Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Pavlis Microsoft MVP. Migrace ze stávajícího poštovního systému ÚVOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Pavlis Microsoft MVP. Migrace ze stávajícího poštovního systému ÚVOD."— Transkript prezentace:

1 Martin Pavlis Microsoft MVP

2 Migrace ze stávajícího poštovního systému ÚVOD

3 Možnosti dlouhodobého nasazení e-mailů • Nástroje pro plánování a nasazení systému Office 365 byly vyvinuty tak, aby podporovaly následující dlouhodobé možnosti nasazení e-mailů: • Hybridní nasazení - Poštovní schránky mohou být umístěny na on-premise Exchange serveru, nebo v cloudu. Ve scénáři hybridního nasazení funguje zasílání zpráv mezi on-premise systémem a cloudem stejně, jako by šlo o jednu organizaci • Všechny poštovní schránky v cloudu - Pokud ve svém dlouhodobém plánu nepočítáte s funkcí zasílání zpráv na více místech, je vhodné všechny poštovní schránky přesunout do cloudu. Migrace může trvat týden, ale také několik měsíců

4 Vytvoření toku pošty a sdíleného adresáře • Pokud používáte místní servery Exchange 2003 nebo Exchange 2007, můžete nakonfigurovat celé prostředí tak, aby byl zajištěn nejen tok pošty, ale i sdílený adresář, k němuž mají přístup jak uživatelé on- premise, tak i uživatelé cloudu • Pokud nemáte zájem o některé pokročilé funkce zasílání zpráv (například žádosti o informace o volném čase nebo přesunu poštovní schránky do cloudu), může použít scénář „jednoduchá koexistence“

5 Co byste měli uvážit při přípravě nasazení • Až se rozhodnete, která dlouhodobá možnost nasazení e-mailů je pro vás vhodná, je třeba, abyste se seznámili s nástroji, které můžete použít při přesunu poštovních schránek do cloudu a které migraci usnadní jak pro uživatele, tak pro IT oddělení. Při plánování migrace, či hybridního nasazení byste se měli zamyslet také nad směrováním (routing), tokem pošty a správou identit • Správa identit • Nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services • Směrování pošty • Způsoby migrace a nástroje pro migraci

6 Směrování pošty • Směrování pošty u hybridního nasazení je snadné. Nástroje (především nástroj pro synchronizaci Active Directory) jsou optimalizovány pro směrování záznamů MX k místnímu systému Exchange jako k autoritativní doméně. E-maily příjemců využívajících službu cloudu jsou pak předávány z místní organizace Exchange do cloudu • Směrování pro hybridní nasazení lze nakonfigurovat i tak, aby byly záznamy MX směrovány do cloudu jako k autoritativní doméně. Jedná se o náročnější konfiguraci

7 Způsoby migrace a nástroje pro migraci • K dispozici jsou následující způsoby migrace a nástroje pro migraci: • Přesun požadavků pomocí služby replikace poštovní schránky (MRS) • Jednoduchá (okamžitá) migrace systému Exchange • Postupná migrace systému Exchange • Migrace e-mailů pomocí IMAP • Řešení třetích stran

8 Přesun pomocí replikace poštovní schránky (MRS) • Služba replikace poštovní schránky, která se nachází na všech CAS serverech Exchange 2010, odpovídá za přesun poštovních schránek, import a export souborů.pst a obnovu zakázaných a logicky odstraněných poštovních schránek • Tento scénář vyžaduje hybridní nasazení. Umožňuje přesouvat poštovní schránky mezi on-premise organizací Exchange a cloudem. Přesun se provádí pomocí konzoly pro správu serveru Exchange • Pokud máte v plánu migrovat a implementovat dlouhodobé hybridní nasazení s on-premise Exchange serverem, jedná se o doporučený způsob migrace poštovních schránek • Použití žádosti o přesun jako nástroje pro dlouhodobou postupnou migraci, která je v zásadě hybridním nasazením, je vhodné také u velkých organizací, které používají místní servery Exchange 2003 nebo Exchange 2007 a plánují několikaměsíční přesun všech poštovních schránek do cloudu • Důležité: Použití tohoto scénáře, vyžaduje instalaci koexistenčního serveru Exchange 2010 v on-premise organizaci Exchange. Aby bylo možné nasadit hybridní řešení, je třeba server Exchange 2003 nebo novější. Při vytváření plánu hybridního nasazení lze využít asistenta pro nasazení serveru Exchange.

