Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vendula Baboučková.  Setkáváme se s nimi v jednotlivých obdobích života ženy se zřetelem na fyziologické procesy, které se odehrávají v ženském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vendula Baboučková.  Setkáváme se s nimi v jednotlivých obdobích života ženy se zřetelem na fyziologické procesy, které se odehrávají v ženském."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vendula Baboučková

2  Setkáváme se s nimi v jednotlivých obdobích života ženy se zřetelem na fyziologické procesy, které se odehrávají v ženském těle v době puberty, dospívání, dospělosti – těhotenství, porod a období klimakteria.  Nutné je znát anatomickofyziologické základy

3  Pánev dělíme na velkou a malou.  V malé pánvi se nachází močový měchýř, děloha, část pochvy, vaječníky, konečník. Spodina malé pánve je uzavřená svalovým a vazivovým systémem. Ten tvoří pánevní dno.  Dno pánevní se skládá ze dvou přepážek: pánevní uzávěr (diafragma pelvis) a močovopohlavní uzávěr (diafragma urogenitále).

4  Obě svalovo-vazivové přepážky slouží jako podpůrný orgán pro dělohu a ostatní orgány  Pánev ženy je širší než pánev mužská, je níže posazená a sklon pánve směřuje více vpřed, což u žen způsobuje prohnutí v bederní oblasti. Je to uzpůsobeno především funkcím spojených s těhotenstvím a porodem.

5 Pánevní kost (- os coxae) srůstá v období dospívání z kostí kyčelních ( -os illium), sedacích (-os ischii) a stydkých (-os pubis).Do soustavy pánve u člověka zahrnujeme i srostlé obratle ocasní (u člověka tedy nazývané křížové a kostrční), nazývané kostí křížovou (- os sacrum). Její původ v obratlích dokazují i dobře viditelné zadní "rohy" (příčné výběžky) a mezi nimi znatelný trnový výběžek. Zakončením kosti křížové je pak kostrč (- os coccygis), srostlá z obratlů kostrčních

6  Dno pánevní, diaphragma pelvis, je uzavřeno souborem příčně pruhovaných svalů a vazivových pruhů. Nejmohutnější svaly jsou: m. levator ani (svěrač řitní), m. coccygeus (sval kostrční a m. sphincter ani externus (svěrač močové trubice).

7 Jsou-li svaly pánevního dna dostatečně silné a pružné,plní tyto úkoly:  udržují váhu všech útrob ve stoji, v sedě, při pohybu, při zvýšené hmotnosti v těhotenství  zabraňují poklesu dělohy, močového měchýře a vchlípení konečníku do pochvy  upravují nitrobřišní tlak, který hraje významnou úlohu při porodu a vyprazdňování útrob  prokazují svoji pružnost při porodu tím, že povolí a umožní průchod plodu a opět se stahují do původní polohy  uplatňují se v sexuálním životě

8  Ve zdravotní TV se můžeme setkat s těmito gynekologickými poruchami:  opožděný vývoj pohlavních orgánů  poruchy menstruačního cyklu a bolestivá menstruace  stavy po gynekologických zánětech  neplodnost  průběh těhotenství  porod  období šestinedělí  pokles dělohy  nesprávný sklon dělohy  poruchy močení  klimakterium  pooperační stavy  vazové bolesti

9  Gynekologické poruchy se projevují řadou příznaků, jako například bolestí v kříži, tahem a tlakem v pánvi, zácpou, někdy i neudržením moči.  U řady gynekologických potíží hraje roli nedostatečně vycvičené svalstvo pánevního dna.Lehké případy se často cvičením upravují, u pokročilejších stavů cvičením zlepšíme i podmínky pro zdárný průběh operace.

10  Puberta je pro ženský organismus období velmi složité, ve kterém kromě jiných změn začínají svou činnost vaječníky a vnitřní pohlavní orgány. Dochází ke změně velikosti, tvaru a uložení dělohy.  Podle nástupu menstruace a změně v tělesných proporcích u dívek lze zhodnotit normální či opožděný vývoj  Projevuje se slabou menstruací po delších intervalech

11  Tělesná výchova má zde možnost sehrát velkou úlohu a prospět prokrvení pánevních útrob vhodně volenými cviky.  Při cvičení je nejvýhodnější poloha ve vzporu klečmo,když děloha je v předklonu a nejlépe se vyrovnává tonus lisu břišního a svalstva pánevního dna. Je nutné cvičit vždy s prázdným močovým měchýřem.Ten by zatlačoval dělohu do záklonu a také by snížil průtok cév,čímž by krev neodtékala a nadbytečně se hromadila. Tím by se zhoršila výživa orgánů a také by se zvyšoval tlak na pánevní dno

12  Bolestivou menstruací trpí mnoho žen.  Většinou dochází ke křečovitému stažení děložního hrdla,které je nutné uvolnit a prokrvit.Jeho uvolněním a prokrvením umožníme odtok menstruační krve a tím se tyto bolesti zmírní nebo odezní.  Je tedy vhodné provádět uvolňovací cviky zaměřené na oblast pánve a to zejména cviky v podporu klečmo.Po každém cviku musí následovat úplné uvolnění břišní stěny a cvičíme vždy s prázdným močovým měchýřem. Nevhodná cvičení jsou cvičení namáhající břišní stěnu, vyčerpávající vytrvalostní cvičen, cvičení nadměrně zvyšující nitrobřišní tlak, tvrdé doskoky

13  hlavním účelem cvičení zvýšení krevního oběhu v orgánech malé pánve, aby tím docházelo k rychlejšímu metabolismu, zvýšení přívodu kyslíku a zrychlení odstranění patologických produktů.  svalstvo upínající se na kosti pánevní, bederní a křížovou část páteře napínáme a uvolňujeme, abychom dosáhli zvýšeného krevního lymfatického oběhu v malé pánvi. Nevhodné jsou silné otřesy ( poskoky, výpady,..) a zvedání těžkých břemen.

