Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr sbírek výtvarného umění na internetu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr sbírek výtvarného umění na internetu"— Transkript prezentace:

1 Registr sbírek výtvarného umění na internetu
Jsem váš Registr a žiji na internetu. Jsem vaše práce a erudice a reprezentuji vás na veřejnosti. Pomáhám a sloužím. Vlaďka Mazačová, RG ČR Jarmila Podolníková, MZM, CITeM Roudnice nad Labem,

2 Jan Birger Ostby, Director General, Norwegian Archive, Library and Museum Authority: Archivy, knihovny a muzea nejsou zřizovány samy pro sebe, ale k tomu, aby sloužily svým uživatelům a celé společnosti. Pokud chceme hodnotit význam našich institucí, hodnocení se musí opírat především o jejich význam pro veřejnost a vliv na společnost. Projekt Registr sbírek výtvarného umění má bezpochyby klíčový význam pro práci Rady galerií ČR, prezentaci Rady na veřejnosti a kontakt s ní.

3 Registr sbírek výtvarného umění

4 Registr - dva základní nástroje

5 Registr – přehled a detail
Základní pojetí se nezměnilo, vylepšovaly se pouze detaily.

6 Registr - vyhledávací nástroje
Navrhujeme drobné změny: operátor „obsahuje“ nastavit jako default hodnotu přidat operátor „neobsahuje“

7 Registr - bilance 2.12.2009 (prezentace AKM) 21.5.2010
počet institucí: 6 počet záznamů v tabulce Sbírky: počet institucí: 13 počet záznamů v tabulce Sbírky: plánovaný stav počet institucí: 26 počet záznamů v tabulce Sbírky:

8 Registr - hlavní úkoly Sjednocování jmen autorů
Oprava chyb v Demusu a v rámci oprav převzetí preferované formy jména Oprava údajů do tabulky Instituce Doplnění textu o sbírce - nové Doplnění údaje o počtech sbírkových předmětů - nové

9 Registr - tabulka instituce
Instituce, které dodaly svá data do Registru

10 Registr - tabulka instituce
tabulka poskytuje základní údaje o instituci a kontakty nově přidána pole pro informaci o počtu sbírkových předmětů a pro text o jednotlivých sbírkách

11 Registr - tabulka instituce
Text může mít libovolnou délku V Registru je samostatnou stránkou Doporučení: Domluvit se na společné formě, stylu a obsahu textu, např. podle vzoru textu o roudnické sbírce.

12 Nejčastější chyby v textových datech
špatně přiřazené pole Skupina, skupina Ji („jiná“), žádná skupina Technika, materiál - nevhodně používaný výraz „jiná“ / „jiný“, špatné řádkování při zápisu, zápis chybí úplně nebo částečně Titul - nepoužívání pole podtitul Datace - nejednotná forma zápisu, zejména zápis zkratek, používání pomlčky, letopočtů apod., chybí datová chronologie = pole RokOd + RokDo Rozměry - chyby v zápisu rozměrů / jeden rozměr u dvojrozměrných děl, tři rozměry u dvojrozměrných děl, špatně přiřazené typy, špatně zvolené měrné jednotky Signatura - signatury jsou neúplné nebo prázdné, i když jsou na obrázku vidět, nejsou zapsány, pole by nemělo být prázdné (neznačeno/nesignováno) Námět - lze zapsat více námětů k jednomu záznamu, nepoužívat námět „jiný“ Doporučení: sjednotit zápisy jednotlivých údajů alespoň v rámci instituce aktualizovat Demus (Čistý stůl) - nové náměty, materiály, techniky

13 Autoři - rozdíly v zápisu jmen
Co vyvolává duplicity? chybějící životní data rozdílná životní data různé formy jména (křestní jména, iniciály, rodná jména atd.) prohozené pořadí křestního jména a příjmení chybný zápis v Demusu – čárka mezi příjmením a křestním jménem překlepy

