarie15102011/poř.čís. požadavku •pokud ID krize nebylo stanoveno: označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/X/poř.čís. požadavku

14 Metodika – harmonogram Metodika VVZ - schválená vládou Průběh schvalovacího procesu  Návrh schválený v rámci Správy do 30.6. 2011  Projednání s vybranými ÚSÚ a KÚ do 31.8. 2011  Zapracování připomínek ÚSÚ a KÚ do 30.9. 2011  BRS - usnesení z 2.12.2011 č. 38 Usnesení BRS č.38Usnesení BRS č.38  Vláda ČR - metodika schválena usnesením z 4.1.2012 č. 14 Usnesení č. 14 z 4. 1. 2012

15 Nezastupitelnou úlohu v systému krizového řízení s důrazem na vyžadování věcných zdrojů za krizové situace sehrává: Odborná pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (dále jen „OPS“) která je stálou pracovní skupinou ÚKŠ. Její organizaci práce a působnost stanovuje „Organizační řád OPS“. Jde o závazný dokument, který byl schválen BRS dne 27. dubna 2009, usnesením č. 13 Usneseni BRS č.13 k OŘ OPS ÚKŠ Příloha usnesení BRS č. 13 OŘ OPS Místo a úloha OPS ÚKŠ v systému krizového řízení

16 Aktivace OPS: • Aktivace OPS se provádí vždy při aktivaci ÚKŠ • Pokud není ÚKŠ aktivován, není aktivována ani OPS! • OPS zahajuje nebo ukončuje svojí činnost na základě pokynu předsedajícího ÚKŠ nebo usnesení ÚKŠ. Organizační řád OPS

17 Aktivace OPS: • Vedoucí stanoví termín pro zahájení činnosti OPS. Lhůta pro zahájení činnosti je zpravidla 12 hodin od pokynu předsedajícího ÚKŠ. • Ukončení činnosti dle rozhodnutí předsedajícího ÚKŠ. Organizační řád OPS

18 Složení OPS: • OPS má 13 členů a sekretariát • Vedoucím OPS je zaměstnanec Správy • Dalšími členy OPS jsou stálí zástupci (MO, MV, MD, MZV, MPO, MZe, MZ, MŽP, MF a tři zástupci Správy včetně vedoucího sekretariátu OPS) • Vedoucího OPS zastupuje zástupce MO nebo MV (podle charakteru krizové situace) Organizační řád OPS

19 Děkuji za pozornost Ing. Miloslav Novák Správa státních hmotných rezerv Odbor příprav hospodářských opatření E-mail: mnovak@sshr.czmnovak@sshr.cz Tel. 244 095 317 Mobil : 724 17 81 81 Fax: 244 095 507


Stáhnout ppt "Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace SSHR."

Podobné prezentace


Reklamy Google