Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsob posuzování soutěží typu Field Trials pro kontinentální ohaře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsob posuzování soutěží typu Field Trials pro kontinentální ohaře"— Transkript prezentace:

1 Způsob posuzování soutěží typu Field Trials pro kontinentální ohaře
Prezentace zaměřená na posuzování práce plemene Výmarský ohař Zpracoval : Mgr. Miroslav Drahota

2 Pracovní standart Výmarského ohaře
Výmarský ohař pracuje vždy v loveckém stylu. Jeho harmonický pohyb vypovídá o velké lovecké účinnosti. Je v neustálém kontaktu s vůdcem. VO se pohybuje cvalem, který může být prokládán klusem, ten musí být ovšem velmi energický, aby nekazil celkový dojem z pohybu psa. Pes se pohybuje energicky, ale vždy v návaznosti na typ terénu a pachy, které zachytí, jeho práce vždy působí dojmem aktivního prohledávání terénu.

3 Nesení hlavy Hlava je nesena velmi lehce pod úrovní hřbetní linie a s  mírnou tendencí se sklánět níže, jakmile zachytí pach blízké zvěře. Původně, ve vzdálené historii, bylo toto plemeno používáno na stopování velké zvěře, takže pouze občasnou kontrolu pachů při zemi lze respektovat Hledání Hledání je systematické, před lovcem, na vzdálenost dostřelu brokové zbraně, v šíři 50 až 80 m do stran. Výmarský ohař se přizpůsobuje terénu a okolnostem. Jeho chuť hledat a najít zvěř ovlivňuje jeho celkové nasazení. V tomto psu se musí spojovat lovecká vášeň se stylem.

4 Vystavování Vystavování VO je pro toto plemeno typické. Jeho „bod“ je klidný, ve stoje, hlava je níže než hřbetní linie nebo ve stejné výši, prut je natažený. Obrovská lovecká vášeň jej nutí přiblížit se o několik kroků ke zvěři. Výmarský ohař je velmi jistý při vystavování (přijímání pachů). Při postupování je vždy napjatý, směřuje přímo ke zvěři, je opatrný. V návaznosti na vývoj plemene jsou již deset let nejlepší jedinci preferováni a nikoliv sankcionováni.

5 Fotografie Výmarského ohaře při vystavování a těsně po vzlétnutí pernaté zvěře

6 Způsob posuzování soutěží typu Field Trials
Hlavním účelem těchto zkoušek je vyhledat kvalitní jedince pro reprodukci, takové, jejichž vrozené kvality jsou zárukou, že i v jejich potomstvu tyto specifické vlastnosti zůstanou zachovány. Hlavním kriteriem je schopnost psa vyhledat pernatou zvěř a přivést lovce k ráně (ulovení). Tento typ zkoušky je v souladu se způsobem, jakým se loví pernatá zvěř ve většině států světa, tedy nikoli při skupinovém lovu, na jaký jsme zvyklí u nás, ale individuelně, za pomoci loveckého psa.

7 Popis způsobu práce psa v poli
Hledání musí být přiměřené možnostem plemene, typu zkoušky,krytině a terénu. Pes musí prohledávat přidělený terén s inteligencí a systematičností. Musí být v každém okamžiku tzv. „v rukou“ vůdce i když si zachovává nejvyšší iniciativu. Pohyb typický pro konkrétní rasu musí být energický a vytrvalý, pes nesmí během předvádění projevovat únavu

8 Soutěže Field-Trials se dělí na typ:
- jarní - printemps, při kterém se zvěř neloví a jeho hodnocení je velmi přísné z hlediska vrozených vloh, -další kategorií jsou FT letní (été), ale ty obvykle nebývají často vypisovány, - a konečně podzimní typ Field-Trials gibier tiré, tzv. "chasse pratique", tedy zkouška praktického lovu.

