Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008."— Transkript prezentace:

1 Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008

2 AKUTNÍ KOMPLIKACE BĚHEM DIALÝZY Jarmila Semerádová HDS JIHLAVA

3 3 HYPOTENZE • příčiny:  zmenšení intravaskulárního objemu objemu  neschopnost vazokonstrikce  srdeční onemocnění  akutní vnitřní krvácení  příjem potravy  hypoxie

4 4 HYPOTENZE • příznaky:  rozmazané vidění, mžitky před očima  hučení v uších  bledost, slabost, zívání  bolest hlavy  nauzea a vomitus  křeče  kolaps  bezvědomí  ischemické projevy  arytmie

5 5 HYPOTENZE • léčba:  Trendelenburgova poloha  doplnění tekutin do intravaskulárního prostoru (bolus 250 – 500 ml F 1/1) (bolus 250 – 500 ml F 1/1)  snížení UF  aplikace hypertonických roztoků (10% NaCl, 40% Glukózy) 40% Glukózy)  aplikace plazmaexpandérů (Gelafundin, Hemohes)  snížení otáček krevní pumpy – průtoku krve  oxygenoterapie  ukončení HD a vyšetření závažnější příčiny

6 6 SVALOVÉ KŘEČE • výskyt:  druhá nejčastější komplikace (předzvěst hypotenze)  většinou v druhé polovině HD nebo na konci  svaly dolních i horních končetin, břicha a šíje • příčiny:  nedostatek tekutin vlivem vysoké UF » periferní vazokonstrikce » snížení průtoku periferní vazokonstrikce » snížení průtoku krve ve svalech » tkáňová hypoxie » krve ve svalech » tkáňová hypoxie » » bolestivé křeče » bolestivé křeče  iontová dysbalance – Na +, K +, Ca ++ při použití nesprávného dialyzačního roztoku nesprávného dialyzačního roztoku  vážné poškození CNS (CMP,epileptický záchvat, dysekvilibrační syndrom) dysekvilibrační syndrom)

7 7 SVALOVÉ KŘEČE • léčba:  doplnění tekutin do intravaskulárního prostoru (bolus 250 – 500 ml F 1/1) (bolus 250 – 500 ml F 1/1)  snížení UF  aplikace hypertonických roztoků (10% NaCl, 40% Glukózy, 10% MgSO 4 ) 40% Glukózy, 10% MgSO 4 )

8 8 NAUZEA A ZVRACENÍ • příčiny:  pokles krevního tlaku  intolerance acetátu  přidružené choroby (gastrointestinální a neurologická onemocnění) a neurologická onemocnění) • léčba:  korekce hypotenze  aplikace antiemetik i.v.  další dle příčiny

9 9 HYPERTENZE • příčiny:  retence vody a Na +  RAS – poruchy autonomního nervového systému a nerovnováha vazodilatačních a systému a nerovnováha vazodilatačních a vazokonstrikčních faktorů vazokonstrikčních faktorů • léčba:  úprava stavu hydratace  antihypertenzivní terapie  nefrektomie

10 10 BOLEST HLAVY • příčiny:  dysekvilibrace  pokles či vzestup krevního tlaku  odstranění kofeinu u „kafařů“  acetátová dialýza • léčba:  analgetika

11 11 ARYTMIE • příčiny:  hypertrofie levé komory  ICHS  amyloidóza  iontové změny během HD (K +, Ca ++, Mg ++, NaHCO 3 )  hypotenze, hypoxémie • léčba:  antiarytmika  úprava elektrolytových změn

12 12 KRVÁCIVÉ PROJEVY  epistaxe  krvácení do zažívacího traktu  hematomy v oblasti vpichů  intrakraniální krvácení • prevence:  minimální heparinizace  HD bez heparinu  léčba hypertenze • léčba:  dle příčiny

13 13 HOREČKA • příčiny:  přestup pyrogenů z dialyzátu do krevního oběhu (ruptura dialyzační membrány) oběhu (ruptura dialyzační membrány)  alergická reakce na dialyzátor  infikace cévního přístupu  vysoká teplota dialyzátu (technická závada)  nedostatečná dezinfekce dialyzačního monitoru • léčba:  Paralen tbl.  snížení teploty dialyzátu (35,5°C) • vyšetření:  opakované odběry hemokultur

14 14 HEMOLÝZA • příčiny:  nesprávně seřízená krevní pumpa  vysoký podtlak v sání krve (mechanicky drtí a poškozuje erytrocyty)  hyponatremie – nízká koncentrace Na + v dialyzačním roztoku v dialyzačním roztoku  vysoká teplota dial. roztoku nad 40°C  nízká teplota dial. roztoku pod 33°C  kontaminace dial. roztoku chemickou látkou (formaldehydem)

15 15 HEMOLÝZA • příznaky:  bolest v dolní části zad  bolest za hrudní kostí  dušnost  hypotenze  tachykardie  horečka  třesavka  hemoglobinurie  srdeční zástava • klinický průběh závisí na velikosti hemolýzy, hodnotách K a velikosti anemie