14 Autoři - rozdíly v zápisu jmen
Slovník autorů po přidání nových dat do Registru se vždy slovník vyprázdní a naplní se seznamem všech použitých hodnot po aktualizaci Registru opravenými daty dvou institucí (Alšova jihočeská galerie a Galerie moderního umění v Roudnici) se počet záznamů ve slovníku snížil o více než 400 záznamů

15 Autoři - sjednocování jmen
Jak budeme postupovat? pomůcka: Národní autority, Muzejní autority pracovní skupina: Laďka Horňáková, Jarmila Podolníková, Alena Uxová, Vlaďka Mazačová tabulka použitých jmen autorů se základními životními daty ve správném tvaru může být na stránkách CITeM (provizorní řešení)

16 Registr a muzejní autority
Národní autority jméno charakteristika zdroj dat Muzejní autority mají navíc: přesná data a místa narození a úmrtí studia zaměstnání spolky profese, klíčová slova, styl, obor životopis citace dle normy

17 Registr a muzejní autority
Upozornění: z Registru se zobrazí pouze záznamy tabulky Sbírky se správně zapsaným jménem a daty autora.

18 Registr a muzejní autority
Všechny záznamy souborného katalogu NK ČR k vybranému autorovi

19 Nejčastější chyby v obrazových datech
špatné rozměry a špatné rozlišení špatná orientace obrázku chybné připojení obrázků k záznamu Doporučení: obrázky s nízkou kvalitu nahradit novými oříznout některé obrázky udělat 1 px rámeček u „bílých“ obrázků v názvech obrázků nepoužívat diakritiku v názvech obrázků vycházet z inventárního čísla + kód muzea nebo zohlednění kvality obrázku

20 GMU Roudnice - před opravou

21 GMU Roudnice - po opravě

22 GMU Roudnice - před opravou

23 GMU Roudnice - po opravě

24 GMU Roudnice - před opravou

25 GMU Roudnice - po opravě

26 Registr - chyby a náprava
Jak zajistit opravu dat v Registru? důsledná kontrola a oprava dat v Demusu úprava obrázků dle potřeby export dat pro Registr V Registru je již nyní množství pečlivě připravených dat (např. MU Olomouc, OGV Jihlava, GMU Roudnice…) Pozor, i detail může zkazit dobrý celek!

27 Registr – další postup Pracovní skupina
Členka pracovní skupiny je členem KOP Priorita: sjednocování jmen autorů CITeM: poradenství, podpora (hromadné opravy dat), tabulka s preferovanými jmény autorů Kvalitní data v Registru znamenají především vylepšení vašich dokumentačních databází.

28 Registr – další postup „Vážení kolegové, je v našem společném zájmu, aby se Rada galerií mohla prezentovat kvalitním projektem, který by posílil postavení regionálních galerií v celkovém společenském kontextu. Registr sbírek je ideální formou takové prezentace, která odborné i laické veřejnosti ozřejmí poslání galerií jako veřejných sbírkotvorných institucí. Využijme tuto nabízenou příležitost a zapojme se s potřebným úsilím do společného projektu.“ Mgr. Jiří Jůza, PhD. Předseda Rady galerií ČR

29 Jan Birger Ostby: Pro uživatele není podstatné, zda jsou zdroje poznání a zkušeností uloženy v archivech, knihovnách nebo muzeích. Chtějí především získat přístup ke zdrojům, které hledají, a využít je bez ohledu na to, do které kategorie institucí spadají. Úspěch projektu se bude odvíjet od kvality dat do něj vložených. Bude klást velké nároky na zúčastněné galerie a muzea umění, na jednotlivé pracovníky. Je třeba na něj pamatovat v rozpočtu, to vyžaduje podporu zřizovatelů a MK ČR.

30 Registr sbírek výtvarného umění na internetu
Neptejte se, co pro vás Registr udělá, ptejte se, co uděláte vy pro Registr. Roudnice nad Labem,


Stáhnout ppt "Registr sbírek výtvarného umění na internetu"

Podobné prezentace


Reklamy Google