Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PRO POTŘEBY UČITELŮ A ŽÁKŮ GJO ZPRACOVALI V PROSINCI 2012 Jiří Posselt a Zdeněk Oliva Členicí znaménka, mezery, pevné mezery; zápis časových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PRO POTŘEBY UČITELŮ A ŽÁKŮ GJO ZPRACOVALI V PROSINCI 2012 Jiří Posselt a Zdeněk Oliva Členicí znaménka, mezery, pevné mezery; zápis časových."— Transkript prezentace:

1 ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PRO POTŘEBY UČITELŮ A ŽÁKŮ GJO ZPRACOVALI V PROSINCI 2012 Jiří Posselt a Zdeněk Oliva Členicí znaménka, mezery, pevné mezery; zápis časových údajů a finančních částek; klávesové zkratky

2 OBSAH ZPĚT NA OBSAH Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník, zámlka Pomlčka, pomlčka ve významu „až“ Spojovník Výpustka Závorky a vnořené závorky Uvozovky a vnořené uvozovky Tečka a závorky, tečka a uvozovky Odsuvník Lomítko Stejnítka Psaní výčtů I, Psaní výčtů II Zápis data Zápis času Zápis finančních částek Pevná mezera Důležité klávesové zkratky

3 PŘED BEZ MEZERY, ZA S MEZEROU.
TEČKA . VÝJIMKA ČÁRKA , VÝJIMKA DVOJTEČKA : VÝJIMKA STŘEDNÍK ; VYKŘIČNÍK ! OTAZNÍK ? ZÁMLKA … PŘÍKLAD

4 PO TEČCE NENÍ MEZERA ZPĚT
Uvnitř titulů: Ph.D. U časových údajů, není-li použita dvojtečka: hod. Při bezpečnostním zápisu peněžních částek: Kč

5 PO ČÁRCE NENÍ MEZERA ZPĚT
Při zápisu desetinných čísel: 0,5 l 3, ,70 °C

6 POUŽITÍ DVOJTEČKY V JINÉ FUNKCI NEŽ VE FUNKCI INTERPUNKČNÍHO ZNAMÉNKA ZPĚT
Matematické znaménko: PŘED S MEZEROU, ZA S MEZEROU. PŘÍKLAD: 9 : 3 = 3 Skóre: PŘED BEZ MEZERY, ZA BEZ MEZERY. PŘÍKLAD: zápas Slavia – Sparta 4:4 Poměr: PŘED BEZ MEZERY, ZA BEZ MEZERY. PŘÍKLAD: měřítko mapy 1: (lze i s mezerou 1 : ) poměr 4:2 (lze i s mezerou 4 : 2) Čas: PŘED BEZ MEZERY, ZA BEZ MEZERY. PŘÍKLAD: Máme sraz v 9:15 hod.

7 ZÁMLKA ZPĚT PŘED BEZ MEZERY, ZA PODLE OKOLNOSTÍ.
PŘÍKLADY: Už mě to ale vážně… „Já bych tě nejradši…, ty…, ty…,“ syčel vzteky bez sebe Jarda. „No… Víte… Snad bych třeba… Případně…,“ nemohl se vymáčknout Lojza. „On mi manžel říkal…,“ zarazila se a zahleděla se z okna.

8 POMLČKA Není na klávesnici!!!
PŘED S MEZEROU, ZA S MEZEROU. PŘÍKLADY: vzdálenost Praha – Frýdek-Místek zápas Sparta – Slavia členicí –°interpunkční°– znaménko Letos se nám to –°doufejme°– podaří. VKLÁDÁME-LI SLOVO/VĚTU, UDĚLÁME PEVNÉ MEZERY. (Shift + Ctrl + mezerník)!!! PAMATUJ SI!

9 POMLČKA VE VÝZNAMU „AŽ“ ZPĚT
PŘED BEZ MEZERY, ZA BEZ MEZERY. PŘÍKLADY: leden–říjen školní rok 2012– světová válka proběhla v letech 1939–1945. Trasa byla dlouhá asi 20–30 km. 60–100 W VÝJIMKA

10 ZE STEJNÉHO DŮVODU NAHRAZUJEME SPOJOVNÍK POMLČKOU, MEZERU UDĚLÁME
POKUD SE NA DVOU STRANÁCH POMLČKY SEJDOU NESOURODÉ ÚDAJE, MEZERU UDĚLÁME PŘÍKLADY: 14. listopadu – 6. prosince 1. 3. – ZE STEJNÉHO DŮVODU NAHRAZUJEME SPOJOVNÍK POMLČKOU, MEZERU UDĚLÁME Praha 10 – Zahradní Město Praha 6 – Ruzyně ZPĚT