16 16 HEMOLÝZA • léčba:  okamžité přerušení hemodialyzační procedury  úprava vnitřního prostředí  korekce hyperkalemie  krevní transfúze  při nutnosti dále dialyzovat (zajistit bezchybnou techniku a pokračovat v HD)

17 17 VZDUCHOVÁ EMBOLIE • • příčiny:   nesprávná obsluha dialyzačního monitoru   technická chyba (porucha vzduchového detektoru) • • příznaky:  u ležícího pacienta:   náhlá dušnost   kašel   bolest na hrudi   bezvědomí   srdeční zástava

18 18 VZDUCHOVÁ EMBOLIE • příznaky:  u sedícího pacienta:  u sedícího pacienta:  křeče » bezvědomí » smrt • vždy je přítomen tzv. fenomén mlýnského kola, připomínající bublání, klapání • léčba:  zastavit krevní pumpu,zasvorkovat venózní krevní set! krevní set!  obrátit pacienta na levý bok hlavou co nejníže (Trendelenburgova poloha) (Trendelenburgova poloha)  aplikovat 100% kyslík  zahájit KPR  odsát vzduch punkcí srdce

19 19 DYSEKVILIBRAČNÍ SYNDROM  soubor převážně neurologických příznaků nastupujících v průběhu HD nebo těsně po ní • výskyt:  při prvních akutních HD (urea nad 80 mmol/l)  u chronických pacientů (dialyzátor s velkou plochou, vysokou clearencí pro ureu, plochou, vysokou clearencí pro ureu, vysoký krevní průtok) vysoký krevní průtok) • příčina:  rychlý pokles urey v plazmě, který není sledován stejným poklesem v likvoru » sledován stejným poklesem v likvoru » » vzniká hyprosmolární likvor, který na sebe » vzniká hyprosmolární likvor, který na sebe váže vodu » dochází k edému mozku váže vodu » dochází k edému mozku

20 20 DYSEKVILIBRAČNÍ SYNDROM • příznaky:  nauzea  zvracení  bolesti hlavy  hypertenze  neklid až zmatenost  křeče  poruchy vědomí až koma se zástavou dechu • léčba:  aplikace hypertonických roztoků i.v. (Mannitol)  ukončení HD  zahájení UPV • příznaky vymizí za několik hodin po HD

21 21 AKUTNÍ ALERGICKÁ REAKCE  FUS – first use syndrom (syndrom prvního použití) • TYP A – anafylaktická reakce • příznaky:  nastupují krátce po zahájení HD (5 – 30 min.)  dušnost, zarudnutí a pálení v obličeji  bolest hlavy, v bedrech, na hrudníku  svědivka, slzení, rýma, kašel  laryngeální stridor, bronchospazmus  anafylaktický šok • léčba:  okamžité ukončení HD bez návratu krve  aplikace analgetik, antihistaminik, steroidů  popř. vazoaktivních látek

22 22 AKUTNÍ ALERGICKÁ REAKCE • TYP B – lehčí forma reakce • příznaky:  nastupují asi 60 min. po zahájení HD po zahájení HD  nevůle, zčervenání  bolest na hrudi a v zádech • • léčba:  doplnění volumu  aplikace kortikoidů, antihistaminik, analgetik

23 23 HYPOKALEMIE • příčiny:  zbytková diuréza  nesprávný DR  hladovění, zvracení, průjem • • příznaky:  svalová chabost, křeče  arytmie (plochá vlna T) • léčba:  aplikace 7,5% KCl  vhodný dialyzační roztok

24 24 HYPERKALEMIE • příčiny:  dietní chyba  následek transfúzní léčby, hemolýza  nesprávný DR • • příznaky:  brnění končetin až celého těla  arytmie (hrotnatá vlna T) až zástava • léčba:  aplikace Ca gluconica i.v.  infúze glukózy s inzulínem  aplikace iontoměničů p.o., p. rectum (Resonium)  dialyzační roztok bez K +

25 25 ZÁVĚR Akutní komplikace během HD představují různorodý komplex příznaků a symptomů nestejné etiologie a různé závažnosti. Akutní komplikace během HD představují různorodý komplex příznaků a symptomů nestejné etiologie a různé závažnosti. Za všech okolností, zvláště, když si nejsme jisti příčinou náhle vzniklých potíží, se vyplatí omezit účinnost dialýzy, zpomalit rychlost ultrafiltrace a za emergentních (naléhavých) situací neváhat dialýzu ukončit. Za všech okolností, zvláště, když si nejsme jisti příčinou náhle vzniklých potíží, se vyplatí omezit účinnost dialýzy, zpomalit rychlost ultrafiltrace a za emergentních (naléhavých) situací neváhat dialýzu ukončit.

26 Děkuji za pozornost Jarmila Semerádová HDS JIHLAVA

27 Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008


Stáhnout ppt "Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google