Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení pro protidrogovou prevenci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení pro protidrogovou prevenci"— Transkript prezentace:

1 Sdružení pro protidrogovou prevenci
DROGoVÝ KUFR Sdružení pro protidrogovou prevenci Představení přednášejícího Následující prezentace vám přiblíží základní obsah programu reedice DROGOVÉHO KUFRU, edukační pomůcky pro primární preventivní programy v oblasti prevence drog, který je realizován občanským sdružením pro protidrogovou prevenci. Součástí této prezentace by správně měl být i samotný drogový kufr. Velice se ale omlouváme, jeho první kusy budou k dispozici ve druhé polovině března 2012.

2 DROGOVÝ KUFR EDICE 1996 První verze Drogového kufru 1996 Distribuováno cca 600 kusů Odběratelé ZŠ, SŠ, PČR, Armáda ČR , Městská policie Praha Státní správa - protidrogoví preventisté a koordinátoři Instituce zabývající se protidrogovou prevencí 15 let využíván po celé ČR, pozitivní ohlasy Poslední edice v roce 1998 První verze Drogového kufru byla vyrobena v roce 1996 a byla distribuována do základních a středních škol, policii ČR, armádě ČR a státní správě pro potřeby protidrogových preventistů a lektorů. Odběrateli byly zároveň instituce zabývající se protidrogovou prevencí. Celkem bylo distribuováno cca 600 kusů do celé ČR. Vzorník je již 15 let využíván po celé republice a jsou na něj pozitivní ohlasy. Poslední série byla smontována a distribuována v roce 1998.

3 DROGOVÝ KUFR 2012 DŮVODY REEDICE: NOVÉ DRUHY DROG
NOVÉ LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ NOVÉ FORMY PREZENTACÍ A PREVENTIVNÍCH PROJEKTŮ OMEZENÁ ŽIVOTNOST PŮVODNÍCH KUFRŮ Vzhledem ke vzrůstající poptávce po Drogovém kufru, zejména ze škol a institucí z oblasti primární prevence, byla připravena reedice této edukační pomůcky. Protože na České drogové scéně se objevují nové druhy a také nové formy návykových látek a zároveň se od poslední edice v roce 1998 výrazně změnily České legislativní normy, je zapotřebí Drogový kufr aktualizovat, rozšířit a přizpůsobit současným trendům moderních prezentací.

4 DROGOVÝ KUFR 2012 Slouží jako názorná edukační a osvětová pomůcka.
Umí upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně ulehčit práci lektora. Nabízí možnost „in natura“ vidět drogy v jaké formě a jakým způsobem se zneužívají. Atrapy drog a pomůcek jsou k nerozeznání od skutečných. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů. Posluchač si vytvoří představu o různých podobách návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách. Drogový kufr slouží jako názorná edukační a osvětová pomůcka, kterou mohou využívat učitelé všeobecných i odborných předmětů, ve kterých se téma návykové látky vyskytuje.(mezipředmětové propojení tématu) Výchovní poradci, učitelé odpovědní za drogovou problematiku na škole, školní psychologové nebo vedoucí kroužků, kteří do volnočasových aktivit zahrnují i primární protidrogovou prevenci. Vzorník je zároveň vhodný pro osvětovou činnost a besedy s rodiči a širší veřejností. Drogový kufr umí upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně ulehčit práci lektora. Využití Drogového kufru v rukou fundovaného realizátora preventivního programu je velice široké . Velkou předností je, že nabízí možnost „in natura“ vidět drogy jak vypadají a v jaké formě a jakým způsobem se zneužívají. Drogový kufr je připraven ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR a dalšími odborníky, kteří se zabývají protidrogovou prevencí. Proto jsou atrapy drog a pomůcek k nerozeznání od skutečných. Děti, studenti nebo rodiče si tak mohou vytvořit jasnou představu o různých podobách návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů.

