Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace SSHR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace SSHR."— Transkript prezentace:

1

2 Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace SSHR

3 VÝCHODISKA Usnesení vlády, stávající metodika a právní normy  Usnesení vlády ze dne ze dne č. 345 o Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a o Systému koordinace využití dostupných věcných zdrojů potřebných k řešení krizové situace - Usnesení vlády č. 345 ze Usnesení vlády č. 345 ze  Stávající metodika - Odkaz Odkaz  Statut Ústředního krizového štábu (usnesení vlády č ze dne 24. listopadu 2008)  Jednací řád Ústředního krizového štábu (usnesení BRS č. 12 ze dne 27. dubna 2009) Usneseni č.12 k JŘ ÚKŠ Usneseni č.12 JŘ ÚKŠ – priloha Usneseni č.12 k JŘ ÚKŠ Usneseni č.12 JŘ ÚKŠ – priloha VÝCHODISKA

4  Organizační řád odborné pracovní skupiny ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (usnesení BRS č. 13 ze dne 27. dubna 2009) Usneseni BRS č.13 k OŘ OPS ÚKŠ Usneseni BRS č.13 k OŘ OPS ÚKŠ Příloha usnesení BRS č. 13 OŘ OPS  Novelizace zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon  probíhající legislativní proces k novelizaci zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy  Vytvoření základního nástroje informační podpory procesu vyžadování věcných zdrojů IS Krizkom a jeho začlenění do systému informační podpory komunikace mezi orgány krizového řízení VÝCHODISKA

5 CÍL Cílem úpravy Metodiky bylo:  Přizpůsobit Metodiku platným právním normám a současné praxi (reakce na novelizaci zákona č. 240/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., vyhlášky č. 498/2000 Sb., nařízení vlády č. 462/2000 Sb., přijetí nového Statutu a jednacího řádu ÚKŠ, a Organizačního řádu OPS ÚKŠ)  Stanovení IS Krizkom jako základního nástroje pro uplatňování a řešení požadavků na věcné zdroje za krizové situace  Zohlednění zkušenosti řešení krizových situací CÍL

6 VÝCHODISKA Úpravy Metodiky řeší:  Uplatňování požadavků na všechny věcné zdroje jednotným postupem s použitím stanoveného formuláře v rámci IS Krizkom, tzn. že formulář požadavku je pro všechny orgány shodný  Zrušení výjimky pro dosavadní způsob vyžadování mostní konstrukce (resp. náhradní přemostění) a na vyžadování ZHP  Popsání mechanismu řešení požadavků na věcné zdroje z úrovně ÚSÚ prostřednictvím nezbytných dodávek nebo SHR OBSAH ÚPRAV

7 VÝCHODISKA  Postup při vyžadování věcných zdrojů s použitím IS Krizkom za situace situace, kdy vláda rozhodne o zapojení vybraných věcně příslušných ÚSÚ do pomoci při řešení stavu nebezpečí na úrovni krajů, ale není aktivován ÚKŠ (resp. není vyhlášen nouzový stav)  Do systému vyžadování věcných zdrojů a jejich řešení jsou zahrnuti i ochraňovatelé SHR, kteří na základě obdrženého rozhodnutí SSHR k vyskladnění věcných zdrojů provedou příslušná opatření k jejich předání žadateli OBSAH ÚPRAV

8 VÝCHODISKA  Nově se stanovuje rozsah informací, které žadatel musí uvést, při žádosti o poskytnutí věcného zdroje, tak, aby vyšší články krizového řízení měly potřebné informace pro své rozhodování. Obsah a struktura požadavku jsou uvedeny ve formuláři, který je generován IS Krizkom.  Mění se postavení jiných správních úřadů v souladu s novelou krizového zákona. OBSAH ÚPRAV

9 Metodika se zabývá činností:  pro území kraje - bez zapojení ÚKŠ nebo ÚSÚ  pro území jednoho kraje nebo více krajů - se zapojením určených ÚSÚ, bez aktivace ÚKŠ /pokud rozhodne vláda o podpoře pro úroveň krajů/  pro území celé ČR nebo její části – při aktivaci ÚKŠ a dotčených KŠ všech úrovní ÚSÚ, JSÚ, krajů, ORP