9 Způsob posuzování soutěží typu Field Trials
Při "praktickém lovu" je možno přihlížet i k bodům, které ohař získá na srstnaté zvěři a kriteriem úspěšnosti je nejen schopnost zvěř vyhledat a přivést lovce k ráně, ale i schopnost ulovenou zvěř dohledat a přinést. Způsob předávání není součástí hodnocení, ale velmi přísně se přihlíží ke způsobu přinášení - jakékoli mačkání je penalizováno a znehodnocení kusu je v každém případě vylučující. Pokud ohař práci po výstřelu nesplní, nemůže být oceněn. Ve všech případech váhání poroty nad interpretací akce má mít pes zisk z těchto pochybností (tzn. v případě nejasností se má rozhodnout ve prospěch psa)

10 Způsob posuzování soutěží typu Field Trials
Soutěže Field-Trials mohou být vypisovány na různé druhy pernaté zvěře, podle toho, jaká zvěř se v té které zemi či oblasti loví. Známe soutěže na tetřevy a tetřívky (Savojské Alpy), sluky (Bretaň), orebice (Balkán, Pyreneje), vřesovištní kury (Skotsko). Pro podmínky našich honiteb, jejichž zazvěření pernatou zvěří je většinou minimální, musíme přistoupit k tomu, že psi budou hodnoceni při získání bodu na jakémkoli druhu pernaté zvěře včetně křepelky polní. Absolutně preferovaným druhem je však koroptev polní.

11 Vlastní hodnocení: Základem ohodnocení každého psa je tzv. "bod". Bod se skládá z prohledání terénu, vyhledání a vystavení zvěře a výstřelu. (Při podzimním typu FT-GT je jeho součástí ještě dohledávka a přinesení uloveného kusu.) Hodnota tohoto bodu je ovšem různá, podle toho, jakým způsobem pes pracoval. Stupnice tzv. hodnota „bodu“je následující:          Výborně (excellent - exc.) více jak 15 do 20 - práce musí být bezchybná.          Velmi dobře (trés bon - T.B.) více jak 10 do 15 - práce je kvalitní s malou chybičkou.          Dobře (bon - B) více jak 5 do 10 - způsob práce je standartní, ale vykazuje určité nedostatky.          Dostatečně (suffisant - S) - málokdy se používá, neboť větší chyby spíše psa vylučují. Nedostatečně - od 0 do 5          C.Q.N. - toto hodnocení může získat pes, který splní celý běh ve vynikajícím stylu a získá výborný bod na pernaté, ale pro výcvikovou chybu (odmítne se dát uvázat apod.) nemůže být oceněn.          M.T.H.R. - tzv. "pochvalná zmínka". Toto hodnocení lze udělit psu, který proběhl celý běh na výbornou, včetně perfektního vystavení, ale zvěř prohnal.

12 Udělování titulů Při hodnocení a zvláště při udělování titulů je na místě největší náročnost. Titul CACT či CACIT lze přiznat jen takovému psu, jehož práce během celé soutěže byla bezchybná a jeho výkon excellentní. Titul není v žádném případě nárokový! Stejná kriteria platí i pro Reservé.

13 Udělování titulů V případě udělení více CACT v různých skupinách stejné soutěže, bude organizována baráž(rozběh) na konci soutěžního dne , ve které rozhodčí rozhodnou o udělení titulu CACIT. Při baráži bude preferováno hledání a styl, typický pro plemeno, body a chyby se nepočítají, s výjimkou charakteristické poslušnosti

14 Vlastní posuzování: Každý běh v základním kole by měl trvat nejméně 15 minut, pokud se pes nedopustí vylučující chyby. První minutu se k chybám nepřihlíží, berou se v úvahu pouze klady. Pokud se rozhodčí rozhodnou poskytnout psovi ještě další kolo, není doba jeho trvání striktně stanovena a záleží na rozhodnutí rozhodčích. Je ovšem málo vhodné prodlužovat běh nad 15 minut. V případě, že se pes dopustí vylučující chyby nebo neodpovídá požadavkům zkoušky, je zastaven. (É - éliminé = vyloučen) Nevyhledal-li během základního kola zvěř a jeho práce není natolik přesvědčivá, aby mu bylo poskytnuto druhé kolo, je N.C. - non classé = neklasifikován.

