Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automatické externí defibrilátory při poskytování 1. pomoci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automatické externí defibrilátory při poskytování 1. pomoci"— Transkript prezentace:

1 Automatické externí defibrilátory při poskytování 1. pomoci
Aktuální informace pro potenciální zachránce Zpracoval © Ing. Ivo Skopal, srpen 2005, leden 2006 instruktor BLS / AED Aktualizováno dle ERC Guidelines 2005 1

2 Záchranný řetězec života
1. pomoc předlékař pomoc lékařská Rozšířená lékařská laická, nezdravotníci odborná odborná pomoc Odpovědnost za zabezpečení • Občané • Zdravotní záchranná • Zdravotnická zařízení • Zaměstnavatelé služba ZZS Odpovědnost: MZd • Provozovatelé Odpovědnost: MZd • Instituce • Hasiči, Policie • Nezdravot.služby Odpovědnost:ne MZd 2

3 Právní předpisy a 1. pomoc
1. Zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu, § 9, odst povinnost každého poskytnout či zajistit 1. pomoc při ohrožení zdraví …. 2. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (BOZP § 132a, odst.6, § 133 1h) zaměstnavatel zajišťuje školení, vybavení a poskytování 1. pomoci …. 3. Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích - v § 47,odst. 3, povinnost při nehodě poskytnout 1. pomoc a přivolat ZZS 4. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, §§ 207 a sankce za neposkytnutí 1. pomoci …. 5. Občanský zákoník, hl. 1. Předcházení hrozícím škodám §§ každý je povinen předcházet škodám na zdraví, majetku, přírodě ….. Související: Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, Směrnice a Vyhlášky apod Vyhláška 32/2001 Sb. O evidenci dopravních nehod Vyhláška O způsobilosti řidičů 55/1991 Sb Vyhláška MZd O zotavovacích akcích 106/2001 3

4 Jde o čas pro šanci na přežití
minuty 100 % 80 60 40 20 5 život zachraňujících úkonů a účinnost v % v závislosti na čase (schematicky) těžké bezvědomí zástava dýchání fibrilace srdce zástava oběhu velké krvácení 4 minuty

5 Úspěšnost časné defibrilace
1) AED přímo v místě, aplikuje svědek do 1- 3 min., % 2) AED není v místě, aplikuje svědek do min., % 3) průměrné zahájení ZZS do min., % (ČR 5%) ) delší dojezd ZZS, dokončuje předchozí akci, nad 12 min., 0% 5

6 3 typy prvního defibrilačního výboje
proud (A) 3) Monofazický sinusový neřízený málo přizpůsobený různým lidem, nižší účinnost, větší zátěž srdce pro nadbytečný proud 2) Bifazický nelineální částeč. řízený lépe přizpůsobený, vyšší účinnost, snížená zátěž srdce 1) Bifazický lineární optimálně řízený nejlépe přizpůsobený různým lidem, nejvyšší účinnost, nejnižší zátěž srdce, vhodný i pro děti Dosud zvládnutý jediným výrobcem na světě (6 patentů) čas (msec) 6

7 Bezpečnost AED pro pacienta
100% spolehlivé rozpoznání srdeční arytmie pro defibrilaci 100% spolehlivá automatika nastavující velikost a tvar výboje Respektování rozdílných impedancí pacientů Elektrody nelze zaměnit ani neúčelně umístit Automatické nastavení pro děti Snížení traumatizace srdce atd. Bezpečnost AED pro zachránce Jednoduché pouze dvoutlačítkové ovládání přímo z přístroje 100% spolehlivá ochrana postiženého, jen správné rozhodnutí 100% ochrana před stykem s elektrodami (nové lepící jednorázové) Automatický záznam průběhu do paměti přístroje Vedení při masáži (umí jen jeden typ) apod. Napájení pouze 30 V, snížení maxima výstupní energie (na 50%) atd. 7

8 Stanovisko České rady pro resuscitaci
„V platném právním řádu ČR není užití AED nijak řešeno. Platí, že pokud kdokoliv užije při záchraně lidského života prostředek, který může život zachránit, pak tak učinit může, neboť se jedná o záchranu života v tzv. krajní nouzi.“ Občanský zákoník a krajní nouze OZ Hlava první, Předcházení hrozícím škodám §§ § 415 [Obecná povinnost] „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku …“ (Platí pro fyzické i právnické osoby) § 417 [Odvrácení škody] „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit … “ § 418 [Zproštění odpovědnosti za škodu] “Kdo způsobil škodu, když odvracel hrozící nebezpečí není za ni odpovědný ...“ (Ten, kdo jednal v krajní nouzi je zproštěn hradit škodu) § 419 [Náhrada nákladů a škody] „Kdo odvracel hrozící škodu,má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody kterou při tom utrpěl …” 8

