Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“"— Transkript prezentace:

1 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“

2 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Vzdělávací program projektu MMR ČR Školení pro úředníky územní veřejné správy a zaměstnance v cestovním ruchu v podmínkách rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných územích. CZ / /0011 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Opatření 4.2., Specifické vzdělávání.

3 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Příprava a řízení projektu: ORE-institut, o.p.s. Olomouc
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Příprava a řízení projektu: Zdeněk Kotulák, MBA ORE-institut, o.p.s. Olomouc

5 Třídenní kurz, exkurze do CHKO a workshop.
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Třídenní kurz, exkurze do CHKO a workshop.

6 Lektorský tým:. Ing. Luděk Beneš. Mgr. Michal Kalman. Mgr. Ing
Lektorský tým: Ing. Luděk Beneš Mgr. Michal Kalman Mgr. Ing. Osvaldová a Tomáš Salov

7 Modul č. 1 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Lektor: Michal Kalman

8 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Soukromý sektor Marginální oblasti v cestovním ruchu ICT Cestovní ruch Marginální oblasti Veřejná správa Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

9 Informační společnost
Marginální oblasti v cestovním ruchu Informační společnost Relevantní zdroje Získat Analyzovat Rozhodovat Čtení, psaní, počítaní, informační gramotnost Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

10 Informační společnost
Marginální oblasti v cestovním ruchu Informační společnost Schopnost jedince Kdy Kde Jak Porovnávat Hodnotit Využívat Není to pasivní dovednost ale aktivní Kriticky důležitá u podnikatelů a manažerů Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

11 Informační společnost
Marginální oblasti v cestovním ruchu Informační společnost Prvky samostatné a tvořivé práce s informacemi Umění učit se celý život OPAK povrchní info, bobmastické reklamy Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

12 Informační společnost
Marginální oblasti v cestovním ruchu Informační společnost Akční plán eEurope E-government E-learning E-business Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

13 Informační společnost
Marginální oblasti v cestovním ruchu Informační společnost Ideál Plošné vybavení ICT Celková informační gramotnost občanů Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

14 Informační společnost
Marginální oblasti v cestovním ruchu Informační společnost Současnost v ČR Převládá vštěpování faktografických dat nad rozvojem analytických dovedností a kreativních způsobů hledání informací a využívání informací při řešení problémů. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

15 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Informace obecně rozumíme sdělení, vysvětlení či poučení živé organismy jsou otevřené systémy, které nemohou existovat bez výměny hmoty, energie informace se svým okolím. Informace je nezbytná pro život informace v ekonomice je zpráva o tom, že nastal určitý jev z množiny možných jevů a tím se u nás (příjemce) snižuje nebo zcela odstraňuje neznalost o tomto jevu Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

16 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Charakteristika informace je to zboží – nemateriální a vázané má hodnotu rozšiřuje se komunikací distribuuje se rozmnožuje se Úroveň pojetí Pojem Obsah Pragmatika Informace Znalosti orientované na cíl Sémantika Zprávy, data, sdělení Smysl, význam Syntaxe Signály, znaky, symboly Fyzikální prvky Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

17 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Informatika – obecné principy a pravidla práce s informacemi, a obecně definované charakteristiky všech prvků (lidí, technických a dalších prostředků), které se na přípravě a užití informací podílejí. Mylné představy o informatice, informaticích využití (aplikace) informace (informatiky) aplikovaná informatika, matematická informatika, technická informatika, manažerská informatika V poslední době se nejčastěji používá termín Informační management. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

18 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Informace Informačním managementem se rozumí principy a pravidla práce s informacemi a charakteristiky s nimi spojených systémů a jejich prvků, které jsou významné pro její užití ve vymezené oblasti lidské činnosti 4 úrovně IM Osobní informatika - informatika na úrovní jedince Podniková informatika - informatika na úrovní podniku Informatika v obchodních vztazích - informatika na úrovní několika podniků, organizací Informatika a stát - informatika na úrovní státu, mezinárodních organizací Informační systém (IS) - informační zajištění komplexního řízení podniku – od financí, přes výrobu, logistiku, řízení personálních zdrojů aj Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