5 OBSAH DROGOVÉHO KUFRU HLINÍKOVÝ KUFR, UZAMYKATELNÝ
ČTYŘI VLOŽKY S ATRAPAMI KONOPNÉ DROGY A TĚKAVÉ LÁTKY STIMULANCIA, TANEČNÍ DROGY A PSYCHOFARMAKA OPIÁTY A HALUCINOGENY POMŮCKY A DRUHY BALENÍ METODICKÁ PŘÍRUČKA Z vnější strany je kufřík vyroben z hliníku s výklopným uzamykatelným víkem. Díky odolnému materiálu, ze kterého je vyroben, je imunní vůči nárazům a opotřebení při dlouhodobějším užívání. Vnitřek kufříku je po stranách vypolstrovaný vlepený ochranným molitanem, který chrání vložené polyetylenové vložky s atrapami proti poškrábání. Polyetylenové vložky - blistry jsou lisovány z čirého a odolného polyetylénu. V blistru jsou prolisy, ve kterých jsou uloženy atrapy drog a aplikačních pomůcek. Blistry jsou díky vložené a oboustranně potištěné vložce oboustranně pozorovatelné. To umožňuje vytvářet vždy minimálně dvě jazykové mutace na jednom blistru. Po obvodu je blistr tepelně hermeticky svařen. Tento nerozebíratelný spoj znemožňuje narušení obsahu vzdušnou vlhkostí a znesnadňuje případné poškození nebo zneužití atrap. Součástí drogového kufru je stručná metodická příručka s charakteristikou jednotlivých drog. Součástí brožury jsou pokyny pro skladování, údržbu a pro případ zneužití atrap i jejich chemická skladba.

6 ZDROJE INFORMACÍ PŘI PŘÍPRAVĚ DROGOVÉHO KUFRU BYLY POUŽITY VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ INSTITUCEMI: NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SKPV PČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ÚŘAD VLÁDY ČR SANANIM O.S. DROP-IN O.S. Řešitelé projektu reedice vycházeli z původního drogového kufru. Nový Drogový kufr je připraven ve spolupráci se skupinou státních i nestátních organizací, které jsou v intenzivním kontaktu s některou složek drogové scény. Veškeré informace a podklady jsou porovnávány a ověřovány z několika na sobě nezávislých zdrojů. Drogový kufr prezentuje jen ty drogy, se kterými se lze na drogové scéně ČR často nebo byť jen okrajově setkat. Ostatní drogy objevující se v jiných státech světa nejsou prezentovány.

7 POUŽITÍ DROGOVÉHO KUFRU
ZÁKLADNÍ ŠKOLA I. STUPEŇ - PRVOUKA II. STUPEŇ – OBČANSKÁ VÝCHOVA PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY STŘEDNÍ ŠKOLA OBČANSKÁ NAUKA, PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ZDRAVOVĚDA, ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD, MATURITNÍ TÉMA POLICIE NESTÁTNÍ ORGANIZACE Drogový kufr může být použit v hodinách prvouky na I. stupni základní školy nebo v hodinách občanské výchovy na II. stupni. Pak samozřejmě ve všech různých preventivních programech pořádaných školním preventistou nebo externím realizátorem. Použití na středních školách je rovněž v odborných předmětech jako jsou zdravověda, sociální a právní výchova, základy psychologie atd. Do preventivních programů se zapojují nebo preventivní programy realizují Policie ČR a jednotlivé Obecní nebo městské Policie po celé ČR. Drogový kufr může být součástí všech akreditovaných i neakreditovaných institucí, které program prevence nabízí a realizují.

8 POUŽITÍ DROGOVÉHO KUFRU
DROGOVÝ KUFR LZE POUŽÍT POUZE: JAKO SOUČÁST UCELENÉHO VÝKLADU V ODBORNÉM PŘEDMĚTU PŘI ODBORNÉ PŘEDNÁŠCE PŘI REALIZACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU SAMOTNÁ PREZENTACE DROGOVÉHO KUFRU CÍLOVÉ SKUPINĚ NENÍ ŽÁDOUCÍ ! Při prezentaci je žádoucí teoretická a praktická připravenost přednášejícího DROGOVÝ KUFR LZE POUŽÍT POUZE: JAKO SOUČÁST UCELENÉHO VÝKLADU V ODBORNÉM PŘEDMĚTU PŘI ODBORNÉ PŘEDNÁŠCE PŘI REALIZACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU SAMOTNÁ PREZENTACE DROGOVÉHO KUFRU CÍLOVÉ SKUPINĚ JE NEŽÁDOUCÍ ! Při prezentaci je žádoucí teoretická a praktická připravenost přednášejícího ! Za správné použití drogového kufru a zabránění jeho zneužití zodpovídá jeho vlastník !