9 Dva druhy defibrilátorů
1) Manuální (tzv. „lékařské“) Používají se od 50- tých let, posouzení vhodnosti podání výboje jen pohledem na monitor, nastavení energie přibližné, nutno dbát na bezpečnost před dotykem s manuálními elektrodami, elektrody se musí silně přitlačit, spouštění nad pacientem, vysoká odbornost atd Proto může výboj vyslat jen lékař nebo sestra se spec. oprávněním. 2a) Automatické (tzv. „laické“, bezpečné AED a elektrody) Vývoj byl zahájen koncem 80- tých let na požadavky, aby z časových důvodů bylo umožněno defibrilovat i laikům nezdravotníkům Byl kladen velký důraz na 100% spolehlivost automatiky a 100% bezpečnost pacienta a zachránce a 99% citlivost přístroje Tyto požadavky AHA a ERC byly splněny na počátku 90- tých let. 2b) Automatické AED rozšířené navíc o další podporu ve vedení zachránce pro komplexní záchranu postiženého 9

10 2b) Specielní AED s funkcemi pro komplexní záchranu
Pro usnadnění záchrany ve 4 život zachraňujících úkonech byl AED rozšířen o názorné vedení zachránce - Zjistěte bezvědomí (hlasem, poklepáním) a volejte ZZS (155) Uvolněte dýchací cesty, nedýchá-li a nereaguje, zahajte KPR Přilepte elektrody a spusťte AED Dá-li AED příkaz tak Stiskněte tlačítko výboj (defibrilujte) Pokračujte 30 (15) kompresemi hrudníku a 2 vdechy Pro usnadnění masáže udává takt postupně na 100/min Pro zvýšení účinnosti záchrany kontroluje hloubku masáže Zaznamenává celý průběh, datum, časy atd. do paměti Po skončení je možno z paměti vytisknout protokol Jedná s unikátní řešení maximální podpory zachránce a postiženého 10

11 Uživatelé AED v praxi EU dle ERC
Ministerstva, krajské, městské a obecní úřady, města a obce Profesionální zdravotníci i bez atestace (jinak nutné u manuálních) Hasičské sbory dobrovolné a profesionální Policie městská, Dopravní a pořádková policie Bezpečnostní služby pro ostrahu objektů Další záchranné služby (HS, ČK, VZS ČK, CO, plavčíci atd.) Ošetřovatelé v různých zařízeních (domovy pro seniory, léčebny) Letušky, průvodčí v dopravních službách, řidiči Služby na stadionech, tělocvičnách, fitnes centrech apod. Recepční, trenéři, maséři, pedagogové, bezpečnostní technici Pověření zaměstnanci firem, institucí, škol, bank, supermarketů Osoby pověřené poskytováním 1. pomoci obecně, osoby nepověřené ale absolvující přípravu (rodinní příslušníci rizikových osob), apod. Dobrovolníci a pracovníci humanitárních a charitativních organizací 11

12 Umístění AED dle doporučení ERC
Nejlépe tak aby AED bylo dosažitelné 24 hodin a 7 dní v týdnu, nebo alespoň po jeho větší část z důvodu využití Vrátnice, recepce firem a hotelů, u bezpečnostních služeb Ošetřovny, ordinace lékaře, místnost pro sestry Místnost obecního úřadu s přístupem autorizovaných osob Frekventované prostory ve skříňce s hlásičem vyjmutí Hasičská zbrojnice, výjezdová vozidla, u hasicího přístroje Prostory sledované kamerovým systémem Informace, pokladny, telefonní ústředna Místnost s materiálem pro případ pohotovosti Obdobná umístění dle místních podmínek 12

13 S kým sdružit finanční prostředky
Několik firem v areálu, firmy v blízkém sousedství Ve firmě se dohodnout s odbory (FKSP) Město, obec a místní praktický lékař Hasiči, sportovci a sponzoři, jiné formy Závěr V ČR je ročně občanů se zástavou srdce mimo nemocnici. ZZS se podaří z časových důvodů defibrilovat asi (asi 5%). Ročně čeká na aktivitu občanů, kolik z nich nám poděkuje ? Jak nás budou hodnotit hosté z EU když i v ČR uvidí místa s AED ? 13

14 Přehled doporučení pro použití AED v EU úvod (stav 2003, bude aktualizováno v 2006)
14

15 Přehled doporučení pro použití AED v EU pokračování a celkové vyhodnocení
15

16 Nabídka AED Komplet (vybavení a služby)
Přístroj AED Pár defibrilačních elektrod dle výběru. K laickým elektrodám navíc balíček s příslušenstvím (resuscitační rouška, nůžky, ochranné rukavice, holící strojek, papírový ručník - vše v ceně ) Příručka s postupem použití AED (v ceně přístroje) Školení pro autorizované osoby v rozsahu 4 hod s vydáním osvědčení (v ceně přístroje) Opakovací každoroční školení v rozsahu 2 hod v následujících letech (je v ceně přístroje, hradí se jen cestovné) Možno smluvně dohodnout i kratší lhůty s periodicitou opakování měsíců v prvním roce, případně i v dalších letech. Servis přístroje AED, vystavení protokolu o užití (je v ceně přístr.) Informační a poradenský servis k rozvoji Programu časné defibrilace a Veřejného přístupu k defibrilaci 16


Stáhnout ppt "Automatické externí defibrilátory při poskytování 1. pomoci"

Podobné prezentace


Reklamy Google