19 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Management mnoho definic..př. Gibbon (2002) Management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální prací Institucionální pojetí - všechny osoby, které pracují ve vedoucí pozici. Rozlišuje se: Top management (1. a 2. úroveň, tj. představenstvo/vedení podniku, generální ředitel se svým aparátem Střední management (3. a 4. úroveň ředitel a ředitele sekcí Nižší management ( vedoucí oddělení, mistři..) Nultý management (trolley manager) Funkcionální pojetí - M. jako činnost – přijetí a prosazení rozhodnutí o použití či rozdělení disponibilních: zdrojů materiálů lidských zdrojů Informačních zdrojů Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

20 Marginální oblasti v cestovním ruchu
identifikovat rozhodující faktory, které souvisí s daným problémem Informace jsou palivem, které pohání organizace Úkolem manažerů je transformovat informace do užitečných činností Poslední desetiletí často nazývá „Věkem informací“ Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

21 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Definice marginality Adjektivum marginální označuje ve svém nejobecnějším (etymologickém) významu umístění nebo pozici na okraji. Marginalita není nikdy absolutní, má charakter relace, ve které je nutné definovat kdo/co se nachází na okraji vůči komu/čemu Je nutné v prvé řadě definovat také kontext (zorný úhel), aby bylo jasné, o co se vlastně jedná. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

22 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Typy marginality Makroekonomického pohledu Sociálně kulturní pohled Ekonomického pohledu Demografický pohled Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.) Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek . Máte pět minut, abyste definovali jaké typy marginalit mohou být Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

23 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Typy marginality Makroekonomického pohledu Sociálně kulturní pohled Ekonomického pohledu Demografický pohled Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.) Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek . Z makroekonomického pohledu je marginalita odvětví většinou definována jeho podílem na tvorbě národního důchod Máte pět minut, abyste definovali jaké typy marginalit mohou být Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

24 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Typy marginality Makroekonomického pohledu Sociálně kulturní pohled Ekonomického pohledu Demografický pohled Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.) Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek . V kontextu sociálně kulturním se marginalita chápe jako nemožnost jednotlivých členů společnosti (nebo celých sociálních skupin) podílet se na hlavních společenských trendech a aktivitách Máte pět minut, abyste definovali jaké typy marginalit mohou být Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

25 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Typy marginality Makroekonomického pohledu Sociálně kulturní pohled Ekonomického pohledu Demografický pohled Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.) Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek . Marginální z ekonomického hlediska znamená produkčně nezajímavý, stojící mimo hlavní ekonomické cíle Máte pět minut, abyste definovali jaké typy marginalit mohou být Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

26 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Typy marginality Makroekonomického pohledu Sociálně kulturní pohled Ekonomického pohledu Demografický pohled Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.) Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek . Máte pět minut, abyste definovali jaké typy marginalit mohou být Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

27 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní faktory marginality Půda Práce Kapitál Jde většinou o horské a podhorské oblasti vzdálené od produkčních center společnosti Při vymezování marginálních oblastí je nutné si uvědomit že záleží vždy na úhlu pohledu, nikdy nejde o marginalitu v “absolutním“ slova smyslu, ale vždy ve vztahu k něčemu, hodnotiteli a jeho kritériu, účelu hodnocení Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

28 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Oblast vymezená jako marginální z produkčně zemědělského (kratší vegetační doba, nižší úrodnost půdy, vyšší svažitost, atd.) pohledu může být velice významná např. z hlediska rekreace nebo vojensko-strategické pozice. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

29 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

30 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Výrazný pokles výroby a zaměstnanosti v těžkém průmyslu – těžba uhlí, hutnictví, těžké strojírenství, chemie, který dominoval a nadále je nosným v ekonomické struktuře regionů soudržnosti Moravskoslezsko a Severozápad. Nicméně lze předpokládat, že určitá míra zaměstnanosti v těžkém průmyslu bude i v budoucnosti zachována, zejména v oblasti chemie a v hutnictví. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