11 SPOJOVNÍK Je na klávesnici.
PŘED BEZ MEZERY, ZA BEZ MEZERY. PŘÍKLADY: česko-italský slovník zemědělsko-lesnické otázky obor kuchařka-cukrářka Frýdek-Místek dvojice Suchý-Molavcová Nebude-li pršet, nezmoknem. VÝJIMKA

12 VÝJIMKA PŘÍKLADY: ZPĚT šesti- a osminozí tvorové 2- nebo 3pokojový byt
Pokud spojovník nahrazuje komponentu složeného slova, mezeru za ním děláme. PŘÍKLADY: šesti- a osminozí tvorové 2- nebo 3pokojový byt před- i zalitavská území středo- a vysokoškolští učitelé staro- i mladoboleslavské památky ZPĚT

13 SPOJOVNÍK U PŘÍDAVNÝCH JMEN
Spojení „zemědělsko-lesnické otázky“ má na mysli otázky, které se týkají zemědělství a lesnictví. Spojení „kulturně-politické otázky“ má na mysli otázky, které se týkají kultury a politiky. Spojení „kulturněpolitické otázky“ má na mysli otázky, které se týkají kulturní politiky. Spojení „politickoekonomické otázky“ má na mysli otázky, které se týkají politické ekonomie. SPOJOVNÍK NA KONCI ŘÁDKŮ ZPĚT

14 SPOJOVNÍK NA KONCI ŘÁDKU ZOPAKUJEME NA ZAČÁTKU ŘÁDKU NÁSLEDUJÍCÍHO!
PŘÍKLADY: Potřebujeme si v Praze co nejdříve koupit nový česko- -italský slovník. V úterý odpoledne musíme vyrazit na cestu do Frýdku- -Místku. Dcera se nakonec rozhodla pro oblíbený obor kuchařka- -cukrářka. ALE! V první třídě jsme v čítankách četli větu „Ema má má- mu“. SPOJENÍ ČÍSLIC SE SLOVY, ZKRATKAMI NEBO IDEOGRAMY

15 SPOJENÍ ČÍSLIC SE SLOVY, ZKRATKAMI NEBO IDEOGRAMY PÍŠEME BEZ SPOJOVNÍKU
PŘÍKLADY: 200korunový šek = 200Kč šek 40kilometrový úsek = 40km úsek 30letý mladík 12stupňové pivo = 12° pivo 10procentní úspěšnost = 10% úspěšnost 6násobný vítěz 6násobně 5násobek objemu 4sedačková lanovka 3krát = 3x ŽENSKÁ PŘÍJMENÍ

16 ŽENSKÁ PŘÍJMENÍ PÍŠEME NOVĚ BEZ SPOJOVNÍKU!
PŘÍKLAD: DŘÍVE: Otýlie Sklenářová-Malá NYNÍ: Andrea Melechová Ruthová (Melechová = příjmení po manželovi, Ruthová = = rodné příjmení)

17 VÝPUSTKA Způsob psaní: buď tři tečky, nebo Alt + 0133.
PŘED S MEZEROU, ZA PODLE OKOLNOSTÍ. PŘÍKLADY: V obchodní a úřední korespondenci se používá zejména zvýrazňování tučným písmem. V obchodní a úřední korespondenci … zvýrazňování tučným písmem. Byla jednou jedna chaloupka. […] Zazvonil zvonec a pohádky byl konec! ALE! Máme deset slovních druhů: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, … Tečky se píší vždy tři, nikdy dvě ani čtyři, a na konci věty znamenají i tečku za větou. Tečky se píší vždy tři, …, a na konci věty znamenají i tečku za větou.

18 ZÁVORKY VNOŘENÉ ZÁVORKY VNĚ S MEZEROU, UVNITŘ BEZ MEZERY.
PŘÍKLAD: Pokud mluvíme o literatuře (máme na mysli samozřejmě literaturu uměleckou, tedy beletrii [dříve nazývanou literaturou krásnou], která má mimo jiné zábavnou funkci), nesmíme zapomenout na její moderní pendant – film.

19 UVOZOVKY VNOŘENÉ UVOZOVKY VNĚ S MEZEROU, UVNITŘ BEZ MEZERY.
PŘÍKLAD: Věřící si posteskli: „O Vánocích naplní kostel ‚čumilové‘ v přesvědčení, že návštěva kostela v tomto čase patří k dobrému tónu.“

20 TEČKA V ZÁVORCE/ZA ZÁVORKOU, PŘED UVOZOVKOU/ZA UVOZOVKOU
PŘÍKLADY: Při mši se vyskytují i „čumilové“ (zvláště o Vánocích). (A musíme konstatovat, že nás to zrovna netěší.) O Vánocích se při mši často vyskytují i „čumilové“. Věřící si posteskli: „O Vánocích naplní kostel během mše svaté nevěřící zvědavci, již si myslí, že návštěva kostela v tomto čase patří k dobrému tónu.“

21 ODSUVNÍK (APOSTROF) Má tvar číslice „9“.
PŘED BEZ MEZERY, ZA PODLE OKOLNOSTÍ. PŘÍKLAD: d’Artagnan Zastřih’ mu křidýlka. l’affaire Peter’s wife

22 LOMÍTKO PŘED BEZ MEZERY, ZA BEZ MEZERY.
PŘÍKLADY: školní rok 2012/2013 školní rok 2012/ km/h můj syn/moje dcera Je potřeba, abyste navrhl/a místo a čas schůzky. 3/4 Při nesourodosti výrazů oddělíme lomítko mezerami na obou stranách: Do konce roku budou obesláni všichni žáci / / všechny žákyně. (Na začátku řádku lomítko opakujeme.)

