Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt spolupráce auto a IT oborů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt spolupráce auto a IT oborů"— Transkript prezentace:

1 Projekt spolupráce auto a IT oborů
Šk. Rok 2009/2010 Autor prezentace: Michala Lišková, I1.A Spuštění tl. F5 Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT)

2 Převodovky

3 Menu klikni 1 2 3 4 5 6 7 8 DSG (Direct Shift Gearbox) Technické znaky
Charakteristika Volící páka Konstrukce volící páky Konstrukce DSG Souhrn Školní web. stránky 1 2 3 4 5 6 7 8

4 DSG (Direct Shift Gearbox)
» označovaná také jako automatická převodovka s přímím řazením, pro nový vůz ŠkodaOctavia může pracovat ve dvou provozních režimech: s plně automatickým řazením rychlostních stupňů s manuálním řazením rychlostních stupňů » Automatická převodovka DSG zdařile spojuje výhody mechanické převodovky s ručním řazením a klasické automatické převodovky při současném potlačení jejich typických nedostatků.

5 » Řazení probíhá rychle, naprosto plynule a měkce bez jakýchkoliv rázů
» Řazení probíhá rychle, naprosto plynule a měkce bez jakýchkoliv rázů.Trvá tři až čtyři sekundy. Během řazení není přerušen přenos výkonu z motoru na kola. » Ve sportovním režimu řazení řadí převodovka při vyšších otáčkách a umožňuje tak plně využít výkonového potenciálu motoru. V normálním režimu naopak řadí dříve, čímž udržuje spotřebu paliva na nízké úrovni.

6 Technické znaky » Zatímco v současné době převládá v Evropě u automobilů používání převodovek s ručním řazením, dominují v USA a Japonsku převodovky automatické. Oba typy převodovek mají své přednosti i nedostatky. Mezi přednosti MECHANICKÝCH PŘEVODOVEK patří mimo jiné: vysoká účinnost odolnost a možnost sportovní jízdy. Předností AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY je především: vysoký komfort při řazení, které probíhá bez přerušení přenosu hnací síly.

7 » Automatická převodovka DSG splňuje, vzhledem ke své konstrukci se dvěma lamelovými spojkami
a nabídkou různých automatických řadicích programů, požadavky řidičů na vysoký komfort automatických převodovek. » Díky možnosti řadit ručně a přitom měkce a bleskurychle, nabízí i pravý požitek z jízdy. » Spotřeba paliva se u vozidel s automatickou převodovkou DSG pohybuje na úrovni spotřeby úsporných vozů s běžnou mechanickou převodovkou.

8 Charakteristika Šest dopředných rychlostních stupňů a zpátečka
– program pro normální jízdu „D“ a sportovní jízdu „S“ – přímé řazení volicí pákou – Tiptronic – mechatronika, umístěná v převodovce,tvořena je elektronickou a elektrohydraulickou řídicí jednotkou – funkce hillholder – regulace creep – nouzový program

9 Volící páka » Volicí páka se ovládá stejně jako u běžné automatické převodovky. Automatická převodovka DSG umožňuje i řazení s funkcí Tiptronic. » Volicí páka má, stejně jako u vozidel s automatickou převodovkou, blokování volicí páky v pozici P a N. Klíč jde vyjmout ze spínací skříňky pouze, když je volicí páka v poloze P.

10 » N – neutrál (volnoběh) .
» P – parkovací poloha . Aby bylo možno volicí páku z této polohy uvolnit, je nutno při zapnutém zapalování sešlápnout brzdový pedál. Kromě toho je třeba stisknout blokovací tlačítko v hlavě volicí páky. » N – neutrál (volnoběh) . Pokud je volicí páka v této poloze, je převodovka ve volnoběhu. Je-li volicí páka v této poloze déle, je nutno sešlápnout brzdový pedál, aby se z této polohy uvolnila. » D – trvalá poloha pro jízdu vpřed. Je-li volicí páka v této poloze, řadí se automaticky všechny dopředné rychlostní stupně. S – sportovní jízda Automatické řazení rychlostních stupňů se provádí podle „sportovní“ charakteristiky, která je uložena v řídicí jednotce automatické převodovky. R – zpětný chod K přesunutí volicí páky do této polohy je třeba stisknout blokovací tlačítko v hlavě volicí páky + a – Funkce Tiptronic se realizuje v pravé dráze volby.

11 Konstrukce volící páky
Řídicí jednotka senzoriky volicí páky J587 » Hallovy snímače na uchycení volicí páky snímají její polohu a informaci o ní předávají po datovém vedení CAN-Bus do šoupátkové skříně. Elektromagnet pro zablokování volicí páky N110 » Volicí páka je v polohách P a N blokována pomocí elektromagnetu. Elektromagnet je ovládán řídicí jednotkou senzoriky volicí páky J587. Spínač blokování volicí páky v P F319 » Nachází-li se volicí páka v poloze P, vysílá spínač signál do řídicí jednotky elektroniky sloupku řízení J527 – volicí páka v poloze P. Řídicí jednotka tento signál potřebuje k ovládání pojistky proti vytáhnutí klíče ze spínací skříňky.

12 Elektromagnet pro zablokování volicí páky N110
Popis činnosti: » Volicí páka v poloze P – blokovaná Elektromagnet pro zablokování volicí páky N110 není napájen. Pružina zatlačí zajišťovací kolík do otvoru pro zajišťovací kolík v poloze P. Volicí páka je zablokovaná.

