Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace zoo. OBECNÉ  Šelmy jsou různorodý řád zahrnující okolo 260 placentálních savců. Potravu téměř všech šelem tvoří maso, některé například kočkovití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace zoo. OBECNÉ  Šelmy jsou různorodý řád zahrnující okolo 260 placentálních savců. Potravu téměř všech šelem tvoří maso, některé například kočkovití."— Transkript prezentace:

1 Prezentace zoo

2 OBECNÉ  Šelmy jsou různorodý řád zahrnující okolo 260 placentálních savců. Potravu téměř všech šelem tvoří maso, některé například kočkovití jsou dokonce pravými masožravci, jiné například medvědovití jsou spíše všežravci. Hyenka a mnoho dalších se živí hmyzem. Absolutní výjimkou je panda velká, která je býložravá. Šelmy identifikujeme podle charakteristického tvaru lebky a podle chrupu s typickými špičáky a řezáky.placentálníchsavců kočkovití masožravcivšežravcihmyzempanda velkábýložraválebky

3 Tygr ussurijský

4 ANATOMIE

5 OBECNÉ :  Šelmy se co do velikosti velmi liší, ale sdílí několik podstatných znaků, které je předurčují k loveckému stylu života. Typická šelma je rychlá a hbitá s ostrými zuby a drápy, má vynikající sluch, zrak a čich. V oku je odrazová vrstva, tapetum lucidum, které umožňuje vidět ve tmě.  Kočkovité šelmy kromě geparda mají zatahovací drápy a tak si je udržují ostré. Ostatní šelmy mají drápy většinou tupější a nezatažitelné, často je používají k hrabání. Masožravé šelmy mají velmi dobře vyvinuté trháky, jinak je tomu u šelem všežravých a býložravých. KočkovitégepardaMasožravé všežravýchbýložravých

6 ČELIST Levhart mandžuský Čelisti u většiny šelem jsou mohutné plné ostrých zubů, uzpůsobené pro efektivní zabíjení, ale i porcování kořisti. Dolní čelist je k lebce připojena válcovitým kloubem, takže se může pohybovat jen nahoru a dolů. Pro mocný stisk ostrých špičáků mají vyvinutý spánkový sval, který dosahuje nejvyšší účinnosti při otevřené tlamě. Stoličky a třenové zuby bývají uspořádané do trhákového komplexu, zuby do sebe při skusu dokonale zapadají. Pro trhání používají hlavní žvýkací sval. Počet zubů je 28 – 48, podle druhu.

7  Dravé druhy šelem se adaptovaly k rychlému pohybu, který potřebují k pronásledování kořisti. Páteř je velmi pružná, nohy dlouhé, klíční kost značně redukovaná, aby dala větší prostor pro pohyb lopatek. Některé zápěstní kůstky jsou srostlé, čímž umožňují delší krok a zvýšení rychlosti běhu.adaptovaly Kostra

8 Společnost  Některé šelmy žijí samotářsky, jiné se spojují do párů. Další se spojují do všemožných skupin. Například lví smečky mají poměrně složitou strukturu, skládají se z několika sobě příbuzných rodin. Lvi, mnohé psovité šelmy a někteří další žijí ve smečkách, společně pečují o mladé, spolupracují při lovu a vůbec spolu tráví většinu času.lvíLvi