9 Jednoduchá migrace systému Exchange (okamžitá migrace) • Jednoduchá migrace systému Exchange je určena pro malé organizace (s méně než 1 000 poštovními schránkami), které chtějí přesunout všechny poštovní schránky do cloudu v rámci jediné operace. • Důležité: • Jednoduchá migrace systému Exchange, vyžaduje server Exchange 2003 nebo novější. Pokud používáte starší verzi serveru Exchange, je třeba použít migraci e-mailů pomocí IMAP, nebo řešení třetí strany • Pokud používáte Exchange server, ale máte více než 1 000 poštovních schránek, zvažte použití postupné migrace

10 Postupná migrace systému Exchange • Postupná migrace systému Exchange je určena pro větší organizace, nebo pro organizace, které chtějí poštovní schránky do cloudu migrovat postupně. V tomto scénáři lze některé poštovní schránky migrovat do cloudu a zbývající schránky ponechat on-premise. • Důležité: • Postupná migrace systému Exchange byla navržena pro organizace, které výhledově plánují přesun všech on-premise poštovních schránek do cloudu. Postupná migrace systému Exchange není vhodným řešením, pokud chcete migrovat pouze několik poštovních schránek v rámci dlouhodobějšího koexistenčního scénáře • Postupná migrace systému Exchange vyžaduje server Exchange 2003 nebo Exchange 2007. Pokud používáte starší verzi serveru Exchange, je třeba použít k migraci e-mailů IMAP, nebo řešení třetí strany. Pokud používáte server Exchange 2010, je třeba implementovat hybridní nasazení a pro migraci použít žádosti o přesun. • Postupná migrace systému Exchange vyžaduje synchronizaci Active Directory

11 Migrace e-mailů pomocí IMAP • Migrace e-mailů IMAP byla navržena jako záložní nástroj pro migraci obsahu e-mailů pro širokou škálu e-mailových serverů. Pokud používáte server Exchange 2000, Exchange 5.5 Service Pack 4 nebo jakýkoli jiný kompatibilní server IMAP (např. Gmail) • Nápověda: • Migrace e-mailu ze serveru IMAP do cloudových poštovních schránek Migrace e-mailu ze serveru IMAP do cloudových poštovních schránek

12 Řešení třetích stran • Nástroje pro migraci od třetích stran: • Binary Tree - migrace pro systémy IBM Lotus Notes a Domino, Microsoft Exchange a Microsoft SharePoint Binary Tree • BitTitan - migrace pro systémy Exchange 2007 a Exchange Online BitTitan • Cemaphore - migrace pro systémy Microsoft Exchange do služby Microsoft Online Cemaphore • Quest - migrace pro systémy Exchange Online a SharePoint Online a také migrace ze systémů Lotus Notes a Novell GroupWise Quest • Metalogix - migrace do služby Exchange Online a SharePoint Online Metalogix

13 Přehled migrací 1 150 5,000 25,000 Okamžitá migrace Postupná migrace systému Exchange (s DirSync) Přesun pomocí replikace poštovní schránky (MRS) <1 Week 2 Weeks 3 Weeks Several Months None Mailflow/GalSync Free/Busy, Archive in Cloud

14 Nástroje, které pomohou.. • Exchange Server Deployment Assistent • http://technet.microsoft.com/cs-cz/exdeploy2010/default(en-us).aspx http://technet.microsoft.com/cs-cz/exdeploy2010/default(en-us).aspx • Plán migrace přímo v administračním rozhraní Office 365: • https://portal.microsoftonline.com/Admin/MigrationPlan.aspx https://portal.microsoftonline.com/Admin/MigrationPlan.aspx

15 Okamžitá migrace

16 Okamžitá migrace Exchange

17

18 • Migrace z Exchange Server 2003 a novější.. • On-premise, nebo hostované řešení • Integrované zakládání uživatelů/schránek • Komfortní migrace – emailové zprávy, kalendář, úkoly a další.. • Nápověda: • Migrace všech poštovních schránek do cloudu pomocí jednoduché migrace systému Exchange Migrace všech poštovních schránek do cloudu pomocí jednoduché migrace systému Exchange

19 Požadavky • <= 1.000 schránek • <= 50.000 objektů • Funkční Outlook Anywhere (RPC/HTTP) na zdrojovém serveru • Využívá se Autodiscover pro Exchange 2007/2010 • Ruční konfigurace u Exchange 2003 • Nutný důvěryhodný certifikát pro zabezpečení HTTPS komunikace

20 Oprávnění 1. Založte si migrační administrátorský účet, např. „miguser“ 2. Pro hostovaná řešení, dejte účtu „miguser“ plná oprávnění na zdrojových schránkách 3. Pro on-premise řešení, dejte účtu „miguser“ oprávnění receive-as ma zdrojových schránkách (definice per schránka/DB/atd.)