9 JAZYKOVÉ MUTACE DROGOVÝ KUFR PŘEDSTAVUJE DROGY VYSKYTUJÍCÍ SE VÝHRADNĚ NA DROGOVÉ SCÉNĚ V ČR PŘI OBJEDNÁNÍ LZE ZVOLIT LIBOVOLNOU KOMBINACI DVOU JAZYKOVÝCH MUTACÍ DROGOVÝ KUFR JE STANDARDNĚ DODÁVÁN V KOMBINACI ČJ / AJ VYUŽITÍ: PŘÍ VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ PREZENTACE V CIZÍCH JAZYCÍCH (NAPŘ. MATURITNÍ TÉMA) ZAHRANIČNÍ ŠKOLY, ZAHRANIČNÍ INSTITUCE V ČR PŘI KONTAKTU S CIZINCI DROGOVÝ KUFR PŘEDSTAVUJE POUZE A VÝHRADNĚ DROGY VYSKYTUJÍCÍ SE NA DROGOVÉ SCÉNĚ V ČR. PŘESTO LZE PŘI OBJEDNÁNÍ ZVOLIT LIBOVOLNOU KOMBINACI DVOU JAZYKOVÝCH MUTACÍ. To je umožněno díky technologii, která byla pro prezentaci zvolena a tou jsou oboustranné blistry. DROGOVÝ KUFR JE STANDARDNĚ DODÁVÁN V KOMBINACI ČJ / AJ VYUŽITÍ různých mutací: PŘÍ VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ může být nacvičována cizí terminologie, slovní a větné obraty, odborná slovní zásoba PREZENTACE V CIZÍCH JAZYCÍCH ZAHRANIČNÍ ŠKOLY, ZAHRANIČNÍ INSTITUCE V ČR – školy s výukou v cizím jazyce, PŘI KONTAKTU S CIZINCI, přistěhovalecké rodiny, zaměstnanci zahraničních společností apod.

10 VLOŽKY S ATRAPAMI KONOPNÉ DROGY A TĚKAVÉ LÁTKY
STIMULANCIA, TANEČNÍ DROGY A PSYCHOFARMAKA OPIÁTY A HALUCINOGENY POMŮCKY A BALENÍ Součástí drogového kufru jsou čtyři základní vložky. Na některých vložkách jsou dvě a více skupin druhů drog. Každá vložka má jiné základní barevné schéma z důvodu lepšího rozlišení. Barevné schéma je doplněno ilustrativním obrázkem. Všechny vložky jsou ve formátu A3.

11 KONOPNÉ DROGY A TĚKAVÉ LÁTKY
KONOPNÉ SEMENO, KONOPNÝ KVĚT, KONOPNÝ LIST, HAŠIŠ MAROKO, HAŠIŠ AFGHÁNISTÁN, HAŠIŠOVÝ OLEJ, JOINT  TĚKAVÉ LÁTKY: TOULEN, ACETON, SYNTETICKÉ LEPIDLO, ŘEDIDLO, PLYN DO ZAPALOVAČE, POPPERS Vložka č. 1 ukazuje konopné drogy a těkavé látky

12 STIMULANCIA A TANEČNÍ DROGY
STIMULAČNÍLÁTKY PERVITIN ČISTÝ, PERVITIN BĚŽNÝ, KOKAIN, CRACK, AMFETAMIN, MEFEDRON TANEČNÍ DROGY EXTAZE, PIPERAZIN, GHB/GBL PSYCHOFARMAKA – LÉKY ANALGETIKA, SEDATIVA, HYPNOTIKA, ANXIOLYTIKA Vložka č. 2 ukazuje stimulancia, taneční drogy a psychofarmaka

13 OPIÁTY A HALUCINOGENY Vložka č. 3 ukazuje opiáty a halucinogeny OPIÁTY
OPIUM, MORFIN, HEROIN BĚŽNÝ,HEROIN HNĚDÝ, METADON, METADON, SUBUTEX, SUBOXONE, KODEIN, BRAUN   HALUCINOGENY LYSOHLÁVKY, "TRIPY", FENCIKLIDIN (PCP), KETAMIN,ŠALVĚJ DIVOTVORNÁ, MESKALIN Vložka č. 3 ukazuje opiáty a halucinogeny

