Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST"— Transkript prezentace:

1 STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST
Veronika Zemanová

2 Středověké dějiny nejsou pouze dějinami politickými
ČESKÝ STŘEDOVĚK Periodizace: Raný středověk ( století) Vrcholný středověk ( st.) Pozdní středověk (15.století) vládnoucí rod Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců Územní expanze Důležité mezníky: 1063, 1212, 1278, 1300,1306, 1310, 1346, 1378, 1415, 1419, 1434, 1471

3 . Středověký svět byl světem lidí, kteří podobně jako my měli své radosti a strasti

4 Svět hierarchicky uspořádané společnosti
Středověká společnost je společností feudální (založena na lenních vztazích→ Panovník obdarovával půdou své pomocníky, kteří mu byli zavázáni slibem věrnosti. Feudálové pak propůjčovali poddaným půdu a ti jim odevzdali dávky.) Křesťanská společnost Učení o trojím lidu Bůh rozdělil lidi na ty, kteří se modlí (duchovní), ty kteří bojují (šlechta) a ty kteří pracují (poddaní)= dělba práce

5 Lidé různého postavení, práv, privilegií a povinností

6 Světský stav Panovník a šlechta Panovník: měl nárok na daně a další poplatky. Vydával zákony a rozhodoval spory. Rozhoduje také o válce a míru aj. Šlechta: podílí se na správě země a politickém rozhodování, zastává nejvyšší státní úřady. Chrání zem proti nepřátelům a brání křesťanskou víru.

7 Duchovní stav Povinností duchovního stavu bylo seznamovat lid s křesťanským učením a dbát o spásu jejich duší Středověká církev byla nositelem kultury a vzdělanosti a ovlivňovala celý život člověka. Postupně se bohatství a moc církve rozšiřovalo. Vyšší duchovenstvo (biskupové, opati aj.), nižší duchovenstvo (kazatelé, faráři, kněží v klášterech aj.)

8 Měšťané Nová vrstva středověké společnosti, která se svým způsobem práce a života lišila od poddaných a šlechty (u nás města vznikají hlavně od 13. st.) Postupně stoupal hospodářský a politický vliv měst. I obyvatelé měst měli různé postavení. Byli zde jak plnoprávní obyvatelé podílející se na správě města (patriciát), tak bezprávní obyvatelé měst (tovaryši, služky …). Obyvatelé měst se živili obchodem a řemeslnou výrobou Panovník uděloval městům výsady (právo tržní, vařit pivo, mílové, hrdelní aj.)

9 Poddaní/rolníci Nejpočetnější vrstva
(zajišťuje existenci předchozích stavů) Zemědělci pracují na půdě, kterou mají pronajatou od panovníka nebo šlechtice a za to musí svému pánovi odvádět dávky (Byli tedy poddáni feudálnímu držiteli půdy). Zároveň musí odvádět poplatky církvi. Na venkově žili vedle bohatých sedláků, chudí chalupníci , rodiny podruhů, kteří neměli pole ani vlastní dům a venkovská chudina.

10 Lidé na okraji společnosti
Lidé, kteří nikam nepatřili, neměli žádný domov a byli těžce kontrolovatelní Tuláci, žebráci, kejklíři, prostitutky, ale také nevěřící (např. muslimové a židé)

11 é. Svět hmotné kultury

12 Instrukce k pracovnímu listu
Poznej jednu vrstvu středověké společnosti (šlechtic, duchovní, měšťan, rolník) Vytvořte 4 skupiny Sledujte jednotlivé barevné stopy. Každá skupina má jinou barevnou stopu.

13 Zdroje k prezentaci a pracovnímu listu
Učebnice dějepisu- středověk pro základní školy I., II. díl (M. Hroch a kolektiv) ČORNEJ, Petr: Dějiny zemí Koruny české, Praha: Paseka, 1997, 315 str. GALUŠKA, Luděk; MITÁČEK, Jiří; NOVOTNÁ, Lea; REISSNER, Martin: Poklady Moravy: příběh jedné historické země. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, 374 str. MENOUŠKOVÁ, Dana; MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk; LOSKOTOVÁ Irena: Krása, která hřeje: výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2008, 183 str. NEKUDA, Vladimír: Morava ve středověku. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, 90 str. VONDRUŠKA, Vlastimil: Život ve staletích-12. století: lexikon historie. Brno: MOBA, 2009, 125 str. VONDRUŠKA, Vlastimil: Život ve staletích-13 století: lexikon historie. Brno: MOBA, 2010, 125 str.

14 Zdroje a obrázky k prezentaci a pracovním listům
Foto expozice středověku MZM

15 http://www. lh-shop. cz/index. php. page=shop


Stáhnout ppt "STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google