21 Hesla • Hesla se ze zdrojového prostředí nepřenáší • Pro nově založené schránky/účty je vytvořeno nové, náhodně generované heslo • Odkaz ke stažená souboru s hesly je zaslán správci Office 365 na konci migrace • Uživatel si musí změnit heslo při prvním přihlášení

22 Architektura (zjednodušeně)

23 Co bude zmigrováno z pošty? • Message Items • Delivery Reports • NDRs • Read/Non-Read Receipt • Folders • Rules • Categories • Read status • Flags • Mapping of special folders • Deleted Items • Sent items • Drafts • Search folders

24 Co bude zmigrováno z kalendáře? • Calendar items • Recurrences • Exceptions • Meeting Request/Cancelation/Response • OOF settings • Categories

25 Co ostatní bude zmigrováno? • Tasks • Notes • Contacts • Public delegates • Folder permissions • Custom forms

26 Požadavky na koncového uživatele • Administrátor předá uživateli jeho nové heslo • Uživatel se poprvé přihlašuje a nastavuje si nové, jen jemu známé heslo • Uživatel konfiguruje programy/zařízení (např. novy Outlook profil, atd.) vzniká nový OST soubor a dochází k plné resynchronizace veškerých položek (!!!).

27 Rozsah NE

28 Postup při typické okamžité migraci Exchange Zapněte Outlook/Anywhere Nastavte oprávnění ke zdrojovým schránkám Zadejte informace o připojení k zdrojovému serveru Vytvoření schránek, kontaktů, skupin

29 Postup při typické okamžité migraci Exchange Úvodní SyncRozdílový SyncZměna MX záznamuDokončení migraceFinalní Sync/úklid

30 Postupná migrace

31 Postupná migrace Exchange

32

33

34

35 Požadavky • Stejné jako při Jednoduché migraci • Např. Outlook Anywhere, oprávnění ke schránkám, atd. • + MSO DirSync! • Nápověda: • Migrace vybraných poštovních schránek do cloudu postupnou migrací systému Exchange Migrace vybraných poštovních schránek do cloudu postupnou migrací systému Exchange

36 Účty a hesla • „Provisioning“ • Pro každou migrovanou on-premises schránku musí v cloudu existovat uživatel, nebo schránka • Migrační služba tak závisí na DirSyn, který zakládá účty • Hesla • Nové schránky musí mít nově zadané heslo. • Volitelně si může administrátor při migraci vynutit změnu hesla při prvním přihlášení

37 CSV soubor

38 Rozdíly proti okamžité migraci • Není třeba rozdílová synchronizace • Uživatele mohou využívat jejich cloud schránky hned v okamžiku založení – nové zprávy jsou dostupné ihned, starší jsou postupně namigrovány • Pomocí atribudu „targetAddress“ na zdrojové schránce je zajištěn mail routing z on-premise do cloudu • Volitelná možnost změny hesla

39 Postup při typické postupné migraci Exchange Nastavení MSO DirSync Nastavení oprávnění na zdrojových schránkách Příprava CSV Informace o zdrojovém serveru Upgrade uživatelů/schránek

40 Postup při typické postupné migraci Exchange Přidání TargetAddress na zdrojové schránky Synchronizace datZměna MX záznamuDokončení migrace Zrušení zdrojového prostředí

41 Migrace ze stávajícího poštovního systému UKÁZKA

42 Migrace – Exchange Online

43

44

45

46

47

48

49

50 Migrace ze stávajícího poštovního systému ZÁVĚR

51 Zajímavé odkazy • Služby Microsoft Online poskytované na internetu • http://www.microsoft.com/cze/office2010/sluzby/online-services.aspx http://www.microsoft.com/cze/office2010/sluzby/online-services.aspx • Informace o licencování: • http://www.microsoft.com/cze/office2010/sluzby/office-365.aspx http://www.microsoft.com/cze/office2010/sluzby/office-365.aspx • Migrace emailových služeb do Exchange Online (BPOS) • http://www.zive.cz/clanky/migrace-emailovych-sluzeb-do-exchange-online- bpos/sc-3-a-154907/default.aspx http://www.zive.cz/clanky/migrace-emailovych-sluzeb-do-exchange-online- bpos/sc-3-a-154907/default.aspx Seriál pro TechnetBlogCZ/SK • Office 365 – Díl I, Úvod Office 365 – Díl I, Úvod • Office 365 – Díl II, praktické zprovoznění služby Office 365 – Díl II, praktické zprovoznění služby • Office 365 – Díl III, aktivace uživatelů, správa licencí Office 365 – Díl III, aktivace uživatelů, správa licencí • Office 365 – Díl IV, správa online aplikací Office 365 – Díl IV, správa online aplikací

52 KPCS CZ: Váš Office 365 partner • KPCS CZ ID: 1784141 • Možnosti spolupráce: • Můžeme pomáhat s migrací, případně zajišťovat technickou podporu nejen při migracích • Cena služeb Office 365 se zapojením partnera nemění – je pro zákazníka zcela zdarma, proto neváhejte a při objednávce nás uveďte jako Vašeho partnera • KPCS CZ vás může požádat o předání oprávnění a my můžeme skrze partnerský portál spravovat vaše Office 365 služby • Více informací o KPCS CZ naleznete na stránkách: http://www.kpcs.czhttp://www.kpcs.cz

53 Martin Pavlis Microsoft MVP


Stáhnout ppt "Martin Pavlis Microsoft MVP. Migrace ze stávajícího poštovního systému ÚVOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google