31 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Pokles výroby textilního a elektrotechnického průmyslu, což se projevilo vážnými dopady zejména na ekonomiku a zaměstnanost v regionu soudržnosti Severovýchod (Liberecký a Královéhradecký kraj, v případě textilního průmyslu i v kraji Pardubickém) a odvětví oděvního a obuvnického průmyslu s dopady zaměstnanosti v regionech soudržnosti Severovýchod (Pardubický kraj - zejména oděvní průmysl), Střední Morava (Zlínský kraj) a Jihovýchod (Vysočina). Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

32 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Snižování počtu pracovníků v zemědělství, které bylo výrazné zejména v horských a podhorských oblastech a v oblastech s relativně vysokým zastoupením tohoto odvětví, zejména v regionech soudržnosti Jihovýchod a Střední Morava (Olomoucký kraj). Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

33 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Rozvoj terciérního sektoru, kterým byla absorbována podstatná část pracovníků uvolňovaných z neefektivních výrob. Rozvoj terciérního sektoru se s větší intenzitou koncentroval do velkých měst a aglomerací. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

34 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Nestejnoměrný rozvoj soukromého podnikání, zejména malého a středního podnikání, kde se nepodařilo vytvořit dostatečně silný sektor malých a středních firem zaměřených na výrobu hmotných statků a na průmyslové služby. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

35 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Kvalita lidských zdrojů (vzdělanost, podnikatelská tradice) a místní samosprávy (orientace na koncepční přístupy, strategické plánování apod.). Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

36 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Nerovnoměrná vybavenost území technickou infrastrukturou. Nerovnoměrná územní dostupnost zdravotnické infrastruktury a nerovnoměrná dostupnost jak standardní, tak i komplexní zdravotně-sociální péče. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

37 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Nízká meziregionální mobilita pracovních sil, spojená s omezenou možností získání bytů v místech pracovních příležitostí a se zhoršující se dopravní obslužností zajišťovanou prostředky hromadné osobní dopravy, tíživě se projevující především v oblastech s nízkou hustotou zalidnění a většími vzdálenostmi mezi obcemi. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

38 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Kvalita lidských zdrojů (vzdělanost, podnikatelská tradice) a místní samosprávy (orientace na koncepční přístupy, strategické plánování apod.). Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

39 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Přetrvávající neuspokojivý stav životního prostředí zejména v těžebních oblastech s kumulací starých ekologických zátěží – brownfields a v oblastech s nepříznivou strukturou průmyslové základny – Moravskoslezsko a Severozápad – a v důsledku kumulace různorodých škodlivých vlivů ve velkých městech – Praha, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice-Hradec Králové a jejich okolí. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

40 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit: Existence řady územně-technických specifik a problémů ztěžujících rozvoj některých regionů. Jedná se zejména o důsledky těžby nerostných surovin a o mimořádně velkou členitost krajiny (podíl horských a podhorských oblastí na území regionu), způsobující problémy v oblasti dopravní dostupnosti a ekonomické efektivnosti regionů. Rozdílná geografická poloha regionů v rámci České republiky i vzhledem ke státům EU a hlavním evropským dopravním koridorům, přetrvávající periferní postavení převážné většiny příhraničních regionů. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

41 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Regiony rychle se rozvíjející Regiony rozvíjející se Regiony s nízkou dynamikou růstu Regiony zaostávající Regiony upadající Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

42 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

43 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

44 Marginální oblasti v cestovním ruchu
Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

45 Politické dokumenty v CR
Úkoly Provést analýzu existujících politických a strategických dokumentů zabývajících se cestovním ruchem Vytvořit systematický přehled dokumentů v oblasti cestovního ruchu Poukázat na jednotlivé specifika dokumentů vzhledem k problematice cestovního ruchu Metodika Obsahová analýza dat zaměřena na strategické a politické dokumenty, ve kterých je problematika strategie rozvoje cestovního ruchu alespoň částečně řešena. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