15 Vlastní posuzování: Aby byl pes hodnocen , nesmí udělat žádnou vylučující chybu Aby obdržel „výborně“, je nezbytná naprostá nehybnost při vyvstání (vzletu) zvěře Pes, který minul nebo nechal uletět jednu zvěř, uvedenou v propozicích, bez polehčujících okolností, nemůže být oceněn lépe než „velmi dobře“

16 Chyby psa a vylučující chyby
Při soutěžích FT je pronásledování pernaté zvěře vylučující, zatímco u srstnaté, pokud se pes vrátí na první povel k svému psovodovi a normálně pokračuje v hledání, tomu tak není. Při předvádění v páru (couple) rozhodčí dávají přednost psu, který přiznává spontánně. Respekt k vystavujícímu partnerovi je povinný, ať už spontánní, či na povel. Pes, jenž nerespektuje vystavování soupeře či který jej soustavně obtěžuje (honí jej, neregulérním hledáním, nedostatečnou ovladatelností, planým vystavováním), bude vyloučen

17 Chyby psa a vylučující chyby
Důvody vyloučení psa z posuzovanání a vylučující chyby: a) Psi zlí a kousaví; b) psi nadopovaní c) psi, kteří se vymknou z rukou svého psovoda, včetně štvaní; d) psi, kteří vědomě jednou vyrazí pernatou ve svém běhu, nebo který jednou vědomě nechal uletět pernatou zvěř specifikovanou ve svém běhu e) psi, kteří přejdou či vyrazí jednou koroptev během svého běhu; f) pes, který vystaví pevně třikrát, aniž by prokázal přítomnost zvěře v různých směrech; g) pes, který nerespektuje vystavení svého soupeře; h) pes, který soustavně obtěžuje svého soupeře; i) pes, který nemá klid po vzletu zvěře či po výstřelu; j) pes bázlivý po výstřelu; k) pes hlasitý během svého běhu,který nedohledal střelenou zvěř,který odmítl přinesení zvěře,který jasně poškodí zvěř (tvrdý stisk, mačká) l) pes neodpovídající požadavkům soutěže, nebo který není na seznamu soutěžících

18 Kriteria jednotlivých plemen: kontinentální plemena ohařů
Bretaňský ohař - hledání cvalem, razantní, rychlé, prostorné, hlava nesena v úrovni hřbetu či nad ní. Německý krátkosrstý ohař - hledání cvalem, prostorné do stran, hlava nesena spíše nad úrovní hřbetu, při vystavování hlava i prut zdviženy, takže horní linie tvoří otevřené písmeno U. Český fousek - standart plemene nespecifikuje způsob hledání ani vystavování, pracovní standart není k dispozici. Proto by měl být hodnocen dle základních kriterií, společných kontinentálním ohařům. Maďarský ohař - hledání cvalem, rychlé, nesení hlavy jako u výše zmiňovaných plemen. Auvergnéský ohař - hledání klusem, který střídá cval. Nesení hlavy v úrovni hřbetu nebo mírně nad ní. Italský krátkosrstý ohař - hledání klusem, který je prostorný a dlouhý. Nesení hlavy v úrovni hřbetu.

19 Kriteria jednotlivých plemen: britská plemena ohařů
Anglický setr - hledání velmi prostorné do stran, nikoli dopředu. Pohyb je specifikován jako "plížení kočky nebo plazení hada", ovšem ve velkém tempu. Hlava je nesena v úrovni či nad úrovní hřbetu.Vystavování AS je naprosto specifické - má vytavovat téměř vsedě či v leže. Vystavení ve stoje (jako kontinentál) je chybou. Jak dalece je třeba tuto chybu penalizovat, záleží na rozhodnutí rozhodčích v dané situaci. Gordonsetr - hledání velmi prostorné, daleké a rychlé, pohyb razantní. Nesení hlavy spíše nad úrovní hřbetu. Vystavování ve stoje není chybou. Irský setr - hledání daleké a rychlé, nesení hlavy vysoko, vystavování ve stoje není chybou. Pointr - hledání razantní, pohyb "brutální", vycházející ze zádi. Nesení hlavy nad úrovní hřbetu. Vystavování ve stoje, prut napnutý, hlava vysoko.

20 Základní pravidlo při posuzování
Při hodnocení práce všech ohařů je nutné respektovat základní pravidlo - pes je tam proto, aby zvěř vyhledal. Nenalezení zvěře neznamená automaticky, že není v terénu přítomná, proto je vždy nutno preferovat ty psy, kteří dávají najevo evidentní snahu zvěř vyhledat a při svojí práci prokazují i loveckou chytrost.

