Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doporučené postupy při zadávání veřejných zakázek a veřejno- soukromých partnerstvích Jan Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doporučené postupy při zadávání veřejných zakázek a veřejno- soukromých partnerstvích Jan Pavel."— Transkript prezentace:

1 Doporučené postupy při zadávání veřejných zakázek a veřejno- soukromých partnerstvích Jan Pavel

2 Indikátory „problémové“ veřejné zakázky  Nízký počet uchazečů  Eliminační kvalifikační předpoklady  Dodatečné navyšování ceny veřejné zakázky (vícepráce)  Nevymáhání smluvních pokut zadavatelem  Prodlužování doby plnění veřejné zakázky  Uzavírání dodatků ke smlouvě

3 Klíčová východiska  Cílem veřejné zakázky je uspořit veřejné peníze  Prostředkem k dosažení tohoto cíle je získání co nejvíce nabídek a tomu by mělo být vše podřízeno  Konkurenčním testováním prokazuji, že jsem jednal hospodárně  Je nutné zveřejňovat maximum (nemám se za co stydět)

4

5 Logický rámec pro rozhodování o vynaložení veřejných prostředků

6 Charakter poptávaného předmětu plnění  Problém zejména u služeb  Velice obtížná kvantifikace  Důsledkem mohou být velmi vysoké transakční náklady  Někdy je tedy lepší zůstat u interní produkce

7 Ukázka indikátorů

8 Zákon o veřejných zakázkách a metodika 3E  Při vynakládání veřejných prostředků je nutné sledovat kriteria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

9 Klíčové body v zadávacím řízení  A) Vymezení předmětu plnění  B) Kvalifikační předpoklady  C) Volba zadávací metody  D) Hodnotící kriterium  E) Lhůty a informace

10 A) vymezení předmětu plnění  Je stále nutné vidět vazbu na 3 E  Příliš úzce vymezený předmět omezuje konkurenci a vede k růstu ceny  Jaké jsou užitné vlastnosti předmětu plnění, jež uspokojí naši potřebu?  Problém sdružování předmětů plnění do velkých zakázek a obráceně

11 B) kvalifikační předpoklady  Cílem kvalifikačních předpokladů je vyloučit ty firmy, které nejsou schopny danou zakázku uspokojit  Při příliš přísných kvalifikačních předpokladech dojde k omezení konkurence a k růstu ceny.  Kolik firem se bude moci ucházet o mou zakázku při zvolených kvalifikačních kriteriích?

12 C) Volba zadávací metody  Jakákoliv jiná zadávací řízení než otevřená omezují konkurenci a vedou k růstu ceny.  Potenciální úspory administrativních nákladů jsou zanedbatelné.  Je v zájmu každého zadavatele získat maximální počet nabídek:  Snižuje se pravděpodobnost kartelizace  Firmy se vzájemně hlídají

13 D) Hodnotící kriterium  Kriterium nejnižší ceny je nejvíce transparentní.  Při poklesu váhy ceny vesměs klesá počet podaných nabídek.  Užitné a jiné vlastnosti je možné specifikovat ve vymezení předmětu plnění.  Koncept celoživotních nákladů.  Pokud je již použito kriterium ekonomické výhodnosti, je vhodné nastavit max/min hranice  Někdy jsou kriteria bez limitů nesmyslná (např. smluvní pokuta)

14 D) Hodnotící kriterium  Ovlivňuje mi zvolené kriterium schopnost statku uspokojit mou potřebu?  Pokud ano, kolik jsem za to ochoten zaplatit?  Ekonomická výhodnost = efektivnost = poměr mezi užitky a náklady

15 Možný příklad patové situace při nesprávném chápání kriteria ekonomická výhodnost

16 Základní kategorie předmětů plnění

17 1.Definuj cílové stavy výdajové aktivity! Cíle vychází z nutnosti uspokojit pociťovanou potřebu. 2.Identifikuj roli veřejné zakázky v dosažení cílů sledované aktivity. Zařaď předmět veřejné zakázky do jedné z kategorií uvedené v tabulce 1. 3.Specifikuj předmět plnění ve vazbě na jeho kategorizaci! 4.Analyzuj definici předmětu plnění! 5.Rozhodni: Umožňuje definice předmětu plnění, aby se v nabídkách objevily statky, které se mohou lišit v relevantních provozně- nákladových nebo relevantních užitných vlastnostech?  Ano – Jdi na krok 6.  Ne – Použij kriterium nejnižší nabídkové ceny. 6.Rozhodni: Umožňuje definice předmětu plnění, aby se v nabídkách objevily statky, které se mohou lišit v relevantních provozně- nákladových vlastnostech, ale nemohou se lišit v relevantních užitných vlastnostech?  Ano – Použij kriterium ekonomická výhodnost, které budou tvořit pouze dílčí kriteria nákladového charakteru (jedná se o modifikaci kriteria nejnižší nabídková cena).  Ne – Jdi na krok 7 7.Rozhodni: Umožňuje definice předmětu plnění, aby se nabídky lišily pouze z hlediska relevantních užitných vlastností, ale nemohou se lišit v relevantních provozně-nákladových vlastnostech?  Ano – Použij kriterium ekonomická výhodnost, které budou tvořit užitková kriteria a nabídková cena.  Ne – Použij kriterium ekonomická výhodnost, které budou tvořit užitková i nákladová kriteria.

18 Rekapitulace možných typů rozhodovacího kriteria uvádí následující tabulka

19 E) Lhůty a informace  Podat nabídku není lehké ani levné  Zadavatel by měl firmám vše dělat co nejjednodušší  Po schválení rozpočtu zveřejnit plán nakupování včetně předběžného časového plánu  Nepožadovat zbytečné dokumenty  Vše (pokud možno) řešit dálkovým přístupem

20 Postkontraktační chování  Zveřejňování smluv a zejména dodatků  Vyhodnocení zakázky  Problém dobrých smluv (je lepší dávat do zadávací dokumentace vzorovou smlouvu)

21 Transparentnost  Zakázky s nízkou hodnotou  Zveřejňování výsledků  Elektronické aukce (zvýší počet podaných nabídek a následně i cenu)

22 Procentuální pozice limitů ZsNH na dodávky a služby Zdroj: Rišticová (2009) Působnost Evropské unie - nadlimitní zakázky Zdroj: Rističová (2009)

23 Reakce na kontroly  Nutné jednoznačně specifikovat zodpovědnost  Při udělení pokuty je nutné o ní účtovat a vymáhat ji  Reakce jak personální tak i metodická

24 PPP projekty  Partnerství veřejného a soukromého sektoru  Zdá se být dobrým řešením – investice bez peněz  ALE:  Je vhodné jen tehdy, když se ekonomicky ukáže jako výhodnější

25 Public Sector Comparator Zdroj: Asociace PPP

26 Hlavní rizika  Vznik monopolní závislosti  Morální hazard  Dlouhodobost (skutečně vím, co bude za 30 let?)


Stáhnout ppt "Doporučené postupy při zadávání veřejných zakázek a veřejno- soukromých partnerstvích Jan Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google