23 JAKO STEJNÍTKO LZE POUŽÍT DVOJITOU UKONČOVACÍ UVOZOVKU: “.
STEJNÍTKA POD PRVNÍM PÍSMENEM OPAKOVANÉHO SLOVA (NIKOLIV POD ČÍSLICEMI!). PŘÍKLAD: 20 lněných ručníků 20 froté " 10 krabic levandulového mýdla 10 " jablečného " JAKO STEJNÍTKO LZE POUŽÍT DVOJITOU UKONČOVACÍ UVOZOVKU: “.

24 PSANÍ VÝČTŮ I PŘÍKLAD: V češtině rozlišujeme pět ohebných slovních druhů: 1. podstatná jména, 2. přídavná jména, 3. zájmena, 4. číslovky, 5. slovesa.

25 PSANÍ VÝČTŮ II PŘÍKLAD: V češtině rozlišujeme pět ohebných slovních druhů: ● podstatná jména ● přídavná jména ● zájmena ● číslovky ● slovesa

26 ZÁPIS DATA Datum zapisujeme v rubrikách jako značku: vzestupně či sestupně V textu zapisujeme měsíc buď numericky, nebo slovem: 1.°1.°2013 nebo 1.°ledna°2013 V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PÍŠEME PEVNÉ MEZERY (Shift + Ctrl + mezerník)!!! LETOPOČTY PO ROCE 2000 NELZE ZKRACOVAT!!! 31.°12.°’98 ALE 21.°12.°2013

27 ZÁPIS ČASU Čas zapisujeme v rubrikách dvojmístně: Příjezd Odjezd 03:09 03:11 V textu zapisujeme čas též jednomístně: Sejdeme se ve 3:15 hod. před nádražím, vlak odjíždí ve 3:26 hod. Jednotky hodiny minuty vteřiny Zkratka mezinárodní h min s Zkratka domácí h. nebo hod. min. ––

28 Zápis finančních částek
PŘÍKLADY: Kč Kč 120 Kč Kč 120,– 228,60 € 0,50 € € 135,–

29 Pevná mezera Neslabičná předložka + slovo: v°posteli, s°vílou
Zkratka + slovo nebo číslice: tzn.°podmět, str.°13 Zkratky sousloví: mn.°č., podst.°jm., s.°r.°o., v.°r. Vícemístné číslice: 1°000°000; 24,256°8; 2°500 Číslice a značky: 240°Kč, 10°kg, 70°km/h, +10°°C Zkratka rodného jména + příjmení: T.°G.°Masaryk Titul + příjmení: p.°Novák, pí°Šáfová, Ing.° Mastný Přívlastek vyjádřený zkratkou: UV°filtr, formát°A4 Řadová číslovka + slovo: 4.°patro, 3.°místo, 25.°říjen POZNÁMKA KE „spol. s r. o.“

30 POZNÁMKA KE „spol. s r. o.“ Důležité je, abychom při zápisu označení podnikatelského subjektu dodržovali tvar uvedený v obchodním rejstříku. Je-li tam např. uvedeno namísto správného „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“ chybné „s.r.o.“ (bez mezer), musíme tento chybný tvar respektovat. Podobně směrodatný je i zápis v matrikách. ZPĚT

31 KLÁVESOVÉ ZKRATKY INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKO CHARAKTERISTIKA
KLÁVESOVÁ ZKRATKA POMLČKA šířka písmene „n“ Alt ČESKÁ POČÁTEČNÍ UVOZOVKA DVOJITÁ tvar číslice „9“ Alt ČESKÁ KONCOVÁ UVOZOVKA DVOJITÁ tvar číslice „6“ Alt ČESKÁ POČÁTEČNÍ UVOZOVKA JEDNODUCHÁ Alt ČESKÁ KONCOVÁ UVOZOVKA JEDNODUCHÁ Alt ODSUVNÍK Alt


Stáhnout ppt "ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PRO POTŘEBY UČITELŮ A ŽÁKŮ GJO ZPRACOVALI V PROSINCI 2012 Jiří Posselt a Zdeněk Oliva Členicí znaménka, mezery, pevné mezery; zápis časových."

Podobné prezentace


Reklamy Google