46 Politické dokumenty v CR
Cíl Zjednodušit orientaci odborné i laické veřejnosti v politických dokumentech v oblasti cestovního ruchu. (Při správném využití největší užitek budou mít ti, kteří chystají projekty v CR (aby byly v souladu s např. Strategii hospodářského růstu apod.) Po absolvování tohoto vzdělávacího programu byste měli: Mít povědomí a orientovat se v politických, strategických a koncepčních dokumentech v oblasti cestovního ruchu na regionální, národní a evropské úrovni. Dokázat prakticky aplikovat informace z politických dokumentů do praxe zejména do projektů různého druhu se zaměřením na Strukturální fondy Orientovat se v programech Strukturálních fondů na podporu cestovního ruchu. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

47 Politické dokumenty v CR
Cestovní ruch je průřezovým odvětvím, které zahrnuje nejrůznější služby a profese a je napojeno na mnoho dalších hospodářských činností. Má dopad na taková odvětví, jako je doprava, stavebnictví, kultura, maloobchod a na četná odvětví, která vytváří produkty související s rekreací nebo poskytují služby týkající se volného času a obchodního cestovního ruchu. CR generuje velké množství peněz, a to jak do státní kasy, tak pro soukromé firmy. Cestovní ruch se nachází vysoko v politické agendě vlády České republiky a z jeho průřezového charakteru se dá předpokládat, že tato problematika je zakotvena v celé řadě politických dokumentů. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

48 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013
V této kapitole jsou popsány základní body a principy politiky cestovního ruchu ČR zachycené v Návrhu koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období Obecná charakteristika Vize a cíle Koncepce státní politiky cestovního ruchu Základní principy Základní priority Koncepce SWOT analýza rozvoje cestovního ruch Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

49 Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013
Kapitola se zabývá problematikou cestovního ruchu v Národním rozvojovém plánu České republiky na léta Opírá o klíčové evropské i domácí strategické dokumenty. Základní charakteristika Cestovní ruch v Národním rozvojovém plánu Vazba cestovního ruchu na ostatní priority Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

50 Strategie propagace České republiky 2004 – 2010
Tato kapitola nese název Strategie propagace České republiky, jež definuje klíčové kroky vedoucí ke zvýšení atraktivity České republiky. Vizí je, aby se stala v roce 2010 destinací číslo 1 v Evropě v rámci srovnatelných zemí. Vize Strategie Národní produkty Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

51 Strategie udržitelného rozvoje České republiky
Strategie udržitelného rozvoje představuje dlouhodobý rámec pro udržení základních civilizačních hodnot a kvality života společnosti a Představuje východisko pro zpracování dalších dokumentů koncepčního charakteru, tedy i pro politiku cestovního ruchu, tudíž další lekce se zabývá tímto tématem. Obecná charakteristika Východiska a principy Strategie udržitelného rozvoje Cestovní ruch ve Strategii udržitelného rozvoje Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

52 Strategie hospodářského růstu
Politika cestovního ruchu musí být v souladu se Strategií hospodářského růstu, jejímž cílem je významným způsobem přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie (měřeno ukazatelem HDP na jednoho obyvatele; je v silách země dosáhnout v roce 2013 průměru EU). Vize Zaměření Strategie Strategie hospodářského růstu a regionální politika Naplňování Strategie hospodářského růstu Cestovní ruch ve Strategii hospodářského růstu Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

53 Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010
Kapitola pojednává o Státní politice životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010, která konstatuje, že právě kvalitní životní prostředí zvyšuje atraktivnost a tedy i konkurenceschopnost cestovního ruchu pro podnikatelské a další subjekty a vytváří tím podmínky pro zlepšení celkové kvality života obyvatel České republiky. Základní zásady Cíle v prioritních oblastech Regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

54 Politika územního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky je nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Z tohoto dokumentu mj. vyplývá, že se bude podporovat rozvoj cestovního ruchu zejména v rámci vymezených rozvojových oblastí. Obecná charakteristika Cestovní ruch v Politice územního rozvoje Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