14  řada gynekologů se na cvičení jako pomocný léčebný prostředek proti neplodnosti dívá velmi skepticky  Přesto nelze upřít úspěchy rehabilitační pracovnice L. Mojžíšové. Cílevědomým cvičením lze zvýšit krevní oběh, tzn. pro gynekologická oslabení prokrvit pánevní orgány. Tímto prokrvením lze někdy zlepšit funkci vaječníků, vejcovodů a dělohy. U většiny neplodných žen se také objevují náznaky ochablého pánevního dna. Tím dochází k poklesu pánevních útrob, většina žen má i zcela ochablé břišní a hýžďové svalstvo, což může mít vliv na nesprávnou polohu dělohy a to může být příčinou neplodnosti.  Pro cvičení to znamená zařazovat cviky na posílení a prokrvení pánevního dna, posílení hýžďového svalstva a celého břišního lisu

15  Nesprávný sklon dělohy velmi často způsobuje soustavné špatné držení těla a zejména po porodu. Uvolněnost zavěšeného aparátu děložního a zejména uvolněnost pánevního dna po porodu, spolu s ochablou břišní stěnou,je příčinou proč děloha může změnit své normální postavení a může klesat. Nesprávné uložení dělohy může být příčinou bolestí v kříži, bolesti při menstruaci, někdy potíže při vyprazdňování a někdy i neplodnost.  Tento nesprávný sklon se snažíme vyrovnat speciálně vybranými polohami a cvičeními. Jsou to polohy ve vzporu klečmo, podporu na předloktí a v lehu na břiše na šikmé podložce hlavou dolů,vždy současně provádíme hluboké dýchání.

16  Poruchy močení jsou buď zadržení moči, nebo naopak nedostatečné udržení moči.  Zadržení moči může být způsobeno nádory, jizvami močové trubice, přičemž správným cvičením můžeme tuto poruchu činnosti svalstva močového ústrojí částečně odstranit.Tyto poruchy jsou také vyvolávané psychickými a nervovými vlivy.Žena se zvýšenou nervovou dráždivostí místo aby svěrač uvolňovala, svěrač stahuje a tím moč zadržuje. Proto v tělesných cvičeních nacvičujeme střídání napětí a uvolnění svalstva krajiny pánevní, abychom dosáhli uvědomělého ovládání nervo-svalové souhry.

17  relativní (nejčastější)- dochází u něj k úniku moči pouze při náhlém zvýšení vnitrobřišního tlaku (chůze ze schodů, zvedání břemen, kýcháním, smíchem,kašlem a při skocích,..)  absolutní – příčinou je pokles pánevních útrob, kdy klesající děloha táhne dolu močový měchýř i konečník  Nevhodná cvičení jsou poskoky, přeskoky přes nářadí,cviky v uvolněném stoji rozkročném

18 Účelem cvičení je:  zabránit vzniku pooperačních komplikací: zánětu žil, prevence zácpy, prevence samovolnému úniku moči  cílenými cviky zlepšit prokrvení v pánvi a tím urychlit výměnu látkovou a hojení v pooperačním poli  posílit svaly, které byly operací narušeny  zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici

19  Vznikají při zkrácení vazů, které obklopují orgány malé pánve.  Ke zkrácení dochází po zánětech, při statických výdržích (dlouhé sezení či stání)  Vhodná jsou cvičení, která uvolní svalstvo kyčelního kloubu a svalstvo pánve.

20 9. Cvičení v těhotenství  Záměrem cvičení v těhotenství je udržení organismu budoucí matky v co nejlepší fyzické a psychické kondici. Má posilovat svalové skupiny důležité pro porod a připravovat budoucí matku na péči o dítě. Cviky pro správné držení těla a správné dýchání mají přispět k dobrému průběhu porodu.  Těhotenství trvá 280 dnů, to odpovídá 40 týdnům nebo 10 lunárním měsícům (po 28 dnech). Těhotenství rozdělujeme je na 3 stejné části – trimestry.  Obvykle se s těhotenským cvičením začíná po 20. týdnu těhotenství.

21  redukce bolestí v páteři a zlepšení držení těla  nedochází k nadměrnému přírůstku tělesné tuku  prevence hemeroidů, potíží s močením a prolapsu dělohy  prevence křečí a otékání nohou  přiměřená pohyblivost kyčelního kloubu - zvládání narůstající zátěže, přiměřená pružnost pro porod  péče o plosku nohy - zvládání narůstající zátěže  lepší fyzická kondice  lepší psychická kondice  po porodu je rychlejší návrat původní kondice i hmotnosti  lépe je zvládána péče o dítě po porodu (zvedání, nošení)  je lépe utvářeno pouto matka-dítě  stimulace dítěte - pohybem, hudbou při cvičení, pozitivní činností a prostředím

22  V tomto období se děloha reflexivně zavinuje (zvláště při kojení)  S cvičením se začíná den po porodu, urychlí se tím původní uložení dělohy a její zavinování  Cvičení se zaměřují na posilování dna pánevního a břišní svaly  Cvičení se třeba provádět soustavně několikrát denně po dobu alespoň 3 měsíců


Stáhnout ppt "Mgr. Vendula Baboučková.  Setkáváme se s nimi v jednotlivých obdobích života ženy se zřetelem na fyziologické procesy, které se odehrávají v ženském."

Podobné prezentace


Reklamy Google