Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE TŘEBÍČ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIECÉZNÍ CHARITA BRNO OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE TŘEBÍČ."— Transkript prezentace:

1 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE TŘEBÍČ

2 POSLÁNÍ Posláním Azylového domu pro muže Třebíč je poskytnout účinnou pomoc a podporu mužům, kteří ztratili vlastní bydlení a nabídnout jim ubytování, základní sociální poradenství, možnost přípravy stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. CÍLE • poskytnout uživatelům bezpečné prostředí a zázemí pro řešení jejich akutní tíživé situace (ubytování na dobu zpravidla 1 roku) STABILIZACE • stabilizovat jejich situaci pomocí spektra nabízených činností a aktivit STABILIZACE • vést uživatele k aktivnímu přístupu k řešení své sociální situace ODPOUTÁNÍ • podporovat a udržovat u uživatelů motivaci pozitivní změně PRÁCE NA ZMĚNĚ • podporovat uživatele v návratu do běžné společnosti a na trh práce PRÁCE NA ZMĚNĚ • osamostatnit uživatele do té míry, aby převzali odpovědnost za další průběh svého života OSAMOSTATNĚNÍ CÍLOVÁ SKUPINA • muži starší 18-ti let, kteří ztratili střechu nad hlavou a ocitli se tak v tíživé sociální situaci • muži svéprávní, bez zdravotní či psychiatrické diagnózy, která by jim bránila v samostatném způsobu života v zařízení a vyžadovala by neustálou asistenci pracovníka zařízení • přednostně muži s místem trvalého bydliště v regionu Třebíč

3 PRINCIPY • dodržování práv uživatelů • respektování volby uživatele • individuální přístup k uživatelům • flexibilita služeb POSKYTOVANÉ SLUŽBY • azylové ubytování • pomoc při zajištění stravy • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí • základní sociální poradenství PROVOZNÍ DOBA • nepřetržitý celoroční provoz

4 DÉLKA UBYTOVÁNÍ • ubytování se poskytuje na dobu nezbytně nutnou, zpravidla na 1 rok, pro vyřešení nepříznivé sociální situace ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ • cena ubytování je 3 000 Kč měsíčně a uživatel je povinen uhradit částku za ubytování do 20. dne v daném měsíci • uživatel má právo uhradit ubytování v hotovosti nebo bankovním převodem na účet OCHT • první platbu v hotovosti platí uživatel v den uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby DENNÍ ŘÁD • 07:30-09:00osobní hygiena, úklid pokojů a společných prostor • 09:00-15:00časový prostor pro hledání zaměstnání, bydlení a jednání na úřadech • 22:00noční klid (pátek a sobota ve 23:00) • 00:00-6:00uzamčení domu, přísné dodržování nočního klidu

5 SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM • každý uživatel má na pokoji k dispozici postel s úložným prostorem, uzamykatelnou skříňku a šatní skříň, pokoj je dále vybaven stolem se židlemi a LCD televizorem • WC, sprchový kout – společné vždy pro podlaží • uživatel může využívat prádelnu vybavenou automatickou pračkou (obsluhuje pracovník AD) a sušárnu prádla • kuchyň – k dispozici je kuchyňská linka se dřezem, elektrický sporák, varná konvice, lednice, mikrovlnná trouba • společenská místnost – slouží pro volnočasové aktivity a přijímání návštěv, dispozici jsou stoly se židlemi, knihovna, televizor a dva počítače s internetovým připojením • dvorek vybavený zahradním nábytkem, slouží k posezení a zároveň jako kuřárna (jediné místo, kde lze v areálu AD kouřit) POVINNOSTI UBYTOVANÉHO (NEJDŮLEŽITĚJŠÍ) • dodržovat Ubytovací řád a vyvěšená písemná pravidla užívání jednotlivých místností v zařízení • poskytovat o své osobě a situaci pravdivé informace • platit v řádném termínu poplatek za poskytnutí sociální služby • spolupracovat se sociálním pracovníkem a aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace prostřednictvím individuálního plánování – každému uživateli je přidělen klíčový pracovník, který s uživatelem pracuje na individuálním plánu na pravidelných měsíčních schůzkách • chovat se slušně k pracovníkům AD a spolubydlícím