10

11

12

13 Příloha č. 4 Požadavek na věcné zdroje (vzor s příkladem vyplnění) Požadavek je uplatňován u orgánu KŘ: KŠ Středočeského kraje Krizový stav:Krajská krize se zapojením určených ÚSÚ Označení požadavku:CZ020 – 2115/ /1a51c/1* 1) Čas uplatnění požadavku (den, hodina): , 08:00 Dodání požadováno do (den, hodina): , 20:00Místo dodání:Vrátno, okres Mladá Boleslav Žadatel: ÚřadVyřizuje FaxMobilní telefonPevná linka MM Mladá Boleslav Ing. Jan Dodávka pro (vyplnit jen pokud je odlišné od žadatele): ÚřadVyřizuje FaxMobilní telefonPevná linka OÚ VrátnoJosef Požadováno: Kód CND Název VZ (podle CND) MnožstvíMJÚčel dodávkyUpřesnění specifikace dodávky Kontejner speciální na pitnou vodu 2 m 3 2ksNouzové zásobování pitnou vodou. Dodat 1 kus k horní a 1 kus k dolní autobusové zastávce. Jméno a podpis odpovědného pracovníka * 1) Poznámka k vyplnění rubriky „Označení požadavku“: •při ID krize z IS Krizkom:označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/kkkkk/poř.čís. požadavku, •při ID krize stanovené orgánem KŘ: označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/havarie /poř.čís. požadavku •pokud ID krize nebylo stanoveno: označení orgánu KŘ/DDMMRRRR/X/poř.čís. požadavku

14 Metodika – harmonogram Metodika VVZ - schválená vládou Průběh schvalovacího procesu  Návrh schválený v rámci Správy do  Projednání s vybranými ÚSÚ a KÚ do  Zapracování připomínek ÚSÚ a KÚ do  BRS - usnesení z č. 38 Usnesení BRS č.38Usnesení BRS č.38  Vláda ČR - metodika schválena usnesením z č. 14 Usnesení č. 14 z

15 Nezastupitelnou úlohu v systému krizového řízení s důrazem na vyžadování věcných zdrojů za krizové situace sehrává: Odborná pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (dále jen „OPS“) která je stálou pracovní skupinou ÚKŠ. Její organizaci práce a působnost stanovuje „Organizační řád OPS“. Jde o závazný dokument, který byl schválen BRS dne 27. dubna 2009, usnesením č. 13 Usneseni BRS č.13 k OŘ OPS ÚKŠ Příloha usnesení BRS č. 13 OŘ OPS Místo a úloha OPS ÚKŠ v systému krizového řízení

16 Aktivace OPS: • Aktivace OPS se provádí vždy při aktivaci ÚKŠ • Pokud není ÚKŠ aktivován, není aktivována ani OPS! • OPS zahajuje nebo ukončuje svojí činnost na základě pokynu předsedajícího ÚKŠ nebo usnesení ÚKŠ. Organizační řád OPS

17 Aktivace OPS: • Vedoucí stanoví termín pro zahájení činnosti OPS. Lhůta pro zahájení činnosti je zpravidla 12 hodin od pokynu předsedajícího ÚKŠ. • Ukončení činnosti dle rozhodnutí předsedajícího ÚKŠ. Organizační řád OPS

18 Složení OPS: • OPS má 13 členů a sekretariát • Vedoucím OPS je zaměstnanec Správy • Dalšími členy OPS jsou stálí zástupci (MO, MV, MD, MZV, MPO, MZe, MZ, MŽP, MF a tři zástupci Správy včetně vedoucího sekretariátu OPS) • Vedoucího OPS zastupuje zástupce MO nebo MV (podle charakteru krizové situace) Organizační řád OPS

19 Děkuji za pozornost Ing. Miloslav Novák Správa státních hmotných rezerv Odbor příprav hospodářských opatření Tel Mobil : Fax:


Stáhnout ppt "Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Novelizace SSHR."

Podobné prezentace


Reklamy Google