14 POMŮCKY A DRUHY BALENÍ POMŮCKY: LŽIČKA, ALOBALOVÝ ČTVEREČEK, INJEKČNÍ STŘÍKAČKA, ŠŇUPACÍ TRUBIČKA, ZAPALOVAČ, VYMAČKANÉ PLATÍČKO LÉKŮ, VYPRÁZDNĚNÁ AMPULKA, CIGARETOVÉ PAPÍRKY A FILTRY, INJEKČNÍ VODA, STERILNÍ TAMPONY, SÁČEK S KYSELINOU ASKORBOVOU DRUHY BALENÍ : PSANÍČKO, KAPSLE, INJEKČNÍ STŘÍKAČKA S TEKUTINOU, PE SÁČEK SE ZIPEM, ALOBAL SMOTEK, ALOBAL KOSTKA HAŠIŠE ILUSTRAČNÍ OBJEMY: KRYSTALICKÁ DROGA - 0,5g, 1g, 3g Vložka č. 4 ukazuje aplikační pomůcky, které lze najít na místech, kde si uživatel drogu aplikoval nebo které lze najít u uživatelů. Dále jsou prezentovány různé druhy a formy balení drog, tak jak se dnes mohou na drogové scéně vyskytovat. Pro lepší orientaci je na blistru zároveň orientační ukázka objemu drogy při různé gramáži.

15 JAK OBJEDNAT Na internetových stánkách je umístěn elektronický objednávkový formulář em* zaslaným na: Poštou* na adresu: Sdružení pro protidrogovou prevenci Chomutovická 2, Praha 4 * Objednávka musí minimálně obsahovat základní data objednatele, dodací adresu, kontaktní osobu, funkční kontakt, požadovanou jazykovou mutaci, event. počet kusů. Podrobné informace a objednávku lze učinit na internetových stánkách , kde je umístěn elektronický objednávkový formulář. Po jeho vyplnění je automaticky objednávka odeslána. Objednávku lze rovněž učinit: em* zaslaným na: nebo Poštou* na adresu: Sdružení pro protidrogovou prevenci Chomutovická 2, Praha 4 Každá objednávka je objednateli písemně potvrzena. * Objednávka musí minimálně obsahovat základní data objednatele, dodací adresu, kontaktní osobu, funkční kontakt, požadovanou jazykovou mutaci, event. počet kusů.

16 OBECNÉ PODMÍNKY DODÁNÍ
Program reedice drogového kufru je časově omezen, předpokládané ukončení: prosinec 2013. Drogový kufr je kompletován v sériích. To může ovlivnit termín dodání od data objednávky. Ihned po zkompletování je kufr odeslán poštou objednateli. Nelze kompletovat na sklad. V ceně je zahrnuta cena doručení včetně pojištění. Na drogový kufr je poskytována záruka 3 roky. V případě poškození nebo ztráty je možnost objednání jednotlivých vložek. Při objednání je možné zvolit kombinaci mutací. Drogový kufřík je montován v sériích po minimálně 100 kusech na základě individuálních objednávek. Ihned po dokončení výroby jsou kufříky dopraveny objednateli. Montáž série je zahájena až po naplnění objednávek do minimálního počtu. Z finančních důvodů není možné montovat kufříky časově neomezeně. Předpokládaná doba ukončení projektu reedice je prosinec Informace o montáži a termínu dodání objednatel obdrží elektronicky. Na vzorník je standardně poskytována záruční lhůta v délce třech let. Nevztahuje se na poškození evidentním opotřebením nebo mechanickým poškozením. V případě potřeby je možné dodat vlastníkovi drogového kufru jen samostatnou náhradní vložku.

17 KONTAKTY Sdružení pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže Chomutovická 2, Praha telefon:

18 PARTNEŘI EVROPSKÝ PARLAMENT NPC SKPV PČR

19 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Sdružení pro protidrogovou prevenci"

Podobné prezentace


Reklamy Google