13 Volicí páka v poloze P– odblokovaná
» Elektromagnet pro zablokování volicí páky N110 je napájen řídicí jednotkou senzoriky volicí páky J587. Zajišťovací kolík překoná sílu pružiny a vysune se z otvoru pro zajišťovací kolík v poloze P. Volicí páka je odblokovaná.

14 Volicí páka v poloze N – blokovaná
» Jestliže je volicí páka při zapnutém zapalování po dobu delší než 2 s v poloze N, začne řídicí jednotka senzoriky volicí páky J587 napájet elektromagnet pro zablokování volicí páky N110. Pojistný kolík překoná sílu pružiny a zasune se do otvoru pro zajišťovací kolík v poloze N. Volicí páka je zablokovaná. Je-li rychlost vozidla vyšší než asi 5 km/h, tak k blokování volicí páky v poloze N nedochází.

15 Volicí páka v poloze N – odblokovaná
» Při sešlápnutí brzdového pedálu, případně při vypnutém zapalování není elektromagnet pro zablokování volicí páky N110 napájen. Pružina svým tlakem zajišťovací kolík z otvoru pro zajišťovací kolík v poloze N vysune. Volicí páka je odblokovaná.

16 Nouzové odblokování volicí páky
Po demontáži krytu konzoly je přístupný mechanizmus nouzového odblokování volicí páky. Tlakem na něj překoná zajišťovací kolík sílu pružiny a vysune se z otvoru pro zajišťovací kolík v poloze P. Volicí páku je možno z polohy P přesunout.

17 Konstrukce DSG - Základy
» Automatická převodovka DSG se v podstatě skládá ze dvou na sobě nezávislých dílčích převodovek. » Každá z dílčích převodovek je konstruována jako mechanická převodovka. Každé dílčí převodovce je přiřazena jedna vícelamelová spojka. » Obě spojky pracují ve speciálním oleji pro automatické převodovky DSG. » Ovládány jsou z mechatroniky a spínají a rozepínají podle toho, jaký rychlostní stupeň má být zařazen.

18 Schéma

19 Lamelové spojky » Točivý moment se přivádí na příslušnou spojku prostřednictvím nosiče vnějších lamel. Po sepnutí spojky se točivý moment přenáší na nosič vnitřních lamel a z něj na příslušný hnací hřídel. Sepnutá je vždy jen jedna lamelová spojka. Spojka K1 » je vícelamelovou spojkou. Je umístěna jako spojka vnější a přenáší točivý moment pro rychlostní stupně 1, 3, 5 a zpětný chod na hnací hřídel 1.

20 Lamelová spojka K1

21 Spojka K2 Spojka K2 je vícelamelovou spojkou. Umístěna je jako spojka vnitřní a přenáší točivý moment pro rychlostní stupně 2, 4 a 6. K sepnutí spojky dochází zvýšením tlaku oleje v prostoru pro tlakový olej spojky K2.

22 Hnací hřídel - Točivý moment motoru je předáván prostřednictvím lamelové spojky K1 popřípadě K2 na příslušný hnací hřídel. ________________________________________________ Hnací hřídel 2 je dutý a s lamelovou spojkou K2. Je spojen drážkováním.Na hnacím hřídeli 2 jsou umístěna ozubená kola rychlostních stupňů 6, 4 a 2. Ozubená kola mají šikmé ozubení. Pro 6. a 4. rychlostní stupeň je použito stejné kolo. Hnací hřídel 1 je veden dutým hnacím hřídelem 2 a je pomocí drážkování spojen s lamelovou spojkou K1. Na hnacím hřídeli 1 jsou umístěna ozubená kola se šikmým ozubením pro: – 5. rychlostní stupeň, – 1. rychlostní stupeň a zpětný chod (společné kolo), – 3. rychlostní stupeň.

23

24 Hnaná hřídel 1 Na hnaném hřídeli 1 jsou umístěna následující řazená kola: – trojnásobně synchronizovaná řazená kola rychlostních stupňů 1, 2, 3 – jednonásobně synchronizované řazené kolo 4. rychlostního stupně – hnané ozubené kolo pro záběr s diferenciálem Hnaný hřídel je v záběru s ozubeným kolem rozvodovky diferenciálu.

25 Hnací hřídel 2 Na hnaném hřídeli 2 jsou umístěna následující řazená kola – impulzní kolo pro snímání výstupních otáček převodovky – řazená kola 5. a 6. rychlostního stupně a řazené kolo zpětného chodu – hnané ozubené kolo pro záběr s diferenciálem Oba hnané hřídele přenášejí točivý moment Prostřednictvím příslušného hnaného ozubeného kola na diferenciál.

26 Hřídel zpětného chodu - mění směr otáčení hnaného hřídele 2, a tím i ozubeného kola rozvodovky diferenciálu. Ozubená kola hřídele zpětného chodu zabírají s kolem 1. rychlostního stupně a zpětného chodu na hnacím hřídeli 1 a s řazeným kolem zpětného chodu na hnaném hřídeli 2. Diferenciál - oba hnané hřídele jsou ve stálém záběru s hnacím kolem diferenciálu a přenášejí na něj točivý moment z převodovky. Diferenciál předává točivý moment na kloubové hřídele a ty jej vedou dále až na kola. Parkovací západka Parkovací západka - slouží k zajištění vozidla proti pohybu při zastavení v případě, že není zatažena ruční brzda. Parkovací západka je integrována v diferenciálu. Součástí diferenciálu je kolo parkovací západky.

27 Parkovací západka Diferenciál Hřídel zpětného chodu

28 Přenos síly v jednotlivých rychlostních stupních

29 Souhrn

30


Stáhnout ppt "Projekt spolupráce auto a IT oborů"

Podobné prezentace


Reklamy Google