Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSLÁNÍ Posláním Azylového domu pro muže Třebíč je poskytnout účinnou pomoc a podporu mužům, kteří ztratili vlastní bydlení a nabídnout jim ubytování,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSLÁNÍ Posláním Azylového domu pro muže Třebíč je poskytnout účinnou pomoc a podporu mužům, kteří ztratili vlastní bydlení a nabídnout jim ubytování,"— Transkript prezentace:

0 OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE TŘEBÍČ

1 POSLÁNÍ Posláním Azylového domu pro muže Třebíč je poskytnout účinnou pomoc a podporu mužům, kteří ztratili vlastní bydlení a nabídnout jim ubytování, základní sociální poradenství, možnost přípravy stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. CÍLE poskytnout uživatelům bezpečné prostředí a zázemí pro řešení jejich akutní tíživé situace (ubytování na dobu zpravidla 1 roku) STABILIZACE stabilizovat jejich situaci pomocí spektra nabízených činností a aktivit STABILIZACE vést uživatele k aktivnímu přístupu k řešení své sociální situace ODPOUTÁNÍ podporovat a udržovat u uživatelů motivaci pozitivní změně PRÁCE NA ZMĚNĚ podporovat uživatele v návratu do běžné společnosti a na trh práce PRÁCE NA ZMĚNĚ osamostatnit uživatele do té míry, aby převzali odpovědnost za další průběh svého života OSAMOSTATNĚNÍ CÍLOVÁ SKUPINA muži starší 18-ti let, kteří ztratili střechu nad hlavou a ocitli se tak v tíživé sociální situaci muži svéprávní, bez zdravotní či psychiatrické diagnózy, která by jim bránila v samostatném způsobu života v zařízení a vyžadovala by neustálou asistenci pracovníka zařízení přednostně muži s místem trvalého bydliště v regionu Třebíč

2 PRINCIPY dodržování práv uživatelů respektování volby uživatele individuální přístup k uživatelům flexibilita služeb POSKYTOVANÉ SLUŽBY azylové ubytování pomoc při zajištění stravy pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí základní sociální poradenství PROVOZNÍ DOBA nepřetržitý celoroční provoz

3 DÉLKA UBYTOVÁNÍ ubytování se poskytuje na dobu nezbytně nutnou, zpravidla na 1 rok, pro vyřešení nepříznivé sociální situace ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ cena ubytování je Kč měsíčně a uživatel je povinen uhradit částku za ubytování do 20. dne v daném měsíci uživatel má právo uhradit ubytování v hotovosti nebo bankovním převodem na účet OCHT první platbu v hotovosti platí uživatel v den uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby DENNÍ ŘÁD 07:30-09:00 osobní hygiena, úklid pokojů a společných prostor 09:00-15:00 časový prostor pro hledání zaměstnání, bydlení a jednání na úřadech 22:00 noční klid (pátek a sobota ve 23:00) 00:00-6:00 uzamčení domu, přísné dodržování nočního klidu

4 SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM
každý uživatel má na pokoji k dispozici postel s úložným prostorem, uzamykatelnou skříňku a šatní skříň, pokoj je dále vybaven stolem se židlemi a LCD televizorem WC, sprchový kout – společné vždy pro podlaží uživatel může využívat prádelnu vybavenou automatickou pračkou (obsluhuje pracovník AD) a sušárnu prádla kuchyň – k dispozici je kuchyňská linka se dřezem, elektrický sporák, varná konvice, lednice, mikrovlnná trouba společenská místnost – slouží pro volnočasové aktivity a přijímání návštěv, dispozici jsou stoly se židlemi, knihovna, televizor a dva počítače s internetovým připojením dvorek vybavený zahradním nábytkem, slouží k posezení a zároveň jako kuřárna (jediné místo, kde lze v areálu AD kouřit) POVINNOSTI UBYTOVANÉHO (NEJDŮLEŽITĚJŠÍ) dodržovat Ubytovací řád a vyvěšená písemná pravidla užívání jednotlivých místností v zařízení poskytovat o své osobě a situaci pravdivé informace platit v řádném termínu poplatek za poskytnutí sociální služby spolupracovat se sociálním pracovníkem a aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace prostřednictvím individuálního plánování – každému uživateli je přidělen klíčový pracovník, který s uživatelem pracuje na individuálním plánu na pravidelných měsíčních schůzkách chovat se slušně k pracovníkům AD a spolubydlícím

