Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konverze dat RVO do databáze překážek Ing. Antonín Kočenda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konverze dat RVO do databáze překážek Ing. Antonín Kočenda."— Transkript prezentace:

1 Konverze dat RVO do databáze překážek Ing. Antonín Kočenda

2 Konverze dat RVO do databáze překážek 1.Úvod 2.Charakteristika RVO 3.Základní rozdíly mezi požadavky na DBP a RVO 4.Využití dat RVO pro DBP 5.Program pro převod dat RVO do formátu XML 6.Konverze dat RVO přes výměnný formát VF 1.0 7.Závěr

3 1. Úvod Důležitými výsledky řešení výzkumného úkolu pro MD ČR jsou: 1. Technologie pro určení leteckých překážek a jejich začlenění do databáze: •Obecné údaje •Požadavky na data překážek •Procesy sběru dat překážek •Postup při sběru dat překážky •Zajištění kvality dat 2. Návrh nové databáze překážek 3. Návrh zajištění a hodnocení kvality dat překážek podle norem ISO, EU a ICAO.

4 2. Charakteristika RVO 2.1 Standardizace 2.2 Rozhodná relativní výška překážky pro její registraci Registrují se překážky pokud je: - relativní výška překážky 40m a více (sloupy el. vedení od 50m) - v Prostoru 2 vojenských letišť 30m a více - při velkém výskytu překážek (města, prům. komplexy) pokud jejich výška převyšuje okolní zástavbu o 1/3 jejich výšky, ale objekty 60m a vyšší vždy. 2.3 Přesnost určení překážky Přesnost určení polohy, relativní výšky a absolutní výšky překážky je charakterizována metodou jejich určení. 2.4 Fotografie 2.5 Metadata 2.6 Verifikace dat

5 3. Základní rozdíly mezi požadavky na DBP a RVO •definice Prostorů pokrytí •škála atributů překážek, jejich obsah a kódování •numerické požadavky na přesnost určení polohy a výšek •rozlišení překážek podle geometrických typů •existence požadavku na horizontální rozlišení a od něho odvozených zásad na výběr a hustotu definičních bodů a na event. spojování překážek do bloků a skupin •údaje o kvalitě dat překážek a způsoby hodnocení kvality dat •údaje o souhrnné kvalitě dat celé databáze překážek •údaje o úrovni integrity jednotlivých překážek a celé databáze •obsah a forma metadat jednotlivých překážek a metadat celé databáze •existence kontrolních součtů typu CRC32Q při přenosu dat

6 4. Využití dat RVO pro DBP •významný přínos pro naplnění a provozování databáze překážek •velmi cenné jsou zejména údaje o souřadnicích a výškách překážek •značná časová a ekonomická úspora finančních prostředků •nezbytnost doplnění atributů RVO podle požadavků na data DBP •Pro ilustraci lze uvést počty atributů RVO a DBP:  překážka v RVO ……………… 35 položek překážka v DBP …………….. 107 položek metadata překážky ………….. 16 položek  překážka v DBP celkem........ 123 položek  metadata databáze …………… 43 položek

7 4. Využití dat RVO pro DBP Využití atributů RVO: Pokud jde o využití 35 položek atributů z RVO, je možno: –ponechat bez úpravy ……………. 10 položek –ponechat s úpravou ……………... 7 položek –bez využití ……………………... 18 položek –celkem lze využít ……………... 17 položek

8 5. Program pro převod dat RVO do formátu XML •data RVO předá MO ČR v provedení RVO - Excel (RVO/XLS) •data třeba převést do formátu XML •XML soubor se skládá z těchto bloků: – - obsahuje obecné informace – - obsahuje tabulky dat, které obsahují informace o jednotlivé překážce. Pro každou překážku se přenáší tyto tabulky: • t001_prekazka - základní informace • t003_sourprek - geodetické údaje (souřadnice definičních bodů, nadmořská výška vrcholu atd.) • t005_metadata_VP – metadata překážky • t006_images - digitální fotografie • c008_subjekt - číselník subjektů, na něž se odkazují jednotlivé tabulky.

9 Program pro převod dat RVO do formátu XML •pro dávkový převod do formátu XML byl vytvořen program „prevod_xml“ na podkladě tabulky: NázevVýpočetní úkonVložit do položky DBP IDCISLOHodnotu z RVO ponechat a beze změny ji vložit do: t005idporiz (INT, NOT NULL) t001idpre (INT, NOT NULL) t003idsou (INT, NOT NULL) t005idmetavp (INT, NOT NULL) NOMENKLATURAIgnorovat NAZEVOdříznout z textového řetězce část za vlastním místním názvem sídla a zbytek vložit do: t001mistnaz (VARCHAR (60), NOT NULL) VYSKAPonechat původní hodnotu z RVO a beze změny ji vložit do: t003nadvysbodu (DOUBLE, NOT NULL) PREVYSENIPonechat hodnotu beze změny a vložit ji do: t003relvysbodu (DOUBLE) NADSTAVBAPokud má v RVO hodnotu PRAVDA vložit hodnotu 1 do: Pokud má hodnotu NEPRAVDA vložit hodnotu 0 do: t001nadst (INT, NOT NULL)

10 Program pro převod dat RVO do formátu XML •programem „prevod_xml“ lze z dat RVO získat dávkově soubor „DataPrekazek.xml“, který je již součástí výměnného formátu VF 1.0 •Ukázka souboru „DataPrekazek.xml“ : •- • 1.0 • Administrator • 23.1.2011 13:24 • Databáze překázek, VÚGTK • •- • 344 • • AB020 • DOBRÁ VODA

11 6. Konverze dat RVO do DBP přes výměnný formát VF 1.0 •Výměnný formát VF 1.0 : Data překážek musí být předávána v ZIP souboru, který musí mít tuto strukturu: •Examples – adresář pro předávaná data ve dvou souborech a jednom podadresáři: •DataPrekazek.xml •DataPrekazek.CRC •Images – podadresář v němž jsou uloženy soubory digitálních fotografií

12 7. Závěr Data RVO jsou značným přínosem při budování a provozování DBP •Data RVO:  umožnila počáteční orientaci v problematice řešení nové DBP  poskytují údaje o existenci a umístění překážek  poskytují údaje o souřadnicích, nadmořských a relativních výškách překážek  představují významnou úsporu finančně náročných prací v terénu  Řada nových poznatků a požadavků na zabezpečení bezpečnosti letového provozu, včetně požadavků na novou definici, rozsah a kvalitu zjišťovaných atributů překážek  Nárůst požadavků na nově budovanou DBP vyžaduje doplnit převzatá data RVO o další potřebné údaje  Výměnný formát VF 1.0 byl prakticky odzkoušen a vzorek dat RVO (130 překážek) byl načten do nové databáze překážek


Stáhnout ppt "Konverze dat RVO do databáze překážek Ing. Antonín Kočenda."

Podobné prezentace


Reklamy Google