9 Lev

10 Lov  Šelmy jsou jedni z nejefektivnějších predátorů vůbec. Loví ve smečkách ale i osamoceně. K lovu využívají své ostré smysly a velmi často na kořist zaútočí z úkrytu. Některé šelmy se ke kořisti připlíží a kořist uštvou během na dlouhé trati, případně loví skokem po krátkém sprintu. Způsob usmrcení oběti je různý podle druhu šelmy, kočky se zakousnou do šíje a snaží se poškodit míchu, případně prokousnou krk a tím kořist udusí. Psi naproti tomu obětí prudce třesou, až ji zlomí vaz. Oproti tomu lasičky prokousnou kořisti lebku. Šelmy často loví zvířata, jež jsou větší než ony samy.predátorůkočkymíchukrkPsivazlasičkylebku  Šelmy od útlého dětství rozvíjejí své bojové schopnosti. Mláďata si spolu často hrají a tím se učí zjišťovat sílu protivníka.dětství  Lvi obvykle loví ve smečkách, když se chtějí zmocnit velkého zvířete, tak se samice plíží v rojnici až do vzdálenosti pár desítek metrů, při tom se snaží kořist obklíčit. Po krátkém útoku se snaží skolit zvíře na zem a prokousnout mu hrdlo. Dospělí samci většinou žijí samotářský život, a proto se lovu ve smečce účastní jen málokdy.

11 Lasice kolčava

12 Komunikace  Šelmy mezi sebou navzájem komunikují a to jak pachovými značkami tak i signály. Pachové značky většinou používají k vymezování teritorií ale i k vyhledávání potencionálního partnera. Když se šelmy potkají, používají ke komunikaci různé pozice a gestikulace, dokonce i výrazy v obličeji hrají roli. Hlasové projevy používají k předávání různých sdělení jako je vstřícnost k partnerovi nebo hrozba nepříteli. pachovýmigestikulace

13 Systém šelem  Dříve se šelmy dělily do dvou oddělených řádů: šelmy (Carnivora) a ploutvonožci (Pinnipedia). Skutečně se šelmy z těchto dvou řádů na první pohled liší. Ale při bližším prozkoumání se přišlo na to, že ploutvonožci jsou vlastně šelmy, které se specializovaly na vodní život. Pravděpodobně vznikly z předků společných s medvědovitými.medvědovitými

14  čeleď: psovití (Canidae)psovití  čeleď: medvědovití (Ursidae)medvědovití  Pinnipedia Pinnipedia  čeleď: lachtanovití (Otariidae)lachtanovití  čeleď: mrožovití (Odobenidae)mrožovití  čeleď: tuleňovití (Phocidae)tuleňovití  Musteloidea Musteloidea  čeleď: pandy malé [2] (Ailuridae)pandy malé [2]  čeleď: lasicovití (Mustelidae)lasicovití  čeleď: skunkovití (Mephitidae)skunkovití  čeleď: medvídkovití (Procyonidae)medvídkovití  Podřád: kočkotvární (Feliformia)kočkotvární  čeleď: nandinie (Nandiniidae)nandinie  Feloidea Feloidea  čeleď: kočkovití (Felidae)kočkovití  čeleď: asijští linsangové (Prionodontidae)asijští linsangové  Herpestoidea Herpestoidea  čeleď: cibetkovití (Viverridae)cibetkovití  čeleď: hyenovití (Hyaenidae)hyenovití  čeleď: promykovití (Herpestidae)promykovití  čeleď: madagaskarské šelmy (Eupleridae)madagaskarské šelmy

15 Mýval severní

16 Původ Šelmy vznikly koncem druhohor ve svrchní křídě.křídě  Úloha šelem v přírodě  Většina šelem se řadí k sekundárním konzumentům, to znamená, že se živí jinými konzumenty. Velké šelmy jsou dokonce vrcholovými konzumenty, tedy v dospělosti nemají přirozené protivníky, a tedy stojí na vrcholu potravní pyramidy. Hlavní úlohou šelem je udržovat ekologickou rovnováhu mezi býložravci a vegetací. Tedy pokud dojde k přemnožení býložravců, což může mít negativní dopady na vegetaci, tak se šelmám daří dobře a tudíž se rychleji množí a snižují stav býložravců.

17 Medvěd hnědý

18 KONEC

19 ČERPÁNO Z :  WIKIPEDIA


Stáhnout ppt "Prezentace zoo. OBECNÉ  Šelmy jsou různorodý řád zahrnující okolo 260 placentálních savců. Potravu téměř všech šelem tvoří maso, některé například kočkovití."

Podobné prezentace


Reklamy Google