55 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
V této kapitole je popsána stručná charakteristika Národní strategie cyklistické dopravy, jejímž cílem je systematická podpora dopravy přátelské k životnímu prostředí, mezi které jednoznačně patří i cyklistika. Obecná charakteristika Priority Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

56 Strategické obecné zásady Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost
Kapitola pojednává o vztahu cestovního ruchu a Strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost, kde je cestovní ruch chápán jako důležitá rozvojová aktivita především ve venkovských oblastech. Významná je také vazba na zaměstnanost a tvorbu nových pracovních míst, rozvoj lidských zdrojů i na podporu podnikatelských aktivit. Obecná charakteristika Cestovní ruch ve Společenství pro soudržnost Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

57 Evropská Ústava a cestovní ruch
Následuje kapitola, která vyzvedává základní body z oblasti cestovního ruchu v Evropské Ústavě, ve které se píše, že bude podporovat vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podniků v této oblasti, a že bude podporovat spolupráci mezi členskými státy, zejména výměnou zkušeností. Obecná charakteristika Obsah Ústavní smlouvy Vymezení a cíle Unie Politiky Unie Cestovní ruch v EU Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

58 Lisabonská strategie Základní charakteristika
Lisabonská strategie a Česká republika Lisabonská strategie a cestovní ruch Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

59 Fondy Evropské Unie a cestovní ruch
Jedna z posledních kapitol popisuje postavení cestovního ruchu ve Fondech Evropské Unie. Krátce budete seznámení s první vlnou 2004–2006 a hlouběji pak se druhou vlnou Strukturálních fondů (2007–2013), kde cestovní ruch je jeden ze silných nástrojů mající potenciál zvýšit konkurenceschopnost České republiky potažmo krajů, města a obcí. Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské strukturální fondy a cestovní ruch Regionální operační programy Integrovaný operační program Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

60 Visegrádská 4 v oblasti cestovního ruchu
V kapitole je přiblíženo fungování European Quartet, což platforma je vytvořená speciálně pro odvětví cestovního ruchu v rámci spolupráce středoevropských zemí tzv. Visegrádské čtyřky (České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska). Základní charakteristika V4 European Quartet jako součást Visegrádské čtyřky Mezinárodní visegrádský fond Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

61 Politické dokumenty v CR
Závěr Cílem publikace je za pomoci deskripce politiky cestovního ruchu v České republice a sumarizace klíčových bodů cestovního ruchu z politických dokumentů na národní a regionální úrovni vytvořit podporný materiál, jenž zjednoduší orientaci v této problematice. Ne memorovat, ale pracovat s informacemi Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

62 Politické dokumenty v CR
Informace: e-knihovna Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

63 Politické dokumenty v CR
Referenční seznam Česká centrála cestovního ruchu. (2003). Strategie propagace České republiky 2004 – Praha: Autor. Komise evropských společenství. (2005). Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost. Brusel: Autor. Ministerstvo dopravy. (2004). Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. Praha: Autor. Ministerstvo pro místní rozvoj. (2006). Národní rozvojový plán. Praha: Autor. Ministerstvo pro místní rozvoj. (2006). Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období Praha: Autor. Ministerstvo pro místní rozvoj. (2007). Integrovaný operační program. Praha: Autor. Ministerstvo pro místní rozvoj. (2007). Regionální operační program. Praha. Autor. Rada vlády pro udržitelný rozvoj. (2004). Strategie udržitelného rozvoje. Praha: Autor. Vláda České republiky. (2005). Strategie hospodářského růstu. Praha: Autor. Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země. Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu

64 Děkuji Vám za pozornost.
Michal Kalman Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky.

65 Tento vzdělávací program pro Vás připravila společnost ORE-institut, o
Tento vzdělávací program pro Vás připravila společnost ORE-institut, o.p.s. Olomouc. Těšíme se na setkání s Vámi na našich dalších programech.


Stáhnout ppt "„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“"

Podobné prezentace


Reklamy Google