Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konverze dat RVO do databáze překážek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konverze dat RVO do databáze překážek"— Transkript prezentace:

1 Konverze dat RVO do databáze překážek
Ing. Antonín Kočenda

2 Konverze dat RVO do databáze překážek
Charakteristika RVO Základní rozdíly mezi požadavky na DBP a RVO Využití dat RVO pro DBP Program pro převod dat RVO do formátu XML Konverze dat RVO přes výměnný formát VF 1.0 Závěr

3 1. Úvod Důležitými výsledky řešení výzkumného úkolu pro MD ČR jsou:
1. Technologie pro určení leteckých překážek a jejich začlenění do databáze: Obecné údaje Požadavky na data překážek Procesy sběru dat překážek Postup při sběru dat překážky Zajištění kvality dat 2. Návrh nové databáze překážek 3. Návrh zajištění a hodnocení kvality dat překážek podle norem ISO, EU a ICAO.

4 2. Charakteristika RVO Registrují se překážky pokud je:
2.1 Standardizace 2.2 Rozhodná relativní výška překážky pro její registraci Registrují se překážky pokud je: - relativní výška překážky 40m a více (sloupy el. vedení od 50m) - v Prostoru 2 vojenských letišť 30m a více - při velkém výskytu překážek (města, prům. komplexy) pokud jejich výška převyšuje okolní zástavbu o 1/3 jejich výšky, ale objekty 60m a vyšší vždy. 2.3 Přesnost určení překážky Přesnost určení polohy, relativní výšky a absolutní výšky překážky je charakterizována metodou jejich určení. 2.4 Fotografie 2.5 Metadata 2.6 Verifikace dat

5 3. Základní rozdíly mezi požadavky na DBP a RVO
definice Prostorů pokrytí škála atributů překážek, jejich obsah a kódování numerické požadavky na přesnost určení polohy a výšek rozlišení překážek podle geometrických typů existence požadavku na horizontální rozlišení a od něho odvozených zásad na výběr a hustotu definičních bodů a na event. spojování překážek do bloků a skupin údaje o kvalitě dat překážek a způsoby hodnocení kvality dat údaje o souhrnné kvalitě dat celé databáze překážek údaje o úrovni integrity jednotlivých překážek a celé databáze obsah a forma metadat jednotlivých překážek a metadat celé databáze existence kontrolních součtů typu CRC32Q při přenosu dat

6 4. Využití dat RVO pro DBP významný přínos pro naplnění a provozování databáze překážek velmi cenné jsou zejména údaje o souřadnicích a výškách překážek značná časová a ekonomická úspora finančních prostředků nezbytnost doplnění atributů RVO podle požadavků na data DBP Pro ilustraci lze uvést počty atributů RVO a DBP: překážka v RVO ……………… 35 položek překážka v DBP …………… položek metadata překážky ………… položek překážka v DBP celkem položek metadata databáze …………… 43 položek a

7 4. Využití dat RVO pro DBP Využití atributů RVO:
Pokud jde o využití 35 položek atributů z RVO, je možno: ponechat bez úpravy ……………. 10 položek ponechat s úpravou …………… položek bez využití …………………… položek celkem lze využít …………… položek

8 5. Program pro převod dat RVO do formátu XML
data RVO předá MO ČR v provedení RVO - Excel (RVO/XLS) data třeba převést do formátu XML XML soubor se skládá z těchto bloků: <HEADER> - obsahuje obecné informace <TABLES> - obsahuje tabulky dat, které obsahují informace o jednotlivé překážce. Pro každou překážku se přenáší tyto tabulky: t001_prekazka - základní informace t003_sourprek - geodetické údaje (souřadnice definičních bodů, nadmořská výška vrcholu atd.) t005_metadata_VP – metadata překážky t006_images - digitální fotografie c008_subjekt - číselník subjektů, na něž se odkazují jednotlivé tabulky.

9 Program pro převod dat RVO do formátu XML
pro dávkový převod do formátu XML byl vytvořen program „prevod_xml“ na podkladě tabulky: Název Výpočetní úkon Vložit do položky DBP IDCISLO Hodnotu z RVO ponechat a beze změny ji vložit do: t005idporiz (INT, NOT NULL) t001idpre (INT, NOT NULL) t003idsou (INT, NOT NULL) t005idmetavp (INT, NOT NULL) NOMENKLATURA Ignorovat NAZEV Odříznout z textového řetězce část za vlastním místním názvem sídla a zbytek vložit do: t001mistnaz (VARCHAR (60), NOT NULL) VYSKA Ponechat původní hodnotu z RVO a beze změny ji vložit do: t003nadvysbodu (DOUBLE, NOT NULL) PREVYSENI Ponechat hodnotu beze změny a vložit ji do: t003relvysbodu (DOUBLE) NADSTAVBA Pokud má v RVO hodnotu PRAVDA vložit hodnotu 1 do: Pokud má hodnotu NEPRAVDA vložit hodnotu 0 do: t001nadst (INT, NOT NULL)

10 Program pro převod dat RVO do formátu XML
programem „prevod_xml“ lze z dat RVO získat dávkově soubor „DataPrekazek.xml“ , který je již součástí výměnného formátu VF 1.0 Ukázka souboru „DataPrekazek.xml“ : - <DATA> - <HEADER> <VERSION>1.0</VERSION> <EXPORTOVAL>Administrator</EXPORTOVAL> <VYTVORENO> :24</VYTVORENO> <PUVOD>Databáze překázek, VÚGTK</PUVOD> </HEADER> - <TABLES> - <Tbl DBName="t001_prekazka"> - <Row Action="Add"> <t001idpre Typ="CC">344</t001idpre> <t001UUIDpre Typ="CC" /> <c003koddp_FACC Typ="T">AB020</c003koddp_FACC> <t001mistnaz Typ="T">DOBRÁ VODA</t001mistnaz>

11 6. Konverze dat RVO do DBP přes výměnný formát VF 1.0
Data překážek musí být předávána v ZIP souboru, který musí mít tuto strukturu: Examples – adresář pro předávaná data ve dvou souborech a jednom podadresáři: DataPrekazek.xml DataPrekazek.CRC Images – podadresář v němž jsou uloženy soubory digitálních fotografií

12 7. Závěr Data RVO jsou značným přínosem při budování a provozování DBP
umožnila počáteční orientaci v problematice řešení nové DBP poskytují údaje o existenci a umístění překážek poskytují údaje o souřadnicích, nadmořských a relativních výškách překážek představují významnou úsporu finančně náročných prací v terénu Řada nových poznatků a požadavků na zabezpečení bezpečnosti letového provozu, včetně požadavků na novou definici, rozsah a kvalitu zjišťovaných atributů překážek Nárůst požadavků na nově budovanou DBP vyžaduje doplnit převzatá data RVO o další potřebné údaje Výměnný formát VF 1.0 byl prakticky odzkoušen a vzorek dat RVO (130 překážek) byl načten do nové databáze překážek


Stáhnout ppt "Konverze dat RVO do databáze překážek"

Podobné prezentace


Reklamy Google