Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace"— Transkript prezentace:

1

2 Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace
SSHR

3 VÝCHODISKA VÝCHODISKA
Usnesení vlády, stávající metodika a právní normy Usnesení vlády ze dne ze dne č. 345 o Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a o Systému koordinace využití dostupných věcných zdrojů potřebných k řešení krizové situace - Usnesení vlády č. 345 ze Stávající metodika - Odkaz Statut Ústředního krizového štábu (usnesení vlády č ze dne 24. listopadu 2008) Jednací řád Ústředního krizového štábu (usnesení BRS č. 12 ze dne 27. dubna 2009) Usneseni č.12 k JŘ ÚKŠ Usneseni č.12 JŘ ÚKŠ – priloha

4 VÝCHODISKA VÝCHODISKA
Organizační řád odborné pracovní skupiny ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (usnesení BRS č. 13 ze dne 27. dubna 2009) Usneseni BRS č.13 k OŘ OPS ÚKŠ Příloha usnesení BRS č. 13 OŘ OPS Novelizace zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon probíhající legislativní proces k novelizaci zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy Vytvoření základního nástroje informační podpory procesu vyžadování věcných zdrojů IS Krizkom a jeho začlenění do systému informační podpory komunikace mezi orgány krizového řízení

5 CÍL CÍL Cílem úpravy Metodiky bylo:
Přizpůsobit Metodiku platným právním normám a současné praxi (reakce na novelizaci zákona č. 240/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., vyhlášky č. 498/2000 Sb., nařízení vlády č. 462/2000 Sb., přijetí nového Statutu a jednacího řádu ÚKŠ, a Organizačního řádu OPS ÚKŠ) Stanovení IS Krizkom jako základního nástroje pro uplatňování a řešení požadavků na věcné zdroje za krizové situace Zohlednění zkušenosti řešení krizových situací

6 OBSAH ÚPRAV VÝCHODISKA Úpravy Metodiky řeší:
Uplatňování požadavků na všechny věcné zdroje jednotným postupem s použitím stanoveného formuláře v rámci IS Krizkom, tzn. že formulář požadavku je pro všechny orgány shodný Zrušení výjimky pro dosavadní způsob vyžadování mostní konstrukce (resp. náhradní přemostění) a na vyžadování ZHP Popsání mechanismu řešení požadavků na věcné zdroje z úrovně ÚSÚ prostřednictvím nezbytných dodávek nebo SHR

7 OBSAH ÚPRAV VÝCHODISKA
Postup při vyžadování věcných zdrojů s použitím IS Krizkom za situace situace, kdy vláda rozhodne o zapojení vybraných věcně příslušných ÚSÚ do pomoci při řešení stavu nebezpečí na úrovni krajů, ale není aktivován ÚKŠ (resp. není vyhlášen nouzový stav) Do systému vyžadování věcných zdrojů a jejich řešení jsou zahrnuti i ochraňovatelé SHR, kteří na základě obdrženého rozhodnutí SSHR k vyskladnění věcných zdrojů provedou příslušná opatření k jejich předání žadateli

8 OBSAH ÚPRAV VÝCHODISKA
Nově se stanovuje rozsah informací, které žadatel musí uvést, při žádosti o poskytnutí věcného zdroje, tak, aby vyšší články krizového řízení měly potřebné informace pro své rozhodování. Obsah a struktura požadavku jsou uvedeny ve formuláři, který je generován IS Krizkom. Mění se postavení jiných správních úřadů v souladu s novelou krizového zákona.