5 přicházet do azylového domu bez zjevných známek opilosti; při podezření na opilost se podrobit dechové zkoušce na alkohol, v případě odmítnutí je uživatel považován za opilého přicházet do azylového domu bez zjevných známek požití návykových látek, při podezření na požití omamných látek se podrobit testu na zjištění návykových látek v organismu, v případě odmítnutí nebo maření provedení testu je uživatel považován za pozitivního na návykové látky nevnášet do zařízení alkohol a drogy za účelem konzumace a nevnášet zbraně a jiné nebezpečné látky (hořlaviny, výbušniny, ředidla) dodržovat hygienu a pravidelně si prát osobní šatstvo dle svého uvážení tak, aby nedošlo k riziku přenosu infekčních chorob a narušení společného soužití zajišťovat a dodržovat čistotu a pořádek na pokoji a v ostatních prostorách domu dodržovat stanovený noční klid NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ – SANKCE mírné porušení – ústní napomenutí např. nedodržování hygieny, nedodržování čistoty na pokoji, nezajišťování úklidu společných prostor, návštěvy na cizích pokojích, nedodržování vyvěšených písemných pravidel závažné porušení - písemné napomenutí např. 7 příchodů do AD se zjevnými známkami požití alkoholu (vykázání uživatele do vystřízlivění až na 24 hodin), 3 příchody do AD pod vlivem jiných návykových látek (vykázání uživatele na 24 hodin), vnášení a konzumace alkoholu nebo drog v zařízení, uživatel se nechová slušně k pracovníkům AD a spolubydlícím, používání vlastních nepovolených elektrospotřebičů Po pěti ústních napomenutích následuje písemné napomenutí Třetí písemné napomenutí znamená ukončení ubytování

6 hrubé porušení – ukončení ubytování např
hrubé porušení – ukončení ubytování např. uživatel jedná agresivně, vyhrožuje, slovně napadá pracovníky AD a spolubydlící, uživatel nezaplatil v řádném termínu poplatek za poskytnutí sociální služby, uživatel vnesl do zařízení zbraně a jiné nebezpečné látky PRÁVA (NEJDŮLEŽITĚJŠÍ) právo na důstojné zacházení právo na soukromí právo na informovanost právo na respektování vlastní volby a na přiměřené riziko právo na ochranu osobních údajů STÍŽNOSTI Uživatel má právo podat stížnost na kvalitu služeb, na pracovníka AD – stížnost je podána ústně nebo písemně vedoucímu zařízení, ten se jí bezprostředně zabývá, o vyřešení je uživatel informován do 3 týdnů, proti výsledku se lze písemně odvolat řediteli Oblastní charity Třebíč na vedoucího zařízení – písemná stížnost se zašle řediteli Oblastní charity Třebíč, ten do tří týdnů písemně oznámí výsledek, proti rozhodnutí se lze písemně odvolat řediteli Diecézní charity Brno stížnost lze podat i anonymně – anonymní schránka je umístěna u dveří na dvorek další možnosti – Veřejný ochránce práv (ombudsman), Český helsinský výbor

7 MOŽNÉ KRIZOVÉ SITUACE Agresivita mezi uživateli Co dělat? Neřešit situaci sám, ale vyhledat sloužícího pracovníka a seznámit ho se situací Prevence : každý uživatel si plní své povinnosti vyplývající z Ubytovacího řádu a zásady slušného chování (praní osobního šatstva, hygiena, slušné chování k spolubydlícím…) Krádež a poškození majetku uživatele Co dělat? Neprodleně vyhledat sloužícího pracovníka a seznámit ho se situací Prevence: každý uživatel si plní své povinnosti vyplývající z Ubytovacího řádu (zamykání osobních věcí do přidělených skříní a nočních stolků, uložení cenných věcí u vedoucí zařízení…) Možnost hromadné evakuace při havarijní situaci Co dělat? Zjištěnou závadu - požár, voda, elektroinstalace – neprodleně nahlásit sloužícímu pracovníkovi a dále se řídit jeho instrukcemi Prevence: zákaz kouření v budově AD, zákaz používání vlastních elektrospotřebičů, být všímavý a včas nahlašovat závady… Nakažení infekční chorobou Co dělat? Nahlásit sloužícímu pracovníkovi podezření na infekční chorobu, vyhledat lékaře, seznámit pracovníka s výsledkem vyšetření Prevence: dodržovat osobní hygienu, praní šatstva, úklid, kontrolovat trvanlivost konzumovaných potravin, všímat si svého zdravotního stavu a svých spolubydlících…

8 PRACOVNÍCI Mgr. Eliška Klimešová Bc. Jaroslava Dohnalová Bc. Otakar Prokeš Pavel Veselý vedoucí zařízení sociální pracovnice sociální pracovník pracovník v soc. sl. Ivo Tesař Zbyněk Vejmelka Zbyněk Dočkal Eliška Krátká pracovník v soc. sl pracovník v soc. sl pracovník v soc. sl pracovník v soc. sl.

9 E-mail: ad.trebic@charita.cz
KONTAKTY Heliadova 10, Třebíč Tel.: 568 


Stáhnout ppt "POSLÁNÍ Posláním Azylového domu pro muže Třebíč je poskytnout účinnou pomoc a podporu mužům, kteří ztratili vlastní bydlení a nabídnout jim ubytování,"

Podobné prezentace


Reklamy Google