6 • přicházet do azylového domu bez zjevných známek opilosti; při podezření na opilost se podrobit dechové zkoušce na alkohol, v případě odmítnutí je uživatel považován za opilého • přicházet do azylového domu bez zjevných známek požití návykových látek, při podezření na požití omamných látek se podrobit testu na zjištění návykových látek v organismu, v případě odmítnutí nebo maření provedení testu je uživatel považován za pozitivního na návykové látky • nevnášet do zařízení alkohol a drogy za účelem konzumace a nevnášet zbraně a jiné nebezpečné látky (hořlaviny, výbušniny, ředidla) • dodržovat hygienu a pravidelně si prát osobní šatstvo dle svého uvážení tak, aby nedošlo k riziku přenosu infekčních chorob a narušení společného soužití • zajišťovat a dodržovat čistotu a pořádek na pokoji a v ostatních prostorách domu • dodržovat stanovený noční klid NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ – SANKCE • mírné porušení – ústní napomenutí např. nedodržování hygieny, nedodržování čistoty na pokoji, nezajišťování úklidu společných prostor, návštěvy na cizích pokojích, nedodržování vyvěšených písemných pravidel • závažné porušení - písemné napomenutí např. 7 příchodů do AD se zjevnými známkami požití alkoholu (vykázání uživatele do vystřízlivění až na 24 hodin), 3 příchody do AD pod vlivem jiných návykových látek (vykázání uživatele na 24 hodin), vnášení a konzumace alkoholu nebo drog v zařízení, uživatel se nechová slušně k pracovníkům AD a spolubydlícím, používání vlastních nepovolených elektrospotřebičů Po pěti ústních napomenutích následuje písemné napomenutí Třetí písemné napomenutí znamená ukončení ubytování

7 PRÁVA (NEJDŮLEŽITĚJŠÍ) • právo na důstojné zacházení • právo na soukromí • právo na informovanost • právo na respektování vlastní volby a na přiměřené riziko • právo na ochranu osobních údajů STÍŽNOSTI Uživatel má právo podat stížnost • na kvalitu služeb, na pracovníka AD – stížnost je podána ústně nebo písemně vedoucímu zařízení, ten se jí bezprostředně zabývá, o vyřešení je uživatel informován do 3 týdnů, proti výsledku se lze písemně odvolat řediteli Oblastní charity Třebíč • na vedoucího zařízení – písemná stížnost se zašle řediteli Oblastní charity Třebíč, ten do tří týdnů písemně oznámí výsledek, proti rozhodnutí se lze písemně odvolat řediteli Diecézní charity Brno • stížnost lze podat i anonymně – anonymní schránka je umístěna u dveří na dvorek • další možnosti – Veřejný ochránce práv (ombudsman), Český helsinský výbor • hrubé porušení – ukončení ubytování např. uživatel jedná agresivně, vyhrožuje, slovně napadá pracovníky AD a spolubydlící, uživatel nezaplatil v řádném termínu poplatek za poskytnutí sociální služby, uživatel vnesl do zařízení zbraně a jiné nebezpečné látky

8 MOŽNÉ KRIZOVÉ SITUACE • Agresivita mezi uživateli Co dělat? Neřešit situaci sám, ale vyhledat sloužícího pracovníka a seznámit ho se situací Prevence : každý uživatel si plní své povinnosti vyplývající z Ubytovacího řádu a zásady slušného chování (praní osobního šatstva, hygiena, slušné chování k spolubydlícím…) • Krádež a poškození majetku uživatele Co dělat? Neprodleně vyhledat sloužícího pracovníka a seznámit ho se situací Prevence: každý uživatel si plní své povinnosti vyplývající z Ubytovacího řádu (zamykání osobních věcí do přidělených skříní a nočních stolků, uložení cenných věcí u vedoucí zařízení…) • Možnost hromadné evakuace při havarijní situaci Co dělat? Zjištěnou závadu - požár, voda, elektroinstalace – neprodleně nahlásit sloužícímu pracovníkovi a dále se řídit jeho instrukcemi Prevence: zákaz kouření v budově AD, zákaz používání vlastních elektrospotřebičů, být všímavý a včas nahlašovat závady… • Nakažení infekční chorobou Co dělat? Nahlásit sloužícímu pracovníkovi podezření na infekční chorobu, vyhledat lékaře, seznámit pracovníka s výsledkem vyšetření Prevence: dodržovat osobní hygienu, praní šatstva, úklid, kontrolovat trvanlivost konzumovaných potravin, všímat si svého zdravotního stavu a svých spolubydlících…

9 PRACOVNÍCI Mgr. Eliška Klimešová Bc. Jaroslava Dohnalová Bc. Otakar Prokeš Pavel Veselý vedoucí zařízení sociální pracovnice sociální pracovník pracovník v soc. sl. Ivo Tesař Zbyněk Vejmelka Zbyněk Dočkal Eliška Krátká pracovník v soc. sl. pracovník v soc. sl.

10 KONTAKTY Heliadova 10, 674 01 Třebíč Tel.: 568 843 168 E-mail: ad.trebic@charita.czad.trebic@charita.cz www.trebic.charita.cz


Stáhnout ppt "DIECÉZNÍ CHARITA BRNO OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE TŘEBÍČ."

Podobné prezentace


Reklamy Google