9 OBSAH ÚPRAV Metodika se zabývá činností:
pro území kraje - bez zapojení ÚKŠ nebo ÚSÚ pro území jednoho kraje nebo více krajů - se zapojením určených ÚSÚ, bez aktivace ÚKŠ /pokud rozhodne vláda o podpoře pro úroveň krajů/ pro území celé ČR nebo její části – při aktivaci ÚKŠ a dotčených KŠ všech úrovní ÚSÚ, JSÚ, krajů, ORP

10

11

12

13 Příloha č. 4 Požadavek na věcné zdroje (vzor s příkladem vyplnění)
Požadavek je uplatňován u orgánu KŘ: KŠ Středočeského kraje Krizový stav: Krajská krize se zapojením určených ÚSÚ Označení požadavku: CZ020 – 2115/ /1a51c/1*1) Čas uplatnění požadavku (den, hodina): , 08:00 Dodání požadováno do (den, hodina): , 20:00 Místo dodání: Vrátno, okres Mladá Boleslav Žadatel: Úřad Vyřizuje Fax Mobilní telefon Pevná linka MM Mladá Boleslav Ing. Jan Černý Dodávka pro (vyplnit jen pokud je odlišné od žadatele): OÚ Vrátno Josef Dvořáček Požadováno: Kód CND Název VZ (podle CND) Množství MJ Účel dodávky Upřesnění specifikace dodávky Kontejner speciální na pitnou vodu 2 m3 2 ks Nouzové zásobování pitnou vodou. Dodat 1 kus k horní a 1 kus k dolní autobusové zastávce. Jméno a podpis odpovědného pracovníka *1) Poznámka k vyplnění rubriky „Označení požadavku“: při ID krize z IS Krizkom:označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/kkkkk/poř.čís. požadavku, při ID krize stanovené orgánem KŘ: označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/havarie /poř.čís. požadavku pokud ID krize nebylo stanoveno: označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/X/poř.čís. požadavku

14 Metodika – harmonogram
Metodika VVZ - schválená vládou Průběh schvalovacího procesu Návrh schválený v rámci Správy do Projednání s vybranými ÚSÚ a KÚ do Zapracování připomínek ÚSÚ a KÚ do BRS - usnesení z č Usnesení BRS č.38 Vláda ČR - metodika schválena usnesením z č. 14 Usnesení č. 14 z

15 Odborná pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji
Místo a úloha OPS ÚKŠ v systému krizového řízení Nezastupitelnou úlohu v systému krizového řízení s důrazem na vyžadování věcných zdrojů za krizové situace sehrává: Odborná pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (dále jen „OPS“) která je stálou pracovní skupinou ÚKŠ. Její organizaci práce a působnost stanovuje „Organizační řád OPS“. Jde o závazný dokument, který byl schválen BRS dne 27. dubna 2009, usnesením č. 13 Usneseni BRS č.13 k OŘ OPS ÚKŠ Příloha usnesení BRS č. 13 OŘ OPS

16 Organizační řád OPS Aktivace OPS:
Aktivace OPS se provádí vždy při aktivaci ÚKŠ Pokud není ÚKŠ aktivován, není aktivována ani OPS! OPS zahajuje nebo ukončuje svojí činnost na základě pokynu předsedajícího ÚKŠ nebo usnesení ÚKŠ.

17 Organizační řád OPS Aktivace OPS:
Vedoucí stanoví termín pro zahájení činnosti OPS. Lhůta pro zahájení činnosti je zpravidla 12 hodin od pokynu předsedajícího ÚKŠ. Ukončení činnosti dle rozhodnutí předsedajícího ÚKŠ.

18 Organizační řád OPS Složení OPS: OPS má 13 členů a sekretariát
Vedoucím OPS je zaměstnanec Správy Dalšími členy OPS jsou stálí zástupci (MO, MV, MD, MZV, MPO, MZe, MZ, MŽP, MF a tři zástupci Správy včetně vedoucího sekretariátu OPS) Vedoucího OPS zastupuje zástupce MO nebo MV (podle charakteru krizové situace)

19 Děkuji za pozornost Ing. Miloslav Novák
Správa státních hmotných rezerv Odbor příprav hospodářských opatření Tel Mobil : Fax:


Stáhnout ppt "Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google