Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biochemická vyšetření při podezření na poruchu výživy MUDr. Jiří Bronský prim. MUDr. Jana Čepová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biochemická vyšetření při podezření na poruchu výživy MUDr. Jiří Bronský prim. MUDr. Jana Čepová."— Transkript prezentace:

1 Biochemická vyšetření při podezření na poruchu výživy MUDr. Jiří Bronský prim. MUDr. Jana Čepová

2 Přehled Plazmatické proteiny Index kreatinin-výška Bilance dusíku Imunitní systém Prognostické nutriční indexy

3 Plazmatické proteiny zCelková bílkovina zAlbumin zPrealbumin zTransferin zRetinol-vazebný protein (RBP) zCholinesteráza zImunoglobuliny

4 Obecné principy zK hodnocení používat KOMBINACI více BCH parametrů - nejsou specifické zVyšetřovat OPAKOVANĚ zVýživa ovlivňuje PROTEOSYNTÉZU zFrakce bílkovin se liší biologickým POLOČASEM (dle rychlosti syntézy) yDlouhý: albumin yKrátký: transferin, tyroxin-vazebný prealbumin, retinol-vazebný protein

5 Faktory ovlivňující biologický poločas rychlost syntézy (převážně v játrech) katabolismus únik do intersticia externí ztráty

6 Albumin zSyntéza v játrech zDlouhodobý ukazatel zNE u akutních onemocnění! zPokles při: ymalnutrici, infekci, stresu, popáleninách, traumatech, srdeční insuficienci, hyperhydrataci, těžkých hepatopatiích, nefrotickém syndromu

7 Transferin zSyntéza převážně v játrech zVáže a přenáší plazmatické železo zStanovení přímo či nepřímo (výpočtem) yVzorec dle Blacburna: transferin = 0,8 * CVK Fe - 43 (mg/dl) CVK Fe... celková vazebná kapacita železa

8 Prealbumin zTransportuje v séru T3, T4 a RBP zCitlivý ukazatel - klesá již po 4 denním hladovění! zVhodný pro průběžnou kontrolu při parenterální výživě zZvýšení při renální insuficienci s nutností dialýzy zSnížení při hypertyreóze

9 Retinol-vazebný protein zTransportuje vitamin A zPlazmatická zásoba je malá a poločas asi 10 hodin zZvýšení při renální insuficienci zSnížení při nedostatku vitaminu A a hypertyreóze

10 Charakteristika plazmatických proteinů NázevPoločas (dny)Molek. Hmotn. Albumin14-2069000 Transferin8-1088000 Prealbumin261000 RBP0,521000 Cholinesteráza7348000 Ig G21,0150000 Ig A5,7160000 Ig M5,1900000

11 Charakteristika plazmatických proteinů NázevSérový poolPorucha výživy Albumin4,5g/kg t.hm.dlouhodobá Transferin5gstředně dlouhá Prealbumin< 1gkrátkodobá RBPmalýkrátkodobá

12 Hladiny plazmatických proteinů BílkovinaN MPK TPK Albumin35-45 g/l 28-35 < 28 Transferin2,5-3,0 g/l 1,5-2,5 < 1,5 Prealbumin150-300 mg/l 100-150 < 100 RBP26-76 mg/l neurčeno neurč. N...norma MPK...mírná proteinová karence TPK...těžká proteinová karence

13 Index kreatinin-výška (KVI) zMočová exkrece kreatininu za 24 hod. je přímo úměrná objemu svalové hmoty jedince zOčekávané hodnoty pro zdravého člověka: MUŽIŽENY 160 cm11,7 mmol8,4 mmol 170 cm13,0 mmol9,5 mmol 180 cm14,5 mmol10,7 mmol

14 Hodnocení KVI z> 80% normy...adekvátní svalová hmota z60-80 %...nedostatečná svalová hmota z< 60%...závažný deficit svaloviny zFaktory ovlivňující KVI: ypřesnost 24 hod sběru moči yhmotnost pacienta a tělesná konstituce ykonzum masa ytěžká renální insuficience

15 Bilance dusíku zRozdíl mezi enterálně a parenterálně přijatými aminokyselinami a bílkovinami a dusíkem vyloučeným močí, stolicí a dalšími sekrety zMočovina (urea) je hlavním katabolitem bílkovin a její množství vyloučené za 24 hod. je ekvivalentem ztrát dusíku

16 Ztráty dusíku Ztráty dusíku (g/24 hod.) = dU-urea (mmol/24 hod.) * 0,028 + 4g Norma: 10 g / den z1g dusíku = cca 6,25 g bílkovin z0,028 = přepočet z mmol urey na g dusíku urey z4g = předpokládané neměřené ztráty dusíku (kreatinin a KM v moči, dusík v potu, vlasech, kůži, stolici)

17 Vylučování urey zZvýšeno při: xzvýšeném přívodu bílkovin v potravě xléčbě kortikosteroidy xforsírované diuréze xklesající hladině urey v séru xgastrointestinálních ztrátách krve xnepřesném sběru moči za 24 hod. zSníženo při: xretenci tekutin xstoupající hladině urey v séru xnepřesném sběru moči za 24 hod.

18 Dusíková bilance Příjem dusíku (g/24 hod) = přijaté množství bílkovin nebo aminokyselin (g/24 hod) : 6,25 Ztráty dusíku (g/24 hod) - viz. výše zDusíková bilance = příjem - ztráty zVýpočet není spolehlivý při renální insuficienci, průjmech, GI píštělích apod.

19 Imunitní systém Při malnutrici klesá počet cirkulujících T-lymfocytů Norma: 1500-5000/mm 3 Suspektní proteinový deficit: < 1500/mm 3

20 Prognostické nutriční indexy zIndex dle Mullena (PNI) yVysoká hodnota znamená pravděpodobnost vysokého procenta komplikací v pozdějším průběhu onemocnění PNI = 158-1,66*ALB-0,78*KŘT-20*TF-5,8*Kr zALB = plazmatická hladina albuminu (g/l) zKŘT = kožní řasa nad tricepsem v mm zTF = plazmatická hladina transferinu zKR = kožní reakce při kožních testech: 0-non reaktoři; 1-indurace 5 mm

21 Prognostické nutriční indexy zPINI index (prognostic inflammatory and nutritional index) zPři stresu a zánětu jsou: yorosomukoid (ORO) a CRP produkovány ve větší míře yalbumin (ALB) a prealbumin (PREALB) méně PINI = [ORO * CRP] (mg/l) / [ALB * PREALB] (g/l)

22 Hodnocení PINI zPINI < 1...pacient bez známek akutního zánětu či onemocnění, s dobrým nutričním stavem, bez známek probíhajícího bílkovinného katabolismu, s nulovým rizikem vitálního ohrožení a dobrou prognózou zPINI 1-10; 11-20; 21-30 zPINI > 30...těžké, akutně probíhající zánětlivé onemocnění, těžká malnutrice s funkčními projevy, bezprostřední ohrožení života


Stáhnout ppt "Biochemická vyšetření při podezření na poruchu výživy MUDr. Jiří Bronský prim. MUDr. Jana Čepová."

Podobné prezentace


Reklamy Google