21 Soutěže typu „Derby“ Soutěže DERBY (nazývány také "Classe amateurs"):
Tyto soutěže mohou být vypsány pro mladé a méně zkušené psy, kteří dosud nezískali ocenění na FT a jsou ve věku do 36 měsíců. Při "Derby" je náročnost hodnocení nižší, než u FT a mladým psům lze tolerovat některé chyby, které by dospělým neprošly. Pro ocenění je ovšem rovněž nezbytné získání "bodu", tedy vyhledání a vystavení zvěře. Pes ovšem může za ní zaskočit či ji prohnat, nebo prohnat zajíce - limit 3 minuty. Při derby se nezadávají tituly, pouze pořadí.

22 Předvádění psa na soutěžích typu Field Trials
Předvádění ohaře na Field-Trials se poněkud liší od zaběhnuté praxe našich zkoušek. U nás je běžnou praxí, že každého psa vždy při práci hodnotí dva rozhodčí. Pro FT je ustanoveno, že při párovém hledání by měli být rozhodčí 3 - tedy každého soutěžícího "dostane na starost" jeden z bočních rozhodčích, uprostřed je předseda poroty, který má při konečném verdiktu hlavní slovo. Ale při hledání "solo" je tomu jinak - pro tuto soutěž stačí na posuzování jeden rozhodčí. Soutěžící psovodi se svými psy jsou povinni, dokud v soutěži pokračují, být neustále v dosahu poroty, neboť nevědí, kdy je rozhodčí pozve. Při FT může totiž posuzovatel psa zavolat do terénu tolikrát, kolikrát to uzná za potřebné. Neplatí ovšem přímá úměra - tedy čím více absolvovaných kol, tím lepší výsledek. Mnohdy je tomu právě naopak. Špičkový pes ukáže svoje kvality hned při prvním rozběhu, tam, kde si ovšem rozhodčí není jistý, povolává soutěžícího opět, dokud jej pes nepřesvědčí o svých kvalitách, či naopak. Ovšem z vlastní zkušenosti vím, že psů, kterým bývá poskytnuto druhé kolo, mnoho není. Rozhodčí se obvykle rozhodnou hned v prvním rozběhu.

23 Srovnání s běžnou situací u nás
Běžnou praxí na "našich" zkouškách je, že každý výkon psa rozhodčí nějak okomentují, psovodi na to čekají a rádi se o konečné známce dohadují. Prvním rozdílem v zahraničí je, že vám často rozhodčí po odtroubení vašeho rozběhu neřekne vůbec nic. Nejste-li zkušený psovod, znalý situace, zůstáváte až do konečného vyhlášení výsledků v nejistotě, obstál-li váš pes a jaká známka mu byla udělena. V tom lepším případě vám výsledek sdělí. Nedoporučoval bych v zahraničí nikomu, aby o výsledku s rozhodčími polemizoval – není to vhodné, i kdyby vaše subjektivní představa ohodnocení výkonu vašeho psa byla jakákoliv. Když už zkusíte nějak polemizovat (což obvykle předpokládá na zahraničních akcích také znalost příslušných jazyků a při těchto soutěžích zdaleka není angličtina tím stěžejním dorozumívacím prostředkem), vzbudíte nelibost nejen u poroty, ale značně překvapeně se k tomu budou tvářit i kolegové soutěžící. V konečném výsledku si pak oni všichni udělají záporný obrázek o vás všeobecně Viz. chování zahraničních vůdců na mezinárodní akci v Nepřevázce – žádné diskuze a polemiky

24 Srovnání s běžnou situací u nás
V současné době lze považovat minimálně za velmi úsměvnou situaci v České republice, kde máme "vlastní zkoušky lovecké upotřebitelnosti" , které mimochodem stále měníme a přitom mezinárodní zkoušky praktického lovu, pořádané podle pravidel, platících ve zbytku světa, pro nás nejsou dostatečně průkazné !!!! A to připomínám hlavně proto, že jejich znění schválila ÚKOZ a za minulého personálního obsazení Mze ČR a znění bývalého zákona o myslivosti byly po kratičkou dobu opravdu respektovány jako adekvátní zkouška, kvalifikující ohaře k použití v praktické myslivosti. Mohlo by se konstatovat, že my Češi jsme asi výrazně chytřejší, než zbytek světa. Nebo je tomu zcela naopak? O tom ať si každý udělá závěr sám. Zpracoval: Mgr. Miroslav DRAHOTA, Milovice 2012


Stáhnout ppt "Způsob posuzování soutěží typu Field Trials pro kontinentální ohaře"

Podobné prezentace


Reklamy Google